Kuran-ı Kerim

Mâûn Suresi

Mâûn Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.

iMAM MAHiR Maun Suresinin tamami Sesli Dinle

107. MAUN Suresi Hakkında

Sure adını, son ayetinde geçen “mâûn” kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, “Eraeyte”, “Era-eytellezî”, “Dîn”, “Tekzîb”, “Yetîm” adlarıyla da anılmaktadır. 7 ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 107, nüzul sırasına göre ise 17. suredir.

Maun Suresinin İnişi

Mâverdi’ye göre âyet Ebucehil hakkında nazil olmuştur. Rivayete göre Ebucehil bir yetimin vasisi (velisi) bulunuyordu. Bir gün söz konusu yetim ihtiyaç içerisinde ona gelerek malından bir şey ister. Ebucehil de onu iterek isteğine kulak vermez. Kureyş’in ileri gelenleri de çocuğu yardım etmesi için Resulullah’a göndererek onunla alay etmek isterler. Yetim onların maksatlarını bilmediği için Resulullah’a gelip yardım ister. Hiçbir ihtiyaç sahibini geri göndermek âdeti olmayan o yüce peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hemen kalkar, çocukla beraber Ebucehil’in yanına varır. Ebucehil hemen ona malını verir. Bunu üzerine Kureyş Ebucehil’e ”sen de sapıttın..” derler. Ebucehil ise” Hayır, sapıtmadım. Fakat onun sözleri öyle dehşet uyandırdı ki bende, vermezsem helak olacağımdan korktum ” diyerek cevap verir.

Âyetin nüzul sebebi hakkında Ebucehil’in yanı sıra cimrilikleri, yoksullara, düşkünlere eziyet ve onları hor görüp itip kakmaları ile tanınan Velid İbn Âiz, Ebusüfyan, As İbn Vâil es Sehmî, Velid b. Muğıre gibi başka isimler de rivâyet edilmiştir.

 

Maun suresi; yetimlerin kendi mallarında olan haklarını bile vermeyen kafirlerin Ebû Cehillerin hakkında nazil olmuştur.

 

Maun Suresinin Faziletleri;

Kim Maun suresini okur ise,

Eğer zekatını vermiş ise, Allah’u teala onu mağfiret eder.

Kırk bir defa okuyan Hz. Muhammed’i rüyasında görür.

Bir çocuğa kırk bir defa okunursa o çocuk afetlerden korunur.

“Evinde çok çok eşya kıran kimseler, bu sûreyi üç kere okuyarak işe başlasa, evinde hiçbir eşyası kırılmaz.”

“Mâûn sûresini okuyan kimsenin sözü herkese geçerli olur. Yani, herkesin yanında saygınlığı olan bir kişi olur. Bir dediği iki olmaz. Herkes tarafından sevilen bir kişi olur.”

“Bu sûreyi okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür. Okuma şartı ise, 41 kere olmalıdır.”

Her sûre “Besmele” ile okunur. Besmelesiz âyet ve sûre okunmaz.

Bu kitaptaki sûreleri hem kendin ezberle, hem de çoluk çocuğuna ezberlet, Bu görevi yaparsan, hem sen cennete gideceksin hem de çoluk çocuğun Cennete gidecektir. Dünyâ hayatı kısadır. En güzel hayat cennet hayatıdır Cennet hayatı ise, bu dünyada kazanılır. Ey dost! sakın ha salon bu tavsiyemi unutma…

Sûrenin ismi olan Mâûn, emânet şeklinde herhangi bir şey, âlet, edâvât gibi yardım anlamına geldiği gibi, zekât vermek anlamına da gelmektedir.

maun-suresi-04

Maun Suresi Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler).

Maun Suresi Arapça 

Besmele

maun_suresi_arapça

– – – – – –

maun_suresi

Kuran-ı Kerim, Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Türkçe Meali ve Açıklaması, Maun Suresi Oku, Maun Suresi Kuran Meali, Maun Suresi, Maun Suresi Türkçe, Maun Suresi Hakkında, Maun Suresi Kur’an Meali, Maun Suresi Oku, Maun Suresi Dinle Kuran-ı Kerim, Maun Suresi Dinle, Maun Suresi Hakkında Bilgi, Maun Suresi Faziletleri, Türkçe Meali ve Açıklaması, Maun Suresi Oku, Maun Suresi Kuran Meali, Maun suresi arapça, Maun Dinle, Maun Suresi Tefsiri, Maun Anlamı, Maun Fazileti, Maun nedir, Maun hakkında, Maun Anlamı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir