Dualar

Rızık ve Bolluk için okunan Bereket Duaları

Rızık Bolluk Bereket duası olarak, rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunan dualar, Kuran-ı Kerim'den bereket ve zenginlik duaları

Rızık Bolluk Bereket duaları olarak, rızık ve bereketin artması, sıkıntıların giderilmesi için okunan dualar, bereket duaları, Kuran-ı Kerim’den dualar

Evinize, işyerinizde, ticaret için, kazancınızda bolluk, bereket için, işlerimizde ve refah ve huzur için okunacak Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okunabilmektedir.

Rızık Bolluk Bereket Duaları

Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allah’ın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz…

Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu Ya Kayyum Rızık Duası

 

Bereket Duası Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve kâne kesîren ihfazhü bilbereketi “

Bereket Duası Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyü ya Kayyum. Ya Zel Celali vel İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Hesapsız Rızık için Günde 15 defa Okunursa Allahu Teala O Kişiye Hesapsız Rızık Verir.. 

Rızık Bolluk Bereket Duaları

Ali İmran Suresi 18. ve 19. ayeti Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu). İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

Türkçe Anlamı: 

Ali İmran Suresi 18. Ayeti Türkçe Okunuşu:

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Ali İmran 18. Ayeti Anlamı:

Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali İmran 19. Ayeti Okunuşu:

İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

Ali İmran Suresi 19. Ayeti Anlamı:

Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.

Ali İmran Suresi 26-27 Ayet Okunuşu ve Meali

Yeni Kapılar Açan Dua

Maddi olarak kazanç, Borç Sıkıntısından Kurtaran ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran dualar

Ebû Said El-Hudrî’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber (sav), bir gün Ensardan Ebu Umâme’nin mescitte çok sıkıntılı bir halde olduğunu görüp ona sorar:

Ey Ebu Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, mescitte böyle ne dalgın, ne yapıyorsun?

Ebu Umâme:

Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah! Çok borcum var, sıkıntıdayım, dardayım, dedi.

Hz. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, O’na şöyle buyurdu:

Sana bir dua öğreteyim ki, Yüce Rabbim gamını gidersin. Borcunu ödeme kapısı açsın. Bu duayı sabah-akşam oku. Hz. Peygamber, daha sonra bu duayı Hazreti Ebu Umâme’ye öğretti.

“Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.”

Anlamı : 

“Allah’ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”

Ebû Umâme der ki, “Ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”

Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi…

 

Mevcut işinde daha yükselmek veya İş Bulmak için Çok Tesirli bir Dua 

Ya Latiful lutefai Ya Rahimur Ruhamâu Ezhib Anni. İnneke el tuful lutefai ve erhamür ruhamâu.

Bu dua 129 defa okunur.. Minimum 7 gün devam edilmelidir. Bu duayı okuma zamanlarını hayırlı vakitlere getirmekte fayda vardır. Örneğin gece yarısı, Perşembe’yi Cuma gününe bağlayan gece, özel gün ve geceler vs.

Allah Teala Hazretleri Okuyanı Zengin Yapar Arzu Ettiği Sebep Kapıları Açılır Allah’ın izni ile.. 

Kimin bir ihtiyacı veya bir dileği olup ona ulaşmaya bir sebep bulamazsa, 170 defa Ayetel kürsi’yi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi Ya Gani Ya Fettah Ya Rezzak  esmalarını okursa dileğine ulaşır ve Allah Teala hazretleri okuyanı zengin yapar.. Arzu ettiği sebep kapıları açılır..

Rızık, bolluk, bereket duaları ve Kuran-ı Kerim’den bu sureler oldukça tesirli ve etkili dualardandır.

* * *

Ali İmran Suresi 26. ve 27. Ayetleri

Bismillahirrahmairrahim

“Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.

Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

Âl-i İmrân Suresi 26. Ayet Arapça Yazılışı: 

Türkçe Meali 26. Ayet: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Türkçe Meali 27. Ayet:“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

Ali İmran Suresi 26-27 Ayetler

 

Ali İmran Suresi Arapça-Türkçe

* * *

İşlerde Bereket, Kazançta Bolluk için Esmaül Hüsna ve Tesbihler

  • Mal ve mülk sahibi olmak isteyenler yukarıdaki belirtilen ayeti kerimeyi her gün 41 kere okumaya devam ederlerse muratlarına erişirler. Mal ve mülk sahibi olur.
  • Bu ayeti kerimeyi 5 vakit Namazların ardından 1’er kere okuduktan sonra 66 kere “Ya Kadir, Ya kayyum, Ya Kaviyy, Ya Kaim, Ya Kuddus” okunursa her türlü kazadan korunur.

 

hayati-veren-o-dur
Hayatı veren O’dur.

Hayatı veren O’dur. Ve hayatı rızık ile idame eden de O’dur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine O’dur. (Mektubat)

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere okunur.

Yani “Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.“ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.”

Lâ ilâhe illallahül Melikül Hakkul Mübin

Hz. Ali (R.a)’dan Rivayetle Resulullah (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Bir kimse günde yüz defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin‘ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Zebidi, İthaf, 5/131)

* * *

ZENGİNLİK SURESİ – VAKIA SURESİ

Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve çocuklariniza ögretiniz.”

Abdullah b. Mesûd’u, ölüm hastaliginda ziyâret eden Hz. Osman (r.a): “Sana bir bağışta bulunulmasini emredeyim mi?” dedi. Abdullah, buna ihtiyaci olmadigini söyledi. Hz. Osman; “Senden sonra kizlarina kalir” dedi. O zaman Abdullah onu su cevabi verdi: “Sen kizlarimdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarini emrettim.”

Ben, Peygamber (s.a.s)’in söyle dedigini işitmiştim:

“Her kim her gece Vâkia sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz” (Ibn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282)

  • Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar.
  • Vakıa suresini düzenlik ve aksatmadan okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve zenginlik ayaklarına kadar gelir.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün