Esmaül HüsnaNamaz

Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı namazından sonra yapılan kısa ve uzun tesbihat, Tesbihat Arapça okunuşu, Yatsı namazından sonra okunan Aşr, Âmene'r-resûlü

Yatsı Namazı Tesbihatı; Yatsı namazından sonra yapılan kısa ve uzun tesbihat, Arapça-Türkçe okunuşu, Namazdan sonra okunan Aşr, Âmene’r-resûlü

Yatsı namazından sonra yapılan uzun ve kısa tesbihat nedir, nasıl yapılır? Namazdan sonra çekilen zikirler, dualar ve anlamı, Yatsı namazından sonra okunacak tesbihler, Yatsı namazı kamet ve namazdan sonra okunacak dualar ve Türkçe okunuşları nelerdir?

Yatsı namazı farzından sonra okunacak zikir ve dualar, Kuran-ı Kerim’den okunacak sure, Yatsı namazından sonra yapılan tesbihat, Yatsı namazı tesbihatı Arapça ve Türkçe Okunuşu, Anlamı ve meali, Namaz duaları ve sureler, Yatsı Namazından Sonra okunan “Âmene’r-resûlü”

Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı namazı farzı kılındıktan sonra okunacak dualar ve Esmaül hüsna ile yapılan tesbihatlar. Namaz bittikten sonra yapılacak olan uzun tesbihat ve sonrasında okunacak Kuran ayetleri

Yatsı ezanı ve farzdan önce kâmet arkasından (Ezan-Kamet Duası) bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.

Selam Duası

Yatsı Namazının dört rekat farzından sonra “Selam Duası” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh.

Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm 

Salâten Tüncinâ Duası

Ardından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen duâ okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât. Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât. Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin. 

Daha sonra iki rek’at sünnet ve Vitr Namazı kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym 

Ayete’l Kürsi okunur ve sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh, 
33 Elhamdulillâh, 
33 Âllâhuekber. 

Tesbihlerden sonra;

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr 

denir ve namaz duası yapılır.

Duâdan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve

33 defa

“Lâ ilâhe illâllâh” okunur. Sonra “Muhammedu’r- rasûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem” denir.

Sonra Besmele çekilerek;

“İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ Lebbeyk” denir.

Ardından;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ, 

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ, 

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn. 

Ardından;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh 
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh 
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh 

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeder-rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem.

Esmaül Hüsna ile Tesbihat

Ardından İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahim

Yâ Cemilu Yâ Allâh
Yâ Karîbu Yâ Allâh
Yâ Mücîbu Yâ Allâh
Yâ Habîbu Yâ Allâh 

Yâ Raûfu Yâ Allâh
Yâ Atûfu Yâ Allâh 
Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
Yâ Latîfü Yâ Allâh 

Yâ Azîymü Yâ Allâh
Yâ Hannânü Yâ Allâh 
Yâ Mennânü Yâ Allâh
Yâ Deyyânü Yâ Allâh 

Yâ Subhânü Yâ Allâh
Yâ Emânü Yâ Allâh 
Yâ Bürhânü Yâ Allâh
Yâ Sultânü Yâ Allâh 

Yâ Müste’ânü Yâ Allâh
Yâ Muhsinü Yâ Allâh 
Yâ Mütealü Yâ Allâh
Yâ Rahmânü Yâ Allâh 

Yâ Rahîmü Yâ Allâh
Yâ Kerîmü Yâ Allâh 
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
Yâ Ferdü Yâ Allâh 

Yâ Vitru Yâ Allâh
Yâ Ehadü Yâ Allâh 
Yâ Samedü Yâ Allâh
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh

Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh
Yâ Âliyyü Yâ Allâh 
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
Yâ Şâfî Yâ Allâh 

Yâ Kâfî Yâ Allâh
Yâ Muâfî Yâ Allâh 
Yâ Bâkî Yâ Allâh
Yâ Hâdî Yâ Allâh 

Yâ Kâdiru Yâ Allâh
Yâ Sâtiru Yâ Allâh 
Yâ Kahhâru Yâ Allâh
Yâ Cebbâru Yâ Allâh 

Yâ Gaffâru Yâ Allâh
Yâ Fettâhu Yâ Allâh 

Eller açılır,

Yâ rabbe’s-semâvâti ve’l-ard, yâ zelcelâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi hakkı hâzihi’l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin. Rabbenâ inneke hamîdun mecid. Birâhmetike yâ erhâme’r-râhimin. Velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin 

Yatsı Namazından sonra E’uzü besmele çekilerek Bakara Suresinin son iki ayeti “Âmene’r-resûlü” aşri okunur.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün