İslam

Safer Ayı Ne Zaman? Safer Ayında Yapılacak Dualar

Muharrem ayından sonra gelen 2. ay olan Safer ayı ne zaman? Safer ayının başladığı bittiği tarih. Safer Ayında yapılacak ibadetler.

2021 yılı Hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayının başladığı tarih ve Safer Ayının bittiği tarih… Safer Ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayında okunacak dualar…

Safer Ayı bela, musibet ayı mıdır? Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, günü ne zaman? Safer ayının ilk çarşambası 8 Eylül 2021 mi? İlk gecesi bugün mü? Safer Ayı Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü?

Hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayı, son günlerde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Muharrem bitimine kısa bir süre kalması nedeniyle, Safer ayının ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaynaklarını araştırıyor. İşte, 2021 Safer ayının başlayacağı tarihe ilişkin ayrıntılar…

2021 Safer Ayı

Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi Safer Ayı’dır.

Bu ay, cahiliye dönemi Araplar tarafından bela ve musibetlerin çok göründüğü bir ay olarak bilinirdi. Safer ayı Miladi takvime göre her yıl 10 gün geriye gelir.

Safer Kelime Anlamı Nedir?

Safer kelimesi sözlük anlamı olarak; karında yaşayan kurtçuk, boşluk, sarılık ve sararmak’tır. Hicri Aylardan 2. aya safer adının verilmesinin birden fazla rivayeti mevcuttur. En bilineni ise; İslam öncesi Arapların haram ayı olan Muharrem Ayı’ndan sonra savaşa çıkıyor olmaları nedeniyle evlerinin boşalması veyahut boş evlere saldırıp eşyalarını almaları bu adın verilişine gerekçe olarak gösterilmektedir.

2021 Yılı Safer Ayı Ne Zaman Başlıyor?

20211 Safer 14438 Eylül 2021Çarşamba

Safer ayı (8 Eylül 2021 Çarşamba) hicrî yılın ikinci ayıdır.

Safer Ayı ne zaman bitiyor?

Hicri Aylardan 2. olan Sefer ayı bu yıl 29 gün çekiyor ve 6 Ekim 2021 Çarşamba günü son bulmaktadır.

Safer Ayında Yapılacak İbadetler

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul olunmalıdır.

Bilindiği üzere Allah Teâlâ yılı, on iki ay olarak yaratmış, bunlardan dört tanesini “Haram aylar” saymış ve şânlarının yüceliğinden dolayı bu aylarda savaşmayı haram kılmıştır.

Bu haram aylar şunlardır: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb Ayı.

Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. (Tevbe Suresi 36. Ayet)

Hicri aylar 29 ya da 30 gün çeker. Yeryüzünde herhangi bir noktada hilal görüldüğü an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydır. Bir yılda 354 gün vardır.

02. Ay : Safer ayı 1443 -8 Eylül 2021 Çarşamba
03. Ay : Rebîulevvel ayı 1443 – 7 Ekim 2021 Perşembe

Safer Ayının İlk Çarşamba Günü ve Gecesi Ne Zaman?

Safer ayının ilk çarşamba günü 8 Eylül 2021 günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 7 Eylül Salı’yı, 8 Eylül Çarşamba’ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek çok faziletlidir.

Safer Ayının Son Çarşamba Günü ve Gecesi Ne Zaman?

Safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 Çarşamba günüdür. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 5 Ekim Salı gecesidir. Yani 5 Ekim Salı’yı, 6 Ekim Çarşamba’ya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

SAFER AYI TAKVİMİ 2021

 • Safer ayı 1. günü: 8 Eylül 2021 Çarşamba
 • Safer ayı 2. günü: 9 Eylül 2021 Perşembe
 • Safer ayı 3. günü: 10 Eylül 2021 Cuma
 • Safer ayı 4. günü: 11 Eylül 2021 Cumartesi
 • Safer ayı 5. günü: 12 Eylül 2021 Pazar
 • Safer ayı 6. günü: 13 Eylül 2021 Pazartesi
 • Safer ayı 7. günü: 14 Eylül 2021 Salı
 • Safer ayı 8. günü: 15 Eylül 2021 Çarşamba
 • Safer ayı 9. günü: 16 Eylül 2021 Perşembe
 • Safer ayı 10. günü: 17 Eylül 2021 Cuma
 • Safer ayı 11. günü: 18 Eylül 2021 Cumartesi
 • Safer ayı 12. günü: 19 Eylül 2021 Pazar
 • Safer ayı 13. günü: 20 Eylül 2021 Pazartesi
 • Safer ayı 14. günü: 21 Eylül 2021 Salı
 • Safer ayı 15. günü: 22 Eylül 2021 Çarşamba
 • Safer ayı 16. günü: 23 Eylül 2021 Perşembe
 • Safer ayı 17. günü: 24 Eylül 2021 Cuma
 • Safer ayı 18. günü: 25 Eylül 2021 Cumartesi
 • Safer ayı 19. günü: 26 Eylül 2021 Pazar
 • Safer ayı 20. günü: 27 Eylül 2021 Pazartesi
 • Safer ayı 21. günü: 28 Eylül 2021 Salı
 • Safer ayı 22. günü: 29 Eylül 2021 Çarşamba
 • Safer ayı 23. günü: 30 Eylül 2021 Perşembe
 • Safer ayı 24. günü: 1 Ekim 2021 Cuma
 • Safer ayı 25. günü: 2 Ekim 2021 Cumartesi
 • Safer ayı 26. günü: 3 Ekim 2021 Pazar
 • Safer ayı 27. günü: 4 Ekim 2021 Pazartesi
 • Safer ayı 28. günü: 5 Ekim 2021 Salı
 • Safer ayı 29. günü: 6 Ekim 2021 Çarşamba

Safer Ayı uğursuz mudur?

Halk arasında eskiden beri dile getirilen belaların birinci kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak da anıldığı için “uğursuzluk ayı” olarak bilinen Safer ayı aslında tamamen cahiliye dönemi yanlış bir itikada dayanmaktadır.

Bizzat Peygamber Efendimiz’in aylara, günlere ve eşyalara uğur veya uğursuzluk yüklenemeyeceğini bildiren hadisleri mevcuttur. Bu yazımızda da bu hadislere yer vererek Safer Ayı’nın söylenildiği gibi bela ve musibet ayı olmadığını yazımızda paylaşmaya çalışacağız.

Safer ayında belaların 1. kat semaya indiği, bu aya özel namazların ve özel zikirlerin hiçbiri sahih bir bilgiye dayanmıyor. Efendimiz (s.a.v)den, sahabeden veya tabiinden bize böyle bir uygulama intikal etmemiştir.

Cahiliye döneminde Safer ayı, Araplar tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu.

Bir başka hadi-i şerifte de Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyetiyle Resûlullah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“İslâm’da taşe’üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe’ül (iyiye yorma) dır.” (Buharî, Tıb, 54)

Safer Ayı’nın uğursuzluğu hakkında Peygamber Efendimiz’in şöyle bir hadisi vardır.

İbnu Abbâs Radıyallahu Anhüma rivayet edildiğine göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ne sirayet (hastalığın bulaşması), ne uğursuzluk, ne hâme (denen öldürülenin başından çıkıp intikam istediğine inanılan mahluk) ne de Sefer ayının uğursuzluğu vardır.” (İbnu Mace Sünen (3539), Müslim, Selâm, 102)

Safer Ayında Meydana Gelen Olaylar

Hz. Peygamber (s.a.v)’in ilk torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (ra) büyük oğlu, on iki imam’ın ikincisi Hasan bin Ali bin Ebi Talip (İmam Hasan), hicri 50. yılda, şehit olduğu bilinmektedir. Nakledilen rivayetlerin çoğunda, İmam Hasan’ın şehadeti, Safer ayının son günlerinde veya Safer ayının 28. Günü olduğu yönündedir.

Safer Ayı Duası

Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir merak eden ve araştıran kimseler için, Safer ayının kendine has ve özel bir ibadet şekli ya da duası yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

“E’ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este’îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e’ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fi hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa’âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî’i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”

Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.”

Safer Ayı Zikirleri

“Allahümme barik lena fi şehri safer, vahdim lena bissaadeti vezzafer.”

Anlamı: ”Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

“Ya dafial belaya idfa’annel belaya, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamurrahimin. İnneke ala külli şey’in kadir.”

Anlamı: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını üç defa okuyun

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. (Müslim)

LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı: “Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah’ın yardımı ile olur.”

Hicri Aylar Şunlardır;

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu