Yaşam

Dünya Doğayı Koruma Günü 2023

Dünya Doğayı Koruma Günü nedir, ne zaman kutlanıyor? Dünya Doğayı Koruma Günü’nün anlam ve önemi nedir? Doğayı korumanın anlamı nedir? Doğayı, çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

Dünya Doğayı Koruma Günü nedir, ne zaman kutlanıyor? Dünya Doğayı Koruma Günü’nün anlam ve önemi nedir? Dünya koruma günü hangi gün? Doğa ne demek? Doğayı korumanın anlamı nedir? 28 Temmuz Dünya Doğayı Koruma Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi, kökeni nedir? Doğayı Korumak ne demek? Doğal hayatı korumak neden önemlidir ve doğayı, çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

Dünya Doğayı Koruma Günü

Bu gün, istikrarlı ve sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir çevrenin ve doğal kaynakların korunması gereğini vurgulamaktadır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanları kurtarmak, Dünya Doğayı Koruma Günü’nün öncelikli hedeflerinden biridir. Kutlamalar ayrıca flora, fauna, enerji kaynakları, toprak, su ve hava gibi doğanın çeşitli bileşenlerinin bozulmadan korunmasına da vurgu yapar.

Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Günü, gelecek nesiller için çevrenin korunması gereğinin altını çiziyor. Bu nedenle, bizden sonra gelecek nesiller için sağlıklı bir gezegen bırakma ihtiyacı görevlerimiz arasındadır.

Gezegenimizin doğal kaynakları hava, güneş ışığı, toprak, mineraller, yakıtlar ve sudan oluşmaktadır. Bütün bunlar doğada bulunur ve insanlar tarafından kullanılır. Şu anda, Dünya’yı dolduran yaklaşık 8 milyar insan var. Bu sayının 2037 yılına kadar 9 milyarı aşması bekleniyor. Bu insanların tamamı her gün dünyanın doğal kaynaklarını kullanıyor. Bu kaynaklar çok hızlı tükendiğinden, birçok insan tükeneceklerinden endişe ediyor. Bu nedenle birçok kişi ve kuruluş, doğal kaynaklarımızı korumanın önemini vurgulamaktadır.

Doğayı Koruma Günü Tarihi

Dünya Doğayı Koruma Günü’nün tarihi ve kökeni bilinmemekle birlikte 28 Temmuz’da kutlanmanın asıl amacı bir araya gelip doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak ve desteklemektir.

Geçen yüzyıldaki insan faaliyetleri, doğal bitki örtüsü ve diğer kaynaklar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmuştur. Hızlı sanayileşme arayışı ve sürekli artan nüfusa yer açmak için orman örtüsünün kesilmesi, iklim değişikliğine ve diğer çevresel etkilere neden oldu.

Çevre koruma konusundaki farkındalık son birkaç yılda ne kadar artmış olsa da, olumlu adımların sonuçlarını göstermesi için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu nedenle son zamanlarda, çevreyi koruma ihtiyacı daha belirgin hale geldi. Ne yazık ki, kaynakların amansızca aşırı kullanımı, olağandışı hava düzenlerine, vahşi yaşam habitatlarının ve türlerin yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin kaybolmasına neden oldu. Bu nedenle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature – IUCN) gibi kuruluşlar önemlidir.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), 5 Ekim 1948’de Fransa’nın Fontainebleau kentinde, UNESCO tarafından teşvik edilen hükümetlerin ve koruma kuruluşlarının temsilcilerinin Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ni (IUPN) oluşturan resmi bir eylemi imzalamasıyla kuruldu. Amacı, uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve koruma eylemine rehberlik edecek bilimsel bilgi ve araçlar sağlamaktı.

Bu çerçevede, Türkiye’den Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra, TEMA Vakfı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Doğa Derneği de anılan kuruluşa üyedir. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü IUCN’e “Government Agency” statüsü ile üyedir.

IUCN’nun ilk on yılında kuruluş, insan faaliyetlerinin doğayı nasıl etkilediğini incelemeye odaklandı. Ayrıca, endüstriler arasında yaygın olarak benimsenen çevresel etki değerlendirmelerinin kullanımını da teşvik etti.

1960’larda ve 1970’lerde, IUCN’nin çalışmalarının çoğu türlerin ve habitatlarının korunmasına yönelikti. 1964’te IUCN, türlerin küresel olarak yok olma riskine ilişkin şu anda dünyanın en kapsamlı veri kaynağı olan IUCN Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’ni (IUCN Red List) kurdu.

1973 yılında Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası (Tehdit Altındaki Türleri Koruma Yasası), tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin hayatta kalmak için güvendiği ekosistemlerin korunmasını teşvik etmek için kabul edildi.

2000’li yıllarda, IUCN tarafından ‘doğa temelli çözümler’ ortaya konuldu. Bunlar, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği ve yoksulluğun azaltılması gibi küresel sorunları ele alırken doğayı koruyan eylemlerdir. IUCN şu anda dünyanın en büyük ve en çeşitli çevre ağıdır.

Kaç çeşit koruma vardır?

Koruma genel olarak iki türe ayrılır: in-situ (doğal olarak meydana geldikleri habitatların, türlerin ve ekosistemlerin korunması) ve ex-situ (örneğin hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri ve tohum bankaları aracılığıyla doğal habitatlar bağlamında koruma).

Doğayı Korumak ne demek?

Koruma, ormancılık, avcılık veya madencilik gibi faaliyetler için insanlar tarafından doğanın sürdürülebilir kullanımını teşvik ederken, doğayı insan kullanımından korumak anlamına da gelir.

“Koruma, insanlığın kalıcı iyiliği için dünyanın ve kaynaklarının akıllıca kullanılması anlamına gelir” – Gifford Pinchot

Dünyanın doğal kaynakları hava, mineraller, bitkiler, toprak, su ve vahşi yaşamı içerir. Koruma, gelecek nesiller için korunabilmeleri için bu kaynakların bakımı ve korunmasıdır. Besin döngüsü gibi çevrenin işlevlerinin yanı sıra türlerin, genlerin ve ekosistemlerin çeşitliliğinin korunmasını içerir.

Biyoçeşitlilik neden önemlidir?

Biyoçeşitlilik, gelişen bir doğal dünyanın yanı sıra ekonomileri, geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve insan sağlığını desteklemek için hayati öneme sahiptir.

Doğal kaynaklarımızı korumanın bazı yolları

Plastik kullanımını azaltın. Plastik ucuzdur, kullanımı kolay ve çok uygundur, ancak çevresel etkileri vardır. Plastik ürünler biyolojik olarak parçalanamaz ve kolay yok olmadığı için çevremizde göz zevkini bozan birşeydir. Bunun yerine parçalanabilir ve doğal bileşenlerden oluşan ürünlere geçmek gerekmektedir.

Teknolojinin hızla değişmesiyle, insanlar eski ürünlerin nereye varacağını düşünmeden yeni elektronik ürünler satın alıyor. Üretilen e-atıkların çoğu uygunsuz şekilde bertaraf ediliyor. Yeni ürünler satın almadan önce e-atıklarınızı azaltmayı ve geri dönüşüm seçeneklerini araştırmayı hedefleyebilirsiniz.

İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri güvenli içme suyu seviyesinin azalması oldu. Kullanılmadığı zaman muslukları kapatmak gibi basit adımlar, yılda binlerce galon su tasarrufu sağlayabilir.

İşte doğal kaynaklarımızı korumanın diğer bazı yolları:

 • Toprak erozyonunu azaltmak için ağaç dikin
 • Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün
 • İş arkadaşlarıyla araba paylaşımı veya toplu taşıma kullanın
 • Odadan çıkarken ışıkları kapatın
 • Bir şeyleri kağıda yazdırmak yerine dijitale geçin
 • Topluluk temizliği için gönüllü olun
 • Toksik olmayan temizlik malzemeleri kullanın
 • Kendi doğal gübrenizi yapın

Bununla birlikte, ormanları ve vahşi yaşam alanlarını tahrip eden arazi temizliği için her yıl insanlar tarafından çıkarılan yangınlar, yaşam için zararlıdır. Büyük çaplı ve sık sık çıkan yangınların hava kirliliğine neden olduğu, dere suyunun kalitesini düşürdüğü, biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği ve bir bölgenin estetiğini bozduğu doğrudur. Yangın, orman ekosistemi dinamiklerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Doğayı Koruma Günü Neden Önemlidir?

Bazen insanlar çevre ile etkileşimlerinde bilinçsizce umursamaz olurlar. Bu gün, Dünya’ya saygılı davranmak için bir hatırlatmadır. Doğaya ve çevremize daha dikkatli olmamızı hatırlatır.

Doğal dünya, insanların elinde çok fazla yıkıma uğruyor. Dünya Doğayı Koruma Günü, resmi kurumlar, hükümetler ve devletler eliyle farkındalık oluşturarak çevreyi daha fazla zarardan korur.

Koruma bazen soyut bir kavram gibi gelebilir. Bu gün, olayları perspektife koymamıza ve somut olumlu değişiklikler yapmamıza yardımcı oluyor.

“Dünya her insanın ihtiyacını karşılayacak kadarını sağlar, ama her insanın açgözlülüğünü değil.” – Mahatma Gandi

2023 Dünya Doğayı Koruma Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Her yıl 28 Temmuz’da

kutlanan Dünya Doğayı Koruma Günü, sağlıklı bir çevrenin istikrarlı ve sağlıklı bir toplumun temeli olduğunu kabul etmektedir.

 • 2023 – 28 Temmuz Cuma
 • 2024 – 28 Temmuz Pazar
 • 2025 – 28 Temmuz Pazartesi
 • 2026 – 28 Temmuz Salı

Bugünün ve gelecek nesillerin korunması için sağlıklı bir çevrenin oluşturulması gerekmektedir. Ormansızlaşma, yasa dışı vahşi yaşam ticareti, kirlilik, plastik kullanımı, kimyasallar vb. gibi doğaya yönelik çeşitli tehditler vardır. Dünya, yaşamak için su, hava, toprak, mineraller, ağaçlar, hayvanlar, yiyecek vb. gibi temel ihtiyaçları sağlamıştır. Bu yüzden doğayı temiz ve sağlıklı tutmalıyız.

Endüstriyel gelişme ve diğer bazı faktörler de doğanın tükenmesinden sorumludur. Ne yaparsak yapalım çevreyi etkiler çünkü dünya birdir ve bir şekilde birbirine bağlıdır.

Dünya Doğayı Koruma Günü Sözleri ve Mesajları

28 Temmuz Dünya Doğayı Koruma Günü hakkında Sloganlar, Alıntılar, Mesajlar, Sözler, Düşünceler ve daha fazlası

“Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur.”

“Koruma, büyük bir ahlaki meseledir, çünkü ulusun güvenliğini ve bekasını sağlamak vatanseverlik görevini içerir.” – Theodore Roosevelt

“Dünyanın ormanlarına yaptıklarımız, kendimize ve birbirimize yaptıklarımızın aynadaki yansımasından başka bir şey değil.” – Mahatama Gandhi

“Bütün sanat doğanın bir taklididir.” – Seneca

“Ağaç diken, kendinden başkasını sever.” – Thomas Fuller

“Mutluluğun ilk koşullarından biri, insan ile doğa arasındaki bağın kopmamasıdır.” – Leo Tolstoy

“Çevrenizdeki dünyayı etkilemeden tek bir günü geçiremezsiniz.  Yaptığınız şey bir fark yaratır ve ne tür bir fark yaratmak istediğinize karar vermelisiniz.” – Jane Goodall

Kirli çevre insanın ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.

Doğanın kıymetini yalnızca çevre koruma haftasında değil her zaman hatırlamak gerekir.

Dünya hepimizin ortak noktasıdır.

Dünyayı sevin ve ona özen gösterin, o da sizi daha çok önemseyecektir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün