Kuran-ı Kerim

Rahman Suresi

Rahman suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli beşinci (55.) suresidir. Rahman Suresi 27. Cüzde yer alır. RahmanAllah’ın sıfat ve Esmaül Hüsna’dan biridir. Mekke’de nazil olmuştur. 1585 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 97. Suredir.

55. Rahman Suresi ve Faziletleri

Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Bu sureyi okumak kişi için hayır kapılarının açılmasına vesiledir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her şeyin bir gözdesi vardır. Kur’an’ın gözdesi de Rahman Suresi’dir

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid, Vakı’a ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekutunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her kim Rahman Suresi’ni okursa, Allah’u Teala’nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yerien getirmiş olur.”

İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur:

Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin eftalidir. Kim bu sureyi okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.

Abdullah ibni Ömer (Radıyallahu Anh) rivayet ettiki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Rahman suresinin tamamıunı Ashabnına okudu. Ashab-ı Kiram (Radıyallahü Anhüm), sessizce dinleyip sükut ettiler. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ashabına: “Niye ben, cinlerden güzel karşılıklar (cevaplar) işitiyorumda sizlerden işitmiyorum!” buyurdu. Ashabı Kiram (Radıyallahü Anhüm):

-“Onların verdiği karşılık (cevap nedir? Ey Allah’ın resulü!” dediler. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Cinlerin Kur’an dinlemeye geldikleri gece, Rahman Suresini onlaraokuduğumda: «Febieyyi âlâi Rabbikümâ tükezzibân» (O halde (ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin nimetlerinin hangisini inkar ile yalanlarsınız?) ayetini her tekrar ettiğimde onlar (cinler):

-Biz, Senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz, yalanlayamayız. Ey Rabbimiz, hamd ancak Sana’dır.” dediler.

İşte bu incelikten dolayı, bu ayeti dinleyen bir müminin, bu şekilde söylemesi mendup (sevap) görülmüştür.

Bu sureyi yazıp içinde zemzem suyu bulunan bir kabın içine koyup bir miktar beklettikten sonra içerse, bi-iznillah dalak rahatsızlığına şifa olur.

Bu sureyi okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır.

Rahman Suresi 70 kere okuyan kimse, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur. Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir.

Büyük alim Kelbi şöyle buyurur: “Benim Kuran okuyan bir çocuğum vardı. Kuran’dan her okuduğunu unuturdu. Rüyamda biri şöyle seslendi: “Temiz bir kaba “Rahman suresi, 1-6; Kıyame Suresi, 16-19; Buruc suresi, 21-22. ayetlerini yaz. Sonra o kaba zemzem suyu koyup bu sudan içir. İster Kuran-ı ezberlesin, ister diğer İslam’i ilimlerini.” Bu manevi reçeteyi yaptım. Çocuğum Kuran-ı çok rahat ezberledi.

Her kim ceylan derisi üzerine Rahman suresinin 33-36. ayetlerini yazıp üzerinde taşırsa, tüm korkulardan kurtulur.

 

Rahman Suresi Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman Suresi Latin Harf okunuşu

1. Er rahman.

2. Alleme lkur’ane.
3. Halekal insane.
4. Allemehul beyan.
5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
8. Ella tatğav fil mizan.
9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
10. Vel erda vedaaha lil enam.
11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
14. Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
22. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
26. Kullu men ‘aleyha famin
27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
29. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
39. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
41. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
48. Zevata efnanin.
49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
50. Fiyhima ‘aynani tecriyani.
51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
62. Ve min dunihima cennetan.
63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
64. Mudhammetan
65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
66. Fihima aynani neddahatan.
67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
70. Fihinne hayratun hısan
71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
72. Hurum maksuratun fil hıyam
73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

55- RAHMAN SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Bismillahirrahmânirrahîm

1, 2. Rahmân Kur’an’ı öğretti.
3. İnsanı yarattı.
4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.
7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
8. Ölçüde haddi aşmayın.
9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
10. Allah yeri yaratıklar için var etti.
11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
13. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
15. “Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.
16. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
18. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.
25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)
38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
50. İçlerinde akan iki pınar vardır.
51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
58. Onlar sanki yakut ve mercandır.
59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.
65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

RAHMAN Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

 

1. الرَّحْمَنُ
1. Errahmēn. 
1. Rahmân (çok merhametli olan Allah)

2. عَلَّمَ الْقُرْآنَ
2. Allemel Kur’ēn.
2. Kurân’ı öğretti.

3. خَلَقَ الْإِنسَانَ
3. [K]halegal insēn.
3. İnsanı yarattı.

4. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
4. Allemehul beyēn.
4. Ona beyânı öğretti.

5. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
5. Eşşemsu vēlgameru bihusbēn.
5. Güneş de Ay da bir hesap iledir.

6. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
6. Vennecmu veşşeceru yescudēn.
6. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

7. وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
7. Vessemēe rafeahē vevedaal mîzēn.
7. Göğü yükseltti ve mizânı koydu.

8. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
8. Ellē tetğav fil mîzēn.
8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

9. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
9. Veegîmul vezne bil gistı velē tu[k]hsirul mîzēn.
9. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

10. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
10. Vel erda vedaahē lil enēm.
10. (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

11. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
11. Fîhē fēkihetuv-venna[k]hlu zētul ekmēm.
11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
12. Velhabbu zul asfi ver-reyhân.
12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
13. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
13. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
14. [K]halegal insēne min salsâlin kēlfe[k]h[k]hâr.
14. Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

15. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
15. Ve[k]halegal cēnne mim-mēricim-min-nēr.
15. Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

16. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
16. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
16. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
17. Rabbul meşrigayni verabbul mağribeyn.
17. (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
18. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
18. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
19. Meracel bahreyni yeltegiyēn.
19. (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

20. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ
20. Beynehumē berze[k]hul lē yebğiyēn.
20. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
21. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
21. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
22. Ye[k]hrucu minhumellu’luu velmercân.
22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
23. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
23. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
24. Velehul cevēril münşeâtu fil bahri kel ağlēm.
24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

25. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
25. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
25. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
26. Küllü men aleyhē fēn.
26. Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

27. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
27. Veyebgâ vechu rabbike zulcelēli vel ikrâm.
27. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

28. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
28. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
28. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
29. Yes’eluhû men fîs-semēvēti vēl ardi külle yevmin hüve fî şe’n.
29. Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

30. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
30. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
30. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ
31. Senefruğu leküm eyyuhessegalēn.
31. Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

32. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
32. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
33. Yē mağşeral cinni vēl insi inistetağtum en tenfuzû min egtârissemēvēti vel ardi fenfuzû lē tenfuzûne illē bisultân.
33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

34. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
34. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
34. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ
35. Yurselu aleykümē şuvēzum-min-nēriv-venuhâsun felē tentesirân.
35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

36. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
36. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
37. Fe izen şeggatis-semēu fekēnet verdeten keddihēn.
37. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman…

38. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
38. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
38. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ
39. Feyevmeizil-lē yuselu an zenbihî insuv-velē cēnn.
39. İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

40. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
40. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
40. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
41. Yuğraful mücrimûne bisîmēhum feyu'[k]hazu binnevēsî vel egdēm
41. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

42. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
42. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
42. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
43. Hēzihi cehennemulletî yukezzibu bihel mucrimûn.
43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
44. Yetûfûne beynehē vebeyne hamîmin ân.
44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
45. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
45. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
46. Velimen [k]hâfe makâme rabbihî cennetēn.
46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

47. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
47. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
47. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
48. Zevētē efnēn. 
48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır.

49. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
49. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
49. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
50. Fîhimē aynēni tecriyēn.
50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

51. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
51. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
52. Fîhimē min külli fēkihetin zevcēn.
52. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.

53. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
53. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
53. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
54. Müttekiîne alē furuşim-betâinuhē min istebragiv-vecenel cenneteyni dēn.
54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

55. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
55. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
56. Fîhinne gâsırâtuttarfi lem yetmishunne insun gablehum velē cēnn.
56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

57. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
57. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ
58. Keennehunnel yâkûtu vēl mercân.
58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

59. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
59. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60. هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
60. Hel cezēul ihsēni illel ihsēn.
60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
61. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
62. Vemin dûnihimē cennetēn.
62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

63. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
63. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
63. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64. مُدْهَامَّتَانِ
64. Mudhēmmetēn.
64. (Bu cennetler,) yemyeşildirler.

65. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
65. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
65. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
66. Fîhimē aynēni neddâ[k]hatēn.
66. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

67. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
67. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
67. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
68. Fîhimē fēkihetuv-vene[k]hluv-verummēn.
68. İkisinde de her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

69. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
69. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
69. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
70. Fîhinne [k]hayrâtun hisēn.
70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

71. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
71. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
71. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72. حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
72. Hûrum-megsûrâtun fil [k]hiyēm.
72. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

73. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
73. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
73. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
74. Lem yetmishunne insun gablehum velē cēnn.
74. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

75. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
75. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
75. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
76. Müttekiîne alē rafrafin [k]hudriv veabgariyyin hisēn.
76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77. فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
77. Febieyyi ēlēi rabbikümē tükezzibēn.
77. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 
78. Tebērakesmu rabbike zil celâli vēlikrâm. 
78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu