Gündem

Dört Büyük İlahi Kitap ve İndirildiği Peygamberler

Peygamberlere gönderilen 4 ilahi kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim'dir. Bunların dışında ise bazı peygamberlere küçük suhuf (sahifeler) gönderilmiştir.

Allah tarafından Peygamberlere indirilmiş olan Dört büyük kutsal kitap hangileridir ve geliş sırasına göre hangi peygamberlere indirilmiştir? Kutsal kitaplar sırasıyla nelerdir?

Peygamberlere gönderilen 4 ilahi kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim‘dir. Bunların dışında İslamî kaynaklara göre ise bazı peygamberlere birkaç sahifeden meydana gelen küçük suhuf (sahifeler) gönderilmiştir.

İslam inancına göre imanın 6 şartından birisi olan “Kitaplara iman”, Allahu Teala’nın Peygamberler aracılığıyla ilahi olarak vahiy yoluyla gönderilen kutsal kitaplara doğru ve gerçek olduğuna inanmayı ve tasdik etmeyi belirtir.

Kutsal Kitaplar

Allahu Teala tarafından dört büyük peygambere gönderilen 4 büyük hak ve ilahi kutsal kitap; inanç, ibadet, ahlâk, dünya ve âhiretle alâkalı bilgiler ve hükümler ihtivâ eden metinler içermektedir.

İslam inancına göre imanın 6 şartından birisi olan “Kitaplara iman”, Allahu Teala’nın Peygamberler aracılığıyla ilahi olarak vahiy yoluyla gönderilen kutsal kitaplara doğru ve gerçek olduğuna inanmayı ve tasdik etmeyi belirtir.

Amentü’deki, (ve kütübihi) ifadesi olarak geçen “Kitaplara iman”, Allahü teâlânın kitaplarına inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir.

Allahü Teâlânın dört büyük Peygambere gönderdiği ilahi dört kutsal kitap 4’dur. Ayrıca bazı Peygamberlere sahife (suhuf) olarak gönderdiği ilahi kitaplar ise İslâmi kaynaklara göre 100’dür.

İslam inancına göre değiştirilmiş 3 kutsal kitap vardır. Hz. Musa (a.s) indirilen Tevrat, Yahudilik tarafından değiştirilmiştir, Hz. Davut (a.s)’a indirilen Zebur,  yine Yahudiler tarafından değiştirilmiştir, Hz. İsa (a.s)’a indirilen İncil ise Hristiyanlar tarafından değiştirilmiştir. Allah tarafından kıyamete kadar korunacak ve değiştirilmeyen tek ilahi kitap ise Kur’an-ı Kerim‘dir.

Peki Allah tarafından Peygamberlere indirilmiş olan Dört büyük kitap hangileridir ve geliş sırasına göre hangi peygamberlere indirilmiştir?

Dört Büyük İlahi Kitap

4 büyük kitap içinde ilk indirilen kitap Hazreti Musa (Aleyhisselam) Peygambere indirilen “Tevrat” tır. Son indirilen kitap ise son din olan Müslümanlığa indirilen Kur’an-ı Kerim‘dir.

4 Büyük Peygamber 4 Büyük Kitap

4 Hak Kitap ve Peygamberleri

Tevrat, Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm) indirildi.

Zebur, Hz. Davut’a (Aleyhisselâm) gönderildi.

İncil, Hz. İsa’ya (Aleyhisselâm) indirildi.

Kuran-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gönderildi.

Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler) denilir. Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir:

10 sahife Hz. Adem (Aleyhisselâm),

50 sahife Hz. Şit (Aleyhisselâm),

30 sahife Hz. İdris (Aleyhisselâm),

10 sahife Hz. İbrahim (Aleyhisselâm), olmak üzere toplam 100 sahifedir.

1. TEVRAT

Tevrat, Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm) indirilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir.

Tevrat Hangi Din?

Tevrat; Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. İbranice ve Aramca olarak yazılmıştır.

Tevrat kelime anlamı olarak, kanun, yasa anlamlarına gelir. Yahudi dininin kutsal kitabı Tevrat beş kitaptan oluşur.

Bunlar;

a- Tekvin,  b- Çıkış,  c- Levililer,  d- Sayılar,  e- Tesniye

Tevrat Sina Dağı’nda Hz. Musa’ya (Aleyhisselâm), Allah tarafından verilen dört büyük kitaptan birincisidir. Hz. Musa (Aleyhisselâm), bu kitaptaki dini öğretileri Yahudilere anlatmıştır. Allah, Tevrat’ı insanlara yol gösterici (Ali İmran 3-4), doğruyu açıklayıcı ve rahmet olarak (Enam 154-157) göndermiştir

Ali İmran Suresi 3-4. Ayetler: O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

En’am Suresi 154. Ayet: Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.

En’am Suresi 155. Ayet: Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

En’am Suresi 156-157. Ayetler: “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

Yahudilerin yazılı dini edebiyatına Tanah, sözlü dini edebiyatına ise Talmut adı verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına Hıristiyanlar eski ahit adını verirler.

2. ZEBUR

İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)’a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitaptır.

Hz. Davut’a (Aleyhisselâm) indirilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.

İmanın şartı ve gereği olarak Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal kitabıdır. Tevrat kitabı’nın sonuna ekli olarak konulmuştur. Zebur, kitap anlamına gelir. Günümüzde Tevrat, Tanah’ın

içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.

Mezmur; “Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud’a inen Zebur’un sûrelerinin her biri” anlamlarına gelir. Mezmur “yazılmış” manasına gelen kitap anlamındadır.

Kitab-ı Mukaddes külliyatında ve Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan “Mezmurlar” diye zikredilen kitabın içinde 150 Mezmur vardır. İçerisinde dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur.

Zebur, Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

3. İNCİL

Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, Hz. İsa’ya (Aleyhisselâm) indirilmiştir. Diğer kutsal kitaplar gibi İncil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. İncil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. İnciller, Hıristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-ı Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört İncil oluşturmaktadır.

Bu dört İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

İncil Hz. İsa (Aleyhisselâm) zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu İncilleri incelediğimizde, insanlığa doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranışlardan kaçınmaları emirleri bulunmaktadır.

4. KURAN-I KERİM

İslâm dininin peygamberi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gönderilmiştir. Yüce Allah’ın gönderdiği kutsal kitapların sonuncusudur.

Kuran-ı Kerim, Allah’tan geldiği şekliyle korunmuş, günümüze kadar değişmeden gelmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel ilkeleri kıyamete kadar geçerlidir.

Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün