Gündemİslam

2024 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Regaib Kandili tarihi

Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet 2024 Regaip Kandili Tarihi. Regaip Ne Demek? Regaip Kandili’ne kaç gün kaldı? 2024 Kandil Günleri Listesi

2024 Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek. Üç Aylar, Recep Ayı ve Regaip Kandili Yapılacak ibadetler ve önemi. 2024 yılının ilk kandili olarak idrak edeceğimiz Müslüman âleminin heyecanla beklediği Regaib Kandili gün ve gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

Yeni yılın ilk kandili Regaip Kandili’ne kaç gün kaldı? Yarın kandil mi? Kandil ne zaman? Diyanet takvimine göre Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaib Kandilinde ne olmuştur? Regaip Kandilinin önemi nedir? Regaib gecesi Kuran’da geçiyor mu? Regaib, Recep ayının kaçıncı günü? Regaib Kandili gecesi nasıl ibadet edilir, Nasıl ihya edilir? Üç Aylarda yapılacak olan ibadetler neler?

2024 Regaib Kandili 

İslam âleminde önemli olan ve üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde bulunan kandiller arasındaki ilk kandil Regaip Kandili’dir. Üç aylardan ilki olan Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi Regaip Kandili kutlanmaktadır. (11 Ocak 2024 Perşembe günü)

Regaip Ne Demek?

Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime anlamı olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesinin anlamı, kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir.

Regaib Kandili Ne Zaman İdrak Edilecek?

Yeni yıl ile birlikte Ocak ayı içerisinde içerisinde Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek. 2024 yılı Üç Aylar 12 Ocak 2024 Cuma (1 Receb 1445) günü başlamaktadır.

  • Regaip Kandili: 29 Cemaziyel Ahir 1445 / 11 Ocak 2024 Perşembe

Regaip Kandili Fazileti ve Önemi

Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir.

Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olduğu muhakkaktır. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder.

Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder.

Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Hz. Muhammed (S.a.v), Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır.

Bu Receb ayında oruç tutmanın sevapları vardır. Bu ayda sevaplar kulların defterlerinin sevap hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir.

Receb-ül Esabb; Allah’ın rahmetinin cûşa gelip, ikram ü ihsanâtının şarıl şarıl, güldür güldür kullara geldiği ay demektir. Şa’ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor.

Regaib ile ilgili Ayet-i Kerime

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe Suresi 36)

Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile ilgili Hadis-i Şerifler

• Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Yala]

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. [İbn-i Asâkir]

“Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

İbn-i Abbas (radiyallahu anh) Hazretleri:

“Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)

Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır.” (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

• “Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı göstermez. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz. (Saadet-i Ebediyye)

Üç Aylar Duası

Üç aylar yaklaştığı zaman ve Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik (r.a)’dan rivayetle Peygamber Efendimiz (s.a.v) şu duayı yapmış ve bizlere de böylece dua etmemizi öğretmiştir;

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle dua ederdi:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân.”

Anlamı: “Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Regaib Gecesi Nasıl İhya Edilir?

Regaib Kandili ve diğer kandiller için mümkün olduğu müddetçe Kandil günlerinde oruçlu olmak, oruç tutmak çok faziletli ve sünnet olan bir ibadettir.

  • Namaz borcu olan, kaza namazı kılabilir. Hiç olmazsa kandil gecesinde bir günlük kazâ namazı kılması çok iyi olur.
  • Bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı, tövbe, istiğfar edilip tefekkür hali üzere olmalıdır.
  • Yatsı ve sabah namazları camide cemaatle kılınmalıdır. Bu, bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandırır.
  • Peygamber Efendimiz (sav)’e çokça salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli, dualarda salavat ile birlikte dua edilmelidir.

“Lâ ilâhe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” gibi sözleri zikretmek, tekrar etmek çok sevaptır.

  • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı ve geçmişteki hata ve günahlar için tevbe, istiğfarda bulunulmalıdır. Gelecek zamanlar için ise günahsız, hatasız geçirilmeye özen göstermeye niyet edilmelidir.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek bir daha işlememek azmiyle günahlara pişmanlıkta bulunulmalıdır.
  • Bol bol zikirde bulunulmalıdır.
  • Mü’minlerle helalleşilmeli; rızaları alınmalıdır.

Regaib Gecesi ile ilgili Risale-i Nur’da Geçen İfadeler:

“Evvelâ: Tekraren hem sizin Receb-i şerifinizi ve Leyle-i Regaib’inizi tebrik, hem Safranbolu’lu kardeşlerimizin tebriklerine mukabeleten şuhur-u selâselerini ve dört leyali-i mübarekelerini ve Nurlarla gayet ciddî alâkalarını tebrik ederiz.” (Emirdağ L. – 1: 166)

Evvelâ:

Seksen küsur sene bir ömr-ü manevîyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib’i tebrik ediyoruz. (Kastamonu L.: 147)

“Evvelen: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i regaibinizi ve leyle-i mi’racınızı ve leyle-i beratınızı ve leyle-i kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun manevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz.” (Emirdağ L.-2: 121)

Birinci Sualiniz:

Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle: Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli.

Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi-zahr-il gayb yani “gıyaben ona dua etmek”; hem hadîste ve Kur’anda gelen me’sur dualarla dua etmek.

Meselâ:

“Allahumme inni es’elukel afve vel-afiyete livelehu fid-dini ved-dünya vel-ahiret Rebbenatina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve gıne azabennar.”

gibi câmi’ dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu’ ve huzur-u kalb ile dua etmek; hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra; hem mevâki’-i mübarekede, hususan mescidlerde; hem Cumada, hususan saat-ı icabede; hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede; hem ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me’muldür.

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksad yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. (Mektubat)

Sırasıyla 2024 Kandil Günleri Listesi

Diyanet Takvimine göre bu yıl ki Kandil gecelerinin tarihleri, 2024 kandil tarihleri

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün