İslamRamazan

Ramazan Ayında Meydana Gelen 8 Önemli Vaka

11 Ayın sultanı Ramazan ayında meydana gelen 8 önemli olay. Kuran’ın indirilmesi, Bedir Savaşı, Mekke'nin Fethi, Uzzâ'nın Yıkılması ...

11 Ayın sultanı âlemlere rahmet Ramazan ayında meydana gelen 8 önemli olay, vaka. İslamiyette ve İslam’dan önce Ramazan ayında hangi olaylar meydana geldi, hangi mucizeler gerçekleştir? Kur’an’ın indirilmesi (nüzulü), Bedir Savaşı, Mekke’nin Fethi, Uzzâ’nın Yıkılması ve diğer önemli olaylar

Türkiye’de 2023 Ramazan Ayı ilk teravih namazı 22 Mart 2023 Çarşamba gecesi kılınacak ve ertesi gün 23 Mart 2023 Perşembe günü oruç tutularak Ramazan ayı idrak edilecek. Peki İslamiyet döneminden önce ve sonra Ramazan ayında neler oldu? Önemli ve mübarek sayılan İslam tarihinde yer alan olaylar, yaşanan hadiseler…

Ramazan Ayında Meydana Gelen 8 Önemli Vaka

Âlemlere rahmet olarak gönderilen 11. ayın sultanı Ramazan’ı diğer aylardan üstün kılan sebeplerden akla ilk gelen Kur’an’ın bu ayda indirilmesi yani nüzulüdür.

Nitekim Kuran-ı Kerim Bakara Suresinde bununla ilgili Allahu Teala şöyle buyurmaktadır;

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ an’ ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa ( tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Alah’ a tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (Bakara Suresi 185. Ayet )

Bu ayın faziletlerini ve bu ayda meydana gelen İslam tarihinde ki bazı olayları sizin için maddelerle listeledik.

1. Bedir Savaşı

Bedir; müslümanların Mekke’de Kureyşli gayrimüslimlere karşı yaptığı ilk savaştır. Hicretin ikinci yılının Ramazan ayının 27. Cuma günü gerçekleşmiştir. İbni Abbas’ a göre Ramazan’ın 17 sinde cuma günü gerçekleşmiştir. Bedir ile İslam galip gelmiş; şirk ve putçuluk mağlup olmuş, Ebu Cehil bu savaşta öldürülmüştür. Allah’ın hak ile batılı birbirinden ayırdığı Furkan günüdür.

Bedir Savaşı ile ilgili Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

” Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir’de yardım etmişti. Allah’ tan sakının ki, Ona şükretmiş olasınız.”   (Ali İmran 123. Ayet)

2. Mekke’nin Fethi

” Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” ( Fetih Suresi 1. Ayet) Mekke’ nin fethi, Ramazan ayının 10. günü vuku bulmuştur. Fetihlerin en büyüğü; Mekke’ nin fethi ile putçuluk imha edilmiş ve Kâbe’ nin etrafındaki putların yıkılması tamamlanmıştır.

3. İslâmın Yemende Yayılması

İslâm’ın Yemen’de yayılması Hicrî 10. yılı Ramazan ayında gerçekleşmiştir.

4. Uzzâ’nın Yıkılması

Uzzâ adlı putun bulunduğu ev Halid Bin Velid tarafından Hicrî 8. yıl Ramazan ayında yıkılmıştır.

5. Lât Putu Yıkılması

Hicrî 9. yıl Ramazan ayında Taif’ten Sakifoğullarına ait bir elçi grubu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek müslüman olmak istediklerini bildirmişlerdir. Ve aynı sene Sakifoğullarının ibadet ettiği Lât putu yıkılmıştır.

6. Arûbe ve İslâm Günü

Hicrî 25 Ramazan 479 yılında cuma günü sabahı Zelleka ( Portekiz yakınında bir vadi) olayı meydana gelmiştir. Arûbe ve İslâm Günü olayı olarakta geçmektedir. Endülüs’ te Yusuf Bin Tasfîn kumandasındaki Müslüman Murabıtlar ordusu, Alfons kumandasında 80.000 kişilik bir küffar ordusuna karşı zafer elde etmiştir

7. Ayn-i Câlut Olayı

15 Ramazan 658 Hicrî yılı (3 Eylül 1260) cuma günü sabahı Mısır Sultanı Sultan Kutuz ” Va İslâmah” diye haykırdıktan sonra hücum etti ve Moğollara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Savaş sonrası Mısır ile Şam’ ın birleştirilmesi tamamlanmıştır.

8. Endülüs’ün Fethi

Hicrî 28 Ramazan 92 ( 19 Temmuz 711 ) senesinde,Tarık Bin Ziyad kumandasında ki ordu, God komutanı Radrik’i Buhayra mevkiinde kesin mağlup etmiştir. Tarık Bin Ziyad önce Cebel- i Tarık boğazını almış ve gemilerini yakmış bu esnada meşhur sözünü söylemiştir: ” Deniz arkanızda, düşman önünüzde.” Bundan sonra Kurtuba, Gırnata ve Endülüs’ün başkenti Tulaytula şehri fethedildi.

Tarık b. Ziyad’ın emrindeki çoğunluğu piyade olan onikibin kişilik ordu da kuzeye doğru ilerliyordu.

endülüs_fethi

“Kahramanlar içinden siz seçildiniz”

Tarık b. Ziyad da askerlerine heyecanlı konuşmalar yapıyor, zafer kazanmakla elde edecekleri sevap ve ganimetten bahsediyordu:

“Askerlerim! Görüyorsunuz ki, arkanızda deniz, önünüzde düşmanlar ve kaçacak hiçbir yeriniz yok. Vallahi, sabır ve sebattan başka yapacağınız bir şey de yok. Düşmanımızın bütün gücüyle üzerimize geldiği apaçık ortada. Üstelik yiyecek ve techizatı da bol. Halbuki bizim kılıçtan başka silahımız ve düşmanın elinden alacağımız yiyecekten başka erzağımız da yoktur.

Komutanlığını Tarık b. Ziyad’ın yaptığı İslâm ordusu, işte bu hedefe yönelmişti. Hicrî 92, miladî 711 yılında, aralarında Sahabe-i Kiram’ı görmekle şereflenmiş Tabiun’dan zatların da bulunduğu İslâm ordusu, gemilerle Endülüs (İspanya) kıyılarına geçiyordu.

Bu savaş sonunda Endülüs yolu Müslümanlara açılmış oldu ve uzun bir süre İslâm’ın nuruyla bu topraklar aydınlandı..

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün