İslam

2024 Zilkade Ayı ne zaman başlıyor? Fazileti ve Önemi Nedir?

Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayının önemi ve fazileti nedir? Zilkade ayı ibadetleri ve bu ayda meydana gelen önemli olaylar

Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayının önemi ve fazileti nedir? Zilkade Ayında meydana gelen önemli olaylar nelerdir? 2024 Zilkade Ayı Hangi Tarihte Başlayacak/Bitecek? Zilkade ayı neden haramdır? Zilkade kaçıncı aydır? Bu ayda oruç tutulur mu? Zilkade ayı namazı var mıdır?

Şevval ayının son günleri yaşanmaya başlarken Zilkade ayı ne zaman başlayacak, kaç gün çekiyor ve hangi gün bitiyor? Zilkade ayının son günü ne zaman? 2024 Zilkade ayının kaçıncı günündeyiz? gibi detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki Zilkade ne demek, anlamı nedir? Zilkade ayının 25. gecesinin önemi nedir? Dahvul arz günü ne zaman, önemi nedir? Zilkade ayında yapılması faziletli olan dualar, ibadetler ve zikirler nelerdir? İşte 2024 Zilkade Ayı hakkında tüm bilgiler…

2024 Zilkade ayı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre Şevval Ayının bitimiyle birlikte 2024 Yılı Zilkade Ayı 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 6 Haziran tarihinde sona erecek.

Zilkade ayı kaç gün çeker?

Zilkade ayı ne zaman başlar, ne zaman biter?

2024 yılı itibariyle idrak edeceğimiz Hicri aylardan 11’cisi Zilkade ayı 21 Mayıs Pazar günü başlıyor. 29 gün çeken Zilkade ayı 18 Haziran Pazar günü sona erecek.

 • 9 Mayıs 2024 Perşembe günü – 1 Zilkade 1445
 • 6 Haziran 2024 Perşembe – 29 Zilkade 1445 (Zilkade ayının son günü)

Zilkade Anlamı Nedir?

Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar’ın (Arapça: Eşhürü’l-Hurum) birincisidir. Haram aylar, üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Câhiliye döneminde Araplar bu ay girdiğinde kutsallığına karşı saygılarından dolayı savaş ve saldırıyı, kötü söz ve kötü davranışı, hatta hayvanları için otlak aramayı bırakmaları sebebiyle bu ayın “oturmakla geçen ay, oturma zamanı” anlamında “zü’l-ka‘de” diye adlandırıldığı bilinmektedir.

İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “ḥaykal”, Arab-ı âribe devrinde ise “harf”, “hüvâ‘” ya da “renne” adıyla anıldığı nakledilmektedir.

 • Zilkade Arapça yazılışı: (ذو القعدة)
 • İngilizce: Dhul Qa’dah

Zilkade Ayının Önemi Nedir?

Haram ayların ilki olarak bilinen Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.

İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A’râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilmektedir. (Şevkânî, II, 242).

Zilkade isminin  anlamı “oturmak” demektir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Haram aylarda savaşmak yasak olduğu için tarihsel olarak hacılar Zilkade sırasında eşkıyalık veya savaş korkusu yaşamadan hacca güvenle gidebilirlerdi. “Zilkade” kelimesi anlam olarak “oturma yetkisinin sahibi olan [ay]” anlamına gelir – savaşa çıkmak yerine oturmanız gereken bir aydır.

Hacıların hac yaptıkları Zilhicce’de ve hacdan eve döndükleri Muharrem’de de savaşmak yasaktır. Bu standart, İslam öncesi Araplar tarafından da benimsenmiştir ve Allah Kuran’da bunu teyit etmektedir.

Zilkade ismi Kur’an-ı Kerim’de yer almıyor. Kur`an`da haram aylardan Tevbe suresinde bahsedilir.

Zilkade Ayında Hangi İbadetler Yapılmalı?

İslâm âleminde Zilkade ayı, Allah’ın saygılı kıldığı dört aydan birincisidir. Zilkade (Zülka’de) ayında Müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları, bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir, tefekkür ve ibadetle süslemeleri, haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları, İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları gerekmektedir.

Haram aylar içerisinde zikredilen Zilkade ayının haram kılınma sebebi, hac için yolculuğun bu ayda yapılmasından dolayıdır. Zilhicce ayının haram kılınması da haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır.

Zilkade ayı için farz kılınan bir oruç ibadeti yoktur. Ancak bir hadis-i şerife göre bu ayda üç gün oruç tutmak çok sevaptır.

 1. Başkalarına zarar vermeyin.
 2. Sağlığınıza dikkat edin.
 3. İşrak namazını (nafile iki rekat) güneş doğduktan sonra kılın.
 4. Daha fazla Kur’an okuyun.
 5. Sünnet oruçlarını tutun.

“Haram Aylardan (Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep’den) üç gün oruç tutana, Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar.” (İhyau Ulumi’d-din) Hadis-i Şerif

Hadis: Haram aylardaki adaletsizlik, diğer aylardaki adaletsizliklerden daha beter ve şiddetlidir. Doğrusu zulüm, haksızlık her zaman yanlıştır, lakin Allah, dilediği gibi diğerlerinden daha ağırını verir. (İbn Kesir Tefsiri)

Zilkade ayının 25. Gecesinin Önemi

Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

Bu günün gündüz ve gecesini ibadetle geçirmek, gündüzünü de oruç tutmanın çokça sevabı vardır.

İmam Rıza (aleyhisselam)’dan rivayet edildiğine göre:

 • Bu gece Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa (aleyhisselam) dünyaya geldi.
 • Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.
 • Zilkade ayının 25 günü, yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır. Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık kefaret olduğu beyan edilir.
 • Her kim Zilkade ayının 25. gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınması da faziletli ve sevaplı görülmüştür.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir Hadis-i şerifte mealen şöyle buyurmuştur;

“Herkim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; Azrail (aleyhisselam) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.”

Zilkade ayının 25. gecesi hangi güne denk geliyor?

 • 24 Zilkade 1445 / 1 Haziran 2024 Cumartesi
 • 25 Zilkade 1445 / 2 Haziran 2024 Pazar

4 rekatlık istiğfar namazı

Hicri aylardan 11’cisi Zilkade ayının 25. gecesi 4 rekat şeklinde kılınacak olan istiğfar (tövbe) namazının şekli ve yapılması gerekenler:

Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül abdesti aldıktan sonra normal abdest alınır ve Dört rekat ikişerli olarak namaz kılınır.

Her rekatta bir Fatiha Suresi sonra üç ihlas, sonra bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılınır ve selamdan sonra 70 defa günahlardan istiğfar edilir.

(esteğfirullahi ve etubu ileyh);

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

bitirince bir defa “La havle vala kuvvete illabillahil aliyyil azim denir. (Namazı kılıp bitirdikten sonra 70 defa daha okunur)

Namaz bittikten sonra eller dua için kaldırılır ve şu duayı okur:

Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemiil muminine val-muminat;

Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.

Anlamı: Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur. Amin ya Rabbel alemin.

Zilkade Ayında Meydana Gelen Olaylar

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayatında, sahabe ve Ashab-ı Kiram’ın hayatlarında Zilkade ayında meydana gelen İslam dini ve Müslümanlar için önemli olaylardan bazıları şunlardır;

Müslüman aleminde önemli sayılan, Medine önlerinde hicretin 5. yılı Şevval ayının 7’sinde (1 Mart 627) başlayıp Zilkade’nin 1. günü (24 Mart 627) sona eren Hendek Savaşı meydana geldi.

Hicretin 6. Yılında Zilkâde ayının birinci pazartesi günü Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması yapıldı.

Mekke dışında Hudeybiye yakınlarında ağaç altında yapılan yemin veya beyat olarak bilinen Beyat-ı Ridvan, Beyat-ı Şecere veya Beyat-ı Rıza olayı, Mekke’nin fethinden iki yıl önce, hicretin 6. yılı Zilkade (Mart 628) ayının başında yapıldı.

Hac ibadeti, Hicret’i 9. yılında Müslümanlara farz kılındı. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür.

İslam’da ilk Hac ibadeti, Hicret’i 9. Yılında Ebû Bekir’in hac emirliğinde, ikinci hac ise bir yıl sonra Hz. Peygamberin ilk ve son haccı olan Veda Haccı ile gerçekleştirildi. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür.

Arapça olarak “dahvul arz” ifade edilen Zilkade ayının 25. günü, Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlamıştır. Aynı zamanda 25 Zilkade gecesi Hz. İbrahim ve Hz. İsa (aleyhisselam)’ın doğum günüdür.

2024 Yılı Dini Aylar ve Günler

Diyanet Takvimine göre bu yıl ki Kandil gecelerinin tarihleri, 2024 kandil günleri

 • Regaip Kandili – 11 Ocak 2024 Perşembe
 • Miraç Kandili – 6 Şubat 2024 Salı
 • Berat Kandili – 24 Şubat 2024 Cumartesi
 • Kadir Gecesi – 5 Nisan 2024 Cuma
 • Mevlid Kandili – 14 Eylül 2024 Cumartesi

Hicri Aylar Şunlardır;

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün