Gündem

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü 2023

Uluslararası Aile Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden Uluslararası Aile gününü kutlarız? Mayıs ayı içerisinde kutlanan Dünya Aile Günü’nün önemi ve amacı nedir? 15 Mayıs’ta hangi gün kutlanır?

Uluslararası Aile Günü nedir, ne zaman kutlanır? Neden Uluslararası Aile gününü kutlarız? Mayıs ayı içerisinde kutlanan Dünya Aile Günü’nün önemi ve amacı nedir? 15 Mayıs’ta hangi gün kutlanır?

Ailenin tanımı nedir, Aile ne demek? Türkiye’de aile ve hane sayısı nedir? 15 Mayıs Dünya Aile Günü kısaca nasıl ortaya çıktı tarihçesi ve kökeni nedir?

Uluslararası Aile Günü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1994 yılında kurulan Uluslararası Aileler Günü, ailelerin önemini onurlandırmak için her 15 Mayıs’ta kutlanmaktadır.

Hem geleneksel hem de geleneksel olmayan aileler toplumun temelidir. En biçimlendirici yıllarımız ailelerimizle geçirilir ve bu insanlar muhtemelen hayatımızdaki en önemli insanlardır, bu yüzden kutlanmaları gerekir. Bugün evde kendi aile birimimizle başlayarak toplumdaki aile birimini korumanın yollarını bularak vakit geçirelim!

2023 Dünya Aile Günü Teması

Birleşmiş Milletler’e göre, 2023 Uluslararası Aileler Günü kutlamalarının teması “Demografik Eğilimler ve Aileler” olarak belirlendi.

2022’nin sonlarında dünya nüfusu sekiz milyar kişiye ulaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından ‘insan gelişiminde bir dönüm noktası’ olarak nitelendirilen bu olay, sağlıkta insan ömrünü uzatan büyük ilerlemeleri göstermektedir.

Birleşmiş Milletlere göre Nüfus artışı azalarak da olsa devam edecektir. 2050’de 9,8 milyara ve 2100’de 11,2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Demografik değişim nedir?

Demografik değişim, dünyamızı ve dünya çapında ailelerin yaşamını ve refahını etkileyen en önemli mega trendlerden biridir. Demografik eğilimler çoğunlukla doğurganlık ve ölüm kalıplarına göre şekillenir. Düşen doğurganlık oranları, çocuklarının sağlığına ve eğitimine daha fazla yatırım yapabildikleri için aileler için fayda sağlar ve bu da yoksulluğun azaltılmasına ve daha iyi sosyo-ekonomik kalkınmaya yardımcı olur.

Araştırmalar azalan doğurganlığın kadınların işgücüne katılımını da artırdığını gösteriyor. Öte yandan, doğurganlığın azalması, bakım ve diğer ev içi yükümlülüklerle başa çıkma olasılığı daha düşük olan daha küçük ailelere neden olur. İşsizlik veya hastalık zamanlarında olduğu gibi, ailelerin güvenecek daha az üyesi vardır. Ayrıca, düşük doğurganlık oranları, sosyal güvenlikten toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok sorun için sonuçları tahmin edilmesi zor olan şiddetli tepkileri tetikleyerek iş güçlerini ve sosyal yapıları baltalayabilir.

Uluslararası Aile Günü için geçmiş temalardan bazıları şunlardır:

 • 2022 – Aileler ve Kentleşme
 • 2021 – Aileler ve Yeni Teknolojiler
 • 2020 – Gelişim Aşamasındaki Aileler
 • 2019 – Aileler ve İklim Eylemi

Aile Tanımı Nedir?

Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, kardeşler vb.nin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük topluluğa aile denir. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü aile tanımına girer. Aynı zamanda birlikte oturan hısım ve yakınların tümü de aile kavramı kapsamındadır.

Aile kelimesi İngilizceye 15. yüzyılda girmiştir. Kökü Latince famulus, “hizmetkar” kelimesinden gelir.

Türkçede kullanılan aile kelimesinin kökeni Arapça wl kökünden gelen  عائلة “bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar” sözcüğünden alıntıdır. Kökeni Arapça sözcük Arapça ˁawl veya ˁiyālat عول/عيالة  “geçimini sağlama, besleme, bakma” sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.

Türkiye’de kaç aile var?

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre Türkiye’de hane sayısı 2020’de 22,4 milyona ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre %1,39 daha fazla.

Tarihsel olarak, Türkiye’deki hane sayısı 2020’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 22,4 milyona ve 1960’ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 4,89 milyona ulaştı.

Türkiye’de ortalama hane büyüklüğü

2021 verilerine göre ise Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,34 kişiydi. Gösterge, 2021’de bir önceki yıla göre %0,3 düşüş kaydetti. 2010 ile 2021 arasında gösterge %12,6 azaldı.

Ortalama hane halkı büyüklüğü, konut birimi başına ortalama kişi sayısı olarak tanımlanır. Hane başına yaşayan ortalama insan sayısıdır. Hane halkı, aynı yaşam alanını paylaşan, gelirlerinin ve servetlerinin bir kısmını veya tamamını bir havuzda toplayan ve başta barınma ve yiyecek olmak üzere belirli mal ve hizmetleri toplu olarak tüketen bir grup insandır.

Uluslararası Aileler Günü Tarihçesi

Aile kavramı ilk insanlarla başladı. Bugün aileler binlerce yıl öncesinden farklı görünseler de, şimdi de o zamanki kadar önemliler. Birleşmiş Milletler, ailelerin onları bir kutlama günü aracılığıyla tanıyacak kadar önemli olduğuna inandı ve 1994’te 15 Mayıs’ı Uluslararası Aileler Günü olarak seçti.

Aynı zamanda 1994 Uluslararası Aile Yılı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1989 tarih ve 44/82 sayılı kararla ilan edildi.

Ebeveynler olarak, çocuklarımıza hayatta elimizden gelen en iyi başlangıcı vermek istiyoruz. Bir ailede oluşturulan temelin, bir çocuğun başarısını önemli ölçüde etkilediği çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Bir çocuk için aile ortamı ne kadar istikrarlı olursa, hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olacaktır.

Dünyanın her yerindeki topluluklar, ailenin istikrarını tehlikeye atan engellerle karşı karşıyadır. BM bunu 1980’lerde Genel Sekreter’in karar vericiler ve halk arasında farkındalığı artırmasıyla tanımaya başladı. BM bu kutlama gününü belirlemeye devam etti ve her yıl eğitim, yoksulluk, sağlık ve iş/aile dengesi gibi dünya çapındaki sorunları ele almak için aile odaklı farklı bir tema seçti.

Bu yıl Dünya Aile Günü’nde, dünyadaki aileleri etkileyen bazı sosyal, ekonomik ve demografik faktörler hakkında bilgi edinin ve kendi ailenizi güçlendirerek nasıl başlayabileceğinizi görün.

2023 Uluslararası Aile Günü Ne Zaman?

Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır ve şüphesiz en önemlisidir! Güçlü aile bağlarına sahip olmak, bireyin gelişimi için gerekli olan desteği ve güvenli ortamı sağlar. Bu yıl ki Dünya Aile Günü tarihi 15 Mayıs 2023 Pazartesi gününe denk geliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde kutlanır.

Ayrıca bu günün yer aldığı hafta olan 15-21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul edilmiştir.

 • 2023 – 15 Mayıs Pazartesi
 • 2024 – 15 Mayıs Çarşamba
 • 2025 – 15 Mayıs Perşembe
 • 2026 – 15 Mayıs Cuma
 • 2027 – 15 Mayıs Cumartesi

İngiliz Kolombiyalılar, Aile Günü’nü Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü kutlarlar. 2023’te Aile Günü 20 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor. Kutlamak için, BC hükümeti ücretsiz Aile Günü etkinlikleri için fon sağlar.

Uluslararası Aile Günü ile ilgili ilginç bilgiler

 • MÖ 479’da doğan Çinli bir filozof olan Konfüçyüs’ün soy ağacı, 2500 yılı aşkın bir süredir korunmaktadır.
 • 1890 ABD Nüfus Sayımı verileri 1921’de bir yangında yok oldu.
 • Dünya genelinde bekar bir babaya sahip çocuklu ailelerin yüzdesi %7’dir.
 • Geleneksel aileler geriliyor; ​Çocukların her iki ebeveyni (evli) ile yaşadığı yere kadar aile 1960’ta %73’ten bugün %46’ya geriledi.
 • Bekar ebeveynler yükselişte; Aynı zaman diliminde, tek ebeveynli hanelerin sayısı %9’dan %26’ya yükseldi.
 • ​Dünya genelinde çiftlerin evlenmemeyi tercih ettiği ancak çocuk sahibi olduğu hane sayısı %7’ye yükseldi.
 • Her yıl 135.000’den fazla çocuk Amerikan ailelerine evlat edinilmektedir.
 • Üç ve daha fazla kuşaktan oluşan hane sayısı ise %28,4’e yükseldi.

Dünya Aile Günü neden kutlanır?

Uluslararası Aileler Günü, dengeli ve sağlıklı bir ailenin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Bu özel günü onurlandırmanın temel amacı, ailenin önemi ve değeri konusunda farkındalık yaratmaktır.

Dünya Aile Günü ilk kez ne zaman kutlandı?

Bazen Uluslararası Aileler Günü olarak da anılan Dünya Aile Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UN-GA) tarafından 1993 yılında başlatılan bir kutlamadır. Günün ilk kutlaması 1994 yılında yapılmıştır.

Uluslararası Aile Günü Neden Önemlidir?

Ailenin toplumdaki önemini vurgular; Daha güçlü ailelerimiz olursa, daha güçlü okullarımız ve daha güçlü topluluklarımız olur. Güçlü bir aile birimi, her üyenin kendisi ve dünya hakkında daha tatmin olmuş ve daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, insan ailesinin daha iyi bir dünya yaratmak için nasıl birlikte çalışabileceğine dair gerçek hayattan bir örnek sunuyor.

Size tüm ailelerin birbirine benzemediğini hatırlatır; Her aile farklıdır; aile birçok farklı şekilde tanımlanabilir ve Uluslararası Aileler Günü bunu kabul eder. Bazı aileler çocuklardan oluşur; bazılarının ise çocukları yoktur. Bazıları bir ebeveynden oluşur; diğerleri birden fazla. Uluslararası Aileler Günü sizinle aynı DNA’yı paylaşanları kutlamaktan daha fazlasıdır; sevdiğiniz tüm insanları kutlamakla ilgilidir.

Uluslararası Aileler Günü bir kutlama zamanıdır, ancak aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki ailelerin karşılaştığı bazı zorluklar hakkında ciddi konuşmalar yapma fırsatıdır. Birçok aile yoksulluk, sağlık hizmeti eksikliği, istihdam ve çocuk yetiştirme gibi sorunlarla uğraşıyor. Ve bugün, bu zorluklardan bazılarının farkındalığını ve daha iyi anlaşılmasını teşvik ediyor.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün