Gündem

Dört Büyük İlahi Kitap ve İndirildiği Peygamberler

Allah tarafından Peygamberlere gönderilen 4 ilahi kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim'dir. Bunların dışında  birkaç sahifeden meydana gelen küçük suhuf (sahifeler) şu peygamberlere gönderilmiştir:

Allah tarafından Peygamberlere gönderilen 4 ilahi kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim’dir. Bunların dışında  birkaç sahifeden meydana gelen küçük suhuf (sahifeler) şu peygamberlere gönderilmiştir:

Dört Büyük İlahi Kitap

Tevrat, Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm) indirildi.

Zebur, Hz. Davut’a (Aleyhisselâm) gönderildi.

İncil, Hz. İsa’ya (Aleyhisselâm) indirildi.

Kuran-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gönderildi.

Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler) denilir. Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir:

10 sahife Hz. Adem (Aleyhisselâm),

50 sahife Hz. Şit (Aleyhisselâm),

30 sahife Hz. İdris (Aleyhisselâm),

10 sahife Hz. İbrahim (Aleyhisselâm), olmak üzere toplam 100 sahifedir.

1.TEVRAT

Tevrat, Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm) indirilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir.

Tevrat Hangi Din

Tevrat; Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. İbranice ve Aramca olarak yazılmıştır.

Tevrat kelime anlamı olarak, kanun yasa anlamlarına gelir. Yahudi dininin kutsal kitabı Tevrat beş kitaptan oluşur.

Bunlar;

a- Tekvin,  b- Çıkış,  c- Levililer,  d- Sayılar,  e- Tesniye

Tevrat Sina Dağı’nda Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm), Allah tarafından verilen dört büyük kitaptan birincisidir. Hz. Musa (Aleyhisselâm), bu kitaptaki dini öğretileri Yahudilere anlatmıştır. Allah, Tevrat’ı insanlara yol gösterici (Ali İmran 3-4), doğruyu açıklayıcı ve rahmet olarak (Enam 154-157) göndermiştir

Ali İmran Suresi 3-4. Ayetler: O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

En’am Suresi 154. Ayet: Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.

En’am Suresi 155. Ayet: Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

En’am Suresi 156-157. Ayetler: “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

Yahudilerin yazılı dini edebiyatına Tanah, sözlü dini edebiyatına ise Talmut adı verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına Hıristiyanlar eski ahit adını verirler.

2.ZEBUR

Hz. Davut’a (Aleyhisselâm) indirilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.

Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal kitabıdır. Tevrat kitabı’nın sonuna ekli olarak konulmuştur. Zebur, kitap anlamına gelir. Günümüzde Tevrat, Tanah’ın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.

Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. İçinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

3.İNCİL

Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, Hz. İsa’ya (Aleyhisselâm) indirilmiştir. Diğer kutsal kitaplar gibi İncil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. İncil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. İnciller, Hıristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-ı Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört İncil oluşturmaktadır.

Bu dört İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

İncil Hz. İsa (Aleyhisselâm) zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu İncilleri incelediğimizde, insanlığa doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranışlardan kaçınmaları emirleri bulunmaktadır.

4.KURANI KERİM

İslâm dininin peygamberi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gönderilmiştir. Yüce Allah’ın gönderdiği kutsal kitapların sonuncusudur.

Kuran-ı Kerim, Allah’tan geldiği şekliyle korunmuş, günümüze kadar değişmeden gelmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel ilkeleri kıyamete kadar geçerlidir.

Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu