Esmaül Hüsna

Zü’l-Celâl-i ve’l-İkrâm Esması Anlamı Nedir? Zikri ve Fazileti

Zü’l-Celâl-i-ve’l-İkrâm Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Zü’l-Celâl-i-ve’l-İkrâm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Zül Celali vel ikram Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Zül Celali vel ikram ya da Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir?

Ya Zül Celali vel ikram kaç defa çekilmeli? Celal esması nedir? Ya Zül Celali vel ikram kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Celal Esması Türkçe Anlamı ve Ya Zül Celali vel ikram Zikrinin Fazileti

Zül Celali vel ikram

Büyüklük, kerem, ikram sahibi, yardım ve ikramı nâmütenahi yani bol ve sınırsız olan. Hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların sahibi demektir. Kerem sahibi olmak, yardım ve ikrâmın nâmütenâhî, yani, bol ve sınırsız olduğunu anlatır.

Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm: Ey azamet ve kerem sahibi Allahım! duasını ihmâl etmeyip sık sık söyleyiniz.” (Tirmizî, Daavât 92. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 177)

El Celâl Esması Anlamı

Celâl, büyüklük ve ululuk anlamındadır.. Hz. Allah’ın bu ismi kudretin sonsuzluğunu; kendisine sığınanı en mükemmel şekilde korumayı, kendisinden yardım isteyene yol göstermeyi ve büyük bir rahmeti taşır.

Azamet ve kerem sahibi. Büyüklüğünün ve cömertliğinin sınırı olmayan demektir.

Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçer dostlar. Bu isim, Arşı, kâinatı ve de yürekleri titreten vurgularla da Yaradanın ululuğunu anlatır.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm Ebced değeri ve zikir sayısı; 1098 (Eliflerin hesaba katılmasıyla 1100)

Zikir günü ; Pazar (Eliflerin hesabıyla Perşembe)

Zikir saati ;
Pazar görüşüne göre : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Perşembe görüşüne göre : Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Âlimlerimiz, bu ismin “İsm-i A’zam” olduğu yolunda görüş bildirmişlerdir.

Ve O, Kâinatın Sultanı, büyüklüğünü, saltanatındaki kudretini göstermek, hükümranlığındaki rahmetini hissettirmek, celâlini anlatmak, lütuflarını ve ikramlarını göstermek için, kâinat sarayını binbir nakışla, latîf desenlerle ve akıl almaz güzelliklerle donatmış; yarattığı canlı, cansız her şeye de saltanatının mührünü vurmuştur.

Rahmân sûresi (55), 26-28: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”

O, merhametli ve sonsuz kerem ve ikrâm sahibi yüce Cenab-ı Allah kuluna; “Kâinatı temaşa et, ondaki intizamı ve dengeyi gör. Sırât-ı Müstakîm’de (doğru yolda) yürü, insanlara adaletle davran, senin için yeryüzünü dayayıp döşediğimizi, seni belli bir süre için dünya üzerinde ağırlamakta olduğumuzu gör.” buyurur,

“Zül Celali Vel İkram” Ne Demek?

Rabbil Alemin’in “Zülcelali vel İkram” ismi, Kelamullah’ta Rahman Suresi’nde iki yerde geçmektedir. Yüce ALLAH şöyle buyurmaktadır:

“Celal ve İkram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.” (Rahman, 78)
“Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.” (Rahman, 27)

Celal: Kelime anlamı olarak sonsuz derecede büyüklük, azamet, hiddetlilik, hışım manalarına gelir. Celal ismi Cenâb-ı Hakk’ın kahrının ve azametinin tecellisidir. Celal, Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerde değil nev’deki ve küllilerdedeki tecellisine denir.

Lafza-i Celal: “Allah” lafzının bir ifadesi ve bir ismidir. Yani lafza-i celal Allah demektir.

Azamet, kemal ve şeref sahibi olan ALLAH (c.c.), noksan sıfatlardan münezzehtir. Celal, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan anlamına gelir.

  • Celal, ALLAH (c.c.)’ın zatına has bir sıfattır. Zül İkram ise, ikram sahibi olan demektir.

Allah, doğunun ve batının Rabbidir. O, yerin, göğün ve yerle gök arasında ne varsa hepsinin Rabbidir.

O, Zü’l-celâli ve’l-ikrâm’dır. O, celâl ve ikrâm sahibidir.

Allah, insandan kendine lütfettiği zenginliklerden ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulunmasını ve Habibinin yolundan ilerlemesini ister. Allah, kuluna Cennette ebedî ihsanda bulunmak için, kendisine şirk koşmamasını ister.

Allah, kulunun ruhuna, aklına ve yüreğine hükmeder:

Duhâ sûresi (93), 11: “Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.”

Ben, âciz kardeşinizden bu kadar dostlarım! Nefesim tıkanmış, beynim, kalemim durmuş haldeyim.

Ne olur açın Kur’ân-ı Kerîm’i Rahmân sûresi’nin tefsirini okuyun. Eminim, sizlere de çok şey anlatacaktır o muhteşem kitap:

Rahmân sûresi (55), 78: “Celâl/büyüklük ve ikrâm sahibi Rabbinin adı ne yücedir!”

“Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram” Esması Fazileti ve Sırları

Her murat ve istek için “Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram”

5 Vakit Namazlardan sonra 212 kere “Ya  malik’ül-Mülk, Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram celle celalühü” ism-i şerifini zikreden her muradına erer.

Ayrıca her namazdan sonra 1100 kere “Ya zel celali vel ikram” okuyanlar ve zikrine devam edenlerin Allah’ın izniyle her isteği olur, mesleğinde ilerler, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir.

Bu esmayı zikredenin rızkı bol olur, işi bereketli olur, işleri kolaylaşır ve ruhen rahatlar. Hiç kimseye muhtaç olmayarak maddi ve manevi zenginlik içinde yaşar.

Her gün 5 vakit namazdan sonra 1100 kere “Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm” zikrine devam eden kimsenin her isteği Allah’ın izniyle kabul olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve herkes tarafından sevilir.

Her gün 1100 defa “Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm” olarak okunur. Zikrine devam eden kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Bütün işleri kolaylaşır. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar.

“Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm” ism-i şerifini Arapça olarak bir kağıda  yazarak malının içerisine yada kasasına koyan kimsenin malı çalınmaktan veya kaybolmaktan emin olur.

Zikir günü ve okuma günü 1100 kere Pazar günü sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası, veya Perşembe günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası veya gece yarısı okunur.

Meşru her istek ve murat için okunabilir. İslam alimlerine göre de ism-i a’zam olarak kabul edilmiştir. Devamlı okumayı kendine adet edinmiş kimse Allah’ın izniyle mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün