Namaz

Namazda Okunan Dualar ve Anlamları

Namazda Okunan Dualar

[ad id=”9939″]

Namaz kılarken Namazın içinde okunan Dualar, Tesbihler ve Anlamları

Sübhâneke Duası

Her namazın ilk rek’atinde iftitah tekbirinden sonra okunur.

İkindi ve Yatsı namazının sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca Fatiha’dan önceokunur.

Cenaze namazında birinci tekbirden sonra (ve celle senâük) eklenerek okunur.

“Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük.”

Anlamı:

“Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.”

Ettehiyyâtü Duası

Namazda her oturuşta okunur.

اَلتَّحِيَّاتُ للّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحين اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.”

Anlamı:

“Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.”

Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duaları

Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü’den sonra okunur.

İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda Ettehiyyatü’den sonra okunur.

Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra okunur.

Allâhümme Salli 

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı:

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Allâhümme Barik

“Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı:

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli Duaları

Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra ve Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtina” ayetini okuyabilir.

Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine “Rabbenâ âtina” ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

“Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

“Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.”

Anlamı:

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.”

“Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.”

Kunut Duaları

Vitir namazının son rek’atında âyetten sonra “Allah-ü Ekber“ dedikten sonra okunur.

“Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”

Anlamı:

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

 

Anlamı:

“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”

[ad id=”3969″]

Namazda Okunan Tespihler ve Anlamları

* Allahü ekber: Allah en büyüktür.

İftitah Tekbiri Namaza başlanırken okunur. Rükû’a eğilirken, secdelere kapanırken, namaz arasında yapılan rükünlerde daima “Allah-ü Ekber“ söylenir.

* Sübhaneke rabbiyel azim: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Her namazda “Allah-ü Ekber” denerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa “Sübhaneke rabbiyel azim“ denir

* Semi’allahu limen hamideh: Allah kendine hamd edeni işitir.

* Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd sanadır.

Kıyama doğrulurken “Semi’allahu limen hamideh”  ve “Rabbena lekel hamd“ denir.

* Sübhanerabbbiyel a’la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

“Allah-ü Ekber“ denerek secdede üç defa okunur “Sübhane rabbiyel âlâ“ şeklinde okunur.

Namazdan Sonra Çekilen 33 Adet Tesbih

* Sübhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

* Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.

* Allahü ekber: Allah en büyüktür.

 

 

[ad id=”10043″]

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir