Esmaül Hüsna

El-Hamîd Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Hamîd Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Hamîd ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Hamîd Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Hamîd ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Hamîd

Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen

El-Hamîd isminin ebced değeri ve zikir adedi 68 adettir. Zikir saati Müşteri, Zikir günü Perşembe‘dir.

El Hamid isminin Anlamı

Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen, sena edilen, fiilleriyle, nimetleriyle hamde, şükre lâyık olan ve ancak kendine hamd edilen, övgüye lâyık olan anlamına gelir.

Hamd Kelime Anlamı: Bir iyiliğe, ihsana karşı kalbin medih ve şükür duygularıyla dolması ve o ihsan ve iyilik, lütuf sahibini yüceltme, saygısını sunma biçimidir.

İman nuru ile bilinir ki, Allah’ın varlığı bütün nimetlerin üstünde öyle büyük bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin türlerini, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız verilen nimetlerin sınıflarını kapsayan bir menba, bir kaynaktır.

Hamd ile şükür ilişkisi genel ve hususi olarak özetlenebilir. Yani her şükür aynı zamanda bir hamddir. Ancak her hamd şükür değildir.

Hamd, insanlara ve bütün mahlukata verilen lütuf ve nimetleri Allah’a takdim etmektir. Şükür ise daha hususi olarak kendimiz için yapılan ikramlara, verilen nimetlere karşılık gelir. Bu nedenle şükür kelimesi hamdin yerini tutamaz. Hamd daha geniş ve şumüllüdür.

Ya Hamîd, Ancak kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle övülmeye, medhedilmeye lâyık olan Allah

“Elhamdü lillâh” diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan, ona da bir hamd lâzımdır. (Yirmi Dokuzuncu Lem’a)

El Hamîd Esması Arapça

El-Hamîd : الحميد
Ya Hamid : يَا حَم۪يدُ

Ebced değeri ve zikir sayısı: 68
Zikir günü: Perşembe
Zikir saati: Müşteri (Sabah erken gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

El Hamîd isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

Akşam ve sabah namazından sonra “Ya Hamid” ism-i şerifini 68 defa okumaya devam eden kimse öğülen, methedilen kişiler olur.

Her gün 68 defa “Ya Hamîd” ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimse övülen, beğenilen bir ahlaka sahip olur.

El Hamîd ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Allahu Teala’nın El Hamîd ism-i şerifi Kurân-ı Kerim’de bir çok ayette geçmektedir. Bazı ayetlerde El Hamid olarak geçerken bazılarında ise Hamd olarak da geçer.

El Hamîd ile ilgili Ayetler

Fatiha Suresi 1. Ayet: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

Bakara Suresi 30. Ayet: Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).
Anlamı: Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” demişti. (Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz.” dediler. (Rabbin de): “Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.” buyurdu.

Nisa Suresi 131. Ayet: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı). Ve lekad vassaynâllezîne ûtûl kitâbe min kablikum ve iyyâkum enittekullâh(enittekullâhe). Ve in tekfurû fe inne lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı). Ve kânallâhu ganiyyen hamîdâ(hamîden).
Anlamı: Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır ve andolsun ki Biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de “Allah’a karşı takva sahibi olmalarını” vasiyet ettik (farz kıldık). Ve şayet siz inkâr etseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır. Ve Allah, Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamîd’dir (övgü ve hamde lâyık olandır).

İbrahim Suresi 39. Ayet: El hamdulillâhillezî vehebe lî alâ kiberi ismâîle ve ishâk(ishâka), inne rabbî le semîud duâi.
Anlamı: Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’a mahsustur. Muhakkak ki; benim Rabbim, duayı mutlaka işitendir.

Hicr Suresi 98. Ayet: Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sâcidîn(sâcidîne).
Anlamı: Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

Fatır Suresi 15. Ayet: Yâ eyyuhân nâsu entumul fukarâu ilâllâhi, vallâhu huvel ganiyyul hamîd(hamîdu).
Anlamı: Ey insanlar! Sizler, Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani’dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd’dir (hamdedilen).

Fatır Suresi 35. Ayet: Ve kâlûl hamdu lillâhillezî ezhebe annâl hazen(hazene), inne rabbenâ le gafûrun şekûr(şekûrun).
Anlamı: “Ve bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz, gerçekten Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).” dediler (derler).

Saffat Suresi 182. Ayet: Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).
Anlamı: Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

 

Cevşen 72. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mübdi
Yâ Mu’îd
Yâ Hafız
Yâ Mühît
Yâ Hamîd
Yâ Mecîd
Yâ Mükît
Yâ Müğîs
Yâ Mü’îzz
Yâ Müzill

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّار

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l-emânü neccinâ mine’n-nâr.

Cevşen 76. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mü’în
Yâ Mübîn
Yâ Emîn
Yâ Mekîn
Yâ Metîn
Yâ Şedîd
Yâ Şehîd
Yâ Raşîd
Yâ Hamîd
Yâ Mecîd

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّار

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l-emânü neccinâ mine’n-nâr.

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu