Esmaül Hüsna

El-Habir Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Habir Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Habir ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Habir Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Habir ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Habir

Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan, gizli veya açık, her şeyi bilen, haberdar olan.

El-Habîr esmasının Ebced değeri ve zikir adedi 812 adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Habir Esmasının Anlamı

Allahu Teala; gerek maddi içinde bulunduğumuz âlemde, gerekse manevi, ruhani âlemde geçmiş ve gelecek mefhumu olmadan tüm hadisattan haberdar olan, her bir zerrenin geçmiş ve gelecek hallerini bildiği gibi en büyük mahkukatından da haberdar olan, Kainattaki bütün gizli işleri bilen,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelen El-Habîr ism-i şerifidir.

El-Habir Arapça Yazılışı: الخبير 

El-Habîr esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 812
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah ve güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

El-Habîr isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Dilediği bir şeyi veya bir müşkilinin halledilmesini arzu eden kişi yatsı namazını kıldıktan sonra uyumadan önce aşağıdaki duayı okuyarak ve uyuyana kadar “Ya Latif, Ya Habir” esmalarını zikreder.

Yatsı namazından sonra uyumadan önce, istediği şeyi görmek, dilediği bir şeyi veya bir müşkilinin halledilmesini isteyen kimse “E lâ ya’lemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr.” (Mülk suresi 14. ayet) ayeti kerimesini yatarken dokuz (9) defa okumalıdır. Allahu Teala’nın izni ve Keremi ile dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

Hafıza ve idrak gücünün genişlemesini isteyen kimse “Ya Hâbir” ism-i şerifi 812 defa okumalıdır.

“Ya Hâbir” ism-i şerifini her gün 812 defa okuyan bir kimse gizli esrara vakıf olur.

Düşmanın şerrinden, zalimin zulmünden ve günahlardan uzaklaşmak ve kurtuluşa ermek isteyen bir kimse “El-Hâbir – El-Halîm” esmaları günlük 100 defa okunur.

Her gün 812 defa “Ya Hâbir” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, ruhani varlıklarla görüşebilir ve bazı gizli sırlara, keşiflere sahip olur. Birtakım sırlar kendisine açılıp bildirilir.

Riyazet halinde 40 gün 7000 defa “Ya Hâbir” ismi-i şerifini okuyan kimse bu ismin hadimi olan melek ile görüşebilir.

“Ya Hâbir” ism-i şerifi bir kap içine yazılıp bu kabın içine su konulur ve bu sudan anlayışı az veya zihni kapalı olan kimseye içirilirse Allah’ın izni ile Allahü Teala kendi lütfundan zihin açıklığı ihsan eder.

EL-HABÎR Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan, gizli veya açık, her şeyi bilen, haberdan olan. El-Habîr esmasının Ebced değeri ve zikir adedi 812 adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Habîr ism-i şerifi geçen bazı Kuran Ayetleri

İsrâ Suresi 30. Ayet: İnne rabbeke yebsutur rızka li men yeşâu ve yakdiru, innehu kâne bi ibâdihî habîran basîrâ(basîran).

Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve (ölçüsünü) taktir eder (daraltır). O, mutlaka kullarını gören ve (onlardan) haberdar olandır.

İsrâ Suresi 96. Ayet: Kul kefâ billâhi şehîden beynî ve beynekum, innehu kâne bi ıbâdihî habîran basîrâ(basîren).

De ki: “Benimle sizin aranızda, Allah şahit olarak yeter.” Muhakkak ki O, kullarından haberdar olandır, (onları) görendir.

Hacc Suresi 63. Ayet: E lem tera ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarraten, innallâhe latîfun habîr(habîrun).

Allah’ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif’tir (lütûf sahibidir), Habîr’dir (herşeyden haberdardır).

Nur Suresi 30. Ayet: Kul lil mu’minîne yaguddû min ebsârihim ve yahfezû furûcehum, zâlike ezkâ lehum, innallâhe habîrun bimâ yasneûn(yasneûne).

Mü’min erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar), ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, yaptıkları şeylerden haberdardır.

Sebe Suresi 1. Ayet: El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve lehul hamdu fîl âhirati, ve huvel hakîmul habîr(habîru).

Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah’a aittir. Ve hamd, ahirette de O’na aittir. Ve O, Hakîm’dir (hikmet ve hüküm sahibi), Habîr’dir (herşeyden haberdar olan).

Fatır Suresi 14. Ayet: İn ted’ûhum lâ yesmeû duâekum, ve lev semiû mâstecâbû lekum, ve yevmel kıyâmeti yekfurûne bi şirkikum, ve lâ yunebbiuke mislu habîr(habîrin).

Eğer onlara dua ederseniz sizi, dualarınızı işitmezler. Şâyet işitmiş olsalar (bile) size icabet edemezler. Kıyâmet günü sizin şirkinizi inkâr edecekler. Ve sana bunun (bu haberin) mislini (benzerini) verecek (kimse, şey) bulunmaz (Allah’tan başkası haber veremez).

Fatır Suresi 31. Ayet: Vellezî evhaynâ ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan limâ beyne yedeyhi, innallâhe bi ibâdihî le habîrun basîr(basîrun).

Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka haberdar olandır, (onları) görendir.

Haşr Suresi 18. Ayet: Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe veltenzur nefsun mâ kaddemet li gadin, vettekûllahe, innallâhe habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler), Allah’a karşı takva sahibi olun! Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Münafikun Suresi 11. Ayet: Ve len yuahhırallâhu nefsen izâ câe eceluhâ, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

Ve Allah, hiçbir nefsi (hiçbir kimseyi) eceli geldiği zaman asla tehir etmez (ertelemez). Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır.

Tegabun Suresi 8. Ayet: Fe âminû billâhi ve resûlihî ven nûrillezî enzelnâ, vallâhu bimâ ta’melûne habîr(habîrun).

Artık Allah’a, O’nun Resûl’üne ve indirdiğimiz Nur’a îmân edin. Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.

Mülk Suresi 14. Ayet: E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).

Adiyat Suresi 11. Ayet: İnne rabbehum bi him yevme izin le habîr(habîrun).

Muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların herşeyinden haberdar olandır.

 

Cevşen 13. Bölüm

Cevşen 13. Bölüm

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Celîl
Yâ Cemîl
Yâ Vekîl
Yâ Kefil
Yâ Delîl
Yâ Mükîl
Yâ Habîr
Yâ Latîf
Yâ ‘Azîz
Yâ Melîk

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum

  1. Ey sonsuz derecede büyüklük sahibi Celîl,
  2. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Cemîl,
  3. Ey yarattıklarının rızık ve idareleri Kendisine ait olan Vekîl,
  4. Ey mahlûkatın ihtiyaçlarını üzerine alan Kefîl,
  5. Ey kullarına doğru yolu gösteren Delîl,
  6. Ey kullarının hata ve yanlışlıklarını bağışlayan Mukîl,
  7. Ey Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen Habîr,
  8. Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahlûklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen Latîf,
  9. Ey kendisine üstün gelinemeyen güçlü, Azîz,
  10. Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve bütün cihanın Padişahı Rabbim,

13. Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh!  Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

 

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün