DualarEsmaül Hüsnaİlmihal

Arefe günü duaları ve zikirleri

Kurban Bayramı Arefe günü duaları ve zikirleri. Arefe günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? yapılacak ibadetler neler?

Kurban Bayramı Arefe günü duaları ve zikirleri. Arefe günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? yapılacak ibadetler neler?

Bu yıl idrak edeceğimiz Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz Cuma  günü, bayramın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü Kurban bayramı arefe gününü idrak edeceğiz. Bu günde çok değerli ve eşsiz bayramın arefesindeyiz. Böylesi özel bir günün arefesini sizde Allah katında daha dolu, daha anlamlı geçirmek isterseniz sayfamıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Arefe günü önemi, bu günde yapılacak dualar ve zikirler, ibadetler, Kurban Bayramı arefesinde okunan dualar ve tesbihler, 1000 ihlas suresi okumanın fazileti, Peygamber Efendimiz’den tavsiye edilen dualar ve sureler, zikirler

Arefe günü duaları ve zikirleri  ve yapılacak ibadetler neler?

Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır
“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.”

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ 

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (İhlas Suresi)

2. İmam Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in “Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır” buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir;

Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

3. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

4. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

5. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hz. Muhmmed (ASM) şöyle buyurmuştur;

Ramazan ve Kurban Bayramların tehlil (La İlahe İllallah)ler ile,tekbir (Allahu Ekber)ler ile,Tahmid (Elhamdülillah)ler ile,Takdis (Subahnallah)lerle süsleyiniz. (Camiü’s-Sağir Hadis No:4579 Sayfa:1057)

“Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi’ni okursa, kendi nefsini Allah’tan satın almış olur.” (Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.)

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.” (Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203)

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.” (Ebu Şeyh’den naklen- Kenzu’l-Ummal, 1/600/h.no:2737. )

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.”(Ebu-ş şeyh)

Arefe günü 1000 İhlâs sûresi okuyanın bütün günahlar affolur ve her duâsı kabul olur. (Hadîs-i şerîf)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup…” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk…” (Şualar, On Üçüncü Şua)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ;

“Azîz, mübârek kardeşlerim! Pek çok selâm. Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerîf okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz, Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir.” demiştir. (Şuâ‘lar)

Peygamber Efendimiz arefe gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini bildirmiştir;

“Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır” buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz’in arefe günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

“Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.” (Tirmizi)

Arefe günü okunacak dualar arasında Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen, şeytandan ve kötülüklerden korunmak için şu dua okunur;

“Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…” (Buhari)

Anlamı: Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Kurban bayramı öncesi arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)

Yani geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.

Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına keffaret olur. (Hadîs-i şerîf)

Arefe günü öğleden sonra Hızır (a.s.) ile İlyas (a.s.)’ın buluştuklarında okudukları şu duâyı da mümkünse 100 defa okumalıdır:

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَصْرِفُ الصُّوءَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَسُوقُ الحَيْرَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifüs-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûkul-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
Bundan sonra duâ yapılır.

Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ Hatm-i İstiğfâr yapmalı ve tesbih namazı kılmalıdır. (Hatm-i istiğfâr 1001 defa)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ

“Estağfirullâhel-azıym. Ve etûbü ileyk” şeklinde istiğfâr okumakla yapılır.

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 (bin) defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur;

“Beş geceyi ihya edene Cennet vacip olur:

Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi), Arefe gecesi, Kurban  bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban ayının 15. gecesidir.”

(Tergîb ve’t-Terhîb, 2:330.)

İhlas Süresinin Faziletleri :

Ihlâs süresini yani “Kulhüvallahü ehad” okumanın fazileti ve önemi hakkında Peygamber Efendimiz’den bir çok hadis ve İslam alimlerinden bir çok rivayet zikredilmiştir.

Hadîs-i seriflerde İhlas Suresi Fazileti ile ilgili şöyle buyurulmaktadır:

“Ihlas sûresini okumak, Kur’an-ı Kerîm’in üçte birini okumaya denktir.”

“10 kere “Ihlas” okuyana cennette bir köşk verilir.”

“Namazlardan sonra on defa “ihlas” okuyan Allahü tealanin rizâsina ve mağfiretine kavuşur.”

“Yatağa sağ yani üzerine yatıp yüz kere “Ihlâs” okuyan cennete girer.”

“Sabah namazindan sonra 12 kere “Ihlas” okuyan, Kur’an-i kerimi 4 defa hatmetmis gibi sevâba kavusur.”

“Sabah namazindan sonra 11 Ihlas okuayana, Cennette bir burç verilir.”

“Sabah aksam üç kere “İhlas” ile “Muavezeteyn”i okumak , belâ ve sıkıntılardan korur.”

“Evine girerken “İhlas” okuyan kimse yoksulluk görmez.

“İhlas okuyana Cennet vacib olur.”

“Kim evinden sefere çıkarken 11 defa “İhlas suresi” okursa, seferden dönünceye kadar Allahü teala onun evini muhafaza eder.”

“Arefe günü, (her birine besmele çekerek) 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabûl olur.”

“Cumâ namazindan sonra, 7 kere “Ihlas” ve Muavezeteyn” okuyan, bir hafta kazadan, belâdan ve kötü islerden korunur.”

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanetin resmi sitesinde açıklanan tarihe göre 2020 yılı Kurban Bayramı 30 Temmuz Perşembe günü Arefe Günü, Kurban Bayramı ise bu sene 31 Temmuz Cuma  gününe denk geliyor.  3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecek.

Bu yıl idrak edeceğimiz Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz Cuma  günü, bayramın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı Zilhicce ayinin 10. günü başlar 4 gündür.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın;

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. detaylı bilgiler için Allah razı olsun.. yazılarınızın devamını diliyorum

  2. Amin inşaALLAH ALLAH c.c razı olsun. Allahu Teala istifademizi arttırsın. inşAllah Allah’a Emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu