DualarEsmaül HüsnaRamazan

Ramazan ayı ibadetleri ve zikirleri, Ramazan ayında okunacak dualar

Ramazan tesbihleri nelerdir? Ramazan ayı zikirleri Ramazan ayı zikirleri, 11 Ayın sultanı Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan Ramazan ayı süresince çekilecek tesbih ve zikirler

Ramazan ayı zikirleri, Ramazan ayında okunacak dualar. 11 Ayın sultanı Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan Ramazan ayı süresince çekilecek Esmaül Hüsna ve tesbih, zikirler, Ramazan ayı boyunca ve ilk günü, gecesi yapılacak ibadetler ve dualar nedir? Ramazan ayının ilk gecesi kılınan özel bir namaz var mıdır?

Üç aylar içerisinde yer alan mübarek Ramazan ayı ibadetlerle geçirilecek. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı, faziletleri ve sevaplarıyla çok mübarek bir aydır. Ramazan ayında birçok ibadet yapılmaktadır. Bu ayı dua ve zikir ile geçirmekte oldukça önemlidir. Ramazan ayı içerisinde çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan 2023 Ramazan ayı içerisinde zikredilecek Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihleri

Ramazan Ayı Zikirleri

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vessellem); “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluştur” (Beyhaki, Şuabu’l-İman 3/306) buyurduğu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı, 11 ayın sultan Ramazan-ı Şerif günleri okunacak zikirler, dualar ve tesbihler

Ramazan ayı, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hadislerinde geçtiği şekliyle sevap ciheti ile diğer aylara göre çok faziletlidir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifade ettiği şekliyle Ramazan Ayı her bir hasenin bire bin olarak sevap yazıldığı bir aydır.

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. (Yirmi Dokuzuncu Mektup)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

Ramazan Ayının Her 10 Gününde 100 Kere Çekilecek Zikirler

Ramazan ayı süresince aşağıdaki zikirlerin yapılmasını tavsiye edilir, Ramazan Ayının ilk 10 Gününde çekilecek zikir, ikinci 10 gününde çekilecek zikir, üçüncü (son) 10 gününde çekilecek zikir ve tesbihler, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamları

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre;

“Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır (kurtulmaktır).”

Hadis-i şerifinden dolayı olsa gerektir ki İslam alimlerimiz, her biri yüzer kere okunmak üzere;

İlk 10 Günde

يَا اَرْ حَمَ الرَّاحِمِينَ

Yâ Erhamerrâhimîn

“Ey acıyanların en merhametlisi!”

İkinci 10 Günde

يَا غَفَّا رَا لزُّ نُو بِ

Yâ Ğaffârazzünûb

“Ey günahları çokça bağışlayan!”

Üçüncü 10 Günde

يَا مُغْتِقَ الرْرِقَا بِ

Yâ Mu’tigarrigâb

“Ey boyunları cehennemden âzâd eden!”

Ramazan Ayı Günlere Göre Zikirler, Dualar

Haftanın 7 günü için çeşitli sahih kaynaklardan derlediğimiz Ramazan ayına özel her gün için okunabilecek dualar, tesbihler ve zikirler

Pazartesi Günleri

1000 defa “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym” 

Salı günleri

100 defa “Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlüh” (salavat)

Çarşamba Günü

Bin defa (1000) “Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh” (istiğfar niyeti ile)

Perşembe günü

1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

Cuma günleri

1000 defa “Ya Allah, Ya Allah” 

Cumartesi günleri

1000 defa “La İlahe İllallah” kelime-i tevhidi zikri.

Pazar Günleri

1000 defa “Ya hayyü Ya kayyüm” diye tesbih çekilir.

Günlük Zikirler ve Dualar

Her gün, günde 100 defa La İlahe İllallah tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa Estagfirullahel el azim (Ey yüze Allah’ım senden af diliyoruz) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 defa Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (Sen bütün eksik ve kusurlardan münezzehsin. Bütün hamdü senalar sanadır) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 defa Allahummerham ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 (yüz) defa Allahummağfir ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammedi affeyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 33 (otuz üç) defa Hasbunallahu ve nimel vekil (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir) tesbihi çekilir.

Her gün 11 veya 111 defa “Allahu Hüve Melikun Semiy’un Kadirun Kerimun Haliymun Latiyfun Aliymun Muiynun Sadikun” – 11 ism-i şeriften oluşan büyük Allahu Tealanın Azam isimler (ism-i Azam)

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna (Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin (Rabbim affet ve merhamet et, sen affedenlerin en hayırlısısın) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam (Allah’ım dünya üzerindeki bütün insanların kalbini iman ve İslam’ a aç) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik (Allah’ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et) tesbihleri çekilir.

Her Namazdan Sonra Ayetel Kürsi

Her namazın sonunda Ayetel Kürsi okunur. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kimse Cennete girer.

Ramazan Geceleri ve Sahurda Cevşen okumak

Cevşenü’l-Kebîr duası tamamıyla Allah’ın isimlerinden (Esmaül Hüsna) oluşan dua ve zikirdir. Allah’ın isimleri ile bir marifetullah dersi ve duası olan Cevşenü’l-Kebîr bu sebepten önem arz etmektedir.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

“Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla.” (Ibrahim Suresi, 41. ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

“Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver.” (Müslim, “Zikir”, 35)

Ramazan Ayı ilk gecesi Fetih Suresi okumak

Ramazanın ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir. Özellikle Ramazan ayının ilk gecesi okunacak Fetih suresi, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

Hadis kaynaklarında, Fetih Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Fetih Suresinin önemi ve fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

“Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih sûresini okumuştur. (Buhârî, “Tefsîr”, 48/1).

Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün