Namaz

Akşam Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar

Akşam Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar, Kuran-ı Kerim'den Huvallâhullezî okunuşu ve anlamı, fazileti hakkında hadisler

Akşam Namazından Sonra Okunan Sure ve Dualar, Akşam namazından sonra hangi sure veya aşir okunur? Akşam namazı ne kadar sürer? Kuran-ı Kerim’den Huvallâhullezî okunuşu ve anlamı, fazileti hakkında hadisler… Namaz bittikten sonra ne söylenir? Akşam namazından sonra tesbih çekilir mi? Peygamber Efendimiz Akşam namazından sonra ne yapardı?

İslam dininde 5 vakit farz olan namaz ibadetinden Akşam Namazı akabinde okunan sureler, aşirler ve dualar, Namazdan sonra Kuran-ı Kerim’den okunan Ayetler, Akşam ve Yatsı Namazı arası yapılan tesbihat ve dualar anlamları ve Arapça Türkçe okunuşu ile yazımızdan bulabilirsiniz.

Akşam Namazı vakti ne zaman?

Diğer adı Mağrip namazı olan akşam namazının vakti, Akşam Ezanı’nın okunmasıyla yani güneşin batması ile başlar ve Yatsı Ezan vaktine kadar kılınabilir. Ebû Hanîfe’ye göre ise güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam Namazından Sonra Okunan Sureler

Kuran-ı Kerim’den Okunan Sure ve Aşir 

Haşr Suresi son 3 Ayeti

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve…

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Haşr Suresinin son üç ayeti hakkında buyurmuşlardır ki:

“Her kim sabahladığında üç defa: “Eûzü billâhis semiy ‘ıl aliymi mineş şeytânir raciym.”der de Sure-i Haşr’in son üç ayetini (Huvallahulleziokursa, yetmiş bin melek akşama kadar Allahu Teala’dan o kimsenin affını isterler. Akşam olmadan ölürse, şehit olarak ölür. Akşam okursa fazilet ve ecri yine aynıdır.

Başka bir rivayette: “Allahu Teala o kimsenin cennete girmesini vacip kılar.” “Cenab-ı Hakk, Haşr Suresinin sonunu okuyan kimsenin geçmiş ve gelecek günahlarını affeder.

Huvallâhullezî Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu

Haşr Suresi 22. Ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Haşr Suresi 23. Ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Haşr Suresi 24. Ayet: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Müslim b. Haris et-Teymî (r.a) Rasûlullah(s.a.v) Efendimizin ona şöyle dediğini söyledi:

“Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu duayı oku. Çünkü bunu söyledikten sonra o gece ölsen, ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır. Sabah namazını kıldıktan sonra da böyle söyle, zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”

Allâhümme ecirnî minennâr (Anlamı: Allah’ım beni ateşten koru!)

Huvallâhullezî Anlamı

Haşr Suresi 22. Ayet: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşr Suresi 23. Ayet: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayet: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Resulullah (s.a.v) akşam namazı kılıp eve geldikten sonra iki rekat Evvabin Namazı kılar ve sonra dua ederdi.

Evvabin Namazı

Akşam namazından sonra kılınan ve sünnet olan, iki veya altı rekatlık gayr-i müekked namaza Evvabin Namazı denir.

Akşam Namazından sonra yapılan dualar

Peygamber Efendimizin akşam namazından sonra okuduğu dua:

“Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri kulûbenâ alâ dînike” 

“Ey kalpleri ve gözleri çeviren Rabbim, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl.”

Tirmizi’de, Şehr ibn-i Havşeb (R.A )rivayet ediyor.

Hz.Şehr: Ümmü Seleme (R.Anha)’dan:

Ey mü’minlerin anası!

Resul-i Ekrem Efendimiz yanınızda bulundukları zaman en çok yaptığı dua neydi? Diye sordum.

Ümmü Seleme Hazretleri:

“Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike”

“Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Benim kalbimi hak dininin üzerinde sabit kıl” diye dua ederdi, cevabını verdi.

Hz. Enes (R.A) den rivayet:

“Ya Resulullah! biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim.

Bana şöyle cevap verdi:

“Evet. Kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır. Onları istediği tarafa çevirir. (Tirmizi 2141)

“Allahümme ya musarrifel-kulubi sarrif kulubena ala taatike”

“Ey kalpleri çeviren Allahım kalplerimizi senin taatına çevir.”
(Buhari)

Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir sahih rivayette İsm-i Âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhidiye

Akşam namazından sonra 10 kere,

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve Hayyün lâ  yemütü bi-yedihil- hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı:

“Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.”

(Buharî, Tirmizî, İbni Mâce, Dârîmî, Muvatta’, Müsned)

Sabah-akşam 3 defa okunan;

“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym.”

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Anlamı:
Yüce Allah’in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

Enes bin Mâlik’e (R.a) Peygamber Efendimiz (S.A.V) öğrettiği çok tesirli bir duadır:

Bu duayı SABAH (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve AKŞAM güneş battıktan hemen sonra 3 Kere okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH ‘tan C.C. korksun. Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH ‘ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan (R.a) bildirildiğine göre ani belalardan da korunur. Ayrıca zehir verilse tesir etmez, ALLAH‘ın izniyle her gün okumak lazımdır.

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün