Esmaül HüsnaVideo

Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 ismi Türkçe Anlamı

Esmaül Hüsna Türkçe Anlamı Allah'ın 99 ismi zikir sayıları ve Ebced değerleri, Allah'ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna kısaca anlamı

Esmaül Hüsna Türkçe Anlamı Allah’ın 99 ismi zikir sayıları ve Ebced değerleri, Allah’ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna kısaca anlamı

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri kim ezberlerse ve anlarsa cennete gider.” Esmaül Hüsna isimleri nedir? Esmaül Hüsna Türkçe anlamı, Zikir adedi ve Ebced değeri

Esmaül Hüsna Türkçe Anlamı

Esma: isimler Hüsna: Güzel anlamına gelir. Esmaül Hüsna; Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsim anlamına gelmektedir. Bu ifadede bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Türkçe Anlamı ve Zikir Niyetleri

Allah’ın mübarek 99 ismi, bu ismi şeriflerin anlamları ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara ve sıkıntılara yine Allah’ın izniyle şifa olacaktır.

A’raf Suresi 180. Ayet

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

Ve lillâhil esmâul husnâ fed’uhu bihâ ve zerûllezîne yulhıdûne fî esmâihî, se yuczevne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.

Esmaül Hüsna ile ilgili Hadis-i Şerif

“Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever.” (Buhârî, Daavât, 68)

Esmaül Hüsna

Allah(c.c)‘ın 99 ismi Anlamları nelerdir? Kaç Kere Zikir Edilmeli?

Esmaül Hüsna Allah’ın 99 ismi Zikir Sayıları ve Anlamları 

 1. Allah (Zikir Adesi: 66) – O kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır
 2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden
 3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden
 4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Kainatın ve Tek Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
 5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
 6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Kullarını selamete çıkaran, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
 7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık olan
 8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan
 9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan
 10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
 11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
 12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
 13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
 14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Tasvir eden, her şeye bir şekil, özellik ve hususiyet veren
 15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan
 16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan
 17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
 18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
 19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
 20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – Her şeyi en ince noktasına kadar iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
 21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
 22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
 23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
 24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – Dilediğini yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
 25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – İzzet veren, aziz kılan
 26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden
 27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
 28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Her şeyi gören
 29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Hükmeden ve Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
 30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Son derece adaletli olan
 31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan
 32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
 33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Hemen ceza vermeyen, Yumuşak davranan, hilmi çok olan
 34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Pek azametli olan, yüce olan
 35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfireti çok olan
 36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
 37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Pek yüce ve yüksek olan
 38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – En büyük olan
 39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan, muhafaza eden
 40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
 41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan
 42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Azamet sahibi olan, Celil ve ululuk sahibi olan
 43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Lûtfu ve Keremi çok geniş olan, Çok ikram edici olan
 44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
 45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden
 46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Lütfu bol, geniş olan
 47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
 48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
 49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – Şanı, şerefi çok üstün, yüce olan
 50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran
 51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
 52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Hakk, varlığı hakikî bulunan, Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını veren
 53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
 54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Pek kuvvetli
 55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Pek güçlü
 56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Sevdiği kullarının, seçkin kullarının dostu olan
 57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen
 58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Sonsuz varlığının, bir bir her şeyin sayısını bilen
 59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
 60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren
 62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
 63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Ezeli ve Ebedi Diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan
 64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) –  Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan
 65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – İstediğini, istediği vakit bulan
 66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol
 67. El-Vâhid / El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan
 68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Her şey Ona muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç olmayan, İhtiyaçları gideren
 69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – Dilediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
 70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
 71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan
 72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan
 73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan
 74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan
 75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her şeyde görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan
 76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, Yüceliği tasavvur edilemeyen
 77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan
 78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden
 79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
 80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan
 81. El-Müntekim (Zikir Adedi: 630) – Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren
 82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Çokça Affeden, mağfiret eden
 83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhamet edici, Pek şefkatli olan
 84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – Hem azamet sahibi, hem fazl-ı kerem sahibi olan
 86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209) – Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
 87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Dilediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
 88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
 90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Dilediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
 91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
 92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
 93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Alemleri aydınlatan, nurlandıran dilediğine nur eden, nur olan
 94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
 95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, Benzersiz, hayret verici alemler yaratan
 96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
 97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
 98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
 99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Esmaül Hüsna Türkçe Anlamı.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün