Esmaül Hüsna

El Celîl Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

El Celîl anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Celîl ne demek, zikri, fazileti, Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El Celîl Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Celîl ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna olan 99 ism-i şerifinden Celîl esması kaç kez okunmalı? Celîl esması nasıl çekilir veya nasıl okunur? Celîl kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Celîl kaç defa çekilmeli? Celîl kelime anlamı ne demek? Faziletleri ve sırları nedir? Ya Celîl Esması Türkçe Anlamı ve Zikrinin Fazileti

El Celil

Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu olan, büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olan, Celalet ve azamet sahibi. Allahu Teala yücedir, her şeyden önce itibar ve makam sahibidir. O, büyüklüğün tüm niteliklerinin kaynağıdır. Tüm saygı ve içten bağlılık O’na aittir.

El-Celîl Arapça Yazılışı: الجليل 

Ebced değeri ve Zikir adedi 73 adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El Celîl (c.c.) esması Anlamı

Zâtı ve sıfatları pek büyük bulunan yücelik sahibi, pek yüksek, büyüklük ve ululuk sahibi demektir. Azamet ve büyüklük, cismani gibi hacim veya büyüklük itibarı ile değil, zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz.

Ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı; 73
Zikir günü; Pazar
Zikir saati; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

El Celil isminin tecellisi

Allahü Teala’nin Celîl ismi, Azîm ismine yakın bir mânâ taşır. Aralarındaki ince farkı İmam Gazâlî Hazretleri şöyle ifade etmiştir:

“Celîl ismi sıfatların kemâline delalet eder. Azîm ismi ise, hem zâtın hem de sıfatların kemâline birlikte delalet eder.”

Risale-i Nur Külliyatından İsm-i Celil:

“İsm-i Celâl, alelekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsm-i Cemâl ise mevcudatın cüz’iyatına tecelli eder… Ve keza celâl, vâhidiyetin tecellisinden, cemâl dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur.”  (Mesnevî-i Nuriye)

 

Mümin, Celil’i bilmekten ve anlamaktan, içsel niteliklerini mükemmelleştirmeye çalışarak daha fazla yararlanır. Bunu yapmak, bu dünyaya herhangi bir yüzeysel görünümün getirebileceğinden daha fazla güzellik ve zevk getirecektir.

El Celîl isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

El-Celîl ism-i şerifini her gün 78 defa zikreden kimse toplum içinde önemi artar. Halk nazarında sözü geçen ve faydalı bir kimse haline gelir.

Her gün 73 kere “Ya Celîl celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, insanlar arasında saygınlığı artar, sözü itibar görür ve dinlenir.

5 vakit namazdan sonra 73 kere “Ya Celîl celle celâlühû” zikrine devam eden kimse herkes tarafından sevilir, kendisine gelebilecek kötülüklerden emin olur.

El Celîl ism-i şerifini, her gün 73 kere, zalimlerin zulmünden, düşmanların kötülüklerinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak ve saygın, itibarlı bir kişi olmak için okunur.

El Celil ism-i şerifi, zikreden veya miske ve zaferan üzerine yazıp üzerinde taşıyan kimsenin kadri yüce olur, süfli duygulardan ve nefsinin kötü isteklerinden kurtulur, manevi halleri güzeleşir.

Ruh ve sinir hastaları, evham veya korkuya tutulan kimseler, bir bardak suya 73 kere “Ya Celîl celle celâlühû” okunarak ve ardından bir kere Âyetü’l-Kürsî ve bir kere de “Âmene’r-Rasûlü” okuyup içerse Allah’ın izniyle bütün dertlerinden şifa bulur, kurtulur.

Ya Celil ism-i şerifi 5329 defa okunursa şiddetine maruz kalınan zalim zelil olur.

 

Kuran-ı Kerim’de geçen Celil ismi ile ilgili ayetler

El Celil ismi geçen Kuran Ayetleri

Rahmân Suresi 27. Ayet: Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

Rahmân Suresi 27. Ayet Türkçe Meali: Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.

Rahmân Suresi 78. Ayet:  Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

Rahmân Suresi 78. Ayet Türkçe Meali:  Celâl ve İkram Sahibi Rabbinin İsmi Mübarek’tir (Çok Yüce’dir).

Cevşen 13. Bölüm

Cevşen 13. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Celîl
Yâ Cemîl
Yâ Vekîl
Yâ Kefil
Yâ Delîl
Yâ Mükîl
Yâ Habîr
Yâ Latîf
Yâ Azîz
Yâ Melîk

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum

  1. Ey sonsuz derecede büyüklük sahibi Celîl,
  2. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Cemîl,
  3. Ey yarattıklarının rızık ve idareleri Kendisine ait olan Vekîl,
  4. Ey mahlûkatın ihtiyaçlarını üzerine alan Kefîl,
  5. Ey kullarına doğru yolu gösteren Delîl,
  6. Ey kullarının hata ve yanlışlıklarını bağışlayan Mukîl,
  7. Ey Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen Habîr,
  8. Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahlûklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen Latîf,
  9. Ey kendisine üstün gelinemeyen güçlü, Azîz,
  10. Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve bütün cihanın Padişahı Rabbim, Yâ Melîk

13. Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh!  Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün