EğitimYaşam

2023 Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası

Her yıl Haziran ayının 2. haftası kutlanan Çevre Koruma Haftası ve Dünya Çevre Günü nedir? Çevre ve sorunları hakkında önemli bilgiler

Her yıl Haziran ayının 2. haftası kutlanan Çevre Koruma Haftası ve Dünya Çevre Günü nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Çevre ve sorunları hakkında önemli bilgiler

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikası ile hukukunun geliştirilmesi gibi çalışmalar, Dünya Çevre Günü’nde her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar Dünya Çevre Günü mesajları, sözleri ile paylaşımında bulunuyor.

Dünya Çevre günü nedir? Çevre Koruma haftası ne zaman kutlanır? Çevre Koruma nedir? Çevre korumanın tanımı nedir? Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda kararlaştırılan Dünya Çevre günü ve ülkemizde çevre korunması, çevre kirliliği ve çevre sorunları için belirlenen Çevre Koruma Haftası hakkında bilgiler…

Çevre Nedir?

Canlıların yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ve yaşadıkları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur.

Yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve gezegenimizi yaşanabilir kılan iklim doğadan ve çevremizden gelmektedir.

Dünya Çevre Günü

(5 Haziran)

Doğal çevrenin kirlenmesi, doğal kaynakların azalması veya yok olması bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göç etmesi kent nüfusu önemli ölçüde çoğaltmış dolayısıyla kentlerde bulunan doğal çevre kaynakları ve çevre kirliliği baş göstermiş duruma gelmiştir.  Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.

1972 yılında Doğal Çevrenin korunması amacı ile İsveç’in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplanmıştır. Bu toplantıda çevre sorunları ele alınarak çevre kirliğine karşı üye olan ülkeler ortak çözüm yolları aramışladır.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü (World Environment Day) olması kararlaştırılmıştır. Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye olan ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir.

Dünya Çevre Günü Teması

Birleşmiş Milletler tarafından 2022 Dünya Çevre Günü’nün teması “Tek Dünya; Sürdürülebilir ve Doğayla Uyum İçinde Yaşamak” olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler kararına göre İsveç, günün küresel ev sahibi olarak hareket edecek.

Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması, şüphesiz bugün dünyada karşı karşıya olduğumuz en acil sorunlardan biridir. Yaşamın temel gereksinimlerinin tümü çevreden ve doğadan karşılanır ve ne yazık ki bunu doğal karşılıyoruz. Dünya Çevre Günü, bireylerden büyük ölçekli şirketlere kadar herkesi çevre üzerindeki etkileri konusunda daha bilinçli olmaya teşvik ediyor.

Evlerimizin dışında hepimizin içinde yaşadığı asıl ev var ve onu gelecek nesiller için korumak her zamankinden daha önemli.

Çevre Koruma Haftası

Ülkemizde Çevre Korunması amacıyla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra ise Çevre Müsteşarlığı kuruldu.

Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı (Haziran’ın 2. Haftası) 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul edildi.

Çevre Koruma Haftası olan Haziran ayının 2. Haftası; okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunması gereği öğretilir. Hafta boyunca radyo ve televizyonda halka çevre kirlenmesi ile ilgili bilgiler verilir. Alınması gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına ilişkin yazılara yer verilir.

Çevre Koruma Haftası

Haziran ayının 2. Haftası

Çevre Koruma Nedir?

Çevre koruma, hem çevre hem de insan menfaati için bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından doğal çevrenin korunması uygulamasıdır. Çevre korumanın amacı, doğal kaynakları ve mevcut doğal çevreyi korumak ve mümkün olduğunda hasarı onarmak ve eğilimleri tersine çevirmektir.

Başlıca Çevre Sorunları Nelerdir?

Başlıca çevre sorunları su, hava ve toprak kirlenmesidir.

Su Kirliliği

Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.

Su kirlenmesi ile deniz hayvanlarının yaşam ortamları bozulur. Kirli sularda avlanan balık ve öteki deniz ürünlerini yemek ve bu şekilde kirlenen sularda yüzmek tehlikeli hale gelir.

Hava Kirliliği

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Akademik araştırmalara çoğunluğu Asya-Pasifik bölgesinde olmak üzere, her yıl tahminen 7 milyon insan hava kirliliğine bağlı nedenlerden ölmektedir. 5 Haziran’a denk gelen bu gün, dünya çapında aktivizmi teşvik ediyor. Bu, çöplerden iklim değişikliğine kadar her şey anlamına geliyor. Dünya Çevre Günü hem küresel bir kutlama hem de halka erişim için bir platformdur.

Hava kirliliği daha çok yakıtların gereği gibi yakılmaması sonucu ortaya çıkar. Kirli hava solunuma elverişsiz havadır. Kirli hava solunum yolları hastalıklarını artırır. Solunum organlarımızı yorar. Hava kirliliği ölümlere bile sebep olur.

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir.

İnsanların geçmişten gelen ve geçmişte zararları fark edilmemiş olan alışkanlıkları, bu gün toprak kirlenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan yer altı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep olmaktadır.

Toprak kayaçların parçalanmasıyla oluşur. Oluşumu çok uzun sürede gerçekleşen toprak insan eli ile çok kısa sürede tahrip edilebilir.

Tarımın yapılabilmesi için temel unsur verimli tarım arazileridir yani topraktır. Daha çok ürün elde edebilmek için kullanılan gübreler, tarım ilaçları sağladıkları yararın yanı sıra toprak kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler, evsel atıkların ve sanayi atıklarının arıtılmadan toprağa karıştırılması da toprağı kirleten etkenlerdendir.

Toprak kirlenmesi; çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma elveriş­siz duruma gelmesidir. Çiftçilerimiz; tarlada kullanacakları ilaç ve gübre çeşidini ziraat mühendislerine, teknisyenlerine sormalıdır. Hangi gübrenin hangi cins topraklarda yararlı olacağı bilinmektedir. Bu nedenle; ilgili uzmana danışmaksızın ilaç ve gübre kullanılmamalı. Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltır.

2023 Çevre Koruma HaftasıDünya Çevre Günü Ne Zaman?

Dünya Çevre Günü, çevremizi korumak için dünya çapında farkındalığı ve eylemi teşvik etmek için Birleşmiş Milletler günüdür. Bu yıl ki Çevre Günü 5 Haziran 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

  • 2023 – 5 Haziran Pazartesi
  • 2024 – 5 Haziran Çarşamba
  • 2025 – 5 Haziran Perşembe
  • 2026 – 5 Haziran Cuma
Dünya Çevre Günü

Dünya Çevre Günü Mesajları

Sevdiklerinizle Paylaşabileceğiniz 2023 Dünya Çevre Günü ile ilgili yazılar, görseller, dilekler, WhatsApp Mesajları ve Alıntılar… 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajlarla hatırlatılıyor – İşte Dünya Çevre Günü sözleri

Gelecek nesillerimize güzel bir yaşam sürmeleri için daha sağlıklı ve mutlu bir çevre verelim… Dünya Çevre Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Dünya Çevre Günü’nde doğaya zarar vermeyi ve onu kirletmeyi bırakalım… Dünya Gezegenini çok daha sağlıklı, daha yeşil ve daha mutlu bir yer haline getirmek için olumlu bir değişim için el ele verelim.

Gelecek nesillerimize en iyi hediye olarak ağaçları kurtarın… Daha yeşil bir çevreye sahip olmanın en iyi yolu bu. Daha fazla ağaç dikerek Dünya Çevre Günü’nü daha başarılı hale getirin!

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile #DünyaÇevreGünü’nüzü kutlarım.

Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.

Çevrenin korunması bütün insanlığın ortak meselesidir.

Doğayı sev ve koru, önce kendin için!

Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!

Güzellik de çirkinlik de Yaşatmak da katletmek de bizim elimizde…

Yarının doğası bugünden yaratılır.

Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!

Çevre Günü Alıntıları

“Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.”(Mary Mellor)

“Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir” (Richard St Barbe Baker)

“Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar.” (John Bennet)

“Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.” (Aziz Nesin)

Doğayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz…  (Hubert Reeves)

“Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.” (Milet`li Thales)

“Ağacım, dört kol çengi kıyamet
Her dalımda bir memleket
Uzar kollarım uzar
Taşımda toprağımda bereket
Köklerimden başlar hürriyet…”

Cahit Irgat – Ağaç Şiiri

Toprağa dokunmak, onun nimetlerini koklamak, temiz bir havayı soluyarak kirlerinden arındırılmış denizleri ve barındırdığı canlıları izlemek… Dünyamızın kıymetini bilelim! Tüm canlıların yaşamı için, doğa için Dünya Çevre Günü kutlu olsun!

Dünyayı yeniden yaşanabilir bir yer haline getirmek için sadece korumak yeterli değil. Aynı zamanda ekosistemleri onarmamız, ekolojik dönüşüm için adımlar atmamız gerek.

“Topraklarını yok eden bir millet, kendini yok eder. Ormanlar toprağımızın ciğerleridir, havasını arındırır, insanımıza taze güç verir.” – Franklin D. Roosevelt

“Mutluluğun ilk koşullarından biri, insan ve doğa arasındaki bağın kopmamasıdır.” – Leo Tolstoy

“Nasıl iyi misafir olunacağını, diğer canlıların yaptığı gibi toprak üzerinde nasıl hafifçe yürüneceğini unuttuk.” – Barbara Ward

“Müzik ve sanat gibi, doğa sevgisi de siyasi veya sosyal sınırları aşabilen ortak bir dildir.” – Jimmy Carter

“Çevre dostu arabalar yakında bir seçenek olmaktan çıkacak… bir zorunluluk haline gelecekler.” – Fujio Cho, Toyota Motors Onursal Başkanı

Çöp toplamak görevin değilse de çöp atmamak sorumluluğundur.

Nukteler / Eğitim Kategorisi

Bu yazılarda ilginizi çekebilir; 

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Herkes çevresini ve doğayı korumak için elinden geleni yapsa zaten bi problem kalmıcak. 5 Haziran Çevre gününüz kutlu olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün