Namaz

Sabah namazının önemi nedir?

Sabah namazının önemi

Sabah namazı, günün  ilk ibadetidir.

Peygamberimiz (a.s.m.); “Kim sabah namazını kılarsa, Allah’ın garantisi altındadır.” (Kütüb-i Sitte, c.17, s.541) buyurmuştur.

Hadiste;

“Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.”,

“O, dünyanın tamamından hayırlıdır.” buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, c.8, s.424)

 

Sabah Namazı önce “2 rekat sünnet” sonra “2 rekat Farz” olarak kılınır.

 

Dokuzuncu Söz

Namazın mânâsı, Cenâb-ı Haktesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani,celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir.

Risale-i Nur Külliyatı | Sözler | Dokuzuncu Söz

 

Sabah namazı her şeyden daha hayırlıdır

Âişe’den (ra) rivâyete göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Sabah namazının iki rek’atından elde edilecek sevap dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.” (Darimî)

Sabah Namazının vakti güneş doğunca çıkar

Her namaz vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, Allah’ın büyük bir tasarrufunun aynası ve o tasarruf içindeki İlâhî ihsanın mazharıdır.

“Fecir zamanı, güneşin doğuşuna kadar ilkbahar zamanına, hem insanın anne karnına düştüğü ana, hem göklerin ve yerin altı günde yaratılmasından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki İlâhî şuunatı ihtar eder.” (Risale-i Nur / Sözler)

Peygamber efendimizin sabah namazlarında özellikle okuduğu belli sureler var mı?

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Bir ay boyunca Peygamber aleyhisselâm’ın namazına dikkat ettim, sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okurdu.
Tirmizî, Mevâkît 191. Ayrıca bk. Nesâî, İftitah 68; İbni Mâce, İkâmet 102

[callout bg=”#dd1c1c” color=”#ffffff” fontsize=”32″]Sabah Namazı Nasıl Kılınır?[/callout]

Sabah ve öğle namazlarında Hucurât ve Rahman sûreleri gibi Tıva-İ’ul-Mufassal denilen sûreleri okumak sünnettir. İkindi ve yatsı namazlarında Şems sûresi gibi Avasıt’uî-Mufassal denilen sûreleri okumak sünnettir. Akşam namazında ise ihlas sûresi gibi kısa sûreleri okumak sünnettir.
Ebu Hüreyre şöyle demiştir: ‘Namazı, falan adamın namazından daha fazla Hz. Peygamber’in namazına benzeyen bir kimsenin arkasında namaz kılmadım. Onun arkasında namaz kıldığımda öğle namazının birinci ve ikinci rekâtlarını uzatıyor, üçüncü ve dördüncü rekâtlarını hafif tutuyordu. İkindi namazında hafif, akşam namazında ise Kusar’ul-Mufassai denilen sûrelerden okuyordu. Yatsı namazında Şems ve benzeri sûreleri, sabah namazında da iki uzun sûre okuyordu.

***

Abdullah bin Saib (R.A.) diyor ki:
Resulullah (asm) Efendimiz sabah namazında El-Mu’minun suresini okudu. Musa ile Harun bölümüne gelince veya İsa’dan bahseden kısma gelince kendisini bir ürperti aldı ve rüku’a vardı.
Hazreti Ömer (ra) namaz kıldırırken birinci rekatta Bakara suresinden yüz yirmi ayet okuyup ruku’a vardı. İkinci rekatta Mesaniden (ayet sayısı yüzden az olan surelerden) bir sure okumakla yetindi.
El-Ahnef birinci rekatta Kehf suresini, ikinci rekatta Yunus ya da Yusuf suresini okudu.
İbn Mes’ud (ra) birinci rekatta Enfalden kırk ayet, ikinci rekatta mufassal’dan bir sure okumakla yetindi.

***
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Sabah namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah’ı anmak benim için dün-ya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir; keza, İkindi namazından sonra cemaatle birlikte güneş batıncaya kadar Allahı anmak da dünya ve dünyada olanlardan daha sevimlidir, benim için buyurdu.” (Camiüssağir)

“Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir.”(Camiüssağir)

 

Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder. (Risale-i Nur / Dokuzuncu Söz)

 

Sabah namazını cemaatle kılan gecenin tamamını namazla geçirmiş gibidir
Hz. Osman (ra) anlatıyor: “Resûlullah’ı (asm) işittim şöyle diyordu:
“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.” (Müslim)

 

Ebû Mûsâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.”

Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215

[callout bg=”#dd1c1c” color=”#ffffff” fontsize=”32″]Sabah Namazı’ndan Sonra Okunacak Dualar[/callout]

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir