Osmanlı Tarihi

Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi

Osmanlı Padişahlarının Sıralı Listesi. Osmanlı Devleti 1281-1922 yılları arası tarihi 36 Osmanlı Padişahının isimleri, hükümdarlık süreleri kronolojik sırası ile yazımızda derledik 

Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi. Osmanlı Devleti 1281-1922 yılları arası tarihi 36 Osmanlı Padişahının isimleri, hükümdarlık süreleri kronolojik sırası ile yazımızda derledik

Osmanlı Padişahları listesi. Osmanlı Devletinin kuruluşundan ve çöküşüne kadar olan Osman Gazi ile başlayıp Sultan Mehmet Vahdettin Han’a kadar 36 Osmanlı Padişahının isimleri, hükümdarlık süreleri kronolojik sırası, Osmanlı padişahları sıralaması ve tarihleri hakkında bilgileri yazımızda derledik

Osmanlı Devleti Padişahları Kronolojik Listesi

Sırasıyla ve tarihleriyle Osmanlı Padişahları Listesi (Kronolojik)

1) OSMAN GAZİ: 1281 – 1326 
Babası: Ertuğrul Gazi
Annesi: Hayme Hatun
Doğumu: Söğüt – 1258
Ölümü: Bursa – 1326
Saltanatı: 1281 – 1326
Devlet Sınırları: 16.000 km2

2) ORHAN GAZİ: 1326 – 1359 
Babası: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun
Doğumu: 1281
Ölümü : 1360
Saltanatı: 1326 – 1359
Devlet Sınırları: 95.000 km2

3) SULTAN MURAD HÜDAVENDİGAR: 1359 – 1389
Babası : Orhan Gazi
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu: 1326
Ölümü : 1389
Saltanatı: 1359 – 1389
Devlet Sınırları: 500.000 km2

4) SULTAN YILDIRIM BAYEZİD: 1389 – 1403
Babası: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun
Doğumu: 1360
Ölümü: 8 Mart 1403
Saltanatı: 1389 – 1403

Fetret devri

(1402-1413) Yıldırım’ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir.

5) SULTAN MEHMED ÇELEBİ: 1413 – 1421
Babası: Yıldırım Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Doğumu: 1389
Ölümü: 26 Mayıs 1421
Saltanatı: 1413 – 1421

6) SULTAN İKİNCİ MURAD: 1421 – 1451
Babası: Çelebi Mehmed
Annesi: Emine Hatun
Doğumu: 1402
Ölümü: 3 Şubat 1451
Saltanatı: 1421 – 1451

Yükselme devri

7) FATİH SULTAN MEHMED: 1451 – 1481
Babası: İkinci Murad
Annesi: Huma Hatun
Doğumu: 29 Mart 1432
Ölümü: 3 Mayıs 1481
Saltanatı: 1451 – 1481
Devlet Sınırları: 2.214.000 km2

8) SULTAN İKİNCİ BAYEZİD: 1481 – 1512

Babası: Fatih Sultan Mehmed
Annesi: Mükrime Hatun
Doğumu: 3 Aralık 1447
Ölümü: 26 Mayıs 1512
Saltanatı: 1481 – 1512
Devlet Sınırları: 2.375.000 km2

9) YAVUZ SULTAN SELİM: 1512 – 1520
Babası: Sultan İkinci Bayezid
Annesi: Gülbahar Hatun
Doğumu: 10 Ekim 1470
Ölümü : 21-22 Eylül 1520
Saltanatı: 1512 – 1520
Devlet Sınırları: 6.557.000 km2

10) KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1520 – 1566
Babası: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa Hatun
Doğumu: 27 Nisan 1495
Ölümü: 6-7 Eylül 1566
Saltanatı: 1520 – 1566
Devlet Sınırları: 14.983.000 km2

Duraklama devri

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11) SULTAN İKİNCİ SELİM: 1566 – 1574
Babası: Kanuni Sultan Süleyman
Annesi: Hürrem Sultan
Doğumu: 28 Mayıs 1524
Ölümü: 15 Aralık 1574
Saltanatı: 1566 – 1574
Devlet Sınırları: 15.162.000 km2

12) SULTAN ÜÇÜNCÜ MURAD: 1574 – 1595
Babası: Sultan İkinci Selim
Annesi: Afife Nur Banu Hatun
Doğumu: 4 Temmuz 1546
Ölümü: 16 Ocak 1595
Saltanatı: 1574 – 1595
Devlet Sınırları: 19.902.000 km2

13) SULTAN ÜÇÜNCÜ MEHMED: 27 Ocak 1595 – 1603
Babası: Sultan Üçüncü Murad
Annesi: Safiye Sultan
Doğumu: 26 Mayıs 1566
Ölümü: 20-21 Aralık 1603
Saltanatı: 27 Ocak 1595 – 1603

14) SULTAN BİRİNCİ AHMED: 21 Aralık 1603 – 1617
Babası: Sultan Üçüncü Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doğumu: 18 Nisan 1590
Ölümü: 21-22 Kasım 1617
Saltanatı: 21 Aralık 1603 – 1617

15) SULTAN BİRİNCİ MUSTAFA: 1617 – 1618 — 1622 – 1623
Babası: Sultan Üçüncü Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doğumu: 1592
Ölümü : 20 Ocak 1639
Saltanatı: 1. Dönem 22.11.1617 – 26.02.1618 2. Dönem 19.05.1622 – 10.09.1623

16) SULTAN GENÇ OSMAN: 1618 – 1622
Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahfiruz Haseki Sultan
Doğumu: 3 Kasım 1604
Ölümü: 20 Mayıs 1622
Saltanatı: 26 Şubat 1618 – 1622

17) SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAD: 1623 – 1640
Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu: 27 Temmuz 1612
Ölümü: 8 – 9 Şubat 1640
Saltanatı: 10 Eylül 1623 – 1640

18) SULTAN BİRİNCİ İBRAHİM: 1640 – 1648
Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu: 05 Kasım 1615
Ölümü: 18 Ağustos 1648
Saltanatı: 09 Şubat 1640 – 1648

19) SULTAN DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1648 – 1687
Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Turhan Hatice Sultan
Doğumu: 02 Ocak 1642
Ölümü: 06 Ocak 1693
Saltanatı: 08 Ağustos 1648 – 1687

20) SULTAN İKİNCİ SÜLEYMAN: 1687 – 1691
Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Saliha Dilaşub Sultan
Doğumu: 15 Nisan 1642
Ölümü: 22 Haziran 1691
Saltanatı: 09 Kasım 1687 – 1691

21) SULTAN İKİNCİ AHMED: 1691 – 1695
Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Hatice Muazzez Sultan
Doğumu: 25 Şubat 1643
Ölümü: 06 Şubat 1695
Saltanatı: 22 Haziran 1691 – 1695

22) SULTAN İKİNCİ MUSTAFA: 1695 – 1703
Babası: Sultan Dördüncü Mehmed
Annesi: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan
Doğumu: 06 Şubat 1664
Ölümü: 29 Aralık 1703
Saltanatı: 06 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703

Gerileme devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.

23) SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMED: 1703 – 1730
Babası: Sultan Dördüncü Mehmed
Annesi: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan
Doğumu: 30 Aralık 1673
Ölümü: 01 Temmuz 1736
Saltanatı: 1703 – 1 Ekim 1730

24) SULTAN BİRİNCİ MAHMUD: 1730 – 1754
Babası: Sultan İkinci Mustafa
Annesi: Saliha Valide Sultan
Doğumu: 02 Ağustos 1696
Ölümü: 13 Aralık 1754
Saltanatı: 2 Ekim 1730 – 1754

25) SULTAN ÜÇÜNCÜ OSMAN: 1754 – 1757
Babası: Sultan İkinci Mustafa
Annesi: Şehsuvar Valide Sultan
Doğumu: 02 Ocak 1699
Ölümü: 30 Ekim 1757
Saltanatı: 13 Aralık 1754 – 1757

26) SULTAN ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: 1757 – 1774
Babası: Sultan Üçüncü Ahmed
Annesi: Mihrişah Sultan
Doğumu: 28 Ocak 1717
Ölümü: 21 Ocak 1774
Saltanatı: 30 Ekim 1757 – 1774

27) SULTAN BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1774 – 1789
Babası: Sultan Üçüncü Ahmed
Annesi: Rabia Şermi Sultan
Doğumu: 20 Mart 1725
Ölümü: 07 Nisan 1789
Saltanatı: 21 Ocak 1774 – 1789

28) SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM: 1789 – 1807
Babası: Sultan Üçüncü Mustafa
Annesi: Mihrişah Sultan
Doğumu: 24 Aralık 1761
Ölümü: 28 Temmuz 1808
Saltanatı: 07 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807

29) SULTAN DÖRDÜNCÜ MUSTAFA: 1807 – 1808
Babası: Sultan Birinci Abdulhamid
Annesi: Nüketseza Kadın Sultan
Doğumu: 08 Eylül 1779
Ölümü: 16 Kasım 1808
Saltanatı: 29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808

30) SULTAN İKİNCİ MAHMUD: 1808 – 1839
Babası: Sultan Birinci Abdulhamid
Annesi: Nakşidil Valide Sultan
Doğumu: 20 Temmuz 1785
Ölümü: 01 Temmuz 1839
Saltanatı: 28 Temmuz 1808 – 1839

1839 Tanzimat Fermanı

31) SULTAN BİRİNCİ ABDÜLMECİD: 1839 – 1861
Babası: Sultan İkinci Mahmud
Annesi: Bezm-i Alem Valide Sultan
Doğumu: 25 Nisan 1823
Ölümü: 25 Haziran 1861
Saltanatı: 01 Temmuz 1839 – 1861

32) SULTAN ABDÜLAZİZ: 1861 – 1876
Babası: Sultan İkinci Mahmud
Annesi: Pertevniyal Valide Sultan
Doğumu: 08 Şubat 1830
Ölümü: 04 Haziran 1876
Saltanatı: 25 Haziran 1861 – 30 Mayıs 1876

33) SULTAN BEŞİNCİ MURAD: 1876 – 1876
Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Şevk Efza Kadın Efendi
Doğumu: 21 Eylül 1840
Ölümü: 29 Ağustos 1904
Saltanatı: 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876

34) SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD: 1876 – 1909
Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Tir-i Müjgan Kadın Efendi
Doğumu: 21 Eylül 1842
Ölümü: 10 Şubat 1918
Saltanatı: 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909

Birinci Meşrutiyet Dönemi

Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi

35) SULTAN MEHMED REŞAD: 1909 – 1918
Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülcemal Kadın Efendi
Doğumu: 02 Kasım 1844
Ölümü: 03 Temmuz 1918
Saltanatı: 27 Nisan 1909 – 1918

36) SULTAN MEHMED VAHDEDDİN: 1918 – 1922
Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülistu Kadın Efendi
Doğumu: 02 Şubat 1861
Ölümü: 15 Mayıs 1926
Saltanatı: 04 Temmuz 1918 – 01 Kasım 1922

1. Dünya Savaşı

İşgal dönemi ve yıkılış

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün