Dualar

Depremden ve doğal afetlerden korunmak için dualar

Depremden korunmak için okunacak dua ve esmalar, uykudayken deprem olmasından ve doğal afetlerden korunmak için dualar

Depremden korunmak için ve doğal afetler okunacak dua ve esmalar, uykudayken deprem olmasından ve doğal afetlerden korunmak için dualar... Deprem duası nedir? Doğal Afetlerde hangi sureler ve dualar okunur? Zelzele anında nasıl dua edilir? Depremde okunacak dualar, zikirler ve tesbihler nelerdir?

Zarar verici ve korkulan depremden, Yangın, çığ, hortum, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerden korunmak için okunan dualar, afet, musibet duaları Anlamları, Türkçe ve Arapça yazılışı ve okunuşlarıyla Allah Resulü (s.a.v)’in öğrettiği kendimiz, ailemiz ve malımız için korunma duaları, Kuran-ı Kerim’den ayetler ve tesbihler

Korunma Duaları

Peygamber Efendimiz Allah Resulü (s.a.v.) depremden ve doğal afetlerden, sel, yangın gibi doğal felaketlerden korunmak, kendimiz ve ailemiz ve malımız için muhafaza olunmak için şu duayı tavsiye etmiştir:

Allahümme inni es’elüke’l-‘afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali.

Allahümmestür’avrati ve amin rav’ati.

Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve ‘an yemini ve ‘an şimali ve min fevki ve e’uzü bi- ‘azametike eniğtale min tahti.”

Anlamı:

Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum.

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver.

Allah’ım! Beni; önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametine sığınırım. (Hâkim, De’avat, no:1902, I, 517; İbn Hıbban, Ed’ıye, no: 961; İbn Ebi Şeybe, Dua, no: 2969)

Depremden Korunmak için Dualar 

İnsan tedbir alır, sebeplere yapışır, takdiri bilmez. Allahu Teâlâ’nın takdiri, kulun tedbiri ile değişmez. – İmâm-ı Rabbâni Hz.

Uyku sırasında, deprem gibi doğal afetlerden korunmak için el-Fakih’te, İmam Musa Kâzım’dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

“Uykudayken depremden ve doğal afetlerden korunmak için, Fâtır Suresi  41 . Ayetini okumak faydalıdır:

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَاۚ وَلَئِنْ زَالَتَٓا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِه۪ۜ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يماً غَفُوراً 

Arapça Okunuşu: İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu kâne halîmen ğafûrâ.

Anlamı: “Gerçek şu ki Allah, koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O Halîmdir, Gafur’dur, çok bağışlayıcıdır.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) sıkıntı ve bela zamanlarında tavsiye ettiği dua;

Hz. Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

– “Birinizde geçim darlığı olunca, evden çıktığı zaman şöyle demekten sizi alıkoyan nedir?

“Bismillâhi ala nefsî ve mâlî ve dînî – Allahümme raddınî bi-kazâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu velâ te’hîra mâ acceltehu.”

Anlamı: Nefsim, malım ve dinim için Allâh (c.c.)’ın adıyla yardım isterim. Allâh (c.c.)’ım! Senin kazana (hükmüne) beni râzı kıl ve bana takdir edilende bana bereket ver ki, geciktirdiğini öne almayı ve öne aldığını da geciktirmeyi istemeyeyim.” (İbn-i Sünnî)

Aynı dua ile ilgili sahabelerden Hz. İbni Abbas (r.a) rivayetine göre; bir adam Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek şikayette bulundu;

“Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Başıma gelecek felaket, afet ve musibetlerden korkuyorum.” dedi

Allah Resulü Hz. Peygamber (s.a.v) ise o adama şöyle buyurdu;

Sabahları şöyle dua et:

“Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”

Anlamı: Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.” Kendimin, ehlimin, malımın üzerine Allah’ın ismini okurum. (İbni Sünni, Hâkim, De’avat 1902, ibni Hıbban, İbni Ebi Şeybe)

Böyle dua edersen, Allah, seni, aileni ve malını bütün afetlerden, bela ve musibetlerden korur. Emniyet ve selamette olursun.


“Bismillâhi alâ nefsî ve dînî…” Duası

Sabah namazından sonra can, din, aile ve mal hususundaki belalardan korunmak için okunacak önemli ve tesirli bir dua

Kadiriyye tarikatının Yâfi’yye kolunun kurucusu İmam-ı Yâfi’î  (rahimehullah)’ın naklettiğine göre; sabah namazından sonra okunan, canı, dini, ailesi, malı ve sahip olduğu bütün nimetler hususunda musibet ve belalardan koruyacak mühim bir dua.

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve ehlî ve mâlî ve külli mâ a’tânî rabbî. Estevdiullâhe dînî ve emânetî ve havâtîme amelî. Tehassantü bil hayyil qayyûmillezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa’tü annissûe bi lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

“Canım dinim, ailem, malım ve Rabbim’in bana verdiği her şeyin üzerine Allah’ın adını okuyorum. Dinimi, imanımı, eşimi, çocuklarımı ve bıraktığım mallarımdan ibaret emanetlerimi ve hayırlı bir ölüm için amelimin sonlarını ve güzel amellerimi Allah’a emanet ediyorum.

Hiç ölmeyecek Hayy, Kayyum ile korundum. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l Azîm (O en büyük ve en yüce olan Allah’ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur) zikriyle de kendimden kötülükleri savuşturdum. (Yâfi’î, el-irşad vet-tatriz fi fazli zikrillah ve tilaveti kitabihi’l aziz, sh:33)


Kuran-ı Kerim’de Korunma Duaları

Maddi ve manevi sıkıntı, bela, musibet anlarında korunmak, muhafaza olmak için 7 kere okunur.

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Anlamı: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”

Yine kötülüklerden, bela ve musibetlerden, afet ve felaketlerden kurtulmak için Tevbe suresi son iki ayeti okunur.

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun). (Tevbe – 128)

Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi). (Tevbe – 129)

Tevbe Suresi 128 -129 Ayet Arapça Okunuşu

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

Tevbe Suresi 128. Ayet Türkçe Meali

Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

Tevbe Suresi 129. Ayet Arapça Okunuşu

Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Tevbe Suresi 129. Ayet Türkçe Meali

Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve O büyük arşın Rabbidir.”

Hasbiyallahü la ilahe illa hu

Depremden ve doğal afetlerden korunmak için Dualar ve Esmalar

Her gün sabah can, aile, mal ve evlatlarımız, çocuklarımız üzerine şu dua okunması bela ve felaketlerden muhafaza eder.

Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-arşi’l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kaderte biha halkıke ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni.”

Anlamı:Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Ey yüce Arşın sahibi! Ey her şeyi hiçten yaratan Mubdi! Ey ölmüş yaratıkları yeniden yaratacak Muîd! Dilediğini yapabilen Allah’ım. Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nuru hürmetine, bütün yaratıklara gücünün yettiği kudretin ve her şeyi içine alan rahmetin hürmetine… Sana yalvarıyoruz… Senden başka ilah yoktur.”

“Ey imdad isteyenlerin yardımcısı ! Benim imdadımıza koş ! Ey zorda kalanlara yardım eden! Bana yardım eyle…”


Korkudan ve Beladan Korunmak İçin Okunacak Dualar:

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam da 3 kere okuyana, sabaha kadar hiç bela Allah’ın izniyle gelmez. (İbni Mace)


Kureyş Suresi: Düşman karşısında, korkulan bir yerde, emin olmak, korkulardan kurtulmak ve kötülüklerden muhafaza olmak için Kureyş Suresi (li ilafi kureyş) okunur. Gece ve gündüz, 3, 7 veya 11 kere okumalıdır.


Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur;

– “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. (Müslim)


Her gün La havle ve la kuvvete illa billahil azîm duasını zikir haline getiren kişinin her ne derdi varsa giderilir. Özellikle bu dua 99 derde deva olduğu için sürekli çekilmesinde fayda vardır.


La ilahe illallah zikri; Her gün devamlı olarak sayı gözetilmeden dil alıştırılarak çekilmesi sıkıntıları giderir, kalbe huzur verir, maddi manevi sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.


Cuma günü Cuma namazından sonra 7’şer defa İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okuyan kişilerden belalar ve musibetler uzak durur.


Her gece yatmadan önce Yasin Suresini okuyan kimsenin sıkıntısı gider.

”La ilahe ente subahaneke inni küntü minez zalimin” Duası, Hz. Yunus Peygamberin duası olup, her türlü sıkıntı, dert ve zorluktan kurtulmak için, hastalıklardan kurtulup şifa bulmak için her gün 33 veya 41 defa okunur.

“Yangın anında tekbir getirmek”

“Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman “Allahü Ekber’ diyerek tekrar tekrar tekbîr alınız. Zîra tekbir yangını söndürür.” (Ramuz el-Hadis – İbnü’s-Sünnî, Amelü’l Yevm, rakam: 289-292)

Bu hadisi Tebranî rivayet etmiş ve bu hadisi Muhammed b. Aclan’dan yalnız Nuh el-Mutavvaî, ondan da yalnız oğlunun (Eyyub b. Nuh’un) rivayet ettiğini belirterek bunun zayıf olduğuna işaret etmiştir.

Bu ve buna benzer zayıf hadisler ile imanımıza ve inancımıza zarar vermek olağan olduğu gibi “yangın anında tekbir getirmek”, itfaiyenin görevini yapmaması şeklinde anlamak çok sakat bir anlayış olur. Kişi böyle felaketler karşısında önce tedbirini almalı sonra Allah’a tevekkül etmelidir.

Elbette ki yangın anında tekbir getirmek yangını söndürmeyecektir. Çünkü sebepler aleminde yaşıyoruz. Yoksa maddi sebeplerle bu şekilde duyduğumuz hadisler veya bilgiler, imanımızı sorgulamaya neden olabilir. Böyle bir şey mümkün olsa mucize olmaz mıydı?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün