Sözler

Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!

İnsan hakları ile ilgili sözler ve “Dünya İnsan Hakları Günü” sözleri ve mesajları, Ünlü düşünürlerin insan hakları ile ilgili sözleri ve alıntıları, insan Hakları sloganları, Tarihe geçmiş, güzel, anlamlı ve ibretlik, ilham verici insan hakları sözleri

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri, Ünlü düşünürlerin insan hakları hakkında alıntıları, tarihi ilham verici sözleri… İnsan hakları ile ilgili sözler ve “Dünya İnsan Hakları Günü” sözleri ve mesajları, Ünlü düşünürlerin insan hakları ile ilgili sözleri ve alıntıları, insan Hakları sloganları, Tarihe geçmiş, güzel, anlamlı ve ibretlik, ilham verici insan hakları sözleri

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü anlam ve önemi birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2. Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmasının yıldönümü olan 10 Aralık (1948) pek çok ülkenin kabul etmesiyle dünyanı genelinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilişinin 74. yıl dönümünün idrak edildiği bu günlerde dünyanın birçok yerinde hâlâ çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta ve insani değerlere yönelik saldırılar artmaktadır.

Tüm insanlık için hakların öneminin vurgulandığı bu özel günde İnsan Hakları Günü, özgürlük ve temel haklarımız ile ilgili mesajları ve sözleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Sayfamızda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ilgili birbirinden anlamlı ve güzel sözleri, mesajları bulabilir, Dünya İnsan Hakları gününde sizde Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter gibi Sosyal medyada resimli ve sözlü olarak paylaşabilirsiniz.

Dünya İnsan Hakları Mesajları

Her yıl 10 Aralık İnsan Hakları Günü, rengi, dini, ırkı, cinsiyeti, dili ve ülkesi ne olursa olsun her insanın temel haklarının ilanı olarak kutlanmaktadır. İnsan Hakları, bireye ve onun özgürlüğüne saygı ilkesine dayanır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

İnsan hakları, doğumundan ölümüne kadar dünyadaki her insana ait olan temel hak ve özgürlüklerdir. Nereli olduğunuza, neye inandığınıza veya hayatınızı nasıl yaşamayı seçtiğinize bakılmaksızın uygulanır.

Bu temel haklar, haysiyet, adalet, eşitlik, saygı ve bağımsızlık gibi ortak değerlere dayanmaktadır.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan Hakları günü, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve herkese adil davranılması için hepimizin üzerimize düşeni yapması gereken bir gündür. Düşünün ki sokakta yürüyorsunuz ve birinin haklarınızı ihlal edildiğini görüyorsunuz. Ne yapardınız?

Bugün eğitim hakkını, adaletsizliğe karşı mücadeleyi ve özgür, eşit bir dünyayı savunarak İnsan Hakları Günü’nü onurlandırıyoruz.

“Bugün, dünya çapında soykırım kurbanlarını ve hayatta kalanları anma ve hatırlama günüdür. Geçmişte bu başarısızlıklarımızı yeniden inceleme ve bugün ve gelecek için önleme çabalarını iki katına çıkarma günü.”

Bu Uluslararası İnsan Hakları Günü’nünde kendi günlük hayatımızda hareket ederken, kendi haklarımızı ve başkalarının haklarını savunalım, bu nesil ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir, adil ve müreffeh bir dünya için birlikte çalışalım.

Tüm insanların doğuştan hür ve yasalar önünde eşit olduğu, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulmadığı temiz ve eşit haklarla yaşadığı bir dünya dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü’müz kutlu olsun…

İnsan Hakları Sözleri

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum ve başkaca herhangi bir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 74. yılını kutladığımız bugün Şeyh Edebali’nin Osmangazi’ye söylediği “Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü bize miras kalmış en büyük insan hakları ilkelerindendir.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nüz kutlu olsun, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ederim.

İnsan haklarının dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha fazla saygı göreceğine olan inançla tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun.

Milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğu tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü en içten duygularla kutluyor; insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum.

Her birimiz birbirimizin haklarını savunabilir, günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde tüm insanların, kendilerine saygınlık kazandıran ve onlara insan oldukları hissini verecek hak ve özgürlüklere sahip olmalarını istemeliyiz.

Atatürk’ten İnsan Hakları Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün insan hakları ve özgürlük ile ilgili sözleri, vecizeleri 

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. – Mustafa Kemal Atatürk

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. – Mustafa Kemal Atatürk

İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir. – Atatürk

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz. – Atatürk

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. – Mustafa Kemal Atatürk

Eğer devamlı barış isteniyorsa insanların, insan kütlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı açık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidirler.

Eğer devamlı barış isteniyorsa kitlelerin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

Hudud-u milliyemiz dahilinde mücdahele-i ecnebiyyeden azade olarak her medeni millet gibi hür yaşamaktan başka bir gayesi olmayan Türk milletinin hakk-ı meşruu nihayet alem-i insaniyet ve medeniyet tarafından teslim olunacaktır.

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mevrusatından olan aşk-ı istiklâl ile meftur bir adamım.

Medeni eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hürriyet ve istiklallerinden tecrid olunmaya mahkumdurlar.

Millî istiklâl bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfii icap ettirdiği taktirde beşeriyeti teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet muktezasından olan dostluk ve siyaset münasebatını büyük bir hasassiyetle takdir ederim.

Nihayetsiz bir hürriye kabil-i tasavvur değildir, hakların en büyüğü olan hakk-ı hayat bile mutlak değildir; intahara karar veren bir zatın netice-i cümrü, hududu yalnız şahsına maksur olduğu halde zabıta ona men’ ile mükelleftir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Yaşamda ileriye doğru değil, geriye bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar medeniyetin akıp giden selleri altında boğulmaya mahkûmdurlar

Bir insan, belki kendi isteğiyle kişisel özgürlüğünden vazgeçmiştir. Fakat bu yolda bir girişim koca bir ulusun yaşamına ve kurtuluşuna zarar verecekse, ulusun değerli ve şerefli yaşamı bu yüzden sönecekse, o ulusun torunları ve gelecek kuşakları bu yüzden yok olacaksa, böyle girişimler hiçbir zaman kabul edilemez.

Ünlü Kişilerden İnsan Hakları Sözleri ve Alıntıları

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.  – Montesquieu

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.  – Milton

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir.  – Bacon

“Adaletsizliği önlemeye gücümüzün yetmediği zamanlar olabilir, ama asla karşı çıkmadığımız bir zaman olmamalı.” – Elie Wiesel

“İnsanların insan haklarını inkar etmek, onların insanlıklarına meydan okumaktır.” – Nelson Mandela

“İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez.”  – Socrates

“Gecikmiş bir hak, reddedilmiş bir haktır.” – Martin Luther King

“Bir kişinin hakları tehdit edildiğinde her insanın hakları azalır.” – John F. Kennedy

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar.  – Konfüçyus

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler.  – Montesquieu

“Temel insan haklarının varlığını inkar eden bir sistem içinde korku, günün konusu olma eğilimindedir.” – Aung San Suu Kyi

“Bir ülkedeki insan hakları ihlallerinin miktarı, her zaman oradan duyulan insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetlerin miktarıyla ters orantılıdır. Ne kadar çok şikayet yayınlanırsa, o ülkede insan hakları o kadar iyi korunur.” – Daniel Patrick Moynihan

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir.  – John Stuart Mill

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. – Goethe

“Kalkınma olmadan barış, barış olmadan kalkınma, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulmadan kalıcı barış veya sürdürülebilir kalkınma olamaz.” – Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson

“Adaletsizliği önlemeye gücümüzün yetmediği zamanlar olabilir, ama asla karşı çıkmadığımız bir zaman olmamalı.” – Elie Wiesel

Eleanor Roosevelt Sözleri

Kişinin felsefesi en iyi kelimelerle ifade edilmez; kişinin yaptığı seçimlerde ifade edilir. Ve yaptığımız seçimler nihayetinde bizim sorumluluğumuzdur.

“Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak daha iyidir.”

“Evet deme gücüne sahip olmayan birinin size hayır demesine asla izin vermeyin.”

“Kendine yapmak istemediğin şeyi başkalarından istemek adil değil.”

“Kadınların bireysel hakları için verilen mücadele uzun süredir devam ediyor ve hiçbirimiz onu baltalayan hiçbir şeye göz yummamalıyız.”

“Sadece bir birey olma hakkına sahip olmadığınızı, aynı zamanda bir birey olma zorunluluğunuz olduğunu hiçbir zaman unutmayın.”

“Kadın çay poşeti gibidir; ne kadar güçlü olduğunu sıcak suya girene kadar bilemezsiniz.”

“Hayat yaşanmalı, merak diri tutulmalı. Hangi sebeple olursa olsun insan asla hayata sırt çevirmemelidir.”

“Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlarındır.”

“Bir kadın ne kadar sade olursa olsun, yüzüne doğruluk ve dürüstlük yazılırsa, güzel olur.”

“Kendini idare etmek için kafanı, başkalarını idare etmek için kalbini kullan.”

“Biri size bir kez ihanet ederse, bu onların suçudur; eğer size iki kez ihanet ederse, bu sizin suçunuzdur.”

“Barıştan bahsetmek yetmez. Ona inanmak gerekir. Ve inanmak yetmez. Üzerinde çalışmak gerekir.”

Özgürlüğü bir anlığına gören insanlar, onu kendileri için güvence altına alana kadar asla tatmin olmazlar. İnsan olarak hak ettikleri saygıdan mahrum bırakılmaya devam eden insanlar, böyle bir inkara sonsuza kadar boyun eğmeyeceklerdir. (Eleanor Roosevelt / La Sorbonne’daki İnsan Hakları Konferansı’nda konuşma, 1948)

Bu belgede ekonomik ve sosyal haklara sahip olmalıyız; insanların yiyeceğe erişimi olmalı, barınmaya erişimleri olmalı, eğitime erişimleri olmalı… (Eleanor Roosevelt)

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün