Gündem

2020 Aşure günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure gününün özellikleri ve yapılacak ibadetler

2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure gününün özellikleri ve yapılacak ibadetler, Aşure Günü gerçekleşen önemli hadiseler. Aşure gününde neler yaşandı?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlayacak. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki 2020 yılı Aşure günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Hicri ayların ilki ve yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı Miladi olarak 20 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor. Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı’nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır.

Aşure Günü Nedir?

Muharrem ayı, âşûrâ ayıdır. Âşûrâ, birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati paylaşmıştır.

Aşure, aynı zamanda Arapça anlamı olarak 10 anlamına gelen bir kelimedir. Bu anlamı Hicri takvimde Muharrem ayının 10. Gününe gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Aşure Günü – 10 Muharrem

2020 Aşure günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı ve Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının onuncu (10.) günü Aşure Günü olarak idrak edilir. 2020 yılı itibariyle 10 Muharrem günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayı “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Aşure Gününün Özellikleri

Allahu Teala, birçok duayı aşure gününde kabul etmiştir. Aşure Günü gerçekleşen önemli hadiseler;

 • Hz. Adem’in tövbesinin kabul olması,
 • Hz. Nuh’un tufandan kurtulması,
 • Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
 • Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,
 • Hz. İdris’in canlı göğe çıkarılması,
 • Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması,
 • Hz. Yusuf’un kuyudan çıkması,
 • Hz. Eyyub’un hastalıktan kurtulması,
 • Hz. Musa’nın Kızıldenizi geçmesi ve
 • Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup göğe çıkarılması aşure günü olmuştur.

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler Allahu Teala’ya şükür için oruçlu idiler. Yine bu aşure gününde Allahu Teala denizi İsrailoğulları için yardı ve bu gün Allahu Teala Adem aleyhisselamın kavminin tövbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğru.” (Tebarani)

2020 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşler Başkanlığının hazırladığı Dini günler takvimine göre 2020 yılı için Hicri Yılbaşı olan 1 Muharrem 1442 tarihi 20 Ağustos 2020 Perşembe günü başlayacak.

10 Muharrem 1442 ise miladi takvime göre 29 Ağustos 2020 Cumartesi Aşure günü idrak edilecek.

Aşure Günü neler yapılmalıdır?

Muharrem Ayının 10. günü yani aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani)

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. (Deylemi)

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. (İ .Ahmed)

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. (Şir’a)

Tek bir gün olarak yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile oruç tutmalıdır!

Sıla-i rahim yapmalı

Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, “Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur.” buyuruldu. (Şir’a)

İlim öğrenmeli, ilim ile meşgul olunmalıdır

Hadis-i şerifte, “Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer.” buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

Sadaka verilir

Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur.

Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşura günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir’a)

Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, “Aşura günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur.” buyuruldu. (Beyheki)

Güsl Abdesti alınır.

Hadis-i şerifte, (Aşura günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a)

Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Dua Edilmeli / Okunmalı

10 defa şu dua okunur:

Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş”

Anlamı :

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

Aşûre günü okunacak duâ:

Muharrem ayının ilk günü ve 10. günü olan Aşûre günü okunacak duâ:

Bu dua Muharrem Ayı birinci günü sabah ve akşam 3 defa okunur.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente’l-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyü’l-kerîm, el-hannâ-nül mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsi’l-emmâreti bissûi ve’l-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merha24 metlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek’at namaz kılınır.

Hicri Aylar Şunlardır;

Hicri takvimde de Miladi takvim gibi 12 ay bulunmaktadır.

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı