DualarEsmaül Hüsna

786 Besmele Fazileti, Besmele’nin Sırrı ve Önemi

Besmele anlamı nedir? 786 Besmele fazileti ve sırları. Bismillâhirrahmânirrahîm zikrinin faziletleri, önemi ve hakkında rivayet edilen hadisler

Besmele ne anlama gelir? 786 Besmele fazileti ve sırları nelerdir? Bismillâhirrahmânirrahîm zikrinin faziletleri, önemi ve hakkında rivayet edilen hadisler

Günlük işlerimizde yemek yerken, yatarken, bir yere girerken, dua ederken, herhangi bir işe başlarken sık sık neden besmele çekeriz? Peki besmele nedir? Besmele ne anlama gelmektedir? Bismillâhirrahmânirrahîm demenin fazileti ve sırları nelerdir?

Bismillâhirrahmânirrahîm

Müslümanlar için her işin başında Besmele çekmenin önemi büyüktür. Aynı zamanda Besmele Müslüman olduğumuzun bir işareti olarak günlük hayatta her durumda, hal ve hareketlerimizin başında besmele ile başlarız.

Besmele

Bismillâhirrahmânirrahîm

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e bildirdiği şekliyle, Kuran-ı Kerimin diziliş sırasındaki ilk suresi Fatihadır ve Fatihanın da ilk ayeti bir çok alimlere göre Besmele-i şeriftir. Bu yüzden hem harf sayısı hemde satır sayısının Kuran-ı kerimle ilgisi büyüktür.

“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir.

Bismillahirrahmanirrahim Arapça Yazılışı ve Anlamı

بِسْـــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Besmele Anlamı; “Esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manâsındaki Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuştur.

Bu âyette Allah üç ismiyle zikredilir.

Her hayırlı işte Allah’ın adını anarak Allah’ın kudretine, inayetine ve merhametine sığınılır.,

Bir Hadis-i Şerif:

Bir defasında Resulullah Aleyhisselatü vesselam’ın bineği tökezlemişti. Terksinde bulunan Üsâme bin Ümeyr radiyallahu anh “körolasıca şeytan!” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (Sallalahu aleyhi vessellem) şöyle dedi:

“Körolasıca şeytan deme. Çünkü sen böyle söyleyince o böbürlenir ve “gücümle onu yere yıktım!”der. Bunun yerine “Bismillah” diyecek olursan, sinek gibi oluncaya kadar küçülür.” (Nesâi)

İşte bu Besmele’nin bereketi iledir.

Resûl-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Besmelesiz başlanan her işin bereketsiz olacağını hadislerinde şöyle belirtmişlerdir:

“Meşru işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa nasipsiz, güdük (hayrı kesik) olur” (Münâvi)

Ebû Davud’un ibn Abbâs’tan rivayetine göre:

“Peygamber (s.a.v.), kendisine “Bismillahirrahmanirrahim” ininceye dek bir sûreyi diğerinden ayırmayı veya bir rivayete göre sürenin bittiğini bilmezdi.”(Ebu Davud, Salat, 122)

Her surenin başında zikredilen besmelenin ayet olup olmadığı hususunda ise ihtilâf edilmiştir.

Besmele Ayet midir?

Besmele Kuranı Kerimde Neml suresinde geçen bir ayettir.

İnnehu min suleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahîm. 

Muhakkak ki o Süleyman (A.S)’dan. Ve gerçekten o, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı’yla (başlıyor). (Neml 30. Ayeti kerime)

786 Besmele Fazileti

Bir müslüman herhangi bir işe “Besmele” ile başlamakla “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, O’nun izni ve emriyle, O’nun rızası için yapıyorum, her türlü yardım, kuvvet ve kudret O’ndandır. O yardım etmezse, bu kuvvet ve kudreti vermezse hiç birşey yapamam, hiçbir işte muvaffak olamam.” diyerek acziyetini ortaya koyar ve her işini yaratıcıya havale eder.

 • Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
 • Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
 • Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak 7 sabah içirilir.
 • Ezber gücüne sahip olmayan (786) defa suya okunur 7 sabah güneş doğarken içirilir.

Her işin başında abdestli veya abdestsiz olarak Besmele ile başlamak hem sünnet hem de her hareketimizi sevaba çeviren bir davranıştır. Müslüman kimseyi diğer gayr-i müslimlerden (müslüman olmayan kişilerden) ayıran en önemli farklardan biridir Besmele. Her işinde Besmele yani Allah’ın adı ile başlamak sadece Müslümanlara özel güzel bir haslettir.

Besmele Hakkında Rivayet Edilen Bazı Hadis-i Şerifler

Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır. (Beyheki)

Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider. (Tibyan)

Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.  (Tergib-üs Salat)

Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur. (Deylemi)

Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. (İmâm-ı Râfiî)

Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur. (Taberani)

Besmele ile yenen yemek bereketli olur. (İbni Mace)

Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur. (Deylemi)

Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur. (Tergib-üs Salat)

Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. (Tergib-üs Salat)

Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır. (Tergib-üs Salat)

Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla! (Taberani)

Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur. (İbni Sünni)

Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç! (İbni Sünni)

Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin! (Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim)

Neden işlerimize başlarken eûzü besmele çekeriz?

Hz. Âişe anlatıyor;

Allâh Resûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir defâsında ashâbından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Bir bedevî gelerek yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz :

“- Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa:

“Başında da sonunda da bismillah” desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et’ime, 7; Ebû Dâvûd, Et’ime, 15)

Allah cc. Bismillahta hayrı, hayırda Bismillahı bulan ve zikreden kullarından eylesin bizleri, amin.

786 Besmele Havassı ve Sırları

Besmele-i şerifenin bazı faziletleri:

Her gün 786 Besmele okuyan kimse Allah’ın izniyle istediğini elde eder.

Yatmadan önce sağ tarafına yatarak abdestli bir şekilde 21 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okuyan şeytan, cin, hırsız, ani ölüm ve diğer bir çok beladan korunur.

Besmele-i şerifi 786 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması için niyet ederek okunursa istek yerine gelir.

Zalim üzerine 51 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okunup yüzüne üflenirse şerrinden korunur.

Yine 51 defa olmayan bir iş için okunursa muvaffak olunur.

Okuma şekli; Besmele-i şerif olarak okunur. yani “Bismillahirrahmanirrahim” denir. 50 tanesi işi bitirecek kişinin yanına gelmeden okunur,veya müsait olunursa kapıda okunur.Son besmele hiç dünya kelamı  konuşmadan,kişinin yanına girerken,yada içeride hissettirmeden yüzüne doğru hafifce üflenir.

Güneş doğarken güneşe karşı 313 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okuyan ve arkasından Peygamberimize salat ve selam getiren hesapsız rızık ve zenginliğe kavuşur.

Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.

İçinde su buluna bir kaba 786 Besmele yani “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek okuyup muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Bir kağıda 35 defa “Bismillahirrahmanirrahim” yazıp evinize yada iş yerinize asarsanız, nazar, şeytan  ve cin şerrinden korunur, malın ve kazancınız çoğalır. Bereketi artar.

313 defa Besmele, Pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak ve kıbleye yönelerek okur ve 100 defa
Peygamber Efendimize (s.a.v) salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır.

Risale-i Nurda Besmelenin Sırları 

“Bismillahirrahmanirrahim’in binler esrar, sır vardır.”

Çünkü Lâfza-i Celâl vardır. “Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfât-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan “Allah” bil’iltizam delâlet eder.” (Mesnevî-i Nuriye)

Bedîüzzaman Hazretleri On Dördüncü Lem’a’nın İkinci Makam’ını Besmeleye tahsis eder; Besmelenin rahmet noktasında parlak bir nûrunu altı sır içinde îzah eder.

Birinci Sır:

Kâinât sîmâsından, yeryüzü sîmâsına, yeryüzünden de insan sîmâsına; yani kâinâttan insana, yani arştan ferşe bir nûrânî satır gibi uzanan üç Rubûbiyet ve Ehadiyet disiplini vardır.

Bunlar: 1- Ulûhiyet, 2- Rahmâniyet, 3- Rahîmiyet

İkinci Sır:

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak için, daima o vâhidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.

Yani, meselâ, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu-u ziyasındaki güneşin zâtını mülâhaza etmek için gayet geniş bir tasavvurve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan, güneşin zâtını unutturmamak için, herbir parlak şeyde güneşin zâtını, aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber, ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey, güneşi bütün sıfâtıyla, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvân-ı seb’a gibi keyfiyatlarının herbirisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor.

Öyle de, وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى temsilde hata olmasın, ehadiyet ve samediyet-i İlâhiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan insanın mahiyet âyinesinde bütün esmâsıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vâhidiyet cihetiyle dahi, mevcudatla alâkadar her bir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor.

İşte, vâhidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalbler Zât-ı Akdesi unutmamak için, daima vâhidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini irâe eden, Bismillâhirrahmânirrahîm‘dir.

Üçüncü Sır:

Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkâr bir hakikat-i mahbubedir. Bismillâhirrahmânirrahîm de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuââtıyla o Sultana muhatap ve halil ve dost ol.

Nihat Hatipoğlu Besmelenin Sırrı

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. bir bardaya 786 defa okuyup sadece o bardağı 7 gun boyunca mı ıcıcez yoksa her geceden bır bardak okuyup sabahına o bardagımı ıcıcez yanı bir bardakı 7 gune yayıcazmı hergun ayrı bardak mı ıcıcez

  1. Altı üstü besmele çekeceksin onunda kolayına kaçma derdindesin. Sen bi bardak değil damacanayla içsen fayda etmez kardeş. Her gün okuyacaksın her gün..

 2. Yanlış bilgi vermeyin peygamber efendimiz nezakete önem veren bir insandı ve kötü bir temenniyle konuşmasına başlamazmış yani Körolasıca gibi bir kelime peygamber dilinde olmaz onu çeviren yanlış çevirmiş böyle bir birşey söylediğini düşünmüyorum yazınızı düzeltin bu yanlış çünkü

  1. peygamberimiz yanlışı düzeltirken bile bu kelimeyi telafuz etmemiştir. telafuz etmeden kişinin yanlışını düzeltmiştir.

 3. Hayırlı günler bu birinin sevgisi icin 1 bardak suya 786 Besmele hergun ayrı 1 bardak mı yoksa 1 bardak su 7 güne bolunerek mı içilecek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün