DualarEsmaül Hüsna

786 Besmele – Besmele’nin Sırrı, Fazileti ve Önemi

Besmele

Bismillâhirrahmânirrahîm

[ad id=”9939″]

Peygamber Efendimiz(s.a.v)’e bildirdiği şekliyle, Kuran-ı Kerimin diziliş sırasındaki ilk suresi Fatihadır ve Fatihanın da ilk ayeti bir çok alimlere göre Besmele-i şeriftir. Bu yüzden hem harf sayısı hemde satır sayısının Kuran-ı kerimle ilgisi büyüktür.

“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir.

بِسْـــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Besmele; “Esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manâsındaki Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuştur.

Bu âyette Allah üç ismiyle zikredilir.

Her hayırlı işte Allah’ın adını anarak Allah’ın kudretine, inayetine ve merhametine sığınılır.

Resûlullah (S.a.v.) Efendimiz şöyle dedi; “Körolasıca şeytan deme. Çünkü sen böyle söyleyince o böbürlenir ve “gücümle onu yere yıktım!”der. Bunun yerine “Bismillah” diyecek olursan, sinek gibi oluncaya kadar küçülür.” (Nesâi) İşte bu Besmele’nin bereketi iledir.

Resûl-ü Ekrem (S.a.v.) Efendimiz Besmelesiz başlanan her işin bereketsiz olacağını hadislerinde şöyle belirtmişlerdir: “Meşru işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa nasipsiz, güdük(hayrı kesik) olur” (Münâvi)

Ebû Davud’un ibn Abbâs’tan rivayetine göre:

“Peygamber (s.a.v.), kendisine “Bismillahirrahmanirrahim” ininceye dek bir sûreyi diğerinden ayırmayı veya bir rivayete göre sürenin bittiğini bilmezdi.”(Ebu Davud, Salat, 122)

[ad id=”10049″]

Her surenin başında zikredilen besmelenin ayet olup olmadığı hususunda ise ihtilâf edilmiştir.

Besmele Kuranı Kerimde Neml suresinde geçen bir ayettir.
(Neml 30. ayeti kerime) 

İnnehu min suleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahîm. 

 

Bir müslüman herhangi bir işe “Besmele” ile başlamakla “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, O’nun izni ve emriyle, O’nun rızası için yapıyorum, her türlü yardım, kuvvet ve kudret O’ndandır. O yardım etmezse, bu kuvvet ve kudreti vermezse hiçbirşey yapamam, hiçbir işte muvaffak olamam.” diyerek acziyetini ortaya koyar ve her işini yaratıcıya havale eder.

 • Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
 • Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
 • Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak 7 sabah içirilir.
 • Ezber gücüne sahip olmayan (786) defa suya okunur 7 sabah güneş doğarken içirilir.

Besmele Hakkında Rivayet Edilen Bazı Hadis-i Şerifler

Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır. (Beyheki)

Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider. (Tibyan)

Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.  (Tergib-üs Salat)

Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur. (Deylemi)

Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. (İmâm-ı Râfiî)

Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur. (Taberani)

Besmele ile yenen yemek bereketli olur. (İbni Mace)

Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur. (Deylemi)

Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur. (Tergib-üs Salat)

Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. (Tergib-üs Salat)

Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır. (Tergib-üs Salat)

Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla! (Taberani)

Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur. (İbni Sünni)

Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç! (İbni Sünni)

Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin! (Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim)

Hz. Âişe anlatıyor;

Allâh Resûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir defâsında ashâbından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Bir bedevî gelerek yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz :

“- Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa:

«Başında da sonunda da bismillah» desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et’ime, 7; Ebû Dâvûd, Et’ime, 15)

Allah cc. Bismillahta hayrı, hayırda Bismillahı bulan ve zikreden kullarından eylesin bizleri, amin.

 

[ad id=”9741″]

Besmele-i şerifenin bazı faziletleri:

 1. Her gün 786 defa Besmeleyi 7 gün okuyan kimse istediğini elde eder.
 2. yatmadan önce 21 defa okuyan şeytan,cin,hırsız,ani ölüm ve diğer bir çok beladan korunur.
 3. Zalim üzerine 51 defa okunup yüzüne üflenirse şerrinden korunur.
 4. Yine 51 defa olmayan bir iş için okunursa muvaffak olunur. Okuma şekli; Besmele-i şerif tama olarak okunur. yani“Bismillahirrahmanirrahim”denir.50 tanesi işi bitirecek kişinin yanına gelmeden okunur,veya müsait olunursa kapıda okunur.Son besmele hiç dünya kelamı  konuşmadan,kişinin yanına girerken,yada içeride hissettirmeden yüzüne doğru hafifce üflenir.
 5. Güneş doğarken güneşe karşı 300 defa okuyan ve arkasından Peygamberimize salat ve selam getiren hesapsız rızık ve zenginliğe kavuşur.
 6. İçinde su buluna bir kaba 786 defa okuyup bu suyu sevdiğin birine içirirseniz, onun sınırsız sevgi ve bağlılığını kazanırsınız.
 7. Bir kağıda 35 defa yazıp evinize yada iş yerinize asarsanız, nazar, şeytan  ve cin şerrinden korunur, malın ve kazancınız çoğalır. Bereketi artar.
[ad id=”3969″]

Risale-i Nurda Besmelenin Sırları 

“Bismillahirrahmanirrahim’in binler esrar, sır vardır.” Çünkü Lâfza-i Celâl vardır.” Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfât-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan “Allah” bil’iltizam delâlet eder.” (Mesnevî-i Nuriye)

Bedîüzzaman Hazretleri On Dördüncü Lem’a’nın İkinci Makam’ını Besmeleye tahsis eder; Besmelenin rahmet noktasında parlak bir nûrunu altı sır içinde îzah eder.:

Birinci Sır: Kâinât sîmâsından, yeryüzü sîmâsına, yeryüzünden de insan sîmâsına; yani kâinâttan insana, yani arştan ferşe bir nûrânî satır gibi uzanan üç Rubûbiyet ve Ehadiyet disiplini vardır. Bunlar: 1-Ulûhiyet, 2-Rahmâniyet, 3-Rahîmiyet

İkinci Sır: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanhadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak için, daima o vâhidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani, meselâ, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyorMecmu-u ziyasındaki güneşin zâtını mülâhaza etmek için gayet geniş bir tasavvurve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan, güneşin zâtını unutturmamak için, herbir parlak şeyde güneşin zâtını, aksvasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber, ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey, güneşi bütün sıfâtıyla, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvân-ı seb’a gibi keyfiyatlarının herbirisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de, وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى temsilde hata olmasın, ehadiyet ve samediyet-i İlâhiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan insanın mahiyet âyinesinde bütün esmâsıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vâhidiyet cihetiyle dahi, mevcudatla alâkadar herbir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor.

İşte, vâhidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalbler Zât-ı Akdesi unutmamak için, daima vâhidiyetteki sikke-i ehadiyetnazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini irâe eden, Bismillâhirrahmânirrahîm‘dir.

Üçüncü Sır: Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkâr bir hakikat-i mahbubedir. Bismillâhirrahmânirrahîm de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuââtıyla o Sultanmuhatap ve halil ve dost ol.

 

Nihat Hatipoğlu Besmelenin Sırrı

[mom_video type=”youtube” id=”1xtlc54MSbU”]

 

 

 

 

 

 

 

[ad id=”10043″]

 

[review]

 

 

 

 

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

2 Yorum

 1. bir bardaya 786 defa okuyup sadece o bardağı 7 gun boyunca mı ıcıcez yoksa her geceden bır bardak okuyup sabahına o bardagımı ıcıcez yanı bir bardakı 7 gune yayıcazmı hergun ayrı bardak mı ıcıcez

  1. Altı üstü besmele çekeceksin onunda kolayına kaçma derdindesin. Sen bi bardak değil damacanayla içsen fayda etmez kardeş. Her gün okuyacaksın her gün..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir