Yaşam

Küresel Rüzgar Günü 2024

Küresel Rüzgar Günü nedir, ne zaman kutlanır? Rüzgar enerjisi nedir, kullanım alanları nelerdir? Dünyada rüzgar enerjisini en çok kullanan ülkeler hangileridir? Rüzgar türbini En çok hangi ülkede? Ülkelere Göre Rüzgar Enerjisi sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Rüzgar Günü nedir, ne zaman kutlanır? Rüzgar enerjisi nedir, kullanım alanları nelerdir? Global Rüzgar Günü’nü neden ve nasıl kutlarız? Küresel Rüzgar Günü’nü kim başlattı? İlk Dünya Rüzgar Günü zaman kutlandı? Rüzgar Günü nasıl kutlanır? 15 Haziran 2024 Küresel Rüzgar Günü’nün amacı ve önemi, ortaya çıkış kökeni, hikayesi ve tarihçesi nedir?

Dünyada rüzgar enerjisini en çok kullanan ülkeler hangileridir? Rüzgar türbini En çok hangi ülkede? Ülkelere Göre Rüzgar Enerjisi sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye’nin en rüzgarlı bölgesi neresidir? Türkiye’de rüzgar enerjisi en çok nerede bulunuyor? Türkiye ne kadar rüzgar enerjisi üretiyor?

Güçlü Bir Kaynak; Rüzgar Enerjisi

Büyük medeniyetleri destekledi, savaşları etkiledi, atasözleri üretti ve şimdi ekonomiye güç veriyor. Bu doğal fenomen nedir? RÜZGÂR, Temiz enerjinin tarihini ve büyümesini şekillendiren güçlü bir kaynak!

Asla tükenmeyecek yenilenebilir bir enerji kaynağı olan Rüzgar enerjisini, gücünü ve enerji sistemlerimizi yeniden şekillendirmek, ekonomilerimizi karbondan arındırmak ve istihdamı ve büyümeyi artırmak için sahip olduğu olasılıkları keşfetme günüdür.

Küresel Rüzgar Günü

Küresel Rüzgar Günü her yıl 15 Haziran’da kutlanan bir gündür. Rüzgar enerjisinin önemi ve dünyayı değiştirmek, enerji sistemlerini iyileştirmek ve ekonomileri karbondan arındırmak için sahip olduğu güce ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir etkinliktir. WindEurope ve GWEC (Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi) tarafından organize edilmektedir .

Dünya Rüzgar Günü’nün ilk kutlaması 2007’de Avrupa’da gerçekleşti. Ancak, sadece birkaç yıl içinde, olay 2009’da küresel olarak kutlandı ve günün adı Küresel Rüzgar Günü olarak değiştirildi. Şu anda 80’den fazla ülke bu günü kutlamaktadır.

Rüzgar enerjisine yatırım yapmak, fosil yakıt ithalatına daha az para harcamak anlamına gelir, bu da daha küçük bir karbon ayak izi ve gezegenimizde daha temiz hava için en aza indirilmiş CO2 ile sonuçlanır.

Bu gün, sadece rüzgar enerjisinin nasıl daha yeşil bir gezegene yol açtığını değil, aynı zamanda birçok insan için iş yaratma ve istihdam fırsatlarını da fark ediyoruz.

Küresel Rüzgar Günü ve Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi

Bir güç kaynağı olarak rüzgar enerjisinin tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. MÖ 5.000 gibi erken bir tarihte Mısırlılar, teknelerini Nil Nehri üzerinde ilerletmek için rüzgar gücünü zaten kullanıyorlardı. Bu, Çinliler tarafından MÖ 200’de rüzgarla çalışan su pompalarını icat ettiklerinde geliştirildi.

Ayrıca, Orta Doğu ve İran’dan insanlar, tahılı daha hızlı ve daha az insan gücüyle öğütmek için dokuma kamış bıçaklı yel değirmenlerini keşfettiler ve bu da sonunda daha verimli gıda üretimine yol açtı.

Yunan mühendis İskenderiyeli Heron’un rüzgar çarkını icat etmesi MS 1. yüzyıla kadar gerçekleşmemişti. Orta Doğu ve Avrupa’da yel değirmenlerinin ilk kez ortaya çıkmasından bin yıldan fazla bir süre önce İskenderiyeli Heron (Hero olarak da bilinir), müzik üretmek için mekanik bir cihaza güç sağlamak için küçük ölçekte de olsa rüzgardan yararlanmıştı. Heron, efsanevi Kütüphaneyi de içeren bir kompleks olan büyük İskenderiye Müzesi’nde ders veren bir bilgeydi.

Rüzgar çarkı adı verilen İskenderiyeli Heron’un icadı, rüzgarlı bir günde akan hava akımlarını kendine güç sağlamak ve böylece bir dizi boru aracılığıyla yoğun rüzgar esintilerini zorlamak için kullandı. Tarihçilere göre, bu, bir makineye güç sağlayan ilk kaydedilen rüzgarla çalışan tekerlekti. Organ borularından havayı zorlayan bir pistonu çalıştıran küçük bir yel değirmeni içeriyordu. Kayıtlara göre flüt gibi bir ses çıkarıyordu.

Orta Çağ’da (11. yüzyılda) yel değirmenleri Pakistan, Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu’daki insanlar tarafından daha popüler bir hale geldi. Su pompalamak ve şeker kamışı öğütmek için kullanıldılar, bu da sonunda öğütme endüstrisini güçlendirdi. Bu teknoloji nihayetinde 1180’de Kuzeybatı Avrupa’ya tüccarlar ve Haçlılar tarafından Avrupa’ya getirdi. getirildi ve unu öğütmek için popüler ve bugüne kadar hala var olan bir sistem haline geldi.

Hollandalılar, Ren Nehri Deltası’ndaki gölleri ve bataklıkları boşaltmak için büyük rüzgar pompaları geliştirdiler. Avrupa’dan gelen göçmenler sonunda rüzgar enerjisi teknolojisini Batı Yarımküre’ye taşıdı.

1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başında, sömürgeciler Amerika Birleşik Devletleri’ne yel değirmenleri getirdiler. Çiftlik sahipleri ve çiftçiler tarafından, Batı Amerika’da binlerce su pompası ve küçük rüzgar elektrik jeneratörleri (rüzgar türbinleri) de yaygın olarak kullanıldı.

1970’lerdeki petrol kıtlığı nedeniyle rüzgar enerjisinin olanakları daha da rağbet gördü ve araştırmalar sıklaştırıldı. Bu, herkesi elektrik üretmek için alternatif bir enerji kaynağı bulmaya zorladı. Bu kıtlık nedeniyle ABD federal hükümeti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için Kaliforniya’da binlerce rüzgar türbini kurdu.

2020’ye gelindiğinde, ABD’nin rüzgar enerjisi yoluyla elektrik üretimindeki payı %8,4’e yükseldi – 1990’ların %1’ine kıyasla çok büyük bir artış oldu.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi; atmosferdeki sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan rüzgarın kinetik enerjisinin öncelikle mekanik daha sonrasında da elektrik enerjisine dönüştürülmesi olarak tanımlanır.

Elektrik üretmek için rüzgar türbinlerinden, mekanik güç sağlamak için yel değirmenlerinden, suyu pompalamak veya boşaltmak için rüzgar pompalarından veya gemileri hareket ettirmek için yelkenlerden faydalanmak gibi kullanılabilir bir enerji biçimine dönüştürülmesi, rüzgar enerjisi olarak bilinir.

Rüzgar enerjisi, bol, yenilenebilir, geniş çapta yayılmış, temiz, çalışırken sera gazı yaymadığından ve minimum arazi gerektirdiğinden fosil yakıtlara en uygun bir alternatiftir.

Ayrıca rüzgar enerjisi istihdam yaratır. Rüzgar türbini servis teknisyenleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen ikinci meslektir. ABD’nin yanı sıra birçok başka ülke de bu avantajlardan yararlanmaktadır. Çin, Almanya, Hindistan, İspanya, Birleşik Krallık ve Brezilya dünyanın önde gelen rüzgar enerjisi üreticileri arasındadır. Enerji Bakanlığı’na göre rüzgar enerjisi aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Maliyeti en düşük enerji kaynaklarından biridir.
 • Rüzgar enerjisi, kömür gibi fosil yakıtlara bağımlı olmadığı için temiz bir enerji kaynağıdır.
 • Asla tükenmeyecek yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Rüzgar enerjisi ne tür bir enerjidir?

Rüzgar gücü veya rüzgar enerjisi, rüzgarın mekanik güç veya elektrik üretmek için kullanıldığı süreci tanımlar. Rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi mekanik güce dönüştürür.

Rüzgar enerjisi çeşitleri nelerdir?

Üç ana rüzgar enerjisi türü, şebeke ölçeğinde rüzgar, açık deniz rüzgarı ve dağıtılmış rüzgardır.

 • Şebeke ölçekli rüzgar enerjisi; genellikle boyut olarak 100 kilowattı aşan türbinler olarak tanımlanır. Yardımcı ölçekli rüzgar türbinleri, tipik olarak, ülkenin iletim sistemine bağlı büyük, çok türbinli rüzgar çiftliklerine kurulur.
 • Açık deniz rüzgar enerjisi; genellikle denizde su kütlelerinde rüzgar çiftlikleri aracılığıyla elektrik üretimidir. Açık denizde karadakinden daha yüksek rüzgar hızları vardır, bu nedenle açık deniz çiftlikleri kurulu kapasite miktarı başına daha fazla elektrik üretir.
 • Dağıtılmış Rüzgar Enerjisi; Yaygın olarak küçük ve topluluk rüzgarı olarak adlandırılan dağıtılmış rüzgar, yerinde enerji tüketiminin tamamını veya bir kısmını dengelemek için evlerde, çiftliklerde, işletmelerde ve kamu tesislerinde tipik olarak daha küçük rüzgar türbinlerinin kullanılmasıdır.

Dünyada rüzgar türbini kullanan dört üretici nedir?

Vestas (Danimarka), Siemens Gamesa (İspanya), Goldwind (Çin) ve General Electric (ABD)

Rüzgar enerjisini en çok hangi ülke kullanıyor?

Çin, yalnızca 2020’de yaklaşık 288 Gigawatt üzerinde üreterek en fazla rüzgar enerjisini kullanan ülkedir.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) 2021 Küresel Rüzgar Raporu’na göre rn yüksek rüzgar enerjisi kapasitesine sahip ilk beş ülke şu şekildedir;

 1. Çin, 2020’nin sonunda toplam 288 Gigawatt’ın biraz üzerinde dünyanın en büyük rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olan ülkedir.
 2. Listede ikinci sırada, neredeyse tamamı karada kurulu yaklaşık 122 GW rüzgar kapasitesine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır.
 3. Almanya, 55 GW kara ve 7,7 GW açık deniz arasında bölünmüş toplam 63 GW kurulu gücün hemen altında bir ulusal filo ile rüzgar enerjisi dağıtımı için Avrupa’nın en büyük rüzgar enerjisi kapasitesine sahip ülkedir.
 4. Hindistan, en yüksek rüzgar enerjisi kapasitesine sahip ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor ve 39 GW’a yakın tamamı karada bulunuyor.
 5. İspanya, 27 GW’ın biraz üzerinde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine ev sahipliği yapıyor ve ABD ve Hindistan gibi, ülkenin endüstrisi de kara altyapısı ile karakterize ediliyor.

(GW) = 1.000 megavat = 1 milyar watt)

Türkiye’de rüzgar enerjisi

Türkiye hızla rüzgar enerjisi için lider bir pazar haline geliyor. Türkiye’de rüzgâr gücü, 2005 yılında devreye giren YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) ile hızlı bir ilerlemeye girmiştir. Devlet, 2023 yılına kadar 20.000 MW (megawatt) kurulu rüzgâr gücü kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.

Türkiye rüzgar endüstrisinin başarısının kökleri, sürekli genişleyen, güçlü yerel tedarik zincirine dayanmaktadır. Ayrıca birçok Avrupalı ​​ve uluslararası şirket Türkiye’de üretim tesisleri kurmuştur.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre şuan da 11.101 MWm Toplam Kurulu Güç, 273 adet Rüzgar Enerji Santrali, 3.983 Kurulu Türbin mevcuttur. Türkiye’de 2021 Yılında Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Oranı ise %9,84’tür. Rüzgar enerjisi ile Türkiye elektriğinin yaklaşık %10’unu üretiyor.

Son veriler, Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 3.580 şirketi ve 25.000 kişinin doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edildiğini göstermektedir.

İstanbul dışında, rüzgar enerjisi kapasitesi yüksek olan yerlerin çoğu Ege bölgesindedir. Ülkenin rüzgar enerjisi kapasitesinin yaklaşık %20’sine ev sahipliği yapan İzmir, rüzgar enerjisi dağıtımında lider konumdadır. En büyük rüzgar enerjisi projesi olan 312 MW’lık Soma projesi Manisa ve Balıkesir illerinde yer alıyor.

Türkiye, rüzgâr enerjisinde ilk 10 ülke arasında

Şu ana kadar Türkiye’de kurulu 10 GW’lık rüzgar enerjisinin tamamı karada. Ancak ülke şimdi açık deniz rüzgarı geliştirme olasılığına da yöneliyor. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından açık deniz rüzgar gelişimini desteklemek için yayınlanan bir yol haritası, Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgar potansiyelini 70 GW olarak tahmin ediyor.

Dünyada rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yapan 100’den fazla ülke vardır. Türkiye, rüzgâr enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden birisidir.

En fazla rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olan ülkeler ise Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya uzun süredir ilk 3 sırada yer alıyor. Türkiye, rüzgar enerji santrali kurulu gücü olarak Avrupa’da 7’inci, Dünyada ise 13’üncü sırada bulunmaktadır.

Küresel Rüzgar Günü Neden Önemlidir?

Küresel ısınmanın ve diğer krizlerin artmasıyla birlikte, rüzgar enerjisi kirleticileri azaltmaya yardımcı olacak bir çözümdür. Gezegenimizin iyiliği ve uzun vadeli etkileri yeni nesil ve sonraki nesiller için avantajlıdır.

Şirketlerin, hükümetlerin ve diğer endüstrilerin bu teknolojiyi alternatif bir güç kaynağı olarak benimsemeleri için insanların rüzgar enerjisinin faydalarını vurgularken proaktif olmaları gerekiyor. Onları proaktif hale getirmenin tek yolu farkındalık yaratmaktır. Eğitim anahtardır.

Rüzgar enerjisi uygun maliyetlidir. Küresel Rüzgar Günü, rüzgar enerjisinin maliyet etkinliğini desteklememize yardımcı oluyor. Bugün bilinen en düşük fiyatlı ve maliyetli enerji kaynaklarından biri ve potansiyel enerji giderlerini düşürebilir.

2024 Küresel Rüzgar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Global Rüzgar Günü, her yıl 15 Haziran’da gerçekleşen dünya çapında bir etkinliktir. Rüzgar enerjisini, gücünü ve enerji sistemlerimizi yeniden şekillendirmek, ekonomilerimizi karbondan arındırmak ve istihdamı ve büyümeyi artırmak için sahip olduğu olasılıkları keşfetme günüdür.

 • 2024 – 15 Haziran Cumartesi
 • 2025 – 15 Haziran Pazar
 • 2026 – 15 Haziran Pazartesi

Rüzgar Enerjisi Hakkında 5 İlginç Gerçek

 1. Rüzgar endüstrisi, dünya çapında farklı kapasitelerde 650.000 kişiyi istihdam etmektedir.
 2. Dünya üzerinde ilk modern türbin ABD’nin Vermont kentinde inşa edildi.
 3. Bir ticari rüzgar türbini 600 eve elektrik sağlayabilir.
 4. En büyük rüzgar türbini, 20 katlı ve her kanat bir futbol sahası uzunluğundaki Hawaii’de yapıldı.
 5. Rüzgar enerjisi suya ihtiyaç duymayan tek güç kaynağıdır.

Dünya Rüzgar Günü Etkinlikleri

Küresel Rüzgar Günü, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ile Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve ulusal birlikler arasında bir dizi etkinlik yoluyla genel halkı rüzgar enerjisiyle tanıştırmak için koordine edilen bir eylemdir. EWEA ve GWEC ile birlikte, rüzgar enerjisi üretimine dahil olan ulusal rüzgar enerjisi dernekleri ve şirketleri, tüm dünyada aile gezileri ve rüzgar santrali ziyaretlerinden uzmanlar ve önde gelen endüstri figürleriyle seminerlere kadar yüzlerce halka açık etkinlik düzenlemektedir.

Etkinlikler arasında kara ve deniz rüzgar çiftliklerine ziyaretler, bilgilendirme kampanyaları, şehirlerde kurulmakta olan gösteri türbinleri, rüzgar atölyeleri ve rüzgar geçit töreni yer alır.

Küresel Rüzgar Günü’nde (15 Haziran) birçok olay gerçekleşir, ancak öncesinde ve sonrasındaki günler ve haftalarda da etkinlikler ve yeşil enerji çalışmaları ve tanıtımları yapılır.

Rüzgar enerjisinin gücünü ve potansiyelini göstermek için düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler, eğitim turları vb. vardır. Çevrenizde veya sosyal medya üzerinden siz de çiftlikleri ziyaret edebilir, uzmanlarla tanışabilir ve rüzgar enerjisini desteklemek için düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.

Bu gün Rüzgar enerjisinin gücünü keşfedin!

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün