Kuran-ı Kerim

Haşr Suresi son 5 Ayeti “Lâ yestevî” Okunuşu, Anlamı, Fazileti

Sabah ve Akşam namazlarından sonra okunan Haşr Suresi son 5 Ayeti olan "Lâ yestevî" Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Fazileti ve Diyanet Meali

Sabah ve Akşam namazlarından sonra okunan Haşr Suresi son 5 Ayeti olan “Lâ yestevî” Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Fazileti ve Diyanet Meali

Sabah ve Akşam namazlarından sonra “Lâ yestevî eshâbun-nâri veeshâbul cenne..” ile başlayan ayetler okunması faziletli ve sünnettir. Bu yazımızda bu ayetlerin anlamı, fazileti hakkında hadisler, Arapça-Türkçe okunuşları ve mealleri yer almaktadır. Ayrıca yazımızın sonunda sesli olarak Lâ yestevî ile başlayan son 5 ayeti dinleyebilirsiniz.

Haşr Suresi Son 5 Ayeti “Lâ yestevî”

Haşr Suresi toplam 24 ayet ve Medine’de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerim’de 59. suredir. Haşr Suresinin 20, 21, 22, 23, 24, 25. ayetleri olan son 5 ayeti Lâ yestevî ve Hüvellâhullezî olarak bilinen sabah akşam okunması faziletli aşir ve sure olarak bilinir.

Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir. 2-17. âyetlerdeki yahudi kabilelerinden Nadroğulları’nın sürülmeleri hadisesinden hareketle, sûreye bu ad verilmiştir. Haşr Suresi, Kuran-ı Kerim’de 59. Suredir.

Lâ yestevî ve Haşr Suresinin Fazileti

Enes bin Malik (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem bir kişiye, yatağına yatacağın vakit Haşr Suresini okumayı vasiyet etmiş ve: “Ölürsen, şehid olarak ölürsün” veya “cennet ehlinden olursun” buyurmuştur. ( Münziri, Tergib ve Terhib, 1/416)

Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Kim Haşr Suresini okursa, cennet, cehennem, Arş, Kürsi, Hicab, gökler ve yerler, haşerat, kuşlar, rüzgar, ağaç, hayvan, dağ, güneş, ay ve melekler ne varsa hiç biri geri kalmadan hepsi onun için dua ve istiğfar ederler. O gün yada gece vefat edecek olursa, şehid olarak ölür.” (Keşfü’l-Esrâr )

Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: “Her kim Haşr Suresini okursa, Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar.”(Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir – Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl)

Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem uyumadan önce Müsebbihat surelerini (yani İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün, ve A’la) surelerini okurdu.(Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21)

Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: “Her kim sabah kalktığında üç kere “E’ûzü billahissemî’ıl alîmi mineşşeytânirracîm.” der. Sonra Besmele ile beraber Haşr Suresinin 21-24. ayetlerini okursa ve o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur.”(Suyutî, Câmi’ussağir, 6/201,no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/492)

Peygamber Efendimiz Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:  “Her kim Haşr Suresinin sonunu okur da, o gün veya gece ölürse, yapmış olduğu bütün günahları silinir.“(Suyuti, Dürru’l-Mensûr, 8/122)

Haşr Suresinin Son 5 Ayetinin Arapça Okunuşu: 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Haşr Suresi 20.Ayet:  Lē yestevî eshâbun-nēri veeshâbul cenne. Eshâbul cenneti humul fēizûne

Haşr Suresi 21. Ayet:  Lev enzelnē hezel Gur’âne alē cebelil leraeytehû [k]hâşiam-mutesaddiam-min [k]haşyetillēh. Vetilkel emsēlu nedribuhē linnēsi leallehum yetefekkerûn.

Haşr Suresi 22. Ayet:  Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû. âlimul ğaybi veşşehēdeti hüver-Rahmēnur-Rahîm.

Haşr Suresi 23. Ayet:  Hüvellâhullezî lē ilehe illē hû el-Melikul Guddûsus-Selēmul-Mu’minul-Muheyminul Azîzul Cebbērul mutekebbir. Sübhânellâhi ammē yuşrikûn.

Haşr Suresi 24. Ayet:  Hüvellâhul [K]hâligul Bēriul Musavviru lehul esmēul husnē. Yüsebbihu lehu mē fissemēvēti vel erdi vehüvel Azîzul Hakîm.

Haşr Suresinin Son 5 Ayeti Türkçesi ve Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Haşr Suresi 20.Ayet Meali:  Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.

Haşr Suresi 21.Ayet Meali:  Biz bu Kurân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

Haşr Suresi 22.Ayet Meali:  O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

Haşr Suresi 23.Ayet Meali:  O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Haşr Suresi 24.Ayet Meali:  O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 

Haşr Suresi son 5 Ayeti “Lâ yestevî Arapça

 

Haşr Suresinin Son 5 Ayeti Lâ yestevî Dinle Abdurrahman El Ussi

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Haşr süresi 23. Ayet’te eksiklik var. Türkçe okunuşunda(huvallahullezi le ilahe illa hu)’dan sonraki (el) eksik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu