İslam

İslam’da 4 Büyük Melek ve Görevleri

İslam'da 4 Büyük Melek hangileridir ve görevleri nelerdir? Meleklerin özellikleri nelerdir? Dört büyük melek kimdir ve isimleri nelerdir? Melek nedir, anlamı ne demek?

İslam’da 4 Büyük Melek hangileridir ve görevleri nelerdir? Meleklerin özellikleri nelerdir? Dört büyük melek kimdir ve isimleri nelerdir? Melek nedir, anlamı ne demek? Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde dört büyük meleğin isimleri geçiyor mu? Meleklerin özellikleri nelerdir 5 tane? Kaç tane büyük melek vardır? 4 Büyük Melek’ten başka melek var mıdır, isimleri nelerdir?

Allah neden melekleri yarattı? Meleklerin özellikleri nelerdir? Dört büyük melek kimdir? Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde dört büyük meleğin isimleri geçiyor mu? İslam’da 4 Büyük Melek hangileridir? Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâil -aleyhisselam- kimdir, görevleri, özellikleri ve diğer isimleri nedir? Kuran-ı Kerim’de geçen Melekler hakkında kısaca bilgiler…

İslam’da 4 Büyük Melek

Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yarattığı mistik varlıklardır. Birden fazla form alabilirler ve erkek veya kadın olarak tanımlanamazlar. Meleklere iman, Kuran’da ve Peygamber (s.a.v.)’den gelen sahih rivayetlerde belirtildiği gibi, Müslüman inancının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Arapça’da meleklere “yardım etmek ve desteklemek” anlamına gelen Malaika (ملائكة) denir. Melekler hem görünmeyen hem de fiziksel ve manevi alemlerde görev yapmakla meşguldürler. Kuran’da meleklerin Allah’a ibadet etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmek için yaratıldığı bildirilmektedir:

Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Âmener resûlu – Bakara Suresi, 2/285)

Meleklerin yemedikleri, içmedikleri ve çiftleşmedikleri bilinmektedir. Bu tür arzulardan özgürdürler. İbrahim’e (İbrahim, barış onun üzerine olsun) tok bir insan suretinde geldiklerinde, onlara yiyecek verdi, ama onlar yemeyi reddettiler. Allah diyor ki:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَْهمُْ

Ve lillâhi yescudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetin vel melâiketu ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne). (Secde Ayeti) –

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Nahl Sûresi 49. Ayet

Melekler erkek veya dişi olarak nitelendirilemezler ve herhangi bir üreme veya cinsel üremeye tabi değildirler. Bilakis bunların hepsi doğrudan doğruya Yüce Allah tarafından yaratılmıştır. Sadece insana hizmet ve Allah’a kulluk için yaratıldıkları için cinselliğe, yemek yemeye veya herhangi bir şeye meyletmezler.

Allah şöyle buyurur:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeh (halîfeten), kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâ (dimâe), ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek (leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn.

Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti. (Bakara Suresi, 2:30)

Müslümanlar, meleklerin Allahu Teala tarafından saf ışıktan yaratıldığına inanırlar. Onların varlığına olan inanç, İslam inancının kendisini kapsar. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Meleklerin sayısı hakkında Kuran’da ve hadislerde net bir bilgi yoktur. Ancak hadislere dayanarak sayabileceğimizden çok daha fazla olduklarını söyleyebiliriz. Allah diyor ki:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فَقَالَ أَنبِئُونْ أَنَصُونْ

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

“Ve Allah, Âdem’e her şeyin tabiatını öğretti; Sonra onları meleklerin önüne koydu ve: “Eğer haklıysan, bunların mahiyetini bana haber ver” dedi. (Bakara Suresi, 2:31)

Melekler sadece Cenab-ı Allah’a hizmet etmek amacıyla yaratılmışlardır ve ışıktan yapılmıştır, insan gözüne gerçek görünebilecek hemen hemen her şekle girebilirler. Bunlar, Alem-i gayb denilen, algılanabilir fenomenler dünyasının ötesinde bir varlık düzeyine aittirler.

Meleklerin İslam’daki Önemi

Cinler, insanlar ve melekler birlikte Allah’ın canlı varlıklarını oluştururlar. Ancak bu üç tür şuurlu varlıktan bir Müslümanın imanını tamamlaması için meleklere olan imanı şarttır. İslam’da imanın altı şartı şunlardır:

 • Allah’a İman
 • Meleklere İman
 • Kitaplara İman
 • Peygamberlere İman
 • Ahiret hayatına İman
 • Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine İman

Meleklerin İslam’daki önemini tartışmak için, görevlerinin tarihsel ve yazılı referansları, İslami olaylardaki rolleri, fiziksel görünümleri ve Melek ağındaki rütbeleri dikkate alınmalıdır.

Melekler Nasıl Görünüyor?

İslam’da melekler çok eşsiz bir görünüme sahiptir. Melekleri orijinal hallerinde gören çok az insan olmasına rağmen, Kuran ve Sünnet’ten melekler hakkında birçok gerçek biliyoruz.

 • Melekler yemez.
 • Melekler çok büyüktür.
 • Onlar ne erkek ne de kadındır.
 • İnsan şeklini alabilirler.
 • Kanatları vardır, bazen ikili, üçlü veya dörtlü.
 • Son derece güzellerdir. Ölüm Meleği hariç.
 • Melekler nurdan, cinler ateşten, insan ise topraktan yaratılmıştır.
 • Melekler bir anda birçok yerde bulunabilir ve farklı işleri birlikte görebilirler.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ

İz tekûlu lil mu’minîne e len yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selâseti âlâfin minel melâiketi munzelîn(munzelîne).

“Allah’ın (özellikle) indirdiği üç bin melekle sana yardım etmesi sana yetmez mi?” (Al-i İmran Suresi, 124)

Meleklere inanmak, İslam’da bir iman şartıdır ve Müslümanlar olarak inancımızın büyük bir parçasıdır. Tıpkı bir ve tek olan Allah’a ve Allah’ın gönderdiği birçok Peygamberine inanmak gibi. Meleklerin birbirlerinden görevleri ve özellikleri bakımından üstünlükleri vardır. En üstünleri dört melektir. Birincisi Cebrâîl, ikincisi İsrâfîl, üçüncüsü Mikâîl ve dördüncüsü Azrâil aleyhisselâmdır.

İslam’da Meleklerin Niteliği ve Özelliği

İslam’da, insanların topraktan/kilden yaratılmasından önce meleklerin nurdan yaratıldığına inanılır. Melekler, tabiatları gereği itaatkar, Allah’a ibadet eden ve O’nun emirlerini yerine getiren varlıklardır. Melekler cinsiyetsizdir ve uykuya, yiyeceğe veya içeceğe ihtiyaç duymazlar; özgür seçimleri yoktur, bu yüzden itaatsizlik etmek doğalarında yoktur.

İslam’da 4 Büyük Melek Kimlerdir?

İslam dini inancına göre özellikle dört büyük melek olarak anılan dört baş melek vardır. Bunlar: Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâil’dir.

İsmiyle Bahsedilen Melekler

Bazı melekler, Kuran’da isimleriyle, sorumluluklarının bir açıklaması ile anılır:

Cebrail: Allah’ın sözlerini peygamberlerine iletmekle görevli melektir.

İsrafil: Kıyamet günü için sûra üflemekle görevlidir.

Mikail: Bu melek yağmurdan ve rızıktan sorumludur.

Azrail (Melekü-l mevt veya Ölüm Meleği):  Ölüm meleği olarak bilinen Azrail, tüm canlıların ölümü sırasında canını almakla görevlidir.

Münker ve Nekir: Bu iki melek öldükten sonra kabirde nefislere iman ve amelleri hakkında soru sorarlar.

Kiraman Kâtibin: Bu iki melek, her insanın sağ ve sol omzuna oturur, iyiliğini ve kötülüğünü kaydeder.

Malik: Cehennemin bekçisidir.

Rıdvan: Cennetin koruyucusu olan melektir.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا

İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la’netullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).

Fakat âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. (Bakara Suresi, 2:161)

Diğer meleklerden de bahsedilir, ancak özellikle isimleriyle değil. Bazı melekler, Allah’ın arşını, müminlerin velisi ve velisi olan melekler ve insanın iyilik ve kötülüklerini kaydeden melekler gibi görevleri de taşırlar. Allah diyor ki:

“(Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.” (Meryem Suresi 16-17)

Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Melekler, Allah’a kulluk etmenin yanı sıra, hem fiziki hem de gayb âlemiyle ilgili vazifelerini ifa etmek üzere yaratılmışlardır. Var olan meleklerin sayısı ancak Allah tarafından bilinir. Allah, meleklerine görevlerini yerine getirebilmeleri için büyük yetkiler vermiştir.

Kuran’da adı geçen 4 büyük melekler şunlardır:

Cebrail (a.s)

Cebrail, görevi Allah’tan gelen vahyi peygamberlerine iletmek olan melektir. Cebrâîl’in (as) diğer meleklere kıyasla kendine has birçok özelliği vardır. Bu durum onun diğer meleklere kıyasla birçok isimlerle anılmasına sebep olmuştur.

Cebrâil (as)’ın diğer isimleri; Cebrail, al Ruh (Ruh), Kutsal Ruh, Rûhü’l-Emin (Güvenilir Ruh), Rûhü’l Hak (Gerçeğin Ruhu) ve Namus al Ekber’dir. .

Arapça’da ise Cibrîl kelimesini sekiz ayrı şekliyle de söylenmektedir. Bunlardan en meşhuru; Cebrâîl, Cebreîl, Cebrîl, Cibrîl. Diğerleri de Cebraiyl, Cebrail, Cebral ve Cebrîn şeklindedir.

 • “De ki: Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.” (Bakara Suresi, 97)
 • “Ey Peygamber’in eşleri! Eğer ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz, kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Eğer eşinizin aleyhinde yardımlaşarak bir şey yapmağa kalkarsanız, bilin ki Allah onun dostu, bundan başka Cebrail, iyi müminler ve melekler de yardımcısıdır.” (Tahrim Suresi, 4)

Mikail

Mikaa’eel, rızıkların Allah’ın dilediği yere dağıtılmasından sorumlu melektir. Hz. Mikail (AS), Allah’ın emriyle yeryüzünde yaşamın devamını sağlayan tabiat olaylarını sürdürmekle görevlendirilmiş Allah’ın meleğidir. Bu görevler, yağmur yağdırmak, mevsimleri değiştirmek, rüzgarı estirmek ve Allah’ın yarattıklarının dualarını yönetmektir.

“Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olan kimse inkar etmiş olur. Allah şüphesiz, inkar edenlerin düşmanıdır.” (Bakara Suresi, 98)

İsrafil (a.s.)

Kıyamet günü sûra üflemekle görevli melek İsrafil (as)’dir.

 • “Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.” (Neml Suresi, 87)
 • “Sûra üfürülür (ikinci üfleme), bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.” (Yasin Suresi, 51)
 • “O gün davet edene (İsrail’e) uyarlar, onda eğrilik (yan çizmek) yoktur, artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.” (Taha Suresi, 108)
 • “Davet edene (İsrail) acele ederek koşarlarken inkar edenler: “Bu, zor bir gündür” derler. (Kamer Suresi, 8)

Azrail (Melekü-l mevt)

O, Allah Teala’nın emriyle ruhları alacak ölüm meleğidir. Hadis ve âyetlerde “Ölüm meleği” olarak geçmektedir.

 • “Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (Secde Suresi, 11)
 • “Sizden birinize ölüm geldiği zaman, (görevli) meleklerimiz onun canını alırlar ve onlar vazifelerinden asla şaşmazlar.” (En’am Suresi, 61)
 • Sonunda kendilerine melek elçilerimiz, canlarını almak için geldiğinde, “Hani Allah’ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede?” derler. Onlar da, “Bizi yüzüstü bırakıp kayboldular” derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. (Araf Suresi, 37)

Kirâmen Kâtibîn

İslam‘a göre insanın sağında ve solunda bulunan melekler vardır ki her insan için iki melek tayin edilir. Bunlar, sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir. Bu melekler, doğumdan ölüme kadar bütün işlerimizi kayıt altına almakla görevlidir.

 • Rakıb: Yaptığı iyilikleri yazmak için sağ omuzda bulunur.
 • Atid: Kötülüklerini yazmak için insanın sol omzuna bulunur.

Rakib ve Atid Melekleri bilinen ismiyle Kiramen katibin melekleri, insanların sağ ve sol tarafında bulunan meleklerin isimleridir. Amelleri kaydeden iki melek olan “Kirâmen Kâtibîn” melekleridir. Birisi hasenatı, diğeri seyyiatı yazar.

 • “Hâlbuki muhakkak ki sizin üzerinizde koruyucular, bekçiler vardır. Saygıdeğer kaydediciler, Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.” (İnfitar Suresi; 10-12)
 • “O, kulların üstünde yegane Hakim’dir, size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek Mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun, hüküm O’nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. (En’am Suresi, 61-62)

Hafaza (Koruyucu Melekler)

Aşağıdaki âyetlerde zikredilen “Şahitler”, gözetmekle görevli hafaza melekleridir.

 • “(Hesap günü) Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır, peygamberler ve şahidler getirilir ve onlara asla haksızlık yapılmadan, aralarında adaletle hüküm verilir.” (Zümer Suresi 69. Ayet)
 • “Evet, eğer sebat eder ve doğru hareket ederseniz, düşman buraya aceleyle saldırsa bile, Rabbiniz size beş bin melekle müthiş bir taarruz yaparak yardım eder.” (Al-i İmran Suresi, 125)

Hamaleti’l-Arş

Bunlar, şu âyette zikredilen Arş’ı (arşı) taşıyan meleklerdir:

“Arşı taşıyanlar (melekler) ve onun çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na inanırlar ve (Allah’ın birliğine) inananlar için bağışlanma dilerler: “Rabbimiz! Sen rahmet ve ilimle her şeyi kavrarsın, tevbe edenleri ve Senin yoluna uyanları bağışla ve onları alevli ateşin azabından koru!” (Mumin Suresi, 7)

“Melekler onun çevresindedirler; o gün Rabbinin arşını onlardan başka sekiz tanesi tutar.” (Hakka Suresi, 17)

Melekler insan şeklinde midir?

Melekler nurdan yaratılmış lâtif ve ruhanî varlıklar oldukları için, aslî hüviyetleri ve gerçek mâhiyetleri ile insan gözüne gözükmezler. Melekler, cinler ve ruhaniler her ne kadar kendilerine has nurani ve görünmez yapılarıyla bu alemde görülmeseler bile, bu aleme has vasıtaları kullanıp, kılıf ve elbise giyerek veya insan, hayvan şekline bürünerek görünebilirler.

Meleklerin ve cinlerin bu şekilde görünmelerine “temessül” denir. Kur’an-ı Kerim, temessülü anlatırken şöyle ifade etmektedir;

“Melek, (Hz. Meryem’e) tastamam bir insan şeklinde temessül etti.” (Meryem, 19/17)

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e vahiy getiren melek Hz. Cebrail (as) da bazen kendine has keyfiyetle, bazen bir muharip şeklinde, bazen de daha başka suretlerde geliyordu.

Hadislerden bize gelen rivayetlere dayanarak yine aynı Cebrail (as), bazı zaman Dıhye (r.a) suretinde Peygamber Efendimizin huzuruna gelirdi. Bazı zaman da dini talim etmek maksadıyla üzerinde hiç de yolculuk emaresi taşımayan bir misafir kıyafetinde gelip ve “İman, İhsan, İslam nedir?” şeklinde sualler sorup, verilen cevapları “Doğru” diye tasdik edip gidiyordu.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Fatır Suresi 35:1)

Bu ayet-i kerimede Allahu Teala Meleklerin nurdan yapılmış görünmeyen yaratıkları olarak belirli bir vücut şeklinin olmadığını, aksine çeşitli şekiller alabildiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla Kuran, meleklerin kanatları olduğundan bahseder.

Melekler, sayılar, roller ve yetenekler bakımından değişen, Cenab-ı Allah’ın görkemli bir yaratımıdır. Allah’ın bu yaratıklara ihtiyacı yoktur, ancak onları bilmek ve iman etmek, Allah’ın dilediği gibi yaratabilmesine olan hayranlığını artırır.

Allahu Teala şöyle buyurur;

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَمَ فَسَجَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَنكَ وَاسْتَكَارَالَمَنَارَالَمَنَارا

“Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde, İblis dışında onlar secde ettiler. O yalanladı, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.” (Bakara Suresi, 2:34)

Allah’ın yarattığı gayb dünyasına iman, İslam’da imanın gerekli bir unsurudur. Allah’a, peygamberlerine, indirdiği kitaplara, meleklere, ahirete ve kadere/şerre inanmak imanın şartlarındandır.

Gayb âleminin mahlûkları arasında, Kuran’da Allah’ın sadık kulları olarak bahsi geçen melekler de vardır. Bu nedenle, gerçekten dindar olan her Müslüman, meleklere olan inancı kabul eder.

Allah diyor ki:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَن

Ve lev cealnâhu meleken le cealnâhu raculen ve le lebesnâ aleyhim mâ yelbisûn(yelbisûne).

Eğer onu (Peygamberi) bir melek kılsaydık yine onu bir adam (insan suretinde) yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. (Enam Suresi, 6:9)

İslam’daki durum, meleklerin sayıları, rolleri ve yetenekleri değişen, Allah’ın görkemli bir yatarılışı olduğudur. Allahu Teala’nın bu yaratıklara ihtiyacı yoktur ve Melekler Cenab-ı Hakk’ın yardımcıları değildirler. Onlar sadece yaratma hadisesinin şahitleri ve nezâretçileridirler. Başkalarının olmadığı gibi meleklerin de yaratmaya müdahaleleri yoktur.

Melekler insanlar ve cinler gibi Allah’a (c.c) ibadet ve O’nu tesbih etmek için yaratılmışlardır.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün