DualarEsmaül Hüsna

HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL

En tesirli bir zikir "Hasbunallahu ve nimel vekil" Duası anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve yazılışı, Fazileti ve sırları hakkında bilgiler.

En tesirli bir zikir “Hasbunallahu ve nimel vekil” Duası anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve yazılışı, Fazileti ve sırları hakkında bilgiler. Bu dua Kuran’da hangi ayette geçiyor? Allah bize yeter o ne güzel vekildir âyeti Arapça yazılışı

Her türlü zorluk ve sıkıntıda okunan en tesirli bir zikir olan Hasbunallahu ve nimel vekil zikri, ne demek, anlamı nedir? Ne zaman ve nasıl okunur? Hasbinallah ve nimel vekil duasını hangi zamanlarda okumak daha faziletli ve faydalıdır? Hasbunallahi Ayeti Kuran-ı Kerim’de geçiyor mu? En kuvvetli ve tesirli bir zikir olan Hasbunallahu ve ni’mel vekil nimel Mevla ve ni’me’n nasîr duası, faziletleri ve sırları, hakkında rivayet edilen hadisler ve İslam âlimlerinden nakledilen bilgiler…

Maddi ve manevi sıkıntı, zorluk, borcu olan, musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır.

HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL

Kuran-ı Kerim’in Ali İmran Suresi 173. Ayetinde de geçen ve Peygamber Efendimiz’den okunması tavsiye olan, fazileti ve tesiri bakımından önemli ve yüksek değeri olan bu zikir Allahu Teala’nın El-Vekil ism-i şerifiyle her işimizde, her durumda okunan, okunması gerekli olan dua ve tesbihlerdendir.

Cuzi, kısa ve çoğu işte iktidarı az, ihtiyacı, arzuları nihayetsiz, sonsuz ve çok olan insan Bâki olan, Sübhan olan, Muktedir olan ve Esmaül Hüsna’nın bir çok isimleriyle, sıfatlarıyla alemde tezahürünü gösteren Allahu Teala için bu zikirle dua etmek, O’nu kendimize vekil etmek, sonsuz bir inayet kaynağı altına girmek anlamına gelmektedir.

Her türlü sıkıntınız için bu dua çok makbuldür. Bu dua ile kederlerimizin ve problemlerimizin çözümü için Allahü Teâlâ’yı vekil ediyoruz.

Her işinizi ve sıkıntınız Allah’ı vekil kılmak kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah’ın vekilliği ile her işiniz kolaylaşır.

Bu dua her gün en az 100 kere okunabildiği gibi bir kaç kişi ile 70 bin defa okunursa sıkıntınızda bir an önce kurtulursunuz.

Borcunuz mu var Allah’ı vekil tutarak inşallah en kısa zamanda Yüce Allah’ın vekilliği ile kurtulursunuz. İçinden çıkamadığınız bir sıkıntınız mı var bu dua ile Allah’a havale edin.

“hasbinallah ve nimel vekil” Türkçe Anlamı;

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

Bu dua ile ilgili olarak Ebu Hüreyre (r.a.) den rivayetine göre

Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise (olay) ile (elem-keder, dert-bela, düşman ile karşılaşma gibi) ‘Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl’ duasını okuyunuz. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belâyı sizden uzaklaştırır.” yüzüncüde…“Ni’mel’Mevlâ ve ni’men’nasıyr” diye ilave ediniz

Ne Demek?

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”

Arapça Yazılışı

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ

hasbunallah

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil” Ayeti

Hasbunallahi Ayeti Ali İmran Suresi 173. Ayetinde geçmektedir. Ali İmran Suresi 173 Ayeti Arapça ve Türkçe Okunuşu ve Meali aşağıdaki şekildedir.

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl

“Onlar ki, bazı kimseler kendilerine: “İnsanlar size karşı toplandılar, onlardan korkun” dediklerinde bu onların imanlarını artırdı ve: “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” dediler.” (Ali İmrân, 3/173)

Faziletleri ve Faydaları

Sıkıntılardan kurtulmak için : “Hasbunallahu ve Ni’mel Vekil” okunur.

Hz. İbrahim a.s. ateşe atılmak için mancınığa konulduğu zaman Cibril aleyhisselam:

Bana ihtiyacın var mı” diye sordu. Hz. İbrahim a.s. O’na şöyle dedi;

Sana hayır, ama alemlerin Rabbine evet!”

Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr”

Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.” dedi de o yakıcı ateş kendisine “soğuk ve selametli” oldu. (Bu sözü ilk söyleyen Hz. İbrahim (AS) dır.)

Hz. Musa a.s. önünde deniz, arkasında düşmanı olduğu sırada:

Hayır!.. Muhakkak ki Rabbim benimledir; bana doğru yolu hidayet edecektir”. (Şuara 62) diyerek Rabbine sığındı da O’nun izniyle düşmanından kurtuldu.

Sıkıntıda mı kaldın, derdin mi var o halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Rabbül Alemine sığın ve

Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr” zikrini dilinden düşürme.

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ

Hasbunallahü ve ni’mel vekil 

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”

En etkili ve güçlü, en tesirli sıkıntıdan kurtulma, kötülük düşünenlere karşı okunacak, kötü olan bir şeyi engellemek için sıkıntıdan kurtaran dualar, en çaresiz anda ve zor durumlarda okunacak en tesirli duadır.

İnsanın Kendisini Yenik Duruma Düşüren Bir Şey Karşısında Okuyacağı Dua

Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kuvvetli olan mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah-u Teala’ya daha sevimlidir. Bununla beraber her birinde hayır vardır. Sen kendine fayda vereni iste ve Allah-u Teala’dan yardım dile, asla acizlik gösterme.

Başına bir iş gelirse: ‘Ben şöyle yapmış olsaydım, şöyle olurdu.’ deme. Ancak:

Kadderallâhu ve mâşâe feal.

Allah-u Teala takdir etti ve dilediği oldu.’ de. Çünkü ‘Eğer’ sözü şeytana kapı açar.” (Müslim, no:6945, Kader:8/56; Nevevi, el-Ezkâr, Kitabu’l-ezkar ve’d-de’avat li’l-umuri’l-ârizat:10)

Avf ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre;

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iki adam arasında (bir dava için) hüküm verdi. Aleyhine hüküm verilen adam geri giderken dönünce: “Allah-u Teala bana yeter, O ne güzel vekildir.” dedi.

Bunun üzerine Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Allah-u Teala acizliği kötüler, ancak sen tedbirli ol (gayretli ol, bir işe devam edebileceğin nispette giriş). Bir iş sana galip geldiği zaman

Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîl.

“Allah-u Teala bana yeter, O ne güzel vekildir” de, buyurdu. (Ebu Dâvud, no:3629, Akziye: 28, Nevevi, el-Ezkâr, Kitabu’l-ezkar ve’d-de’avat li’l-umuri’l-ârizat:10

Risale-i Nur / Yirmi dokuzuncu Lem’a

Altıncı Bâb (Bu Altıncı Bab’ın tercümesi Nur Talebeleri tarafından yapılarak sonradan konulmuştur. )

“Hasbünallahü ve nimel-vekil”in mertebeleri hakkındadır.

Beş Nüktedir

Birinci Nükte: Bu sözler beşerin acizlik hastalığı ve insanlığın fakirlik marazı için denenmiş bir ilaçtır.

“Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir.” 

O, Mucid ve Mevcud-u Baki olduktan sonra, mevcudatın zevale gitmesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü Vâcibü’l-Vücud olan Mucidlerinin bekasıyla, o sevimli varlıklar devam ediyorlar.

O, Sani ve Fatır-ı Bakidir. O halde, masnuun zevaliyle mahzun olmamalı. Çünkü; muhabbete vesile olan husus, Saniinde aynen devam etmektedir.

O, Melik ve Malik-i Bakidir. O halde, ayrılık ve gidiş içerisinde tazelenen mülkün zevalinden teessüf edilmemeli.
O, Şahid ve Alim-i Bakidir. Öyle ise, sevgililerin dünyadan kaybolmasına hasret çekilmemeli. Çünkü, onları müşahede eden Zatın ilim ve nazar dairesinde varlıkları devam ediyor.

O, Sahip ve Fatır-ı Bakidir. O halde, güzellikleri takdir edilen şeylerin zevalinden kederlenmemeli. Çünkü, onların güzelliklerinin kaynağı Fatırlarının esmasında devam etmektedir.

O, Varis ve Bais-i Bakidir. O halde, ahbabın firakından dolayı “Ah!” çekilmemeli. Çünkü, onlara varis ve onları tekrar diriltecek olan Zat bakidir.

O, Cemil ve Celil-i Bakidir. O halde, güzel isimlere ayna olan güzel masnuatın zevalinden hüzne düşülmemeli. Çünkü, o esma, aynalarının zevalinden sonra da güzellikleriyle baki kalmaktadır.

O, Mabud ve Mahbub-u Bakidir. O halde, mecazi mahbubların zevalinden elem duyulmamalı. Çünkü, Mahbub-u Hakiki bakidir.

O, Rahman, Rahim, Vedud ve Raûf-ü ü Bakidir. O halde, görünürde nimet veren şefkatli varlıkların zevalinin hiçbir ehemmiyeti yok ve bu yüzden gam çekip meyus olunmamalı. Çünkü rahmet ve şefkati herşeyi ihata eden Zat bakidir.

O, Cemil, Latif ve Atuf ü Bakidir. O halde, o latif ve müşfik mevcudatın zevalinin önemi yok. Bu yüzden, yanılıp, yakınılmamalıdır. Çünkü, bütün o zevale gidenlerin yerini tutacak Zat bakidir. Onlar ise, onun tecelliyatından tek bir tecellinin dahi yerini tutamaz. Onun bu vasıflarıyla devam ve bekası herbir ferdin dünyadaki her nevi sevdiklerinin yerini tutar.

“Hasbünallahü ve nimel-vekil.”

Evet, dünya ve içindeki şeylerin bekasına bedel, bunların Malik, Sani ve Fatırının bekası bana yeter.

Risale-i Nurdan hasbinallah ve nimel vekil duası

Dördüncü Şuâ (Sayfa 60)

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.)

Bir zaman ehl-i dünya beni herşeyden tecrit ettiklerinden, beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum.

Sıkıntıdan gelen bir gafletle, Risale-i Nur’un teselli verici ve medet edici envarına bakmayarak, doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım.

Gördüm ki, gayet kuvvetli bir aşk-ı bekà ve şedit bir muhabbet-i vücut ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena o bekàyı söndürüyor. O hâletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim:

Dîl bekàsı, Hak fenası istedi mülk-ü tenim.
Bir devasız derde düştüm, ah, ki Lokman bîhaber.

Meyusâne başımı eğdim. Birden حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  âyeti imdadıma geldi, dedi: “Beni dikkatle oku.” Ben günde beş yüz defa okudum. Benim için aynelyakîn sûretinde inkişaf eden çok kıymettar envârından bir kısmını ve yalnız dokuz nurunu vmertebesini icmalen yazıp, eskiden aynelyakîn ile değil, belki ilmelyakîn ile bilinen tafsilâtını Risale-i Nur’a havale ediyorum.

Hasbunallahu ve nimel vekil duası, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, hasbinallah ve nimel vekil meaning, hasbinallah ve nimel vekil dua, hasbinallah ve nimel vekil anlamı, hasbinallah ve nimel vekil in arabic

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün