Kuran-ı KerimNamaz

Öğlen Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar

Öğlen Namazından sonra okunan Sure ve Dualar, Öğlen Namazı sonrası okunan Fetih Suresi son üç ayeti “Lekad sadakallâhu” ayetleri, Anlamı ve Fazileti

Öğlen Namazından sonra okunan Sure ve Dualar, Öğlen Namazı sonrası okunan Fetih Suresi son üç ayeti “Lekad sadakallâhu” ayetleri, Anlamı ve Fazileti.

Öğle namazından sonra ne geliyor? Namaz bittikten sonra ne söylenir? Öğle namazından sonra tesbih çekilir mi? Peygamber Efendimiz öğle namazından sonra ne yapardı?

Öğlen Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar

Bilindiği gibi öğle namazından sonra Fetih Suresi son üç ayeti “Lekad sadakallâhu” ayetleri ile başlayan aşr-ı şerifi okunmaktadır.

Öğle namazından sonra okunan “Lekad sadakallahü…” ile başlayan aşır ise Fetih Sûresinin son üç âyetidir.

Bununla birlikte Fetih Sûresini okumanın faziletini bildiren hadisler mevcuttur.

Hz. Ömer’in (r.a.) rivâyet ettiği bir hadiste meâlen Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:

“Bana bu gece öyle bir sûre nâzil oldu ki, o sûre bana, üzerine güneşin doğduğu bütün varlıklardan daha hayırlıdır.” buyurdu ve bundan sonra ‘İnnâ fetahnâ leke…’yi okudu.”

(Buhari – Tefsir 48/1, Megazî, 64; Mâlik, Muvatta’)

* * *

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber bulunmuş gibidir.”

(Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/115; Ebû-Leys Semerkandî, Tefsîrul-Kur’ân, 6/20-34)

* * *

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi Fetih suresini Allah rızası için okursa, Allah’u Teala o kimseyi bütün sene himayesine alır (korur).”

(Geylânî, Gunye, 2/14; Safûrî, Nüzhetül-mecâlis, 1/146)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah’u Teala onu bütün sene korur.”

(Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61)

* * *

Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahü Anh) dedi ki: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i Mekke’nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm.”

(Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir’ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)

Bâzı kitaplarda rivâyet edilen bir hadislerde ise Peygamberimiz (asv) Fetih sûresinin sonundaki âyeti kasd ederek, “Bunları okuyun ve Allah’tan hayır ve bereketini isteyiniz” buyurmuştur.

Fetih Suresi’nin Son Üç Ayeti “Lekad sadakallâhu” Dinle

Kabe İmami Aburrahman El Ussi 

Fetih suresinin son 3 ayeti

Fetih Suresi 27. ayet

Arapça Okunuşu:

Lekad sadakallâhu resûlehur ru’yâ bil hakkı, le tedhulunnel mescidel harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukassırîne lâ tehâfûn(tehâfûne), fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ(karîben).

Türkçe Meali:

Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.

Fetih Suresi 28. ayet

Arapça Okunuşu:

Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî, ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).

Türkçe Meali:

O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.

Fetih Suresi 29. ayet

Arapça Okunuşu:

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ(azîmen).

Türkçe Meali:

Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Öğle Namazı Tesbihatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün