EğitimYaşam

Uluslararası Eğitim Günü 2024

Uluslararası Eğitim Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden böyle bir gün var? Dünya Eğitim Günü’nün amacı nedir, neden kutlanıyor? Dünya Eğitim gününü kim başlattı, neden ilan edildi?

Uluslararası Eğitim Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden böyle bir gün var? Dünya Eğitim Günü’nün amacı nedir, neden kutlanıyor? Dünya Eğitim gününü kim başlattı, neden ilan edildi? Uluslararası Eğitim Günü sözleri, yazılar, alıntılar ve mesajlar

Uluslararası Eğitim Günü

Eğitime erişimi kutlamak ve savunmak, daha geniş bir perspektiften bakan Uluslararası Eğitim Günü her yıl 24 Ocak’ta kutlanmaktadır. Milyonlarca insan hala bu temel insan hakkından yoksun olduğundan, dünyanın her yerindeki çocuklar için eğitimin kalitesi farklılık gösteriyor. Gün, daha iyi eğitim reformları için kampanya yapmak ve herkes için eğitime erişimi iyileştirmek için oluşturulmuştur.

Birleşmiş Milletler’e göre, kaliteli eğitim eksikliği “yeterince eğitimli öğretmenlerin eksikliği, okulların kötü koşulları ve kırsal kesimdeki çocuklara sağlanan fırsatlarla ilgili eşitlik sorunlarından” kaynaklanmaktadır. Birleşmiş Milletler bu sorunları çözmek için 10 “hedef” belirledi. Umut, bu hedeflerin uygulanması yoluyla, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının 2030 yılına kadar “kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimi sağlayabilecek ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını destekleyebilecek” olmasıdır. Bu hedefler şunları içerir:

 • Tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz, eşitlikçi ve kaliteli ilk ve orta öğretimi tamamlamalarının sağlanması
 • Tüm kız ve erkek çocukların ilköğretime hazır olmaları için kaliteli erken çocukluk gelişimi, bakımı ve okul öncesi eğitime erişiminin sağlanması
 • Tüm kadın ve erkeklerin, üniversite de dahil olmak üzere uygun fiyatlı ve kaliteli teknik, mesleki ve yüksek öğretime eşit erişiminin sağlanması
 • Eğitimde cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve engelli kişiler, yerli halklar ve savunmasız durumdaki çocuklar dahil olmak üzere savunmasız kişiler için tüm eğitim seviyelerine ve mesleki eğitime eşit erişimi sağlamak

Eğitim, çocuklara yoksulluktan kurtulmak için bir basamak ve umut verici bir geleceğe giden bir yol sunar. Ancak dünya çapında yaklaşık 250 milyon çocuk ve ergen okula başlama veya okulu tamamlama fırsatına sahip değil; 617 milyon çocuk ve ergen temel matematik okuyamıyor ve yapamıyor; Sahra altı Afrika’daki kızların %40’ından azı ortaokulu bitiriyor ve yaklaşık dört milyon çocuk ve genç mülteci okula gitmiyor. Eğitim hakları ihlal ediliyor ve kabul edilemez.

Herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim ve yaşam boyu fırsatlar olmadan, ülkeler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve milyonlarca çocuğu, genci ve yetişkini geride bırakan yoksulluk döngüsünü kırmayı başaramaz.

Uluslararası Eğitim Günü Tarihçesi

3 Aralık 2018’de 24 Ocak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından eğitimi kutlamak ve öğrenmenin kalkınma ve barış için önemini yansıtmak amacıyla Uluslararası Eğitim Günü olarak ilan edildi. Ardından 24 Ocak 2019’da ilk Uluslararası Eğitim Günü kutlandı.

Eğitim vermek kurumlarla sınırlı değildir; her birimizin kaliteli eğitimi teşvik etme görevi vardır. Çoğumuzun muhtemelen kanıksadığı şey, eğitime erişime izin vermek, pek çok kişiyi yoksulluktan kurtarabilir ve umut verici bir geleceğin yolunu açabilir.

Eğitim hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesinde güvence altına alınmıştır. Deklarasyon parasız ve zorunlu ilköğretim için çağrıda bulunur. 20 Kasım 1989’da imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tüm ülkelerin yüksek öğrenimi herkes için erişilebilir hale getirmesi gerektiğini belirtir.

UNESCO’nun istatistiki verilerine göre günümüzde tahminen 244 milyon çocuk ve genç okula gitmiyor. Ötekileştirilmiş topluluklar, eşitsizliğin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar ve az gelişmiş ülkeler için durum daha kötü. Acı gerçek şu ki, bugün dünyada eğitimin gereksiz olduğu gerekçesiyle reddedilen sayısız toplum var.

Uluslararası Eğitim Günü, bireyleri, sivil toplumu ve politika yapıcıları çocuklara ilk ve orta öğretimin verilmesini sağlamanın yanı sıra gençlerin eğitime katılımını artırmaya yönelik sağlam adımlar atmaya davet eden bir eylem çağrısıdır. Öğrenme programları, farklı demografilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalı ve tek bir ana hedefe odaklanmalıdır. Çocukları istihdam ve daha iyi gelecekler için gerekli eğitimle donatımalıdır.

Uluslararası Eğitim Günü Teması 2024

Altıncı Uluslararası Eğitim Günü, 24 Ocak 2024’te “Kalıcı barış için öğrenme” temasıyla kutlanacak.

Dünya, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söyleminde endişe verici bir artışa paralel olarak şiddetli çatışmaların arttığını görüyor. Bu şiddetin etkisi coğrafyaya, cinsiyete, ırka, dine, politikaya, çevrimdışı ve çevrimiçine dayalı her türlü sınırı aşıyor. Barışa aktif bir bağlılık bugün her zamankinden daha acil. UNESCO Barış, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Tavsiye Kararı’nda da vurgulandığı gibi eğitim bu çabanın merkezinde yer almaktadır. Barış için öğrenme ve eğitim dönüştürücü olmalı ve öğrencilerin kendi topluluklarında barışın temsilcileri olmaları için gerekli bilgi, değer, tutum, beceri ve davranışlarla güçlendirilmesine yardımcı olmalıdır.

Daha barışçıl, adil ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek eğitimle başlar. Sağlığımız ve çevremizden etkilenirken günlük hayatımızın tüm yönlerini ve genel beklentilerimizi etkiler. Kötüleşen iklim değişikliği, demokratik gerileme, kalıcı eşitsizlikler, artan ayrımcılık, nefret söylemi, şiddet ve çatışmanın küresel ortamında, gelecekte bu sorunları ele almak ve önlemek için bir araç olabilir. Ayrıca etkili bir şekilde şekillendirilip uygulandığında getirisi artan uzun vadeli bir yatırım da olabilir.

Yaygın olarak Barış, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Tavsiyesi olarak anılan yeni UNESCO Barış ve İnsan Hakları Eğitimi, Uluslararası Anlayış, İşbirliği, Temel Özgürlükler, Küresel Vatandaşlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Tavsiye Kararı, çığır açan bir kılavuz belgedir. Bu hedeflere ulaşmak için eğitimde ve eğitim yoluyla nelerin gelişmesi gerektiğini tanımlar.

Dünya Eğitim Günü neden kutlanır?

Dünya Eğitim Günü, hayatımızdaki eğitimi yeniden değerlendirmek ve toplumumuzdaki eğitim sorunlarını belirlemek ve ele almak için her yıl kutlanmaktadır. Daha geniş ölçekte, eğitimin kültürler ve ülkeler arasındaki sınırları aşma, barış ve eşitliği korumadaki rolü de gözlemlenmektedir.

Bu gün, eğitim aktörlerini, sosyal ve ekonomik faktörler nedeniyle sınırlı olan alanlara eğitim bilinci sağlama konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya yönlendiriyor. Uluslararası Eğitim Günü’nün amaçları şu şekildedir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak
 • Temel bir insan hakkı olarak eğitimi teşvik etmek
 • Eğitimde fısat eşitliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak

Dünya Eğitim Günü Neden Önemlidir?

Eğitim bir insan hakkıdır. Birini bu haktan mahrum etmek trajiktir çünkü çalkantılı veya müreffeh bir gelecek arasında fark yaratabilir.

Eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Eğitim olmadan kalıcı gelişim olamaz. Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için gereklidir.

Özünde, bir bireyi eğitmek, onları güçlendirmek anlamına gelir. Düşünmelerini, fikir üretmelerini, hedefler koymalarını ve bir amaca sahip olmalarını sağlar.

Uluslararası Eğitim Günü Ne Zaman?

Birinci ve ilk Uluslararası Eğitim Günü 24 Ocak 2019’da kutlandı. Bu yıl beşincisi düzenlencek olan Uluslararası Eğitim Günü (International Day of Education) 24 Ocak 2024 Çarşamba günü kutlanacak.

Dünya Eğitim Günü, eğitimin hayatımızdaki önemini kutlamak için bir gündür. Her yıl 24 Ocak’ta kutlanır. Uluslararası Eğitim Günü bize, o zamandan bu yana ne kadar yol kat ettiğimizi ve tüm çocukların dünya çapında kaliteli eğitime erişebilmesi için hala yapılması gerekenleri yansıtma fırsatı sunuyor.

 • 2024 – 24 Ocak Çarşamba
 • 2025 – 24 Ocak Cuma
 • 2026 – 24 Ocak Cumartesi
 • 2027 – 24 Ocak Pazar

Eğitim bir insan hakkı, kamu yararı ve kamu sorumluluğudur, bir fayda veya avantaj değildir. Bugünün bu kadar özel olmasına yardımcı olan tüm öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere ve gönüllülere teşekkür ederiz!

Türkiye’de 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydı yok

Türkiye, %94,2 okullaşma oranı ile yükseköğretime erişimde dünyada ikinci ülkedir. Ancak son yapılan araştırma raporları ve aktivistlere göre Türkiye’deki ekonomik çalkantının toplumsal faturası derinleşirken, ülkedeki çocukların daha önce görülmemiş oranlarda okulu bıraktığı ve okula gitmediği gün yüzüne çıkıyor. Son iki yılda baş döndüren fiyat artışları nedeniyle bugün Türkiye’de her iki öğrenciden en az birinin yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin analizine göre, Türkiye’de okul çağındaki toplam 1,2 milyon çocuk eğitim sistemine kayıtlı değil. Dolayısıyla mülteciler de dahil edildiğinde okula gitmeyen çocukların sayısının 4 milyondan fazla.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın yakın tarihli bir raporu, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci çocukların yüzde 35’inin okula gitmediğini ortaya koyuyor.

Rapora göre Türkiye’de okul çağında 1.124.353 Suriyeli çocuk var ve bu çocukların sadece üçte ikisi okula gidebiliyor. Eğitime erişimi olan kızların yüzdesi, sırasıyla yüzde 49,33 ve yüzde 50,77 ile erkeklerinkinden biraz daha düşük.

Eğitim üzerine söylenmiş en güzel ve ilham verici sözler

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. (Mustafa Kemal Atatürk)

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir. – Atatürk

Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şeref-i istiklâli öğretir. * En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. – M. Kemal Atatürk

Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir. (Atatürk)

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. (Atatürk)

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

“Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir.” – Malala Yousafzai

“Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah, eğitimdir.” – Nelson Mandela

“Planınız bir yıllıksa, pirinç ekin; on yıl sonrasını planlıyorsanız ağaç dikin; Bir ömür boyu planlıyorsanız, insanları eğitin” – Çin atasözü

“Eğitimin amacı, boş bir zihni açık bir zihinle değiştirmektir.” – Malcolm Forbes

“Bilgiye yapılan yatırım en yüksek faizi getirir” – Benjamin Franklin

“Eğitim gerçeklerin öğrenilmesi değildir, daha çok düşünmesi için zihnin eğitilmesidir.” – Albert Einstein.

“Bir okulun kapısını açan, bir hapishaneyi kapatır.” – Victor Hugo

Tüm sorunları aynı anda çözemeyiz; bunun yerine, onları birer birer ortadan kaldırmalıyız. Ve dünya sorunlarını ortadan kaldırmanın en iyi araçlarından biri de eğitimdir. Eğitim, eşitliği teşvik etmek, insanları eğiterek ve onlara yeni fırsatlar sunarak yoksulluğu azaltmak ve eğitimli ve yetenekli beyinlerin dünyayı daha iyi bir yer yapmak için fikirlerini ortaya koymalarına izin vererek küresel krizi çözmek için bir fırsattır.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün