Esmaül Hüsna

El Muhyî Esması Anlamı ve Zikri, Faziletleri, Faydaları

El-Muhyî Esması anlamı, El-Muhyî ne demek? Cenab-ı Hakk'ın El-Muhyî ismi Faziletleri ve Faydaları

El Muhyî Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Muhyî ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Muhyî ne anlama gelir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Muhyî kaç defa çekilmeli? Muhyî kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Muhyî Esması Türkçe Anlamı ve Ya Muhyî Zikrinin Fazileti

El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren, El-Muhyi isminin ebced değeri ve zikir adedi 68 adettir. Zikir saati Zühre, Zikir günü Cuma’dır.

El Muhyî Esması Anlamı

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra onları dirilten, mahlukatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan anlamına gelmektedir.

Cenâb-ı Hakkın zatına ait isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerden birkaçı, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümît gibi isimlerdir.

Gaffar: Dilediği kullarının ne kadar çok ve büyük olursa olsun her türlü suç ve günahlarını tekrar tekrar bağışlayan Allah

Rezzak: Bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah

Muhyî: Bütün canlılara hayat veren Allah

Mumit: Ölümü yaratan, diriltip can verdiği varlıkları vakti gelince öldüren Cenab-ı Allah

Ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 68
Zikir günü: Cuma
Zikir saati: Zühre (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

Risale-i Nur’da Esmaül Hüsna el-Muhyi

Meselâ, Muhyî ismi birşeye tecellî ettiği vakit ve hayat verdiği dakikada, Hakîm ismi dahi tecellî ediyor, o zîhayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor.

Aynı halde Kerîm ismi dahi tecellî ediyor, yuvasını tezyin eder.

Aynı anda Rahîm isminin dahi tecellîsi görünüyor; o cesedin şefkatle havâicini ihzar eder.

Aynı zamanda Rezzâk ismi tecellîsi görünüyor; o zîhayatın bekàsına lâzım maddî ve mânevî rızkını ummadığı tarzda veriyor, ve hâkezâ…

Demek, Muhyî kimin ismi ise, kâinatta nurlu ve muhît olan Hakîm ismi de Onundur ve bütün mahlûkatı şefkatle terbiye eden Rahîm ismi de O’nundur ve bütün zîhayatları keremiyle iaşe eden Rezzâk ismi dahi O’nun ismidir, ünvanıdır, ve hâkezâ…  (Yirmi Altıncı Mektup)

El Muhyi isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

Bu ism-i şerifin zikrine her gün 68 defa devam eden kimsenin Allahü Teala, kalbini iman hayatı ve irfan nuru ile ihya eder.

İşlerinde başarılı olmak isteyen kimse her gün 68 defa “Ya Muhy” ism-i şerifini okursa kötü giden işleri düzelir, başarılı olur.

Ölmüş veya artık elinden çıkmış olduğu zannedilen işleri yeniden canlanır ve muvaffakiyet ile neticelenir.

Ya Muhyi ism-i şerifinin zikrine her gün ihlasla devam eden kimsenin kendisinde manevi bir hâlet zuhur eder.

Hasta olan kişiye gün 4624 defa “Ya Muhyî” ism-i şerifi okunursa, o kişi Allah’ın izni ile kısa zamanda şifa bulur, hastalıktan kurtulur.

“Ya Muhyî” esmasını her gün 68 defa okuman kimse hapis ise Allah’ın izniyle hapisten kurtulur.

Cevşen 88. Bölüm

Cevşen 88. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mükrim
Yâ Mü’azzim
Yâ Müna’im
Ya Mü’tî
Yâ Müğnî
Yâ Mühyî
Yâ Mübdî
Yâ Mürdî
Yâ Müncî
Yâ Muhsin

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emânü’l-emânü neccinâ mine’n-nâr

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

  1. Ey gerçek ikrâm sahibi Mükrim,
  2. Ey yaratıklarının hep tazim ettiği Muazzim,
  3. Ey sayısız nimetler veren Müna’im,
  4. Ey varlıklara lâzım olan her şeyi veren Mu’tî,
  5. Ey muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayıp onları zengin eden ve onları başka şeylerden müstağnî kılan Muğnî,
  6. Ey cansızlara can, ölülere hayat veren ve hayatı devam ettiren hayatın gerçek sahibi Muhyî,
  7. Ey mahlukâtı örneksiz, yoktan ve sanatlı bir şekilde yaratan Mübdî,
  8. Ey mahlukâtı memnun ve râzı eden Murdî,
  9. Ey mahlukâtı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî,
  10. Ey sonsuz ihsan ve ikram sahibi Muhsin,

88- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün