Kuran-ı Kerim

Mâûn Suresi

Kuran-ı Kerim’in 107. suresi olan Mâûn Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Mâûn Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim’in 107. suresi olan Mâûn Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Mâûn Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali. Maun suresi ne için okunur? Maun suresi hangi mesajları vermektedir? Maun suresi meali, maun suresi ezberle

Mâûn Suresi

7 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci (107.) suresidir. Maun Suresi 30. Cüzde yer alır. Maun kelime anlamı olarak yardım ve zekat anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 139 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 17. Suredir

Hakkında Kısa Bilgi

Sure adını, son ayetinde geçen “mâûn” kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, “Eraeyte”, “Era-eytellezî”, “Dîn”, “Tekzîb”, “Yetîm” adlarıyla da anılmaktadır. 7 ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 107, nüzul sırasına göre ise 17. suredir.

Nüzul (iniş) Sırası

Maun Suresi Mekke’de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci (107.) suresidir. Nüzul yani iniş sırasına göre 17. Suredir.

Maun Anlamı nedir? Ne Demektir?

Maun kelime anlamı olarak yardım ve zekat anlamına gelmektedir. Aynı zamanda zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara da gelir. Maun Suresi, adını son ayette geçen “Ve yemne’ûnel mâ’ûn” ayetinden almaktadır. Dini yalanlar hakkında zekat vermezler, yardım etmezler anlamında kullanılmıştır.

Nüzul (iniş) Sebebi

Mâverdi’ye göre âyet Ebucehil hakkında nazil olmuştur. Rivayete göre Ebucehil bir yetimin vasisi (velisi) bulunuyordu. Bir gün söz konusu yetim ihtiyaç içerisinde ona gelerek malından bir şey ister. Ebucehil de onu iterek isteğine kulak vermez.

Kureyş’in ileri gelenleri de çocuğu yardım etmesi için Resulullah’a göndererek onunla alay etmek isterler. Yetim onların maksatlarını bilmediği için Resulullah’a gelip yardım ister. Hiçbir ihtiyaç sahibini geri göndermek âdeti olmayan o yüce peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hemen kalkar, çocukla beraber Ebucehil’in yanına varır. Ebu Cehil hemen ona malını verir. Bunu üzerine Kureyş Ebucehil’e ”sen de sapıttın..” derler.

Ebucehil ise ”Hayır, sapıtmadım. Fakat onun sözleri öyle dehşet uyandırdı ki bende, vermezsem helak olacağımdan korktum” diyerek cevap verir.

Âyetin nüzul sebebi hakkında Ebucehil’in yanı sıra cimrilikleri, yoksullara, düşkünlere eziyet ve onları hor görüp itip kakmaları ile tanınan Velid İbn Âiz, Ebusüfyan, As İbn Vâil es Sehmî, Velid b. Muğıre gibi başka isimler de rivâyet edilmiştir.

Sure; yetimlerin kendi mallarında olan haklarını bile vermeyen kafirlerin ve Ebû Cehillerin hakkında nazil olmuştur.

Maun Suresi Faziletleri;

Kim Maun suresini okur ise,

  • Eğer zekatını vermiş ise, Allah’u teala onu mağfiret eder.
  • Bir çocuğa kırk bir defa okunursa o çocuk afetlerden korunur.
  • “Evinde çok çok eşya kıran kimseler, bu sûreyi üç kere okuyarak işe başlasa, evinde hiçbir eşyası kırılmaz.”
  • “Mâûn sûresini okuyan kimsenin sözü herkese geçerli olur. Yani, herkesin yanında saygınlığı olan bir kişi olur. Bir dediği iki olmaz. Herkes tarafından sevilen bir kişi olur.”
  • “Bu sûreyi okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür. Okuma şartı ise, 41 kere olmalıdır.”

Sûrenin ismi olan Mâûn, emânet şeklinde herhangi bir şey, âlet, edâvât gibi yardım anlamına geldiği gibi, zekât vermek anlamına da gelmektedir.

Bilgisayar Hatlı Arapça Yazılışı

Maun Suresi Arapça

Besmele

Arapça-Türkçe Okunuşu ve Diyanet Meali

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Ayet: Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2. Ayet: Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3. Ayet: Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4. Ayet: Feveylün lilmüsallîn
5. Ayet: Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6. Ayet: Ellezîne hüm yürâûne
7. Ayet: Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler)

 

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün