Kuran-ı Kerim

Bakara Suresinin İlk 5 Ayeti

Bakara Suresi

Bakara Suresi, Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun süresi olup 286 ayetten oluşmaktadır. Adını 67-73. Ayetlerde yer geçen “Bakara (sığır)” kelimesinden almıştır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre ise 87. Suredir. Bakara Suresi’nin başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.

Bakara Suresi, İslâm hukukunun esas ve temel konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

Bakara Suresini her gün okumaya devam eden kimse, büyü ve sihir gibi şeylerden korunur. Kendisine şeytan yaklaşmaz. Her gün okumaya devam eden kimsenin rızkı artar.

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre ;

Peygamber Efendimiz Rasulullah (s.a.v): ‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!’ buyurmuştur. (Müslim, Tirmizi)

Bakara Suresi 1-5 Ayetleri – Elif Lam Mim

Bakara suresinin ilk beş ayeti Fatiha suresinden hemen sonra Kuran-ı Kerim’in 2. sayfasında yer alır. Namazlarda ve namazdan sonra aşir olarak okunmaktadır.

Bakara Suresinin İlk 5 Ayetinin Faziletleri

Bakara Suresinin ilk beş ayetini 21 defa okuyan kimse Allah’ın izni ile zengin olur. Malı ve mülkü artar.

Bakara Suresinin ilk 5 ayetini, Elif, Lam, Mim ile okumaya devam etmek zihin açıklığına vesiledir.

Bakara Suresinin İlk 5 Ayeti Arapça Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Elif, Lam Mim.

2- Zalikel kitabu lareybe fihi hüdenlil müttekin.

3- Ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.

4- Vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.

5- Ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun.

Bakara Suresinin İlk 5 Ayeti Türkçe Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Elif. Lâm. Mîm.
  2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
  3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
  4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
  5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Bakara Suresi 1-5 Ayeti Arapça

İlgili Diğer Konular

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu