Kuran-ı Kerim

Kur’ân-ı Kerim Surelerin Nüzul (İniş) Sırası

Kuran-ı Kerim Surelerinin Nüzul (iniş) Sırası göre Surelerin nüzul sırasına göre ilk nazil olan sure Alak Suresi, son inen sure ise Nasr Suresidir.

Kuran-ı Kerim Surelerinin Nüzul (iniş) Sırası göre Surelerin nüzul sırasına göre ilk nazil olan sure Alak Suresi, son inen sure ise Nasr Suresidir.

Namaz kılarken sureleri hangi sıraya göre okumak gerekir?

Namazda okunan âyet ve sûrelerin, gerek bir rekât içinde gerekse ikinci rekâtla birlikte düşünüldüğünde, Kuran-ı Kerim’deki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sûreyi veya âyeti okuduktan sonra, ardından önceki bir sûreyi veya âyeti okumak mekruhtur. Fakat bu, namazı geçersiz kılacak bir durum değildir.

Kur’ân-ı Kerim Sureleri Nüzul Sırası

Kur’an-ı Kerim, vahiy yoluyla nüzul etmiş Allah kelamıdır, dili Arapça’dır. 114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur.

Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav)’e Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında ilk olarak Alak Suresi “İkra” ayetiyle birlikte nazil olmaya başladı

Kutsal kitabımız, toplam 114 sureden oluşur. 20 sayfaya bir cüz denir. Kur’an-ı Kerim toplam 30 cüzdür. Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kuran-ı Kerim’in nüzul sırası ihtiyaca göre ve toplumun şartlarına göre değişmiş, Hz. Osman (r.a) zamanında günümüzdeki sıralamayı almıştır.

Günümüzdeki Kuran-ı Kerim surelerinin sıralanışı nüzul yani nazil oluş sırasına göre değil İslam âlimleri en sahih görüşüne göre yine vahiy kaynaklı Peygamberimiz tarafından düzenlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre hazırladığımız Kuran-ı Kerim 114 sure ve Nüzul (iniş) sırası, surelerin sıralanışı

Kuran-ı Kerim Nüzul (iniş) Sırasına göre Sureler

 1. Âlak Suresi: 19 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan altıncı (96.) suresidir. Âlak Suresi 30. Cüzde yer alır. Âlak kelime anlamı olarak Kan pıhtısı anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 281 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 1. Suredir.
 2. Kalem Suresi: 52 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış sekizinci (68.) suresidir. Kalem Suresi 29. Cüzde yer alır. Sure adını; birinci ayette geçen “kalem” anlamına gelen “Nûn” kelimesinden almıştır. Mekke’de nazil olmuştur. 1258 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 2. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Nun’dur.
 3. Müzzemmil Suresi: 20 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş üçüncü (73.) suresidir. Müzzemmil Suresi 29. Cüzde yer alır. Müzzemmil kelime anlamı olarak Örtünüp bürünen anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 840 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 3. Suredir.
 4. Müddesir Suresi: 56 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş dördüncü (74.) suresidir.Müzzemmil Suresi 29. Cüzde yer alır. Müddesir kelime anlamı olarak Örtünüp bürünen anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1015 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 4. Suredir.
 5. Fatiha Suresi: 7 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in ilk Suresidir. 1. Cüzde yer alır. Fatiha Kelimesinin anlamı Başlangıç demektir. Fatiha Suresi Mekke’de nazil olmuştur 131 Harf’ten oluşur. Kuran-ı Kerim’deki nüzul sırası olarak ise 5. Suredir.
 6. Tebbet Suresi: 5 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz on birinci (111.) suresidir. Tebbet Suresi 30. Cüzde yer alır. Tebbet kelime anlamı olarak Kurusun, kahrolsun anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 81 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 6. Suredir
 7. Tekvir Suresi: 29 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen birinci (81.) suresidir. Tekvir Suresi 30. Cüzde yer alır. Tekvir kelime anlamı olarak dürmek, dürülmek anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 425 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 7. Suredir.
 8. A’la Suresi: 19 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen yedinci (87.) suresidir. A’la Suresi 30. Cüzde yer alır. A’la kelime anlamı olarak En yüce anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 293 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 8. Suredir.
 9. Leyl Suresi: 21 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan ikinci (92.) suresidir. Leyl Suresi 30. Cüzde yer alır. Leyl kelime anlamı olarak Gece anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 312 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 9. Suredir.
 10. Fecr Suresi: 30 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen dokuzuncu (89.) suresidir. Fecr Suresi 30. Cüzde yer alır. Fecr kelime anlamı olarak Tan yerinin ağarması (imsak, fecr) anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 573 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 10. Suredir
 11. Duha Suresi: 11 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan üçüncü (93.) suresidir. Duha Suresi 30. Cüzde yer alır. Duha kelime anlamı olarak Kuşluk vakti anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 164 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’den üzul sırası olarak 11. Suredir.
 12. İnşirah Suresi: 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan dördüncü (94.) suresidir. İnşirah Suresi 30. Cüzde yer alır. İnşirah kelime anlamı olarak Açılmak, genişlemek anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 102 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 12. Suredir.
 13. Asr Suresi: 3 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz üçüncü (103.) suresidir. Asr Suresi 30. Cüzde yer alır. Asr kelime anlamı olarak Çağ, ikindi vakti, uzun zaman gibi anlamlara gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 71 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 13. Suredir
 14. Adiyat Suresi: 11 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüzüncü (100.) suresidir. Adiyat Suresi 30. Cüzde yer alır. Adiyat kelime anlamı olarak Hızlı koşan atlar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 164 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 14. Suredir
 15. Kevser Suresi: 3 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz sekizinci (108.) suresidir. Kevser Suresi 30. Cüzde yer alır. Kevser kelime anlamı olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 42 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 15. Suredir
 16. Tekasür Suresi: 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz ikinci (102.) suresidir. Tekasür Suresi 30. Cüzde yer alır. Tekasür kelime anlamı olarak Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek gibi anlamlara gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 122 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 16. Suredir.
 17. Ma’un Suresi: 7 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci (107.) suresidir. Ma’un Suresi 30. Cüzde yer alır. Ma’un kelime anlamı olarak yardım ve zekat anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 139 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 17. Suredir
 18. Kâfirun Suresi: 6 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz dokuzuncu (109.) suresidir. Kâfirun Suresi 30. Cüzde yer alır. Kâfirun kelime anlamı olarak inkarcılar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 126 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 18. Suredir
 19. Fil Suresi: 5 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz beşinci (105.) suresidir. Fil Suresi 30. Cüzde yer alır. Fil Suresi: Mekke döneminde meydana gelen Ebabil ve Fil vakasından bahsetmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 107 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 19. Suredir
 20. Felak Suresi: 5 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz on üçüncü (113.) suresidir. Felak Suresi 30. Cüzde yer alır. Felak kelime anlamı olarak Sabah aydınlığı anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 85 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 20. Suredir
 21. Nas Suresi: 6 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz on dördüncü (114.) suresidir. Nas Suresi 30. Cüzde yer alır. Nas kelime anlamı olarak İnsanlar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 74 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 21. Suredir.
 22. İhlas Suresi: 4 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz on ikinci (112.) suresidir. İhlas Suresi 30. Cüzde yer alır. İhlas kelime anlamı olarak Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 47 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 22. Suredir
 23. Necm Suresi62 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli üçüncü (53.) suresidir. Necm Suresi 27. Cüzde yer alır. Necm kelime anlamı olarak Yıldız anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1405 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 23. Suredir.
 24. Abese Suresi: 42 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in sekseninci (80.) suresidir. Abese Suresi 30. Cüzde yer alır. Abese; Yüzünü ekşitti anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 642 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 24. Suredir.
 25. Kadir Suresi: 5 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan yedinci (97.) suresidir. Kadir Suresi 30. Cüzde yer alır. Kadir kelime anlamı olarak Kadr, azamet ve şeref anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 112 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 25. Suredir
 26. Şems Suresi: 15 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan birinci (91.) suresidir. Şems Suresi 30. Cüzde yer alır. Şems kelime anlamı olarak Güneş anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 249 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 26. Suredir.
 27. Buruc Suresi: 22 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen beşinci (85.) suresidir. Buruc Suresi 30. Cüzde yer alır. Buruc kelime anlamı olarak Burçlar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 459 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 27. Suredir.
 28. Tin Suresi: 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan beşinci (95.) suresidir. Tin Suresi 30. Cüzde yer alır. Tin kelime anlamı olarak incir anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 156 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 28. Suredir.
 29. Kureyş Suresi: 4 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz altıncı (106.) suresidir. Kureyş Suresi 30. Cüzde yer alır. Kureyş; Hz. Muhammed’in (s.a.v) mensup olduğu kabilenin adıdır. Mekke’de nazil olmuştur. 73 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 29. Suredir
 30. Karia Suresi: 11 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz birinci (101.) suresidir. Karia Suresi 30. Cüzde yer alır. Karia kelime anlamı olarak Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 158 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 30. Suredir
 31. Kıyamet Suresi: 40 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş beşinci (75.) suresidir. Kıyamet Suresi 29. Cüzde yer alır. Sure ismini ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilme anlamına gelen “kıyame” kelimesinden alır. Mekke’de nazil olmuştur. 664 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 31. Suredir.
 32. Hümeze Suresi: 9 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz dördüncü (104.) suresidir. Hümeze Suresi 30. Cüzde yer alır. Hümeze kelime anlamı olarak İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimseanlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 149 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 32. Suredir
 33. Mürselat Suresi: 50 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş yedinci (77.) suresidir. Mürselat Suresi 29. Cüzde yer alır. Mürselat kelime anlamı olarak gönderilenler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 815 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 33. Suredir.
 34. Kaf Suresi: 45 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in ellinci (50.) suresidir. Kaf Suresi 26. Cüzde yer alır. Sure, Huruf-u Mukatta harflerle başlamaktadır. Mekke’de nazil olmuştur. 1473 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 34. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Kaf’dır.
 35. Beled Suresi: 20 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksanıncı (90.) suresidir. Beled Suresi 30. Cüzde yer alır. Beled kelime anlamı olarak Şehirbelde anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 335 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 35. Suredir.
 36. Tarık Suresi: 17 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen altıncı (86.) suresidir. Tarık Suresi 30. Cüzde yer alır. Tarık kelime anlamı olarak Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 452 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 36. Suredir.
 37. Kamer Suresi: 55 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli dördüncü (54.) suresidir. Kamer Suresi 27. Cüzde yer alır. Kamer kelime anlamı olarak Ay anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1438 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 37. Suredir.
 38. Sad Suresi: 88 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz sekizinci (38.) suresidir. Sad Suresi 23. Cüzde yer alır. Sure, Huruf-u Mukatta harflerle başlamaktadır. Mekke’de nazil olmuştur. 2926 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 38. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Sad’dir.
 39. A’raf Suresi: 206 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yedinci suresidir. A’raf Suresi 8. Cüzde yer alır. A’raf kelime anlamı olarak Yüksek yerler, yüksek mevkiler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 14071 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 39. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim Sad’dır.
 40. Cin Suresi: 28 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş ikinci (72.) suresidir. Cin Suresi 29. Cüzde yer alır. Cin Suresi adını, birinci ayette geçen ve “cinler” anlamına gelen “cinn” kelimesinden almıştır. Mekke’de nazil olmuştur. 1089 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 40. Suredir.
 41. Yasin Suresi: 83 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz altıncı (36.) suresidir. Yasin Suresi 22. Cüzde yer alır. Sure, Huruf-u Mukatta harflerle başlamaktadır. Mekke’de nazil olmuştur. 2982 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 41. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ya Sin’dir.
 42. Furkan Suresi: 77 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi beşinci (25.) suresidir. Furkan Suresi 18. Cüzde yer alır. Furkan kelime anlamı olarak Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4034 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 42. Suredir.
 43. Fatır Suresi: 45 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz beşinci (35.) suresidir. Fatır Suresi 22. Cüzde yer alır. Fatır kelime anlamı olarak, Yaratan, yoktan var eden anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 3159 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 43. Suredir.
 44. Meryem Suresi: 98 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on dokuzuncu (19.) suresidir. Meryem Suresi 16. Cüzde yer alır. Surede, Hz. Meryem ile konulardan bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 3835 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 44. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Kaf Ha Ya Ayn Sad’dır.
 45. Ta-Ha Suresi: 135 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirminci (20.) suresidir. Ta-Ha Suresi 16. Cüzde yer alır. Surede, Huruf-u Mukatta harflerle başlamaktadır. Mekke’de nazil olmuştur. 5233 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 45. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ta Ha’dır.
 46. Vakıa Suresi: 96 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli altıncı (56.) suresidir. Vakıa Suresi 27. Cüzde yer alır. Vakıa kelime anlamı olarak Kıyamet anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1692 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 46. Suredir.
 47. Şu’ara Suresi: 227 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi altıncı (26.) suresidir. Şu’ara Suresi 19. Cüzde yer alır. Şu’ara kelime anlamı olarak, Şairler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 5529 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 47. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ta Sin Mim’dır.
 48. Neml Suresi: 93 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi yedinci (27.) suresidir. Neml Suresi 19. Cüzde yer alır. Neml kelime anlamı olarak, Karınca anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4679 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 48. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ta Sin’dir.
 49. Kasas Suresi: 88 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi sekizinci (28.) suresidir. Kasas Suresi 20. Cüzde yer alır. Kasas kelime anlamı olarak, Kıssalar, kısa hikayeler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 5729 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 49. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ta Sin Mim’dir.
 50. İsra Suresi: 111 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on yedinci (17.) suresidir. İsra Suresi 15. Cüzde yer alır. İsra kelime anlamı olarak Geceleyin yürütmek anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 6480 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 50. Suredir.
 51. Yunus Suresi: 129 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in onuncu (10.) suresidir. Yunus Suresi 11. Cüzde yer alır. Surede, Yunus Peygamber’den bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 7425 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 51. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 52. Hud Suresi: 123 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in onbirinci (11.) suresidir. Hud Suresi 11. Cüzde yer alır. Surede, Hud Peygamber’den bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 7425 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 52. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 53. Yusuf Suresi: 111 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on ikinci  (12.) suresidir. Yusuf Suresi 12. Cüzde yer alır. Surede, Yusuf Peygamber’den bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 7125 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 53. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 54. Hicr Suresi: 99 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on beşinci (15.) suresidir. Hicr Suresi 14. Cüzde yer alır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Mekke’de nazil olmuştur. 2797 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 54. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 55. En’âm Suresi: 165 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altıncı suresidir. En’âm Suresi 7. Cüzde yer alır. En’âm kelimesinin anlamı Ehli Hayvanlar demektir. Mekke’de nazil olmuştur. 12418 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 55. Suredir.
 56. Saffat Suresi: 182 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz yedinci (37.) suresidir. Saffat Suresi 23. Cüzde yer alır. Saffat kelime anlamı olarak, Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 3790 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 56. Suredir.
 57. Lokman Suresi: 34 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz birinci (31.) suresidir. Lokman Suresi 21. Cüzde yer alır. Rum Suresi, Lokman Peygamberden bahseder. Mekke’de nazil olmuştur. 2121 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 57. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 58. Sebe’ Suresi: 54 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz dördüncü (34.) suresidir. Sebe’ Suresi 22. Cüzde yer alır. Sebe’; Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Mekke’de nazil olmuştur. 3510 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 58. Suredir.
 59. Zümer Suresi: 75 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz dokuzuncu (39.) suresidir. Zümer Suresi 23. Cüzde yer alır. Zümer kelime anlamı olarak, Zümreler, gruplar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4432 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 59. Suredir.
 60. Mü’min Suresi: 85 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırkıncı (40.) suresidir. Mü’min Suresi 24. Cüzde yer alır. Mü’min kelime anlamı olarak inanan kimse anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4956 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 60. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 61. Fussilet Suresi: 54 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk birinci (41.) suresidir. Fussilet Suresi 24. Cüzde yer alır. Fussilet kelime anlamı olarak Genişçe açıklamak, izah etmek anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 2954 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 61. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 62. Şura Suresi: 53 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk ikinci (42.) suresidir. Şura Suresi 25. Cüzde yer alır. Şura kelime anlamı olarak istişare, danışma anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 3431 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 62. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim Ayn Sin Kaf’dir.
 63. Zuhruf Suresi: 89 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk üçüncü (43.) suresidir. Zuhruf Suresi 25. Cüzde yer alır. Zuhruf kelime anlamı olarak Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaatianlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 3508 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 63. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 64. Duhan Suresi: 59 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk dördüncü (44.) suresidir. Duhan Suresi 25. Cüzde yer alır. Duhan kelime anlamı olarak duman anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1439 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 64. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 65. Casiye Suresi: 37 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk beşinci (44.) suresidir. Casiye Suresi 25. Cüzde yer alır. Casiye kelime anlamı olarak Diz üstü çöken anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 2004 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 65. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 66. Ahkaf Suresi: 35 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk altıncı (46.) suresidir. Ahkaf Suresi 26. Cüzde yer alır. Ahkaf; “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları anlamlarını ifade eder. Mekke’de nazil olmuştur. 2667 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 66. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Ha Mim’dir.
 67. Zariyat Suresi: 60 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli birinci (51.) suresidir. Kaf Suresi 26. Cüzde yer alır. Zariyat kelime anlamı olarak, Esip savuran rüzgârlar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1510 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 67. Suredir.
 68. Gaşiye Suresi: 26 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen sekizinci (88.) suresidir. Gaşiye Suresi 30. Cüzde yer alır. Gaşiye kelime anlamı olarak Kaplayıp büyüyen anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 378 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 68. Suredir
 69. Kehf Suresi: 110 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on sekizinci (18.) suresidir. Kehf Suresi 15. Cüzde yer alır. Kehf Mağara olarak bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 6423 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 69. Suredir.
 70. Nahl Suresi: 128 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on altıncı (16.) suresidir. Nahl Suresi 14. Cüzde yer alır. Nahl kelime anlamı olarak Bal arısı anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 7723 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 70. Suredir.
 71. Nuh Suresi: 28 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş birinci (71.) suresidir. Nuh Suresi 29. Cüzde yer alır. Nuh Suresi, Nuh Peygamberden bahseder. Mekke’de nazil olmuştur. 947 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 71. Suredir.
 72. İbrahim Suresi: 52 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on dördüncü (14.) suresidir. İbrahim Suresi 13. Cüzde yer alır. Surede, İbrahim Peygamber’den bahsedilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur. 3461 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 72. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 73. Enbiya Suresi: 112 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi birinci (21.) suresidir. Enbiya Suresi 17. Cüzde yer alır. Enbiya kelime anlamı olarak, Peygamberler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4925 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 73. Suredir.
 74. Mü’minun Suresi: 118 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi üçüncü (23.) suresidir. Mü’minun Suresi 18. Cüzde yer alır. Mü’minun kelime anlamı olarak, Mü’minler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4354 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 74. Suredir.
 75. Secde Suresi: 30 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz ikinci (32.) suresidir. Secde Suresi 21. Cüzde yer alır. Sûre, adını Mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır. Mekke’de nazil olmuştur. 2176 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de nüzul sırası olarak 75. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 76. Tur Suresi: 49 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli ikinci (52.) suresidir. Tur Suresi 27. Cüzde yer alır. Tur; Musa’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1293 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 76. Suredir.
 77. Mülk Suresi: 30 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış yedinci (67.) suresidir. Mülk Suresi 29. Cüzde yer alır. Mülk kelime anlamı olarak Mülk, iktidar anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 1316 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 77. Suredir.
 78. Hakka Suresi: 52 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış dokuzuncu (69.) suresidir. Hakka Suresi 29. Cüzde yer alır. Hakka Suresinde; Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet konularından bahsedilmiştir. Mekke’de nazil olmuştur. 1107 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 78. Suredir.
 79. Me’aric Suresi: 44 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmişinci (70.) suresidir. Me’aric Suresi 29. Cüzde yer alır. Me’aric kelime anlamı olarak yükselme, yükselme yolları gibi anlamlara gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 947 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 79. Suredir.
 80. Nebe Suresi: 40 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş sekizinci (78.) suresidir. Nebe Suresi 30. Cüzde yer alır. Nebe kelime anlamı olarak haber anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 766 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 80. Suredir.
 81. Naziat Suresi: 46 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş dokuzuncu (79.) suresidir. Naziat Suresi 30. Cüzde yer alır. Naziat kelime anlamı olarak Ruhları çekip alan melekler anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 762 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 81. Suredir.
 82. İnfitar Suresi: 19 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen ikinci (82.) suresidir. İnfitar Suresi 30. Cüzde yer alır. İnfitar kelime anlamı olarak yarılmak anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 326 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 82. Suredir.
 83. İnşikak Suresi: 25 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen dördüncü (84.) suresidir. İnşikak Suresi 30. Cüzde yer alır. İnşikak kelime anlamı olarak yarılmak, (ikiye) ayrılmak anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 436 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 83. Suredir.
 84. Rum Suresi: 60 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuzuncu (30.) suresidir. Rum Suresi 21. Cüzde yer alır. Rum Suresi genel olarak Rumlar ve Romalılar konularından bahseder. Mekke’de nazil olmuştur. 3388 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 84. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 85. Ankebut Suresi: 69 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi dokuzuncu (29.) suresidir. Ankebut Suresi 20. Cüzde yer alır. Ankebut kelime anlamı olarak, Örümcek anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 4200 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 85. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 86. Mutaffifin Suresi: 36 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in seksen üçüncü (83.) suresidir. Mutaffifin Suresi 30. Cüzde yer alır. Mutaffifin kelime anlamı olarak Ölçüde ve tartıda hile yapan anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 740 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 86. Suredir.
 87. Bakara Suresi: 286 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in ikinci suresidir. 1. Cüzde yer alır. Bakara kelimesinin anlamı Sığır
   demektir. Bakara Suresi Medine’de nazil olmuştur. 25613 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre ise 87. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 88. Enfal Suresi75 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in sekizinci suresidir. Enfal Suresi 9. Cüzde yer alır. Enfal kelime anlamı olarak Savaş ganimetleri anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 5299 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 88. Suredir.
 89. Âl-i İmrân Suresi: 200 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in üçüncü suresidir. Âl-i İmran Suresi 3. Cüzde yer alır. Âl-i İmran kelimesinin anlamı İmran Ailesi anlamına gelmektedir. Medine’de nazil olmuştur. 14605 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 89. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.
 90. Ahzab Suresi: 73 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in otuz üçüncü (33.) suresidir. Ahzab Suresi 21. Cüzde yer alır. Ahzab kelime anlamı olarak, gruplar, topluluklar anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 5087 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 90. Suredir.
 91. Mümtehine Suresi: 13 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmışıncı (60.) suresidir. Mümtehine Suresi 28. Cüzde yer alır. Mümtehine kelime anlamı olarak İmtihan eden anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1519 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 91. Suredir.
 92. Nisa Suresi: 176 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in dördüncü suresidir. Nisa Suresi 4. Cüzde yer alır. Nisa kelimesinin anlamı Kadınlar demektir. Medine’de nazil olmuştur. 15937 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 92. Suredir.
 93. Zilzal Suresi: 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan dokuzuncu (99.) suresidir. Zilzal Suresi 30. Cüzde yer alır. Zilzal kelime anlamı olarak Sarsıntı, deprem anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 176 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 93. Suredir
 94. Hadid Suresi: 29 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli yedinci (57.) suresidir. Hadid Suresi 27. Cüzde yer alır. Hadid kelime anlamı olarak Demir anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 2475 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 94. Suredir.
 95. Muhammed Suresi: 38 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk yedinci (47.) suresidir.Muhammed Suresi 26. Cüzde yer alır. Muhammed Suresi Peygamber Efendimiz (s.a.v) adını almıştır. Medine’de nazil olmuştur. 2360 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 95. Suredir.
 96. Ra’d Suresi: 43 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in on üçüncü (13.) suresidir. Ra’d Suresi 13. Cüzde yer alır. Ra’d kelime anlamı olarak Gök gürültüsü anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 3450 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 96. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Ra’dır.
 97. Rahman Suresi: 78 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli beşinci (55.) suresidir. Rahman Suresi 27. Cüzde yer alır. Rahman; Allah’ın sıfat ve Esmaül Hüsna’dan biridir. Mekke’de nazil olmuştur. 1585 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 97. Suredir.
 98. İnsan Suresi: 31 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yetmiş altıncı (76.) suresidir. İnsan Suresi 29. Cüzde yer alır. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr”kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Medine’de nazil olmuştur. 1065 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 98. Suredir.
 99. Talak Suresi: 12 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış beşinci (65.) suresidir. Talak Suresi 28. Cüzde yer alır. Talak kelime anlamı olarak Boşamak, Boşanmak anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1170 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 99. Suredir.
 100. Beyyine Suresi: 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan sekizinci (98.) suresidir. Beyyine Suresi 30. Cüzde yer alır. Beyyine kelime anlamı olarak Apaçık delil anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 394 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 100. Suredir
 101. Haşr Suresi: 24 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli dokuzuncu (59.) suresidir. Haşr Suresi 28. Cüzde yer alır. Haşr kelime anlamı olarak yeniden dirilme, toplanma, haşredilme anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1913 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 101. Suredir.
 102. Nur Suresi: 64 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi dördüncü (24.) suresidir. Nur Suresi 18. Cüzde yer alır. Nur kelime anlamı olarak Nur, Işık anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 3875 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 102. Suredir.
 103. Hac Suresi: 78 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yirmi ikinci (22.) suresidir. Hac Suresi 17. Cüzde yer alır. Hac Suresi; Hac ibadeti ve hac konularından bahsetmektedir. Medine’de nazil olmuştur. 5196 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 103. Suredir.
 104. Münafikun Suresi: 11 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış üçüncü (63.) suresidir.Münafikun Suresi 28. Cüzde yer alır. Münafikun kelime anlamı olarak Münafıklar anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1123 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 104. Suredir.
 105. Mücadele Suresi: 22 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in elli sekizinci (58.) suresidir. Mücadele Suresi 28. Cüzde yer alır. Mücadele kelime anlamı Mücadele, Münakaşa etmek, tartışmak anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1991 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 105. Suredir.
 106. Hucurat Suresi: 18 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk dokuzuncu (49.) suresidir. Hucurat Suresi 26. Cüzde yer alır. Hucurat kelime anlamı olarak odalar, hücreler, bölümler anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1493 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 106. Suredir.
 107. Tahrim Suresi: 12 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış altıncı (66.) suresidir. Tahrim Suresi 28. Cüzde yer alır. Tahrim kelime anlamı olarak Haram kılmak anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1067 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 107. Suredir.
 108. Teğabun Suresi: 18 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış dördüncü (64.) suresidir. Teğabun Suresi 28. Cüzde yer alır. Teğabun kelime anlamı olarak Aldanma anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 1066 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 108. Suredir.
 109. Saf Suresi: 14 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış birinci (61.) suresidir. Saf Suresi 28. Cüzde yer alır. Saf kelime anlamı olarak Sıra, dizi anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 939 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 109. Suredir.
 110. Cuma Suresi: 11 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in altmış ikinci (62.) suresidir. Cuma Suresi 28. Cüzde yer alır. Cuma Suresi; Cuma günü ve Cuma Namazı ile ilgili konulardan bahsetmektedir. Medine’de nazil olmuştur. 979 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 110. Suredir.
 111. Fetih Suresi: 29 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk sekizinci (48.) suresidir. Fetih Suresi 26. Cüzde yer alır. Fetih kelime anlamı olarak feth etmek, açmak anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 2456 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 111. Suredir.
 112. Maide Suresi: 120 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in beşinci suresidir. Maide Suresi 6. Cüzde yer alır. Maide kelimesinin anlamı Sofra demektir. Medine’de nazil olmuştur. 11892 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 112. Suredir.
 113. Tevbe Suresi: 129 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in dokuzuncu suresidir. Tevbe Suresi 10. Cüzde yer alır. Tevbe kelime anlamı olarak tövbe, istiğfar anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 10873 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 113. Suredir.
 114. Nasr Suresi: 3 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz onuncu (110.) suresidir. Nasr Suresi 30. Cüzde yer alır. Nasr kelime anlamı olarak Yardım anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 70 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 114. Suredir.

İlgili Diğer Konular 

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün