Esmaül Hüsna

Zü’l-Celâl-i-ve’l-İkrâm

Zü’l-Celâl-i-ve’l-İkrâm

Zü’l-celâli ve’l-ikrâm, hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların sahibi demektir.

Kerem sahibi olmak, yardım ve ikrâmın nâmütenâhî, yani, bol ve sınırsız olduğunu anlatır.

Zül Celali el ikram Anlamı

Celâl, büyüklük ve ululuk anlamındadır.. Hz. Allah’ın bu ismi kudretin sonsuzluğunu; kendisine sığınanı en mükemmel şekilde korumayı, kendisinden yardım isteyene yol göstermeyi ve büyük bir rahmeti taşır.

Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçer dostlar. Bu isim, Arşı, kâinatı ve de yürekleri titreten vurgularla da Yaradanın ululuğunu anlatır.

Âlimlerimiz, bu ismin “İsm-i A’zam” olduğu yolunda görüş bildirmişlerdir.

Ve O, Kâinatın Sultanı, büyüklüğünü, saltanatındaki kudretini göstermek, hükümranlığındaki rahmetini hissettirmek, celâlini anlatmak, lütuflarını ve ikramlarını göstermek için, kâinat sarayını binbir nakışla, latîf desenlerle ve akıl almaz güzelliklerle donatmış; yarattığı canlı, cansız her şeye de saltanatının mührünü vurmuştur.

Rahmân sûresi (55), 26-28: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”

Esmâ-i Hüsnâ çalışırken, Rahmân sûresi’ni mutlaka okumalısınız dostlarım. O muhteşem “kelâm”ın her bir satırında Rabbinizin sizinle nasıl konuştuğunu, size, Kendini nasıl anlattığını hissetmelisiniz mutlaka!

O, merhametli ve sonsuz ikrâm sahibi yüce Allah kuluna; “Kâinatı seyret, ondaki intizamı ve dengeyi gör. Denge insanı ol. Sırât-ı Müstakîm’de yürü, insanlara adaletle davran, senin için yeryüzünü dayayıp döşediğimi, seni belli bir süre için dünya üzerinde ağırlamakta olduğumu gör” buyurur,

ALLAH’ın İsimlerinden: “Zül Celali Vel İkram”

Rabbil Alemin’in “Zülcelali vel İkram” ismi, Kelamullah’ta Rahman Suresi’nde iki yerde geçmektedir. Yüce ALLAH şöyle buyurmaktadır:

“Celal ve İkram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.” (Rahman, 78)
“Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.” (Rahman, 27)

Azamet, kemal ve şeref sahibi olan ALLAH(c.c.), noksan sıfatlardan münezzehtir. Celal, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan anlamına gelir. Celal, ALLAH(c.c.)’ın zatına has bir sıfattır. Zül İkram ise, ikram sahibi olan demektir.

Allah, doğunun ve batının Rabbidir. O, yerin, göğün ve yerle gök arasında ne varsa hepsinin Rabbidir.

O, Zü’l-celâli ve’l-ikrâm’dır. O, celâl ve ikrâm sahibidir.

Allah, insandan kendine lütfettiği zenginliklerden ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulunmasını ve Habibinin yolundan ilerlemesini ister. Allah, kuluna Cennette ebedî ihsanda bulunmak için, kendisine şirk koşmamasını ister.

Allah, kulunun ruhuna, aklına ve yüreğine hükmeder:

Duhâ sûresi (93), 11: “Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.”

Ben, âciz kardeşinizden bu kadar dostlarım! Nefesim tıkanmış, beynim, kalemim durmuş haldeyim.

Ne olur açın Kur’ân-ı Kerîm’i Rahmân sûresi’nin tefsirini okuyun. Eminim, sizlere de çok şey anlatacaktır o muhteşem kitap:

Rahmân sûresi (55), 78: “Celâl/büyüklük ve ikrâm sahibi Rabbinin adı ne yücedir!”

Her murat ve istek için “Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram”

5 Vakit Namazlardan sonra 212 kere “Ya  malik’ül-Mülk, Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram celle celalühü” ism-i şerifini zikreden her muradına erer.

Ayrıca her namazdan sonra 1100 kere “Ya zel celali vel ikram” okuyanlar ve zikrine devam edenlerin Allah’ın izniyle her isteği olur, mesleğinde ilerler, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının anlamı: Azamet ve kerem sahibi. Büyüklüğünün ve cömertliğinin sınırı olmayan demektir.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının ebced değeri : 1098 (eliflerin hesaba katılmasıyla 1100)

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenin rızkı bol olur, işi bereketli olur, işleri kolaylaşır ve ruhen rahatlar. Hiç kimseye muhtaç olmayarak maddi ve manevi zenginlik içinde yaşar.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının zikir saati : 1098 için sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece okuması yoktur.
1100 için sabah erken gün doğarken, ikindi sonrası ve gece okumaları için gece yarısı 06.00 dır.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının zikir günü : 1098 için Pazar, 1100 için Perşembe.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu