Kuran-ı KerimNamaz

Fatiha Suresi

Kuran-ı Kerim'in 1. suresi olan Fatiha Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Fatiha Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Meali ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 1. suresi olan Fatiha Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Fatiha Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Meali ve Fazileti

Fatiha ne demek? Fatiha suresi kaç ayetten oluşur, Diyanet meali ve anlamı nedir? Her 5 vakit namazda ve diğer nafile namazlarda neden her rekatta Fatiha okunur? Fatiha ayetleri ne zaman indirilmiştir?

Fatiha Suresi

Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır.

Fatiha suresinin ayrıca, Ümmü’l-Kitab (Kitab’ın özü) es-Seb’ul-Mesânî (tekrarlanan yedi âyet), el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifâ, eş-Şükr ve es-Salât gibi başka adları da vardır.

Fatiha Suresi 7 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in ilk Suresidir. 1. Cüzde yer alır. Fatiha Kelimesinin anlamı Başlangıç demektir. Fatiha Suresi Mekke’de nazil olmuştur 131 Harf’ten oluşur. Kuran-ı Kerim’deki iniş sırasına göre ise 5. Suredir.

Fatiha’da övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği ifade edilir.

Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

FATİHA SURESİ ARAPÇA

Fatiha Suresi Bilgisayar Hatlı Arapça Yazılışı

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı

Namazda neden Fatiha okunur?

Namazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Fatiha terkedilirse, namaz tahrimen mekruh olmakla birlikte kişinin namazı kabul olmaz. Nitekim Hz. Peygamber (asm); “Fatiha’yı okumayanın namazı kabul değildir.” (Müslim, Salât, 42; Ebû Dâvud, Salât, 132) buyurmuştur.

Hanefî müçtehidlerince bu hadis “Fatihasız namazın fazileti yoktur” şeklinde anlaşılmıştır.  Diğer yandan başka bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber (asm) “Mescide komşu olan kimsenin, mescidde kılmadıkça namazı caiz olmaz.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, “Lamelif” harfi) hadisiyle benzer anlama geldiğini düşünen İslâm âlimleri, bu hadise dayanarak, mescide komşu olanların yalnız başına kılacakları namazın sahih olmadığını söylememişlerdir. Belki cemaat sevabından mahrum kalır ve namazın fazileti azalmış bulunur.

Hanefîler dışındaki çoğunluk, namazda kıraattan maksadın Fatiha Suresi olduğunu söylemiştir. Cemaat ile kılınan namazda imama uyan kimsenin Kur’an okuması gerekmez.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 2. Errahmânir’rahim
 3. Mâliki yevmiddin
 4. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
 5. İhdinessırâtel müstakîm
 6. Sırâtellezine en’amte aleyhim
 7. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 1. Hamd o âlemlerin Rabbi,
 2. O Rahmân ve Rahim,
 3. O, din gününün maliki Allah’ın.
 4. Ancak sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım ve inayet dileriz..
 5. Hidayet eyle bizi doğru yola,
 6. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna;
 7. o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha Suresi Fazileti ve Önemi

 • Fatiha Suresi okunmadan kılınan namaz eksiktir

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Kim Fâtihâ-i şerîfe sûresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nâkıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir.” (Kütüb-i Sitte)

Ebû Saîd (ra) anlatıyor: “(Namazda) Fatiha sûresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur’ân âyetin)i okumakla emrolunduk.” (Ebu Davud)

Hz. Câbir (ra) demiştir ki: “Kim Fatiha’yı okumadan bir rek’at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz.” (Muvatta, Tirmizi)

 • Kur’ân-ı Kerim’in sevapça en üstün suresi Fatiha’dır

Ebu Saîd İbnu’l-Muallâ (ra) anlatıyor: “Ben Mescid-i Nebevî’de namaz kılıyordum. Resûlullah (asm) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için) icabet edemedim. Sonra yanına gelerek: Ey Allah’ın Resûlü namaz kılıyordum (bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim).

Bana: “Allahu Teâla Kitab’ında “Ey iman edenler, Allah ve Resûlü sizi çağırdıkları zaman hemen icâbet edin” buyurmuyor mu?” (Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti: “Sen mescidden çıkmazdan önce, sana Kur’ân-ı Kerîm’in (sevapca) en büyük sûresini öğreteyim mi?” dedi ve elimden tuttu.

Mescidden çıkacağı sırada ben: “Sana en büyük sureyi öğreteceğim” dememiş miydiniz? dedim. Bana: “O sure Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin dir ki (namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi âyet (es-Seb’u’l-Mesânî) ve bana verilen yüce Kur’ân’dır” buyurdu. (Buhârî, Tefsir 1; Nesâî, İftitah 26; Ebû Dâvud, Vitr 15)

 • Fatiha Suresi daha önce hiçbir peygambere verilmeyen bir nurdur

Abdullah b. Abbas diyor ki:

“Bir gün Resulullah (asm), Cebrail ile birlikte otururken yukarıdan bir gıcırtı işitti. Cebrail (as) başını yukarı doğru kaldırdı ve şöyle dedi:

“Bu, bugün gökte açılan bir kapıdır. Bu kapı bu güne kadar hiç açılmamıştı. O kapıdan bir melek indi. Bu melek yeryüzüne inen bir melektir. Bir güne kadar hiç inmemişti.

Melek selam verdi ve şöyle dedi: “Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen ve sadece sana verilen şu iki nurdan dolayı sana müjdeler olsun. Bunlar, Fatihatül Kitap ve Bakara suresinin sonudur. Bunlardan okuduğun her harfin karşılığı mutlaka sana verilecektir. (Müslim, K. el-Müsafirm, bab: 254, Hndis No: 806/Nesai K. el-iftilah. bab: 25)

Fatiha Suresi her derde şifadır

“Ölüm dışında Fatihatu’l-Kitab her derde şifadır.” (Deylemi)

 • Fatiha Suresi manası itibarıyla Kurân-ı Kerim’in temeli hükmündedir

“Kur’ân Fâtiha’da, Fâtiha dahi Besmele’de münderic (içinde) olduğuna ehl-i keşif müttefiktirler (ma‘neviyât ehli olan evliyâlar ittifâk etmiştir).” (Zülfikār, 25. Söz)

Fatiha sûre-i celilesi, bizlere vazifelerimizi telkin ve ilham ediyor.

“Ey insanlar!, uyanınız, şu sonsuz kâinatın yaratıcısının büyüklüğünü düşününüz. O, ne büyük bir yaratıcıdır, ne muazzam bir besleyicidir. Bütün mahlûkatı için ne kadar rahmet ve merhameti vardır. Bütün âlemlerin müstakil sahibi ve hâkimi yalnız odur. Artık -Yarabbi! Yalnız sana ibâdet ederiz. Yalnız senden lütuf ve ihsan bekleriz- diyerek kulluğumuzu arz ederiz.

Doğru yola gitmenizi muhterem kulların izlerini takibe muvaffakiyetinizi O Kerem sahibi Yaratıcıdan niyaz ediniz. Küfür ve isyan ile doğru yolu kaybetmiş, dalâlet içinde kalmış, insanlık için bir fitne, korkunç bir belâ mahiyetinde bulunmuş, dinsiz, ahlâksız, sapık kimselere uymaktan, onların iğfallerine kapılmaktan emin olmanızı da O rahmet ve ihsanı sonsuz olan kerem sahibi ve merhametli mabudunuzdan istemeye devam ediniz. Ey insan toplulukları! Sizin için bundan başka selâmet ve saadet yolu yoktur.”

Fatiha Sûre-i celilesi işte bizleri böyle bir uyanışa, bir yalvarış ve yakarışa ve bir yükselişe davet edip durmaktadır. (Ömer Nasuhi Bilmen)

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün