Kuran-ı Kerim

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayetel Kürsi Duası Anlamı, Arapça ve Türkçe Okunuşu, Faziletleri.. Bakara Suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kursi Hakkında bilgiler

Ayetel Kürsi 

Âyetü’l–kürsî, “Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l–hayyü’l–kayyûm” ayeti Kuran’ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, tek bir ayettir.

Ayetel Kürsi Hakkında Bilgi

Ayetel Kürsi, “Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l–hayyü’l–kayyûm” ayeti Kuran’ı Kerim’in 2. suresi olan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, tek bir ayettir.

Bakara Suresi’nin 255. Ayetine Ayetel Kürsi Ayeti denilir. Âyette geçen kürsî tâbirinden dolayı bu ismi almıştır.

Kürsiyyühü : O’nun Kürsüsü

Bu âyet-i kerîmede Cenâb-ı Allah’ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O’nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Ayetü’l-kürsi” adıyla anılan bu âyet hem içerik bakımından hem de Allahu Teala’nın üstün sıfatları ve özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında birçok hadisler zikredilmiştir. Genel olarak “Ayetü’l-kürsi” şifa ve korunmaya vesile kılınmış, sevap ve fazileti yüksek olarak bildirilmiştir.

Rabbimizin Ayete’l-Kürsi’de bizlere öğrettiği ilk hakikat Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı ve herkesin Allah’ın kulu olduğumuzdur. Tüm varlıklar olarak hepimiz, O’nun kudreti karşısında aciz ve O’nun yardımına, rahmetine, affına muhtacız.

Ayetel Kursi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayette yoktur. Çünkü bu ayet-i Kerime’de bazısı açık, bazısı ise kapalı olmak üzere 17 yerde Allah’ın ismi geçmektedir.

Ayetel Kürsi nazil olduğunda, dünyadaki tüm putlar ve tapınan şeyler yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Ayrıca şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçmış ve İblis’in yanına toplanmışlardır.

Gece nazil olan Ayetel Kursi ayetlerini Peygamber Efendimiz (s.a.v), Sahabelerden Hz. Zeyd’i çağırarak yazdırmıştır.

Ayetel Kursi’yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını da bağışlar.

Ayetel Kursi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi Arapça

Ayetel Kürsi Bilgisayar Hatlı Arapça Yazılışı

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayetel Kursi ve Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi Hangi Surededir?

Ayetel Kürsi, Kuran’ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara Suresi’nde geçer. Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, tek bir ayettir.

Ayetel Kürsi’de Allah’ın aşağıdaki özelliklerinden bahsedilir;

  • Bir ve tek olduğundan,
  • Unutmaz ve uyku tutmaz olduğu,
  • Yerlerin ve göklerin ona ait olduğu,
  • O’nun izni olmadan kimsenin şefaatte bulunamadığını,
  • Kullarının hepsini gördüğünü ve gözettiğini,
  • Yerlerin ve göklerin gerçek sahibi olduğu,
  • Çok yüce, üstün ve azametli olduğu,
  • Yerleri ve gökleri korumanın o’na zor gelmediği anlatılır.

Ayetel Kürsi 10 Farklı Kıraat

Okuyan: Qari Mishary Al – Rashid Al Afasy

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları

Kuran-ı Kerim’de azam (büyük) ayet Ayetel Kürsi’dir. Her namazın sonunda Ayetel Kürsi okuyan kimse Cennete girer.

Sabah yataktan kalkıp abdest alarak 1 veya 3 kere Ayetel Kürsi okuyan kimse o gün akşama kadar şeytan ve insan şerrinden emin olur, korunur. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar Allahu Teala’nın koruması altında olur.

Ayetel Kürsi’nin harfleri 170’dir. Gece yarısında tenha bir yerde oturup kıbleye yönelerek 170 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra Allah’tan herhangi bir isteği olması için dua ve niyaz eden kimseye Allahu Teala dilediği şeyi o kimseye lütfundan ve kereminden ihsan eder.

Gece rüyasında korkan, kötü rüyalar gören kimse yattığı zaman 3 defa Euzü billahi mineşşeytanir racîm deyip 3 kere Ayetel Kürsi okur ve ve lâ yeûdühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azîm ibaresine geldiğinde bunu 3 kere tekrar ederek yatarsa artık o gece korkunç ve korkutucu rüya görmez. Allah’ın izniyle rahat ve sakin olarak uyur.

Cumartesi Zuhal saati olan sabah erken, ikindi sonrası,akşamdan sonra ve gece yarısı Ayet’el Kürsi’yi (17-50-170 yada 313) defa okuyan kimseler Amirleri yanında yada patronu yanında büyük itibar görür. İstediği makama ulaşır.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayetel Kürsi; yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar o şeyde bereketlilik olur.

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin ALLAH geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı sehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Ayetel Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. ALLAH’ı büyük isimleriyle anmak zikretmek isteyenler Ayetel Kürsiyi okumalıdırlar. Ayetel Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.

Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okuyana ALLAH her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur.

Yatarken Ayetel Kursi okunduğunda 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Sabah yataktan kalkıp abdestli bir şekilde 3 defa Ayetel Kürsiyi okuyan kişi akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan sabaha kadar şeytan cin ve insan şerrinden korunur.

 

Ayetel Kürsi’den Önce Okunan 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua

 
Ebu Hureyre ile Şeytan Arasında Geçen Konuşma
İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu