İlmihalİslam

Zilhiccenin ilk 10 günü tutulan oruç ve Zilhicce ayı ibadetleri

Zilhicce'nin ilk 10 günü tutulan oruç. Kurban Bayramı'nın yer aldığı Zilhicce ayı ilk günleri oruç tutmanın fazileti, Zilhicce ayının önemi

Zilhiccenin ilk 10 günü tutulan oruç. Kurban Bayramı’nın yer aldığı Zilhicce ayı ilk günleri oruç tutmanın fazileti, Zilhicce ayının önemi, Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet yapılır? Zilhicce ayında neler olur ve nasıl ibadet edilir? Zilhicce ayında hangi tesbihler çekilir? Zilhicce ayının 9. ve 10. günü yapılması gereken ibadetler? Zilhicce ayının 10 günü oruç tutulur mu?

Zilhiccenin ilk 10 günü tutulan oruç

İslam dininde hac ayı olarak bilinen Zilhicce ayında tutulan orucun fazileti, zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve dualar, Kurban bayramından önce tutulan oruçlar

Zilhicce ne demek?

İslam dünyasında Kurban Bayramı’nın yer aldığı aya Zilhicce ayı adı verilir. Hicri-kamerî ayların 12’ncisidir. Her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam “on gün” “leyâli-i aşere” yani on mübarek gecedir. Onuncu gün Kurban Bayramı‘nın ilk günüdür.

Zilhiccenin ilk on gününde neler yapılmalı?

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

10 istiğfâr: “Estağfirullâhe’l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-Tevvâbü’r-Rahîm.”

10 tevhid: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur.

 • 1 Zilhicce 1443 / 30 Haziran 2022 Perşembe
 • 2 Zilhicce 1443 / 1 Temmuz 2022 Cuma
 • 3 Zilhicce 1443 / 2 Haziran 2022 Cumartesi
 • 4 Zilhicce 1443 / 3 Haziran 2022 Pazar
 • 5 Zilhicce 1443 / 4 Haziran 2022 Pazartesi
 • 6 Zilhicce 1443 / 5 Haziran 2022 Salı
 • 7 Zilhicce 1443 / 6 Haziran 2022 Çarşamba
 • 8 Zilhicce 1443 / 7 Haziran 2022 Perşembe
 • 9 Zilhicce 1443 / 8 Haziran 2022 Cuma
 • 10 Zilhicce 1443 / 9 Haziran 2022 Cumartesi

Kurban Bayramından Önce Tutulan Oruç

Kurban bayramının içinde bulunduğu aya Zilhicce ayı denir. Kurban bayramı ise, zilhicce ayının onuncu günüdür. Zilhicce ayı girdiği günden başlayarak kurban bayramı gününe kadar oruç tutmanın çok sevap olduğu sahih hadisler ile sabittir.

Zilhicce ayı girdiğinde orucun yanı sıra, sadaka vermek, bol bol tövbe istiğfar etmek, sohbet meclisinde bulunmak, zikir etmek gibi diğer ibadetlerinde diğer aylara göre, kat kat fazla sevap olduğu bildirilmektedir.

Zilhicce Orucu nedir?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.

Peygamberimiz’in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş, yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir

Peygamber efendimiz zilhicce ayında yapılan ibadetlerin daha kıymetli olduğunu bildirince ashab-ı kiram efendilerimiz,
Ya Rasülallah bu ayın ilk günlerinde yapılan ameller Allah yolunda cihat etmekten daha mı kıymetlidir, diye sorunca efendimiz; cihatta kıymetlidir, fakat canını ve malını esirgemeden yapılan cihat daha kıymetlidir buyurmuşlardır.

Zilhicce Orucunun Faziletini Anlatan Bazı Hadisler ;

 • İbn-i Abbas (R.A) ‘ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Efendimiz(S.A.V) “Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun her bireri bir senelik nafile oruca denktir. On gecenin tamamını ihya etmek ise Kadir gecesini ihya etmeye denktir.” buyurmuşladır. (Tefcirut-tesnim s.170)
 • Başka bir Hadis-i Şerifte ise, “On günün orunun her günü 100 köle azat etmiş, 100 deve kurban etmiş ve 100 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap olur. Tevriye gününün yani 8. gününün orucunda 1000 köle azad etmiş, 1000 deve kurban etmiş ve 1000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap alır. Arefe gününün orucunda ise 2000 köle azat etmiş, 2000 deve kurban etmiş ve 2000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibidir.” Buyurmuştur. (Tefcirut-tesnim S.169)
 • Zilhicce ayının ilk günlerinde tutulan oruç, bir sene boyunca oruç tutmaya ve bir gecesini ihya etmek ise, kadir gecesini ihya etmek gibidir. (ibni meca dan rivayet edilmiştir)
 • Zilhiccenin ilk günlerinde yapılan ibadetlere 700 misli sevap verilir. (beyheki)
 • Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutan her gün için, 100 köle azat etmiş veya cihada giden mücahitlere 100 at vermiş, veya Kabe ye 100 deve kurban göndermiş gibi sevap yazılır. (R. nasıhın)
 • Terviye günü oruç tutup, büyük günahlardan kaçınarak, kötü söz söylemeyen kimse cennete girer. (Ramuz)
 • Bu on günden mahrum olana yazıklar olsun. Özellikle arefe gününü mutlaka oruçlu geçirmek gerekir. Onda o kadar çok hayır hasenat vardır ki, saymakla bitmez.
 • Zilhiccenin ilk dokuz günü tutulan oruç için bir yıl oruç sevabı yazılır. (Ebul Berakat)
 • Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.  Bugünlerde, Tesbih (subhanallah) Tahmit (Elhamdülillah) Tehlil (Lailaheillalah)  Tekbir (Allah u ekber) çok söyleyin. (Taberani)

Hazreti Ebud Derra dan rivayet edildiğine göre, 

 • Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutan kişinin ömrü bereketli olur.
 • Malı çoğalır.
 • Çoluk çocuğu kaza ve belalardan muhafaza olunur.
 • Günahları bağışlanır.
 • Amellerine kat kat sevap verilir.
 • Ölüm azabı hafif olur ve kolay can verir.
 • Cennette çok yüksek derecelere ulaşır.
 • Özellikle arefe günü oruç tutana Allah C.C. Hz. İsa Aleyhisselamın sevabı kadar sevap verir.
 • Arefe günü tutulan oruç, hem geçmiş hemde gelecek senenin günahlarına kefaret olur.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki,

 • Senenin hiç bir gününde arefe günündeki kadar kişi cehennemden halas olmaz.
 • Arefe günü bir kişi oruçlu halde gerek dünya, gerek ahiret için hangi hayırlı duayı ederse etsin, biiznillah kabul olur.

ZİLHİCCE AYINI NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir Senedeki faziletli günler. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir “Allah’ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala’ya çok ibadet ediniz!” Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

– Sadaka vermek,

– Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

– Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen Tahmidiye duasını okumak.

Risale-i Nur’dan Zilhicce Ayı

Bediüzzaman’dan Zilhicce’nin ilk 10 günü Hakkında mektubu

Aziz, sebatkar, fedakar, sıddık kardeşlerim,

… Gelecek bayramınızı tebrik ederim. وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍkasem-i Kur’aniyle fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim.

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz,

… Leyâle-i aşerenizi ve gelen îdinizi , ruh-u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlahiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’an-ı Azimüşşan’ınوَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Beraat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var.

Çünkü: Hac sırrıyla bütün Alem-i İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed’e (A.S.M.) hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar. İnşaallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır.

Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’an hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi Nurlarına tam mazhardırlar.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Umumunuza birer birer selam ve selamet ve dâreynde saadetlerinize dua eden kardeşiniz. Said Nursî

İlgili Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün