Kuran-ı Kerim

İnşirâh Suresi

Kuran-ı Kerim’in 94. suresi olan İnşirâh Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve 8 ayettir. İnşirâh Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim’in 94. suresi olan İnşirâh Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 8 ayettir. İnşirâh Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali

İnşirâh suresinin anlamı nedir, ‘İnşirâh’ ne demek? İnşirâh isminin anlamı ve kökeni nedir? İnşirâh suresinin konusu nedir, neden bahsetmektedir? İnşirâh suresini okumanın faziletleri nelerdir? İnşirâh Suresi neden indirilmiştir? İnşirâh Suresinin özellikleri nelerdir? İnşirâh Suresi ne zaman ve niçin okunur? İşte İnşirâh suresi okumanın fazilet ve faydaları…

İnşirah Suresi

Kuran-ı Kerim’in doksan dördüncü (94.) suresi İnşirah Suresi‘dir. 8 Ayetten oluşmaktadır.

İnşirah Suresi 30. Cüzde yer alır. Duhâ Sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de nazil olmuştur. İnşirah kelime anlamı olarak Açılmak, genişlemek anlamına gelir.

Mekke’de nazil olmuştur. 102 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 12. Suredir.

Hakkında Bilgi

İnşirah Suresinin Adının Anlamı

“İnşirâh” kelime anlamı olarak açılmak, genişlemek, sevinmek anlamlarına gelmektedir.

Hz. Peygamber’in göğsünün açılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulmasını anlattığından sure bu adı almıştır.

Ayrıca “Şerh” ve “Elem neşrah” adlarıyla da anılmaktadır. 8 ayetten oluşan İnşirah suresi, Mekke’de inmiştir. Kuran-ı Kerim’deki sıralamada 94., nüzul sırasına göre ise 12. suredir.

İnşirah Suresi Konusu

İnşirah Suresinin Genel Konuları : Peygamberimizin göğsünün açılması, Peygamberimizin yükünün hafifletilmesi, Peygamberimizin şanının yüceltilmesi, Her güçlükle beraber bir kolaylığın bulunması, Mekke’deki sıkıntılı günlerin geride kalacağı haber vererek insanın sürekli çalışması gerektiği konuları yer almaktadır.

İnşirah Suresi İniş (Nüzul) Sebebi

İnşirah (Elemneşrah) Suresi Nasıl İnmiştir?

Mekkeli müşrikler, Müslümanların fakirlik ve sıkıntılarından dolayı ayıplayıp küçüm­semede çok ileri gidince, İnşirah Suresi, teselli hikmetiyle indirildi.

İbn Cerîr, ei-Hasan’dan rivayetle:

“Bu sûre indiği zaman Resûlüllah (A.S.) Efendimiz ashabına ‘Size beşaret ve müjde ve­riyorum : Bir sıkıntı iki genişlik ve kolaylığa üstün gelemez edemez değil mi? Bir zorluk iki kolaylığı mağlup edemez’ buyu­rarak yakında bu gibi sataşma ve küçümsemelerin tesirini kaybedeceğine ve İslâm’ın izzet ve şerefle yükseleceğine işarette bulundu. (Suyuti, Esbabu Nüzuli’l-Kur’an: 121)

Ubey b. Kâb (R.A.)den yapılan rivayete göre:

Aramızda, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’e bazı şeyleri sormakta Ebû Hüreyre (R.A.) en cesaretlimiz  idi. Ebû Hüreyre (R.A.) bir gün Resûlüllah’a (S.A.V.) şöyle sordu:

“Ya Resûlüllah! Peygamberlik hususunda (belirti olarak) neler gördünüz?”

Bunun üzerine Efendimiz oturduğu yerden doğrularak şöyle buyurdu;

— “Ya Ebâ Hüreyre! Cidden önemli bir şeyden sordun. Ben henüz on yaşlarındayken vahada bulunuyordum. Derken baş tarafım­dan bir ses geldi:

Bir adam diğerine: ‘Bu o mudur?’ diye sordu ve ben, tanıyamadığım yüzlerle, hiçbir mahlûkta rastlayamadığım ruhlarla, hiç kim­senin üzerinde göremediğim elbiselerle karşılaştım, bana doğru geldiler ve her biri bir kolumdan tuttu, ama hiçbirinin dokunduğunu âdeta hisset­miyordum.

Biri diğerine : ‘Onu yere yatır!’ dedi ve beni incitmeden, bü­küp hırpalamadan yere yatırdılar. Ötekisi yanındakine: ‘Onun göğsünü aç!’ dedi ve o da göğsümü kansız ve acısız açtı.

Öbürü ona : ‘İçinde kin, kıskançlık ve benzeri (duyguları) çıkar’ dedi. O da kan pıhtısını andıran bir şey çıkartıp attı.

Ötekisi ona: ‘Oraya şefkat ve merhamet yerleştir’ dedi. O da gümüşe benzer bir şey çıkardı ve sonra sağ ayağımın paş par­mağını tutup hareket ettirdi ve bana şöyle dedi: ‘Geç ve selâmete eriş!’

‘Ben de küçüğe sevgi ve şefkat, büyüğe rahmet duygusu taşıyarak geçip gittim.’

(Abdullah b. İmam Ahmed, Muhammed Abdirrahman tarikiyle İbn Ubey b  Ka’b (r.a.)’den. İbn Kesir, Tefsiru Kur’ani’l-azim: 4/524. – Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6868.)

Peygamber Efendimizin Göğsünün Açılıp Genişletilme Olayı

“Senin göğsünü senden yana açıp genişletmedik mi?” (İnşirah Suresi 1. Ayet)

İnşirah Suresinin Mekke döneminin ilk yıllarında indiğine bakılırsa, Re­sûlüllah (A.S.)  Efendimizin İslâm’ı teblîğe çalışırken Mekke’nin ileri ge­lenlerinin muhalefetine maruz kaldığı ve o yüzden sıkılıp göğsünün daral­dığı söylenebilir.

Cenâb-ı Hak, Onun daha önce de birtakım sıkıntılı dö­nemler geçirdiğini, ama sonunda o sıkıntıları bir bir gerilerde bıraktığını hatırlatarak bu sıkıntının da geçici olduğuna ilgili âyetle işarette bulunmaktadır.

Yine Mekke döneminin ilk yıllarında İnşirah Suresinin indiğinden, bir süre vahyin kesilmesiyle Resûlüllah’ın (A.S.) göğsünün daraldığı ve üzüldüğü söz konusu olabilir. Cenâb-ı Hak, Duhâ Sûresi‘yle Onu teselli edip kendisini terketmediğini beyan ederek, o sıkıntıdan dolayı göğsünü açıp ge­nişlettiğini, feraha  kavuşturduğunu, bu sıkıntıyı da ondan gidereceğini bildirmektedir.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz henüz on yaşlarında iken bir mucize olarak göğsünün melekler tarafından açılarak manevî bir temizlenme ve arınma yapıldığı ve kalbi feyiz, rahmet, sevgi ve şefkatla dol­durulduğu hatırlatılarak böylece mevcut sıkıntıdan dolayı da yakın gele­cekte kalbinin ferahlık ve sevinçle ge­nişletileceği, rahatlayacağı müjdesi verilmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, kendisine peygamberlik emane­ti gelmeden önce yaşadığı dönemde “Tevhîd İnancı”nın bozulduğunu ve o se­beple putlar gibi maddî varlıklara ilâh diye tapıldığını; her türlü zu­lüm ve ahlâksızlığın fütursuzca işlendiğini görüyor ve buna fazlasıyla üzülüyordu; bir çare bulamadığından dolayı da göğsü daralıyor, sıkıntı çekiyordu. Kırk yaşına girinceye kadar bu sıkıntı devam etti. Vahiy inip Allah’ın son dinini tebliğ ile görevlendirilince, aradığı fakat bir türlü bulamadığı çarenin tecelli et­tiğini gördü ve içindeki sıkıntı kalktı.

İnşirah Suresi Fazileti ve Sırları

Maneviyâtta ilerlemek isteyenler, İnşirah Suresini her gün 70 defa okumalıdırlar.

İnşirah Suresi her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün 70 defa okunmalıdır.

Sıkıntı içinde olanlar, ruhi bunalım ve başı daralanlar selâmete çıkmak için, günde 70 defa İnşirah Suresini okumaya devam etmelidir.

Beş vakit namazdan sonra İnşirah Suresini okumaya devam edilirse, Cenab-ı Hak işlerinde ona kimselere kolaylıklar verir ve rızkını çoğaltır, sıkıntısını giderir, ummadığı yerden rızıklandırır.

İnşirah Suresini her gün duha vaktinde 200 defa okumayı vird edinen kimse bazı esrar-ı ilahiyyeye vakıf olur.

Hayırlı ve helal dilekleri için 2 rekat Hacet Namazı kılarak Besmele ile 152 kere elem neşrah leke sadrak süresini okuyanlar isteklerini ve dileklerini Cenab-ı Hakk’tan isteyebilirler. Gece yarısından sonra okunması daha makbuldür.

Her gün 7 kere İnşirah Suresini okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur.

Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye İnşirah Suresini okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah’u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.

Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.

İnşirah Suresi, gönlü darları, sıkıntı çeken ve bunalıma giren kişinin üzerine okunursa, Allah’ın izni ile şifa bulur.

Abdulbasit Abdussamed İnşirâh Suresi Mp3 Dinle

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

İnşirâh Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

insirah-suresi-arapca
İnşirah Suresi Arapça

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١)
1. Elem neşrah leke sadrak.
1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٢
2.Vevedağnee anke vizrak.
2.Yükünü senden alıp atmadık mı?

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٣
3. Ellezî engada zahrak.
3. O senin belini büken yükü

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤
4.Ve rafeğnâ leke zikrak.
4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥
5. Feinne meal usri yusrâ.
5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦
6. İnne meal usri yusrâ.
6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧
7. Feizâ ferağte fensab.
7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨
8. Ve ilee rabbike ferğab.
8. Yalnız Rabbine yönel.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün