DualarEsmaül Hüsnaİlmihal

Kurban Bayramı Arefe günü duaları ve zikirleri

Ramazan ve Kurban bayramı öncesi Arefe günü duaları ve zikirleri. Arefe günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? yapılacak ibadetler neler?

Arefe günü duaları ve zikirleri. Arefe günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? yapılacak ibadetler neler? Arefe günü ayın kaçında? Arefe günü önemi, bu günde yapılacak dualar ve zikirler, ibadetler, Kurban Bayramı arefesinde okunan dualar ve tesbihler, 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, Peygamber Efendimiz’den tavsiye edilen dualar ve sureler, zikirler

2023 Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı Arefe Günü, Müslüman vatandaşlar Bayramdan bir gün öncesindeki ibadetleri, zikir ve duaları, hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri? İslam dininde önemli sayılan Hicri aylardan sonuncusu olan Zilhicce ayında idrak edeceğimiz Kurban bayramı öncesi Arefe günü duaları ve zikirleri ve yapılacak ibadetler neler? Arefe Günü yapılacak ibadetler bu yazımızda bulabilirsiniz…

Kurban Bayramı Arefe Günü Ne Zaman?

Özellikle Kurban bayramı öncesi idrak edilecek Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır; “Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.”

2023 yılı itibariyle 28 Haziran’da mübarek Kurban Bayramı idrak edilecek. Hicri aylardan Zilhicce ayının da içerisinde bulunduğumuz Temmuz ayında, Terviye günü 26 Haziran günü yani Zilhicce Ayının 8. günüdür. Ertesi gün 27 Haziran Salı günü ise Kurban Bayramı arefe günü, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü ise Kurban Bayramının 1. günü idrak edilecek.

Arefe Gününün Önemi ve Fazileti

Arefe Günü, Müslümanlar için çok kutsal ve erdemli bir gün olarak bilinir. Hz. Peygamber Efendimizin (sav), ömrünün sonlarına doğru birlikte Hac yaptığı birçok Müslümana Arafe Dağı’nda veda hutbesi verdiği gündür. Hazreti Peygamber, Arafe ovasında dururken, kendisine Kuran’ın 5:3 ayeti (Maide Suresi 3. Ayet) nazil olmuştur.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Maide Suresi 3. Ayet)

(Bu ayet, Cuma günü Arefe günü, Veda Haccı’nda, hicretin onuncu yılında ikindi namazından sonra nazil olmuştur.)

Arafat’ın anlamı ‘bilmek’tir. İslam’da Hz. Adem ve Hz. Havva’nın cennetten çıkarılıp ayrıldıklarında Dünya’ya yerleştirildiğine ve her ikisinin de Arafa ovalarında buluştuklarına inanılır.

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ 

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (İhlas Suresi)

2. İmam Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in “Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır” buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir;

Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

3. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

4. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

5. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hz. Muhmmed (ASM) şöyle buyurmuştur;

Ramazan ve Kurban Bayramların tehlil (La İlahe İllallah)ler ile,tekbir (Allahu Ekber)ler ile,Tahmid (Elhamdülillah)ler ile,Takdis (Subahnallah)lerle süsleyiniz. (Camiü’s-Sağir Hadis No:4579 Sayfa:1057)

“Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi’ni okursa, kendi nefsini Allah’tan satın almış olur.” (Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.)

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.” (Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203)

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.” (Ebu Şeyh’den naklen- Kenzu’l-Ummal, 1/600/h.no:2737. )

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.”(Ebu-ş şeyh)

Arefe günü 1000 İhlâs sûresi okuyanın bütün günahlar affolur ve her duâsı kabul olur. (Hadîs-i şerîf)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri de

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup…” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk…” (Şualar, On Üçüncü Şua)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ;

“Azîz, mübârek kardeşlerim! Pek çok selâm. Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerîf okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz, Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir.” demiştir. (Şuâ‘lar)

Peygamber Efendimiz arefe gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini bildirmiştir;

“Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır” buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz’in arefe günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

“Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.” (Tirmizi)

Arefe günü okunacak dualar arasında Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen, şeytandan ve kötülüklerden korunmak için şu dua okunur;

“Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…” (Buhari)

Anlamı: Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Kurban bayramı öncesi arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)

Yani geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına keffaret olur. (Hadîs-i şerîf)

Arefe günü öğleden sonra Hızır (a.s.) ile İlyas (a.s.)’ın buluştuklarında okudukları şu duâyı da mümkünse 100 defa okumalıdır:

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَصْرِفُ الصُّوءَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَسُوقُ الحَيْرَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifüs-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûkul-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
Bundan sonra duâ yapılır.

Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ Hatm-i İstiğfâr yapmalı ve tesbih namazı kılmalıdır. (Hatm-i istiğfâr 1001 defa)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ

“Estağfirullâhel-azıym. Ve etûbü ileyk” şeklinde istiğfâr okumakla yapılır.

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 (bin) defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur;

“Beş geceyi ihya edene Cennet vacip olur:

Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi), Arefe gecesi, Kurban  bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban ayının 15. gecesidir.” (Tergîb ve’t-Terhîb, 2:330.)

İhlas Süresinin Faziletleri :

Ihlâs süresini yani “Kulhüvallahü ehad” okumanın fazileti ve önemi hakkında Peygamber Efendimiz’den bir çok hadis ve İslam alimlerinden bir çok rivayet zikredilmiştir.

Hadîs-i seriflerde İhlas Suresi Fazileti ile ilgili şöyle buyurulmaktadır:

“Ihlas sûresini okumak, Kur’an-ı Kerîm’in üçte birini okumaya denktir.”

“10 kere “Ihlas” okuyana cennette bir köşk verilir.”

“Namazlardan sonra on defa “ihlas” okuyan Allahü tealanin rizâsina ve mağfiretine kavuşur.”

“Yatağa sağ yani üzerine yatıp yüz kere “Ihlâs” okuyan cennete girer.”

“Sabah namazindan sonra 12 kere “Ihlas” okuyan, Kur’an-i kerimi 4 defa hatmetmis gibi sevâba kavusur.”

“Sabah namazindan sonra 11 Ihlas okuayana, Cennette bir burç verilir.”

“Sabah aksam üç kere “İhlas” ile “Muavezeteyn”i okumak , belâ ve sıkıntılardan korur.”

“Evine girerken “İhlas” okuyan kimse yoksulluk görmez.

“İhlas okuyana Cennet vacib olur.”

“Kim evinden sefere çıkarken 11 defa “İhlas suresi” okursa, seferden dönünceye kadar Allahü teala onun evini muhafaza eder.”

“Arefe günü, (her birine besmele çekerek) 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabûl olur.”

“Cumâ namazindan sonra, 7 kere “Ihlas” ve Muavezeteyn” okuyan, bir hafta kazadan, belâdan ve kötü islerden korunur.”

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Amin inşaALLAH ALLAH c.c razı olsun. Allahu Teala istifademizi arttırsın. inşAllah Allah’a Emanet olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün