Yaşam

Enerji Tasarrufu Haftası 2024

Enerji tasarrufu haftası ne zaman? Enerji türler, Enerji tasarrufu ve Enerji verimliliği nedir? Enerji tasarrufu için neler yapılmalı?

Enerji tasarrufu haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? Neden Enerji Tasarrufu Yapmalıyız? Enerji nasıl korunur? Ülkemizde Enerji Haftası neden kutlanır? Enerji tasarrufu ve Enerji verimliliği nedir? Enerji Tasarrufunun anlamı ve önemi nedir? Enerji tasarrufu için neler yapılmalı? 2024 Enerji Çalışanları Haftası ne zaman? Enerji çalışanları haftası ilk ne zaman kutlandı?

Enerji Tasarrufu Haftası

Türkiye genelinde enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, enerji tüketiminin azaltması, gerektiği kadar ve verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması amacıyla her yıl ocak ayının 2. haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanmaktadır. (2024 yılı için 8-14 Ocak tarihleri arası)

Enerji Tasarrufu Haftası’nda, enerji verimliliği ve tasarrufunun önemi hakkında kitlesel farkındalık oluşturmak için kamu kurumları ve belediyeler toplum yararına bilgilendirici çalışmalar sürdürür. Türkiye genelinde kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası, insanları küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeye odaklanıyor ve enerji kaynaklarının tasarrufuna yönelik çabaları teşvik ediyor.

Enerji tasarrufu Nedir?

Enerji tasarrufu, aynı ihtiyaçları karşılamak için daha az enerji kullanmak, yani enerji israfını ortadan kaldırmak anlamına gelir. Enerji verimliliği ve tasarrufu sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji ithalatı talebini azaltmak ve hane halkı ve ekonomi genelinde maliyetlerimizi düşürmek gibi çeşitli faydalar sağlar.

“Enerji tasarrufu” ve “Enerji verimliliği” birbirinden tamamen farklı iki kavramlardır. Daha az enerji kullanmak ve israfı önlemek “Tasarruf”, enerjiyi daha akıllıca kullanmak ise “Verimlilik” olarak tanımlanır.

Enerji tasarrufu şüphesiz daha iyi bir yaşam kalitesine yol açar. Azaltılmış karbon emisyonları, daha temiz hava, daha sağlıklı bir gezegen ve sahip olduğumuz sınırlı kaynakları kurtarmak anlamına gelir.

Enerji tasarrufu örnekleri nelerdir?

Kullanılmadığı zaman cihazların fişini çekmek, bir odadaki fazladan ışıkları kapatmak, araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, enerji tasarrufunun birçok örneğinden birkaçıdır.

Neden Enerji Tasarrufu Yapmalıyız?

Enerji tüketimini azaltmayı düşünmeniz için birkaç neden var. Her şeyden önce, enerji kullanımının azaltılması, çevredeki karbon emisyonlarının sayısını sınırlar. Son yıllarda güçlü doğal afetlerin nedeni olduğu düşünülen iklim değişikliğinde karbon emisyonları önemli bir rol oynamaktadır. Atmosferdeki milyarlarca zararlı emisyonla, azaltmak her zaman iyi bir şeydir.

Buna karşılık, enerji tasarrufu daha yüksek bir yaşam kalitesi üretir. Azalan emisyonlar daha temiz hava kalitesi sağlar. Enerji konusunda bilinçli olmak sağlıklı bir dünya için ya da en azından halihazırda sahip olduğumuz kaynakları sürdürmeye yardımcı olmakla birlikte göllerin, ağaçların ve hayvanların gelecek nesiller için var olmasını sağlayabilir.

Çevre bir yana, neden enerjiden tasarruf edelim? Cevap basit: Paradan tasarruf edebilirsiniz! Kullandığınız enerji miktarını azaltmak, enerji faturanızı önemli ölçüde azaltabilir.

Herhangi bir biçimdeki Elektrik, gaz, petrol veya kömür olsun enerji paraya mal olur. Bu paranın büyük bir kısmı gereksiz enerji kullanımına gidiyor. Enerji tasarrufuna ne kadar alışmaya çalışırsanız ve gereksiz uygulamalardan ne kadar kurtulursanız, enerji maliyetlerinizde de o kadar tasarruf edebilirsiniz.

Enerji Tasarrufu Tüketiciler İçin Neden Önemlidir?

Enerji tasarrufu, sunduğu ekonomik ve çevresel faydalar nedeniyle tüketiciler için hayati derecede önemlidir. Enerjide tasarrufu, parasal tasarruflara yol açtığından, daha düşük yaşam giderleriyle sonuçlanır. Tüketicilerin ceplerinde daha fazla nakit tutmasına yardımcı olmanın yanı sıra, çevreyi aşırı kaynak kullanımından ve karbondioksit emisyonlarından korumaya da yardımcı olur.

Enerji tasarrufu, yeni enerji santrallerine olan talebi azaltarak vahşi yaşam ve doğal alanlara da fayda sağlar. Bu, karbonsuz ve yenilenebilir enerji kaynakları için bile geçerlidir. Örneğin, hidroelektrik barajlar su alanları zarar verebilir, rüzgâr çiftlikleri kuşlar için potansiyel olarak tehlikelidir ve nükleer atık ekosisteme sızarsa yıkıcı zararlara neden olabilir.

Sınırlı kaynaklara daha az bağımlı hale gelmek, aynı zamanda bizi büyük ölçekli enerji bağımsızlığına doğru iter – ne kadar fazla enerji korunursa, tüm ulus o kadar enerjiden bağımsız hale gelebilir. Enerji kaynaklarının sınırlı doğası göz önüne alındığında, küçük koruma biçimleri bile olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Enerji Tasarrufu için:

 • Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.
 • Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.
 • Su ısıtıcınıza ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.
 • Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt florasan ampulleri seçin
 • Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.
 • Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.
 • Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.
 • İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın

Enerji Verimliliği Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, enerji verimliliği aynı işi yapmak için daha az enerji kullanmak ve bu süreçte enerji faturalarını ve kirliliği azaltmak anlamına gelir.

Birçok ürün, ev ve bina, verimsizlikler ve enerji israfı nedeniyle gerçekte ihtiyaç duyduklarından daha fazla enerji kullanır. Enerji verimliliği, enerji israfını ortadan kaldırmanın ve enerji maliyetlerini düşürmenin en kolay yollarından biridir.

Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele etmenin, soluduğumuz havayı temizlemenin, ailelerin bütçelerini karşılamalarına ve işletmelerin kârlılıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmanın en uygun maliyetli yollarından biridir.

Günümüzde milyonlarca tüketici ve işletme, enerji açısından verimli ürünleri seçiyor veya bu alanlara yatırım yapıyor.

Enerji verimliliği örnekleri

Enerjinin kullanıldığı her yerde verimliliği artırmak için bir fırsat vardır. Enerji tasarruflu ampuller gibi bazı ürünler, aynı miktarda ışık üretmek için daha az enerji kullanır. Diğer ürünler enerjiyi doğrudan kullanmazlar, ancak bir evin veya binanın (ısı yalıtımı veya pencereler gibi) genel verimliliğini ve konforunu artırırlar.

 • Ampuller: Tasarruflu bir LED ampul, aynı aydınlatmayı sağlarken akkor ampulden %70-90 daha az enerji kullanır.
 • Pencereler: Enerji tasarruflu pencereler, ısı değişimini ve hava sızıntılarını azaltan malzemelerden yapılmıştır; bu, bir alanı ısıtmak veya soğutmak için fazla enerjiye ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir.
 • Yalıtım: Tavan arasına daha fazla yalıtım eklemek, kışın içerideki sıcak havanın kaçmasını önler. Yazın ise sıcak havayı dışarıda tutar. İyi bir yalıtımla, evinizi kışın sıcak, yazın ise serin tutmak için fazla enerji harcamanıza gerek kalmayacaktır.
 • Akıllı termostatlar: Akıllı termostatlar, sıcaklık tercihlerinizi öğrenerek evinizdeki ısıtma ve soğutmayı kontrol eden ve siz uykudayken veya dışarıdayken enerji tasarrufu sağlayan sıcaklıklara otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan Wi-Fi özellikli cihazlardır. Boş bir evi ısıtmak veya soğutmak için para harcamayarak enerji faturalarınızı düşürmenize yardımcı olabilirler.
 • Bilgisayar güç yönetimi: Bilgisayarlar, kullanılmadıklarında otomatik olarak düşük güçte “uyku” moduna girecek şekilde ayarlanabilir.

Enerjinin korunumu yasası nedir?

Enerji korunumu yasası, fizikte Albert Einstein’ın özel göreliliğinden kuantum teorisine birçok alana ışık tutan bir kavramdır. Buna göre Enerjinin korunumu yasası, enerjinin yoktan var ve vardan yok edilemeyeceğini, yalnızca bir enerji biçiminden diğerine dönüştürülebileceğini belirtir.

Bu, dışarıdan etki olmadığı sürece bir sistemin her zaman aynı miktarda enerjiye sahip olduğu anlamına gelir. Enerjinin mekanik enerjiden termal enerjiye dönüştürüldüğü, ancak toplam enerjinin aynı kaldığı korunumlu olmayan kuvvetler durumunda özellikle kafa karıştırıcıdır. Enerjiyi kullanmanın tek yolu, enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştürmektir.

Yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir enerji, doğal olarak yenilenen ancak akışı sınırlı kaynaklardan elde edilen enerjidir; yenilenebilir kaynaklar süre olarak neredeyse tükenmez, ancak birim zaman başına mevcut olan enerji miktarı sınırlıdır.

1800’lerin ortalarına kadar, odun, ülkenin ısınma, yemek pişirme ve aydınlatma için neredeyse tüm enerji ihtiyacının kaynağıydı. 1800’lerin sonlarından günümüze kadar fosil yakıtlar -kömür, petrol ve doğal gaz- başlıca enerji kaynakları olmuştur.

Hidroelektrik ve odun 1990’lara kadar en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarıydı. O zamandan beri, biyoyakıtlar, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden dünyada enerji tüketimi miktarları arttı.

Yenilenebilir enerji, tün dünya için enerji güvenliğinde ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Yenilenebilir enerjinin kullanılması, enerji ithalatını azaltmaya ve karbondioksit emisyonlarının en büyük kaynağı olan fosil yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

Temel yenilenebilir enerji kaynakları sınıfları aşağıdaki gibidir

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Biyokütle Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidroelektrik Enerji
 • Hidrojen Enerjisi
 • Dalga Enerjisi

Enerji Çalışanları Haftası Ne Zaman 2024?

7 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da gerçekleştirilen 10. Türkiye Enerji Zirvesinde her yıl Kasım ayının ikinci haftası “Enerji Çalışanları Haftası” olarak kutlanacağını ifade etmiştir. 2019 yıldan itibaren her yıl Kasım ayının ikinci haftası Türkiye genelinde “Enerji Çalışanları Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Türkiye genelinde toplam 470 binden fazla çalışanı kapsayan ‘Enerji Çalışanları Haftası’ 2024 yılında 4-10 Kasım tarihleri arasında kutlanacaktır.

2024 Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman?

Her yıl ocak ayının 2. haftası kutlanan “Enerji Tasarrufu Haftası” 2024 yılında 8 Ocak Pazartesi ile 14 Ocak Pazar tarihlerini içine alan hafta kutlanacaktır.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün