GündemYaşam

14 Şubat Sevgililer Günü 2024! Anlamı ve Tarihçesi Nedir?

14 Şubat Sevgililer Günü nedir, ne zaman kutlanıyor? 2024 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer Gününü kim icat etti, nasıl ve nereden ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkış kökeni, hikayesi ve tarihçesi nedir?

14 Şubat Sevgililer Günü nedir, ne zaman kutlanıyor? 2024 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer Gününü kim icat etti, nasıl ve nereden ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ortaya çıkış kökeni, hikayesi ve tarihçesi nedir?

Her yıl Şubat ayı geldiğinde Sevgililer Günü’nde aşk havada uçuşuyor. Aşkın her gün yayılması ve kutlanması gerektiğine inansak da bunu her zaman hatırlamıyoruz. Tüm dünyada kutlanan ve kökeni Antik Roma Katolik Kilisesi’ne kadar dayanan 14 Şubat Sevgililer Gününde, ailenize, arkadaşlarınıza ve tabii ki sevgilinize olan sevginizi ifade etmenin ötesine geçin.

Peki Sevgililer Gününe kaç gün kaldı? Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor? Sevgililer Günü’nü neden 14 Şubat’ta kutluyoruz ve gelenek nereden geliyor? 14 Şubat’ın gerçek yüzü

14 Şubat Sevgililer Günü

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentin Günü, Aziz Sevgililer Günü, (İngilizce: St. Valentine’s Day)  veya Aziz Valentine Bayramı olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya “sevgili” anlamlarında da kullanılır.

Romantik bir aşk festivalidir ve birçok kişi eşine, sevgilisine, partnerine kartlar, mektuplar, çiçekler veya hediyeler verir, birbirlerine olan sevgilerini dile getirir.

Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı ticari bir fırsat günü olarak satışlar artmaktadır.

Şubat ayının uzun zamandır bir romantizm ayı olarak kutlandığını ve bugün bildiğimiz şekliyle Sevgililer Günü’nün hem Hıristiyan hem de antik Roma geleneğinin izlerini içerdiğini biliyoruz. Peki Sevgililer günü aslında ne? Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine günü nedir ve bu eski ayinle nasıl ilişkilendirildi?

İlk Sevgililer Günü 496 yılındaydı!

Tarihi inanışa göre kökenleri, MS 496’da Katolik Kilisesi tarafından Valentine adlı koruyucu azizlerin bayramından geldiğidir. Aziz Valentine Bayramı, MS 496’da Papa I. Gelasius tarafından MS 269’da ölen Romalı Aziz Valentine’in onuruna 14 Şubat’ta kutlanmak üzere kuruldu. Bu aynı zamanda daha sonra kabul edilen acımasız Pagan festivali Lupercalia’nın yerini almanın bir yoluydu.

Bu festival, baharın başlangıcında kutlanır ve 15 Şubat’ta Roma Tarım Tanrısı Faunus’a saygı gösterilirdi. Doğurganlığı ve saflığı simgeleyen bir keçi ve köpek kurban edilirdi. O zamanda ki etkinlikler genellikle, keçinin derisinin şeritler halinde kesilmesi, kurban kanına batırılmasını ve kadınların ve ekinlerin üzerine boyanmasını içerirdi.

Gün, 14. ve 15. yüzyıllarda ilkbaharın “aşk kuşları” ile birliktelik yoluyla, kibar aşk kavramları geliştiği zamanda romantik aşkla ilişkilendirildi.

Tarihçesi ve Kökeni, Aziz Valentine Efsanesi

Bir inanışa göre Sevgililer Günü’nün kökeni, koruyucu azizinin hikayesinin gizeminde saklıdır. Tarihi Katolik Kilisesi kayıtlarına göre hepsi şehit olan Valentine veya Valentinus adlı en az üç farklı aziz olduğu bilinmektedir.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.

Bir efsaneye göre, Valentine’nin üçüncü yüzyılda Roma’da hizmet eden bir rahip (din adamı) olduğu iddia ediliyor.

İmparator II. Claudius, bekar erkeklerin eşleri ve aileleri olanlardan daha iyi askerler olduğuna karar verdiğinde, genç erkeklerin evliliğini yasakladı. Bu yasağın haksızlığını fark eden Valentine, Claudius’a meydan okudu ve genç aşıklar için gizlice evlilikler yapmaya devam etti. Valentine’in eylemleri keşfedildiğinde, II. Claudius onun idam edilmesini emretti.

Ancak yine de bir kısım tarihçiler, bu günün ortaya çıkışında başka bir Valentine adında bir piskopos olan Saint Valentine of Terni olduğu konusunda ısrar ediyor. Nitekim O da II. Claudius tarafından Roma dışında idam edildi.

Diğer hikayeler ise Valentine’in, Hıristiyanların sık sık dövüldükleri ve işkence gördükleri sert Roma hapishanelerinden kaçmalarına yardım etmeye çalıştığı için öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor.

En bilinen tarihi efsaneye göre ise, hapsedilmiş bir Valentine, hapsedildiği sırada kendisini ziyaret eden genç bir kıza -muhtemelen gardiyanının kızına- aşık olduktan sonra ilk “sevgililer günü” notunu gönderdi. Ölümünden önce, bugün hala kullanılan bir ifade olan “Sevgilinizden” (From your Valentine), imzalı bir mektup yazdığı iddia ediliyor.

Valentine efsanelerinin ardındaki gerçek hala gizemini korusa da, hikayelerin hepsi onun sempatik, kahramanca ve en önemlisi romantik bir figür olarak çekiciliğini vurgular.

Sevgililer Günü’nün Kökeni

Bazıları, Sevgililer Günü’nün, muhtemelen MS 270 civarında meydana gelen, Valentine’nın ölümünün veya gömülmesinin yıldönümünü anmak için Şubat ayının ortasında kutlandığına inanırken, bazıları ise Hıristiyan kilisesinin Lupercalia’nın pagan kutlamasını Aziz Valentine, bayram günü olarak Noel’in ortasında kutlamaya karar vermiş olabileceğini iddia ediyor.

Antik Roma’da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus’un onuruna, Lupercalia günü adıyla Roma tarım tanrısı Faunus’un yanı sıra Roma kurucuları Romulus ve Remus’a adanmış bir doğurganlık festivali olarak kutlanmaktaydı.

Bu günde, Lupercus’un din adamları doğurganlık için tanrıya bir keçi, arınmak için bir köpek kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus’u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Bu davranışlar korkutucu olmaktan çok, Romalı kadınlar postların dokunuşunu memnuniyetle karşılarlardı çünkü gelecek yıl onları daha verimli hale getireceğine inanılıyordu.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat’ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazlı kura çekerek bayram boyunca ‘çift’ olma alışkanlığı vardı. Efsaneye göre, günün ilerleyen saatlerinde, şehirdeki tüm genç kadınlar isimlerini büyük bir vazoya koyarlar, şehrin bekarlarının her biri bir isim seçer ve yıl boyunca seçtikleri kadınla eşleşirlerdi.

M.S 469’da Papa, bu gayri-Hristiyan bayramı yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimleri yazılıydı.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi belgelerde hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında ise kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. İngiliz şair Geoffrey Chaucer, 1375 tarihli “Foules Parlamentosu” adlı şiirinde, Sevgililer Günü’nü romantik bir kutlama günü olarak kaydeden ilk kişiydi.

1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa’da ve İngiltere’de 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak biliniyordu. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar veriyor ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap ediyorlardı.

Sevgililer Günü notları ve kartları Orta Çağ’a kadar popülerdi ve bugün hala var olan bilinen en eski sevgililer günü yazısı, 1415’te Orleans Dükü Charles tarafından Agincourt Savaşı’nda yakalanmasının ardından Londra Kulesi’nde hapsedildiği sırada karısına yazdığı bir şiirdi.

Günümüzde Sevgililer Günü

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir etkinliğe dönüşmüştür. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

1800’lerin ortalarında, sevgililer günü kartları ve geleneksel hediyeler şeker ve çiçekler, özellikle de aşkı ve güzelliği simgeleyen kırmızı güller ticari olarak üretilmeye başlandı.

Sevgililer Günü Erkeklerde Kadınlara göre daha az popüler

Dünya genelinde yapılan son araştırmalara göre Erkeklerin %13’ü Sevgililer Günü’nün en sevdikleri gün olduğunu söylerken, erkeklerin %8’i bundan kesinlikle nefret ediyor. Bu arada, kadınların %13’ü Sevgililer Günü’nün en sevdikleri gün olduğunu iddia ederken, ondan nefret eden %5’lik bir oran var.

Kadınlar hayatın daha fazla keyfini çıkarıyor

Kadınların sadece %9’u bekar ve aktif olarak bir erkek arkadaş arıyor, bekar olduğunu söyleyen ve bir kız arkadaş isteyen erkeklerin oranı %13.

Sevgililer Günü sadece evli olmayanlar için değildir

Dünyada evli insanların %20’si Sevgililer Günü’nü evlenmeden önce daha çok önemsediğini kabul etse de, %50’ye yakın bir kesim hala Sevgililer Günü’nü eşleriyle birlikte kutluyor.

Sevgililer Günü, romantizmle eş anlamlıdır ve bu günü hayatta en çok değer verdiğiniz, önemli ve sevdiğiniz kişiyle geçirmek önemlidir. Eşi veya sevgilisi olmayanlar, arkadaşlarına ve ailelerine onları önemsediğini gösterebilir.

Dünyada Farklı Sevgililer Günü Tarihleri

Dünyanın farklı günlerinde aşkın nasıl farklı şekillerde kutlandığına bir göz atın.

Brezilya, Dia dos Namorados Günü olarak bilinir ve her yıl 12 Haziran’da Aşıklar Günü olarak büyük bir coşkuyla kutlanır.

İspanya, Aziz Dionysos Günü olarak bilinir ve her yıl 9 Ekim’de Aşk günü, badem ezmesinden ‘macadora’ adı verilen heykelcikler yapılarak kutlanır.

Galler, San Dwynwen Günü. 25 Ocak’ta kutlanan bu günde, benzersiz el işi tahta kaşıklar birbirini sevenler tarafından değiş tokuş yapılır.

Bulgaristan, San Trifon Zartan Günü. Şarap Üreticileri Günü’nde bir değişiklik yaparak 14 Şubat’ta Sevgililer Günü kutlanır.

Gana, Ulusal Çikolata Günü. 14 Şubat’taki bu kutlamalarda çikolata ve aşk birlikte kutlanır.

Rakamlarla Sevgililer Günü

İki gönül bir olduktan sonra, kim bakar rakamlara? İşimiz rakamlarla değil insanlarla deseniz bile, bu istatistikler belki ilginizi çekebilir;

  • 2021 yılında Türkiye’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaklaşık 15 Milyar TL harcama yapıldı. Amerika’da ise 2021 Sevgililer Günü’nde 21.8 milyar dolar harcandı.
  • Tebrik Kartı Derneği ve Hallmark’a göre, her yıl yaklaşık 145 milyon Sevgililer Günü kartı gönderiliyor. Bu rakam, yılın ikinci en büyük kart gönderilen günü yapıyor.
  • Her yıl yaklaşık 250 milyondan fazla gül Sevgililer Günü için üretildiği ve satıldığı tahmin ediliyor
  • Sevgililer Günü’nde erkeklerin yüzde 73’ü çiçek satın alırken, kadınların yalnızca yüzde 40’ı Sevgililer Günü için çiçek satın alıyor.
  • Sevgililer Günü’nde bir hediye veya bir şey almazlarsa ilişkilerini sonlandıracağını iddia eden kadınların yüzdesi ise % 53.
Sevgililer Günü Sözleri

2024 Sevgililer Günü Ne Zaman, Hangi güne denk geliyor?

Her yıl olduğu gibi 14 Şubat 2024’de her yaştan çift tarafından kutlanacağı için havada aşk var. En içten duyguların paylaşıldığı ve sevenlerin birbirlerine olan sevgilerini ifade ettiği Sevgililer Günü en romantik gün ve bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

  • 2024 – 14 Şubat Çarşamba
  • 2025 – 14 Şubat Cuma
  • 2026 – 14 Şubat Cumartesi

Sevgililer Günü Resmi Tatil mi?

Dünya genelinde ve Türkiye’de Sevgililer Günü resmi tatil değildir. Devlet daireleri, mağazalar, okullar ve diğer kuruluşlar her zamanki gibi açıktır. 14 Şubat 2024 Çarşamba’ya denk geliyor ve Türkiye genelinde çoğu işletme her zamanki çalışma saatlerini takip eder.

Bu yazılar da ilgilinizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün