İslam

2023 Aşure günü ne zaman? Aşure Gününün Önemi

Bugün aşure günü mü? 2023 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure gününün özellikleri ve yapılacak ibadetler

2023 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure ne anlama geliyor? Aşure gününün faziletleri, özellikleri ve yapılacak ibadetle nelerdir? Bu yıl Aşure günü hangi tarihte? Aşure Günü gerçekleşen önemli hadiseler ve olaylar nelerdir, Aşure gününde neler oldu ve yaşandı? Aşure günü hadisleri nelerdir? İşte, Muharrem ayı ve Aşure gününün fazileti

Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, aşure gününü de içinde barındırıyor. Bu geleneği yaşatmak isteyen Müslümanlar, aşure günün tarihini ve 2023 Muharrem ayının başlayacağı tarihe odaklandı. İbadetlerin yerine getirileceği bu tarihlerde, aşureler yapılacak ve oruçlar tutulacak. Peki Aşure günü duası nasıl yapılır? Aşure günü hangi dualar okunur?’ ve Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başladı. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Muharrem ayı ne zaman, başladı mı? Bugün aşure günü mü? Aşure günü ayın kaçında? Peki 2023 yılı Aşure günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Aşure Günü Nedir?

İslam dünyasında Hicri ayların ilki ve yılbaşı olarak kabul edilen 1445 Muharrem ayı Miladi olarak 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor. Muharrem Ayı’nın ilk günü aynı zamanda Hicri Yılbaşı olma özelliğini taşıyor.

Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı’nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır.

Muharrem ayı, âşûrâ ayıdır. Âşûrâ, birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati paylaşmıştır.

Aşure, aynı zamanda Arapça anlamı olarak 10 anlamına gelen bir kelimedir. Bu anlamı Hicri takvimde Muharrem ayının 10. Gününe gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Aşure Günü – 10 Muharrem

2023 Aşure günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı ve Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının onuncu (10.) günü Aşure Günü olarak idrak edilir. Arapçada on anlamına gelen “aşara” kelimesinden türeyen Aşure Günü, 2023 yılı itibariyle Muharrem ayının 10. günü 28 Temmuz Cuma günü başlıyor. (Hicri takvime göre gün, bir gün önce akşam namazından sonra başlar.)

Muharrem ayı “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

 • 9 Muharrem 1445 – 27 Temmuz 2023 Perşembe
 • 10 Muharrem 1445 – 28 Temmuz 2023 Cuma

Aşure Gününün Özellikleri

Allahu Teala, birçok duayı aşure gününde kabul etmiştir. Aşure Günü gerçekleşen önemli hadiseler;

 • Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da şehâdeti 61 (m.680)
 • Hz. Adem’in tövbesinin kabul olması,
 • Hz. Nuh’un tufandan kurtulması,
 • Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
 • Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,
 • Hz. İdris’in canlı göğe çıkarılması,
 • Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması,
 • Hz. Yusuf’un kuyudan çıkması,
 • Hz. Eyyub’un hastalıktan kurtulması,
 • Hz. Musa’nın Kızıldenizi geçmesi ve
 • Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup göğe çıkarılması aşure günü olmuştur.

Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler Allahu Teala’ya şükür için oruçlu idiler. Yine bu aşure gününde Allahu Teala denizi İsrailoğulları için yardı ve bu gün Allahu Teala Adem aleyhisselamın kavminin tövbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğru.” (Tebarani)

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur:

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

2023 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşler Başkanlığının hazırladığı Dini günler takvimine göre 2023 yılı için Hicri Yılbaşı olan 1 Muharrem 1445 tarihi 19 Temmuz 2023 Çarşamba (Hicri Yılbaşı) günü başlayacak.

9 Muharrem 1445 ise (İslami takvime göre ertesi gün geceden başladığı için) miladi takvime göre 27 Temmuz 2023 Perşembe gecesi Aşure gecesi, ertesi gün 28 Temmuz Cuma Aşure günü idrak edilecek.

Aşure Günü neler yapılmalıdır?

Muharrem Ayının 10. günü yani aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani)

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. (Deylemi)

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. (İ .Ahmed)

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. (Şir’a)

“Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız, çünkü o, Allah’ü Teala’nın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin, Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.” (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

Tek bir gün olarak yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile oruç tutmalıdır!

Sıla-i rahim yapmalı

Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, “Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur.” buyuruldu. (Şir’a)

İlim öğrenmeli, ilim ile meşgul olunmalıdır

Hadis-i şerifte, “Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer.” buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

Sadaka verilir

Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur.

Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve’l-Terhib)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşura günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir’a)

Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, “Aşura günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur.” buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

Güsl Abdesti alınır.

Hadis-i şerifte, (Aşura günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a)

Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Dua Edilmeli / Okunmalı

10 defa şu dua okunur:

Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş”

Anlamı :

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

“Kimki Aşure günü Allah’ı zikreden bir topluluğa gider, onlarla beraber bir saat bulunursa, onu cennete koymak Allah üzerine vacip olur.” (Hadis-i Şerif)

Aşûre günü okunacak duâ:

Muharrem ayının ilk günü ve 10. günü olan Aşûre günü okunacak duâ:

Bu dua Muharrem Ayı birinci günü sabah ve akşam 3 defa okunur.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente’l-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyü’l-kerîm, el-hannâ-nül mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsi’l-emmâreti bissûi ve’l-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek’at namaz kılınır.

Hicri Aylar Şunlardır;

Hicri takvimde de Miladi takvim gibi 12 ay bulunmaktadır.

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün