Dualar

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn

"La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn" Anlamı, Fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu ve bilinmeyen sırları

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” Hz. Yunus Peygamber’in duası, Anlamı, Arapça-Türkçe Okunuşu, Fazileti ve Sırları, Havassı ve Duası, her dert ve bela karşısında okunan tesirli, fazileti, faydaları yüksek bir duadır.

Hz. Yunus Peygamber’in balığın karnında iken okuduğu dua “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” bilinmeyen sırları ve fazileti hakkında derlediğimiz bilgiler, hangi durumlarda ve ne zaman okunur, hangi surede geçiyor, Arapça ve Türkçe okunuşu ve bilinmeyen sırlarını bu yazımızda derledik.

Yunus aleyhisselam’ın duası Arapça-Türkçe Okunuşu, ilgili ayetin açıklaması ve kelime meali ve Anlamı, hakkında rivayet edilen hadis-i şerifler ve detaylı bilgi için diğer yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Yunus aleyhisselam’ın Münacatı

Enbiya Suresi 87. Ayetinde geçen bu dua  Hazreti Yunus (aleyhisselam) Peygamber’in Balığın karnında iken okuduğu duadır. Karanlık gecede ve denizde, balığın onu yutmuş, her şeyden ve herkesten ümit kesilmiş bir anda okunan bu dua hürmetine Allahu Teala duasını kabul etmiş, selamete çıkmıştır.

Yunus Peygamber’in bu duası fazilet ve bereketi meşhur ve oldukça faydalıdır. Bu duayı devamlı surette okuyanın maddi ve manevi sıkıntı zamanlarında tesiri malum, bilinen ve tecrübe edilmiş bir duadır.

Bu ayet-i kerime ile yapılan dua yoktur ki dergahı ilahide kabul olmasın bu ayeti kerime ile yapılan dualar Allah Yanında makbul ve muteberdir.

Hz. Yunus Peygamberin Duası Hangi Surede Geçiyor?

“La ilahe illa ente sübhaneke..” ile başlayan Yunus Peygamber’in duası Kuran-ı Kerim’in 21. suresi olan Enbiya suresinde geçmektedir.

Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerime‘de Allahu Teala şöyle buyurur;

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne). (Enbiya – 87) 

Meali: Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!” diyerek yalvardı. (Enbiya – 87)

Hz. Yunus Peygamberin Duası, Hz. Yûnus’un Yûnus balığının karnında iken Allah’a ettiği dua, şudur:

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn

“Senden başka İlâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum.”

(Enbiyâ Sûresi, 87. âyetten kısmen alınmıştır)

Bu ayet-i kerimenin fazilet ve bereketi meşhur ve oldukça faydalıdır. Maddi ve manevi sıkıntı zamanlarında tesiri malum, bilinen ve tecrübe edilmiş bir duadır. Bu ayet-i kerime ile yapılan dua yoktur ki dergahı ilahide kabul olmasın bu ayati kerime ile yapılan dualar Allah Yanında makbul ve muteberdir.

Hz. Yunus Peygamberin Duası Arapça ve Türkçe Anlamı

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” Zikrini okumanın Faziletleri ve Sırları

Başımıza herhangi bir dert ve belâ gelince, her derdin devası olarak, sıkıntılı, zor zamanlarımızda, her şeyden ümit kesilmiş bir zaman da Yunus Peygamber gibi sadece Allah’tan dilemek, ihlas ve samimi bir kalp ile bu zikirle meşgul olmak her türlü derde, tasaya, musibete karşı okunan bir duadır. Bu duanın faziletiyle Allah sıkıntıları giderir.

Bir kimse her gün sabahleyin 21 defa

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

Derse, her türlü fenalıktan bela ve afetlerden, gam ve kederden her türlü kötülüklerden biiznillah emin ve mahfuz olur, korunur.

Fazileti, Havassı ve Sırları, Duası

Her kim fakr u zaruret yani fakirlik ve çaresizlik ile zayıf, güçsüz düşmüş ve maişet, geçim sıkıntısı ile çaresiz kalmış olsa gece sabaha karşı kalkıp abdest alarak Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çökerek tam bir ihlas ve itikad ile ve halis bir kalb ile 2373 defa

لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

Okuyup sonra

“Allahümme inni es’elüke rizkan kesiyren halâlen tayyiben bi hakki ismikes subhân ve sallâllhü ve seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi vesellim”

diyerek dua ederse Cenab-ı Vacibul Vücud Hazretleri onu fakirlik ve çaresizlikten kurtarır, halas eder. Rızkı artar, maişet, geçim sıkıntısı hususunda müşkilata düçar olmaktan, sıkıntıya düşmekten kurtulması için ona Allah tarafından rızık kapıları açılır, kâr ve kazanç yolları görünür.

Bir kimse her gün 5 vakit namazdan sonra (7) yedişer defa “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” dedikten sonra

“Allahümmerzukni halâlen tayyiben. Allahümmekfini bi halâlike an harâmike ve lâ tühavvicni ilâ ehadin ğayrike”

derse Allah’ın izniyle daima rızık genişliği hususunda isteklerine, maksat ve meramına nail olur, maişet hususunda hiçbir müşkilata düşmez, hiçbir sıkıntı görmez.

Maddi Sıkıntı ve Borçtan Kurtulmak için

Her zaman her vakit sıkıntı altında ezilen ve borçlarını ödemekte zorlanan, borçlarını ödemekte aciz ve çaresiz kalan kimse Cuma gecesi seher vakti kalkıp tam bir taharet ve tam bir itikat ile

101 defa Yâ Rezzak, 101 defa Ya Fettah, 101 defa Ya Kerim zikrettikten sonra 2373 (iki bin üçyüz yetmiş üç) kere

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

okur ve sonra sabah namazını kıldıktan sonra birer defa Yasin, Feth, Vakia ve Mülk Surelerini okuyarak bunların hitamında yani sonunda, 3 ihlas ve 1 Fatiha-i şerife okuyup ellerini kaldırarak

“Allahümme yâ rezzâku yâ rezzâku yâ rezzâku erzukni rizkan helâlen tayyiben kemâ rezakte muhammedin sallâllahü teâlâ aleyhi ve selem. Allahümme yâ keriymü yâ keriymü ekrimni kemâ erkemde muhammedin sallâllahü teâlâ aleyhi ve selleme. Allahümme yâ fettahu, yâ fettahu, yâ fettahu iftah li ebvâbe rizkı velhayri kemâ fetahte ebvâbel hayri küllihâ ilâ muhammedin sallâllahü teâlâ aleyhi ve selleme lâ ilahe ente yâ hannanü ve ya mennâhü lâ ilâhe illâ ente yâ zelcelâli vel-ikrâmi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziymi ve sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme.”

diye dua ederse sıkıntıdan kurtulur. Borçlarını ödemek ve fakr u zaruretten kurtulmak hususunda Cenâb-ı Vâcibül Vücud Hazretleri ona birçok kapı açar ve birçok sebepler yaratır. O kimse daha yokluk sıkıntı görmez. Bütün maddi ve manevi halleri düzelir.

Haksız yere zulme uğramış kimse

Haksız yere hapis ve mevkuf olan bir mazlum kimse, kendisine zulüm edilmiş olan bir kimse, ihlaslı bir şekilde, tam bir itikat ve halisane bir vicdan ile yedi gece yatsı namazından sonra 1000 defa

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

okursa Allah’ın izni ile acilen o düşmüş olduğu hapis veya tutukluluktan kurtulur.

Mecburi olarak gurbette olan ve evladü iyalinden ayrı bulunan memleketine hanesine, çoluk çocuğuna kavuşmak imkanını bulamayan bir kimse üç gün seher vaktinde 2373 defa

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

okur ve “Ya Rabbi bu kulunu hayırlısı ile gurbet ve firkat şerrinden ve bakasından hâlâs buyur” diye dua ederse Allah’ın izni ile yakın zamanda kurtulur. Cenâb-ı Vâcibül Vücud Hazretleri onun memnun ve mesrur olduğu halde vatanına, memleketine, hanesine ve evlâdü iyaline kavuşturur.

Zalim ve Zülmeden Karşısında 

– Bir kimse zalim bir düşmanın zulüm ve zorbalığından sıkıntı çeken, zayıf takatsiz ve çaresiz kalan veya öyle bir düşman tarafından hakkı gasp edilen veya tecavüze düşmesi ihtimali olursa Cuma gecesi sabaha karşı kalkıp güzelce abdest alarak dört rekat namaz kılsın.

İlk rekatta Fatihadan sonra Vedduha suresini, ikinci rekatta Fatihadan sonra Elem neşrah leke suresini üçüncü rekatta Fatihadan sona kul euzu birabbil felak dördüncü rekatta Fatihadan sonra kul euzu birabbin nas

suresini okusun.. bu şekilde namazı bitirip selam verdikten sonra kıbleye doğru iki diz üzerinde oturduğu halde 2373 defa

لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

“Allahümme yâ hafiyzu yâ hafiyzu yâ hafiyzu ihfazni bihafzi havlike ve kuvvetike ve kudretike ve siyânetike ve emânike min şerri halkıke küllihi ve min şerril a’dâi velhasâdi. Allahümme yâ kahhârü yâ kahhârü yâ kahhârü yâ şediydül  batşi yâ cebbârü ehlik bikahrike ve gadabike külle men âdeni ve zalemeni ve tecveze aleyye biğayril hakkı. Allahümme inne fülânebni fülâne zalemeni ve ehâfü min şerrihi in künte ta’lemü innehü seyerce’u ammâ hüve aleyhi feaslıhhü ve veffıkhü ev in künte ta’lemü  ennehü seyedümü alâ zulmihi ilâ ıbadike feentel kadirül kahharül cebbârü lâ  terdi ilezzulmi alezzâlimiyne. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minezzalimin. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziymi ve sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.”

diye dua etsin; Cenab- Vacibül Vücud Hazretleri o zalimin şerrinden, zulmünden, belasından o kimseyi korur, muhafaza buyurur.

Her kim bu ayet-i kerimeyi yani “Lâ ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

okumaya lisanını, dilini alıştıran, bir şey ile meşgul olmadığı zamanlarda, otururken yolda yürürken arabada, yatağa yattığı zaman, uykusu gelinceye kadar, hasılı imkan bulduğu zamanlarda sayısız olarak (gücü yettiği ve istediği miktar ve sayıda) okursa ve her bir işinde hasılı her hususta biiznillah muvaffakiyete mazhar olur. Cenab- Vacibül Vücud Hazretleri o kulunu her teşebbüs ettiği şeylerde hayırlısı ile muvaffak buyurur.

Her türlü meşru istek ve dua için

Eğer bir şeyin olmasını çok isteyen kimse veya belli bir istek rica için bir yere, bir mahalle gidilmesi lazım gelirse yolda giderken bu ayeti kerime (Hz. Yunus Peygamber’in duası) tilavet olunur, okunur ve kendisinden rica olunacak zatın huzuruna girilirse Allah’ın izni ile  ricası ve isteği  kabul olunur ve red cevabı alınmaz taleb ve istediği yerine gelir.

(Günde en az 33, 40, 41 kere okunması tavsiye edilmiştir. )

La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn

Ümitsizlik ve Karamsarlığa düşen kimse

Ye’se, karamsarlığa düşmüş bir aşık gayesi ve maksadı meşru olduğu halde ve imkanı da bulunduğu halde bazı engel ve manilerden dolayı müşkilat çekiyor ve muvaffak olamıyorsa Çarşamba gecesi seher vakti kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılsın ve namazı muteakip namazı bitince kıbleye karşı diz üzerine oturduğu halde 2373 defa

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

okuyarak Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretlerinden muvaffakiyet duasında ve isteğinde bulunsun ve sonra zahiri sebeplerine teşebbüs etsin, biiznillah hayırlısı ile muvaffak olur.

Her ne muradın hasıl olması için, her isteğinin kabul olması, dualarının kabul olması için tam bir itikat ve halis bir kalb ve vicdan ile 7 gün arka arkaya (ara vermeden) 2373 defa

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

Okuyan kimse Allah’ın izni ile muradına nail olur ve istediğinde muvaffak olur.

Kaynak: Kenz-ül Havas Kitabı

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. kardeşim sitenden hiç mi haberin yok? amaın ne? sürekli İSA TANRI MI? kampusweb.com reklamı çıkıyor? engelletsene kardeşim???!!!!!

    1. Sitedeki reklamlar google tarafından kullanıcının çerez bilgileriyle veya rastgele içerik olarak otomatik gösterilmektedir. Sitemizde çeşitli reklam engellemesi mevcuttur. Sizden ricam uygun olmayan reklam ile karşılaştığınızda reklamın sağ üstündeki kapat seçeneğine basarak reklam hakkında ilgimi çekmiyor veya bir çok kez gösteriliyor gibi seçeneklerle Google reklamların düzenlemesine yardımcı olabilirsiniz. Anlayışınız için Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün