Namaz

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sureler Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti) Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yatsı namazlarından sonra, mihrâbiye olarak okunan “Amenerrasûlü”dür. 

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sure ve dualar, Yatsı namazından sonra hangi sure veya aşir okunur? Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti), Tebareke (Mülk) Süresi Arapça Okunuşu ve Diyanet Meali

Peki, yatsı namazından sonra okunacak dualar ve ayetler nelerdir? Yatsı namazı sonrası hangi tesbihler, zikirler çekilir? Yatsı namazı kılındıktan sonra Kuran-ı Kerim’den hangi ayet veya sure okunur?

Yatsı Namazından sonra okunan sure ve dualar

Müslümanlar için kılınması farz olan 5 vakit namazdan birisi olan Yatsı namazı ve ardından yapılan dualar ve zikirler de dinimizde önemli ve faziletli olarak belirtilmiştir.

Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti)

Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yatsı namazlarından sonra, mihrâbiye olarak okunan “Amenerrasûlü”dür. Yatsı namazından sonra Bakara suresinin son iki ayetini okumakta çok büyük sevap vardır.

Kuran-ı Kerim’de en uzun sure Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasûlü, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir.

Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

“Bakara sûresinin sonundaki iki ayet-i kerime’yi, kim geceleyin yatmadan önce okursa, ona mükâfat olarak yeter” buyurmuştur. (Buhari, Mağazi: 9, No:3786, 4/1472)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) : “Her kim Ayetle”l-Kürsi”yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah”u Teala ona yardım eder.” buyurmuştur. (Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/11)

Hanefî fıkıh âlimi ve tarihçi Bedreddin Ayni‘ye göre “Amenerrasulü” okumak ibadet ve zikir yerine geçer. O gece gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytan şerrinden korur.

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dualar, Sureler

Yatsı namazından sonra ne okunur? Yatsı namazı arkasından hangi sure okunur?

Bakara Suresinin son iki ayeti – Amenerrasulü Arapça Yazılışı

Amenerrasulu Arapça

 

Amenerrasulü Arapça Okunuşu

Bakara 285. Ayet : Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).

Bakara 286. Ayet : Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

Amenerrasulü Türkçe Meali

Bakara 285. Ayet Meali: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Bakara 286. Ayet Meali: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Yatsı Namazından sonra okunması oldukça sevaplı bir diğer sure ise Kuran-ı Kerim’in 67. suresi Tebareke (Mülk) Süresi‘dir.

Mülk Suresi Hadisleri

Mülk Suresi Hakkında Peygamber Efendimizden Rivayet edilen Hadisler

Câbir (ra)’den rivayet edildiğine göre:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 9)

Ebu Hüreyre (ra) rivayetine göre ise Resûlullah (sav) şöyle buyurdular:

“Kur’ân-ı Kerim’de otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır. Bu sure (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah(c.c.)’ın onu affetmesini sağlar. Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihi’l-Mülk’tür.”

Tirmizî’de, İbnu Abbas (ra) Resûlullah’ın (sas) şöyle dediğini belirtir:

“Bu sûre (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî, Sevab-ül Kur’an-9)

Âlûsî der ki: “Bu sûrenin fazîleti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sûrenin her gece okunmasının mendub olduğu söylenmiştir. Ben de temyiz yaşından beri bu sûreyi okumaya devam ediyorum. Beni buna muvaffak kılan Allah(c.c.)’a hamd eder, bundan böyle de yardım ve kabulünü dilerim.” (Âlûsî, Rûhu’l-Meânî).

Tebareke (Mülk) Süresi Arapça Yazılışı 

Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 1. Sayfa
Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 2. Sayfa
Tebareke (Mülk) Süresi Arapça 3. Sayfa

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün