Gündem

28 Haziran Kara Kuvvetleri Günü 2232 Yaşında

Kara Kuvvetleri Günü nedir, tarihi ne zaman ve niye kutlanır? TSK'nın en büyük gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarihçesi 

Kara Kuvvetleri Günü nedir, tarihi ne zaman ve niye kutlanır? Türk Kara Kuvvetleri ilk ne zaman kuruldu? Türk Kara Kuvvetleri’nin Kuruluş Tarihi Neden MÖ 209’dur? Türk Kara Kuvvetleri kim kurdu? Kara Kuvvetleri amblemindeki simgeler neyi ifade eder? TSK’nın en büyük gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarihçesi ve önemi…

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 28 Haziran 2023 tarihi itibariyle 2 bin 232. yaşını kutluyor. İşte Kara Kuvvetleri nedir? Kısaca tarihçesi ve hakkında genel bilgiler…

Tarihi kahramanlıklarla ve nice zaferlerle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2232’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Kara Kuvvetleri Günü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2 bin 232’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

“Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri’mizin 2232’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

28 Haziran Kara Kuvvetleri Günü Tarihçesi

Türkiye’de “Türk Kara Ordusu”‘nun kuruluş tarihi, Yeniçeri Ocağının kurulduğu 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Tarihçi, Hüseyin Nihal Atsız 1963 ve 1973’te Kara ordusunun kuruluş tarihinin Mete Han’ın tahta geçtiği MÖ 209 olması gerektiğini belirtmiştir.

Büyük Hun Devleti’ne âit ilk organize ordunun kuruluş tarihi olan MÖ 209 yılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın da kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.

28 Haziran 1963’te Türk Ordusu 600. kuruluş yıldönümünü kutladı. O tarihlerde, Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi, yeniçeri ordusunun kurulduğu 1363 yılı olarak kabul ediliyordu.

Aynı yıl, turancılık fikrini savunan Nihal Atsız, bunu eleştirerek Hiung-nu hükümdarı Mete’nin onluk sisteme dayalı bir ordu kurduğu düşünülen tarih olan MÖ 209 yılının “Türk Ordusu”nun da gerçek kuruluş tarihi olduğunu iddia etti.

1968’te Yılmaz Öztuna ise, genelkurmay başkanı Cemal Tural’a bu öneriyi sundu. 1973’te ordunun kuruluşunun 610. yıldönümü kutlanırken Atsız bu iddiayı yeniden öne sürdü.

12 Eylül Darbesi’nden sonra bu iddia benimsendi. Hâlen, MÖ 209, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Kara Kuvvetleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın temeli, M.Ö. 209 yılında, Büyük Hun İmparatoru Mete Han tarafından atılmıştır.

MÖ 209 yılında Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han’ın tahta çıkışından sonra kurulan düzenli Türk Kara ordusu, ilk organize ordu özelliğini taşımaktadır.

İlk kez Mete Han’ın kurduğu düzenli Türk kara ordusunda, 10 bin atlıdan oluşan en büyük birliğe, ‘tümen’ adı verilmiştir. Tümenler, on, yüz, bin kişilik bölüklere ayrılarak başlarına tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelerine sahip komutanlar görevlendirildi.

Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han’ın organize ettiği ilk ordu modeli, günümüze kadar uzanan ve hüküm süren Türk devletlerinde de devam etti. Özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk ordusu, dünyanın sayılı ordularından biri oldu.

Dandanakan Meydan Muharebesi’nde, 1040 yılında, Gaznelileri yenerek, bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti’nde Kara Kuvvetleri’nin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlandı.

Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu Selçuklu Devleti de mükemmel ordular meydana getirdi. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyüyüp, güçlenirken, bu güçlenmeye paralel olarak 1363’ten itibaren Anadolu dışına çıkan Osmanlı orduları; batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu, Varna, İstanbul’un Fethi ve Mohaç; doğuda Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde büyük zaferler elde etti.

Osmanlı Devleti ilk teşkilatlı ordu

Osmanlı Devletinde ilk teşkilatlı ordunun ortaya çıkışı Sultan I. Murat zamanında oldu. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı ordusu, önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşurken, daha sonra yaya birliklerin de katılmasıyla ‘Yeniçeri Ocağı’ adı altında sürekli yapıya dönüştürüldü. ‘Yeniçeri Ocağı’, imparatorluğun yükseliş dönemlerinde elde edilen zaferlerde de önemli rol oynadı.

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte ordu teşkilatında yeni düzenlemeler yapılarak, silah ve malzeme miktarı artırıldı. Ancak daha sonra Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle ordudaki gelişmeler sekteye uğradı. Bunun hemen arkasından 1. Dünya Savaşı’na giren Türk ordusu, Galiçya’dan Yemen’e ve Kafkaslar’a kadar uzanan cephelerde kısmi başarılar kazanırken, Çanakkale Zaferi’yle birlikte adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Cumhuriyet Dönemi Türk Kara Kuvvetleri

Türk Kara Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nda sonra Cumhuriyet döneminin başında 2’şer 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan 1., 2. ve 3. Ordu müfettişliği halinde teşkilatlandırıldı. Ordu Komutanlıkları 1 Temmuz 1949’da kurulan Kara Kuvvetleri komutanlığına bağlandılar.

1923 ve 1939 yılları arasında, ordunun tüm giyecek ve diğer levazım ihtiyaçları ile Silahlı Kuvvetler’in donatım malzemesi, milli fabrikalarda yapılacak hale geldi.

Kara Kuvvetleri’nin silah ve malzemesinin tamir ve ıslah için Ankara’da askeri fabrikaların temeli atıldı ve faaliyete geçirildi. Lüleburgaz’da, 1934’te ilk tank birliği kuruldu. Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde, 1936 yılında yeniden öğrenime başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri’nin gelişimi açısından 1939 yılı önemli yıl olmuştur.

II. Dünya Savaşı Dönemi

2’nci Dünya Savaşı döneminde, başta 10 olan kolordu sayısı 15’e çıkarıldı. İkinci Dünya Harbi tehlikesi Türkiye Cumhuriyeti’nin de kapılarını çaldığından, ihtiyaçların seferi kuruluşa göre karşılanması gerekiyordu. Bu maksatla çeşitli safhalarda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi.

 • Kara Kuvvetlerinin seferi duruma geçmesi ve seferde teşkil edilecek tümenlerin kurulmasıyla, 10 olan kolordu sayısı, 15’e çıkarılmıştır.
 • Paraşüt birlikleri teşkil edilmiştir.
 • Batı Anadolu’daki birlikler takviye edilmiştir.
 • Doğu sınırlarımızdaki birliklerimiz takviye edilmiştir.
 • Doğuda ve batıda iki cephede de yeterli derecede kuvvetli olabilmek için, bütün sınıflar silah altına alınarak, eksik bulunan muhabere ve istihkâm birliklerinin, zırhlı tugayların ve ölçme alaylarının kadroları takviye edilmiştir. Barışta bütçe yetersizliği nedeniyle teşkil edilememiş, ağır makineli tüfek bölükleri, koşulu ve çakılı topçu bataryalar ve nakliye kolları kurulmuştur.

1990 yılında Varşova Paktı’nın çöküşü ve SSCB’nin dağılmasıyla dünyada güç dengeleri altüst oldu ve soğuk savaş dönemi sona erdi. Bu kapsamda; birçok büyük devlet, ordularını küçültüp, sayıca daha az fakat daha etkin ordular oluşturmaya başladı. Bu kapsamda tümen teşkilatı yerine birlikler tugay şeklinde teşkilatlandırıldı ve kolordulara bağlandı. Ayrıca hareket kabiliyeti ve ateş gücünü artırmak amacıyla tugaylar ağırlıklı olarak zırhlı ve mekanize birlikler halinde oluşturuldu.

Türk Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük kuvvetidir. Bünyesinde 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11 Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı, 8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunur. Ayrıca Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adı altında yaklaşık bir kolordu seviyesinde yaklaşık 60.000 Personel bulundurmaktadır. Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve kollanması ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirir. Türk Kara Kuvvetindeki asker (er ve erbaş) sayısının 550.000 üstünde olduğu sanılmaktadır.

Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen büyüyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özellikle son yıllarda üretilen yerli ve milli savunma araçlarıyla gücüne güç katmıştır.

Türk Kara Kuvvetleri Arması

TKK armasının özellikleri, temsil ettiği değerler ve ifade ettiği semboller

 • 4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini,
 • Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu,
 • Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini,
 • Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü,
 • Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini,
 • 16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini,
 • M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş Tarihi, Türk Kara Kuvvetleri Kuruluş Tarihi

Türk Kara Kuvvetleri Rütbeler

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün