DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 30. isim Anlamı ve Fazileti

Esma-i idrisiyye Şerhi 30. isim “Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi” zikrinin anlamı, Zikir günü, fazileti ve esrarı

Esma-i idrisiyye Şerhi 30. isim “Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi” zikrinin anlamı, Zikir günü, fazileti ve esrarı

Esma-i idrisiyye Şerhi 30. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi”

Allah Teâlânın Esmaül Hüsna’sından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Müzill» dir. Dilediği kulunu hor ve zelil edici demektir. Allah Teâlâ bazı kulunu; mü’min olduğundan âhiret izzetini tekmil için dünyada zelil eder. Bazı kulunu sûretde (görünürde) dünya izzeti-metaı ile sîyretinde zelîl eder. O kulun âhiretde zilleti zahir olur. Cenâb-ı Hakk Müzill mutlakdır.

Anlamı: Ey Müzill Cebbar-el mütekebbir olan Allah zül-celâl celle şâne teâlâ. Yer yüzünde kendini büyük görüp tekebbürlük eden fesad ehli cebbarları ve fakirlere, zayıflara gaddarlık edip mallarını yağma eden, zulümde haddim, aşan cebbar anidlerin hepsini galebe-i kahrı celâlin tasallutu ile izlâl (zelil) hor, hakir ve sefil edersin.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kişinin bir kimsede ya emanet, ya karz-ı ha-sen alacağı olsa; o kimse düşmanlık edip vermese ve alacaklının almağa gücü yetmese; bu şerefli ismi zikretmeğe meşgul olsun. Zikir etmesi tâ alacağı eline girene kadar devam etsin. Ama zikir etmeğe bu niyet üzere niyet edip başlamalıdır. O nesne Allah m izniyle eline geçer.

Bir yere bir cebbar kimse musallat olsa; bu şerefli ismi o cebbar kimsenin defi niyetine günde 1000 kere zikir etmelidir. Eğer o cebbar; bazı kimselere zulüm etmişse; onlardan her birisi adı geçen cebbar için bu ismi (duayı) okumalıdır. Tâ def olup gidinceye dek. Allah’ın izniyle kısa zamanda def olup gider.

Bir İslâm askeri küffar askeriyle karşılaştığında bu şerefli ismi kılıçlarına ve harb âletlerine yazsalar ve bu ism-i şerifi zikir (okur) oldukları hâlde muharebeye başlasalar; Allah’ın izniyle küffar askeri münhezim, İslâm askeri mansur ve muzaffer olur.

Bir kimse bu ismi (duayı) her ne niyetle okursa kabul olur. Hem okumalı hem de üzerinde bulundurmalıdır.

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren “Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif anlamında kullanılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün