Kuran-ı Kerim

Mâûn Suresi

Maun Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu, Maun Suresi Meali, Maun Suresi Faziletleri ve Hakkında Bilgi

Mâûn Suresi

7 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci (107.) suresidir. Maun Suresi 30. Cüzde yer alır. Maun kelime anlamı olarak yardım ve zekat anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 139 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 17. Suredir

Maun Suresi Hakkında

Sure adını, son ayetinde geçen “mâûn” kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, “Eraeyte”, “Era-eytellezî”, “Dîn”, “Tekzîb”, “Yetîm” adlarıyla da anılmaktadır. 7 ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 107, nüzul sırasına göre ise 17. suredir.

Maun Suresi Nüzul (iniş) Sırası

Maun Suresi Mekke’de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci (107.) suresidir. Nüzul yani iniş sırasına göre 17. Suredir.

Maun Ne Demek?

Maun kelime anlamı olarak yardım ve zekat anlamına gelmektedir. Aynı zamanda zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara da gelir. Maun Suresi, adını son ayette geçen “Ve yemne’ûnel mâ’ûn” ayetinden almaktadır. Dini yalanlar hakkında zekat vermezler, yardım etmezler anlamında kullanılmıştır.

Maun Suresi Nüzul (iniş) Sebebi

Mâverdi’ye göre âyet Ebucehil hakkında nazil olmuştur. Rivayete göre Ebucehil bir yetimin vasisi (velisi) bulunuyordu. Bir gün söz konusu yetim ihtiyaç içerisinde ona gelerek malından bir şey ister. Ebucehil de onu iterek isteğine kulak vermez. Kureyş’in ileri gelenleri de çocuğu yardım etmesi için Resulullah’a göndererek onunla alay etmek isterler. Yetim onların maksatlarını bilmediği için Resulullah’a gelip yardım ister. Hiçbir ihtiyaç sahibini geri göndermek âdeti olmayan o yüce peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hemen kalkar, çocukla beraber Ebucehil’in yanına varır. Ebucehil hemen ona malını verir. Bunu üzerine Kureyş Ebucehil’e ”sen de sapıttın..” derler. Ebucehil ise” Hayır, sapıtmadım. Fakat onun sözleri öyle dehşet uyandırdı ki bende, vermezsem helak olacağımdan korktum ” diyerek cevap verir.

Âyetin nüzul sebebi hakkında Ebucehil’in yanı sıra cimrilikleri, yoksullara, düşkünlere eziyet ve onları hor görüp itip kakmaları ile tanınan Velid İbn Âiz, Ebusüfyan, As İbn Vâil es Sehmî, Velid b. Muğıre gibi başka isimler de rivâyet edilmiştir.

Maun suresi; yetimlerin kendi mallarında olan haklarını bile vermeyen kafirlerin Ebû Cehillerin hakkında nazil olmuştur.

Maun Suresinin Faziletleri;

Kim Maun suresini okur ise,

Eğer zekatını vermiş ise, Allah’u teala onu mağfiret eder.

Bir çocuğa kırk bir defa okunursa o çocuk afetlerden korunur.

“Evinde çok çok eşya kıran kimseler, bu sûreyi üç kere okuyarak işe başlasa, evinde hiçbir eşyası kırılmaz.”

“Mâûn sûresini okuyan kimsenin sözü herkese geçerli olur. Yani, herkesin yanında saygınlığı olan bir kişi olur. Bir dediği iki olmaz. Herkes tarafından sevilen bir kişi olur.”

“Bu sûreyi okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür. Okuma şartı ise, 41 kere olmalıdır.”

Sûrenin ismi olan Mâûn, emânet şeklinde herhangi bir şey, âlet, edâvât gibi yardım anlamına geldiği gibi, zekât vermek anlamına da gelmektedir.

Maun Suresi Arapça 

Maun Suresi Bilgisayar Hatlı Arapça Yazılışı

Besmele

Maun Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Maun Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Maun Suresi 1. Ayet: Era’eytellezî yükezzibü biddîn
Maun Suresi 2. Ayet: Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
Maun Suresi 3. Ayet: Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
Maun Suresi 4. Ayet: Feveylün lilmüsallîn
Maun Suresi 5. Ayet: Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
Maun Suresi 6. Ayet: Ellezîne hüm yürâûne
Maun Suresi 7. Ayet: Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Maun Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler)

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu