Namaz

İstihare Namazı Nasıl Kılınır ve Nasıl Niyet Edilir?

Hayırlı olan bir şeyi rüyada görmek için kılınan istihare namazı nedir? Niçin istihare namazı kılınır? İstihare kelime anlamı ne demektir?

Hayırlı olan bir şeyi rüyada görmek için kılınan istihare namazı nedir? Niçin istihare namazı kılınır? İstihare kelime anlamı ne demektir?

Hayırlı olan bir şeyi rüyada görmek için kılınan istihare namazı ne zaman kılınır? İstihare duası nasıl yapılır ne niyet edilerek uykuya dalınır? Detaylı olarak istihare namazı ve duası hakkında bilgiler yazımızda…

İstihare Nedir?

Kelime anlamı olarak “hayırlı olanı istemek” demektir. İnsanlar, kendileri için önemli karar verecekleri zamanlarda veya bir seçim yapacakları zamanlarda, çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını anlayabilmek ve doğru karar verebilmek için istişare gibi çeşitli çarelere başvururlar.

Meselâ, Peygamber efendimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar’dan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihâreyi getirmiştir.

Bir meseleyi kendi aralarında istişare etmeyi, oturup konuşmayı mü’minlerin vasıflarından sayan Kur’ân-ı Kerim, “Onların işleri aralarında müşavere iledir” buyururken, istişare ederken ehil kimselerin seçilmesini, fikren ve inanç bakımından yabancı olanlarla istişare yapılmaması hususunda da ikazda bulunmaktadır:

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalblerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip âyetlerimizi açıkladık—eğer akıl ederseniz.” (Âl-i İmrân Sûresi, 118.)

Peygamber Efendimiz ise istihare konusunda şöyle buyurmuştur: “İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çok çekmez.”

İstihare Namazı Nedir ve Neden Kılınır?

Dünya işleri için özellikle ticaret, evlilik, yeni teşebbüsler gibi kendisi için yeni yapacağı iş hakkıdna hayırlı olup olmaması durumunda tereddütte kalan kimse, şüphesini gidermek, Allah tarafından kendisine bir yol, kolaylık ihsan edilmesi için kılınan bir namazdır.

İstihâre “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. Bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair. Manevi bir işarete kavuşmak için kılınan iki rekatlık bir namazdır.

Rüyada hangi renklerin görülmesi hayırlıdır? 

Dünyevi işlerinde tereddüte düşen, hakkında hayırlı olanı yapmak isteyen kimse 2 rekat istihare namazı kıldıktan sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatıp uykuya dalar. Rüyasında beyaz veya yeşil renklerin veya manzaraların görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir.

İstihâre gündüz yapılabileceği gibi tam konsantre olmak, iyice yoğunlaşmak için geceleyin hemen yatmadan önce yapılması tavsiye edilir. İstihâre namazını kılıp yattıktan sonra, Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.

Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kişi bu duanın Arapça’sını okuyabileceği gibi Türkçe anlamını da okuyabilir. İstihâre için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı yoktur.

İstihare Namazına Nasıl Niyet Edilir?

İstihare namazı iki rekat oluşmaktadır ve bu iki rekat namazın kılınışı nafile iki rekat namazın kılınışından farkı yoktur. Fakat namaza niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” denilerek, tekbir alınmalıdır.

İmam Gazali bu namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühe’l-kâfirûne, yani Kafirun suresini, ikinci rekatında ise Kul hüvellahu ehad yani, İhlas suresini surelerinin okunmasını tavsiye eder.

İstihare Namazı Duası

İstihare Namazını kıldıktan sonra Peygamberimiz (asm)’den rivayet edilen şu duâ okunur:

İstihare Namazı Duası Arapça Yazılışı

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ

 

İstihare Namazı Duası Türkçe Okunuşu

“Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi.”

Anlamı: 

“Allah’ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.”

(Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

Kaynak: İmam Gazali. İhyâu Ulûmiddîn. (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1.207.

İstihâre namazını kılıp bu duayı samimi ve ihlaslı bir şekilde okuyarak ve istişare etmek istediği konu için Allah’a dua ederek abdestli bir şekilde sağ tarafına doğru yatılır.

Allahu Teala bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.

Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kişi bu duanın Arapça’sını okuyabileceği gibi Türkçe anlamını da okuyabilir. İstihâre için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı yoktur.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

2 rekatlık istihare namazı birinci rekatta Kafirun suresi ikinci rekatta ise İhlas suresi okunarak kılınır. Niyet ederken şu işim hakkında istihare namazı kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

Niyet Edilir:

Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya

2 Rekatlık İstihare Namazı Kılınışı

1. Rekat

 • “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Subhaneke’yi okunur
 • Euzü-besmele çekilir
 • Fatiha okunur
 • Kafirun Suresini okunur
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
 • Besmele çekilir
 • Fatiha okunur
 • İhlas sûresi okunur
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İstihare Namazı kılındıktan sonra yukarıdaki dua Arapça ve Anlamını da düşünerek okunur. Daha sonra hangi işin veya seçimin hayırlı olacağını Allahu Teala’dan dua ederek isteyerek abdestli şekilde kıbleye yönelip uykuya yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu