İlmihalİslam

Din Nedir? Din İnsan İçin Neden Önemlidir?

Din ne demek? din tanımı nedir? Din Neden Gerekli ve kaynağı nedir? Din neden insan için önemlidir? İslam Dininin Kaynakları nelerdir?

Din ne demek? din tanımı nedir? Din Neden Gerekli ve kaynağı nedir? Din neden insan için önemlidir? İslam Dininin Kaynakları nelerdir?

İslâma göre din nedir, din anlayışı, din ve amacı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ilmihal bilgiler, Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen hadisler, Hak ve Batıl dinler, İslam dininin özellikleri ve bilinmesi gereken din kavramı

Din Nedir?

Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlardır. Din vahiy yoluyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür.

Dinin amacı, insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

Diyanet Din Kısaca Tanımı

Akıl sahibi insanların kendi istekleri ile dünya ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaşmak için Yüce Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile gönderilen esasların bütünüdür.

Dinler Kaça Ayrılır?

İslâm âlimleri dinleri başlıca iki kısma ayırırlar:

  1. Hak Dinler
  2. Bâtıl Dinler

Tek ve Bir Allah inancını esas alan ve yalnızca O’na kulluk ve ibâdeti emreden dinlere Hak Din denir.

Hak dinler; Allah’ın göndermiş olduğu dinlerdir. Bu sebeble bunlara Semavî Dinler de denilmektedir. Allah’ın birliğine îman ve sadece O’na ibâdet esası teşkil ettiği için Tevhid Dini adı da verilir.

İnsanların kendilerinden uydurdukları, Allah tarafından gönderilmemiş, tek Allah inancı veya tek bir yaratıcı inancı taşımayan inanç ve fikirlere ise Bâtıl Dinler denir.

İslâm Dini ve Diğer Dinler

İnsanlığın İlk Dini

İlk insan olan Hz. Adem (Aleyhisselâm) aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak din’dir. Hz. Adem’den (Aleyhisselâm) Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sallallâhü aleyhi ve selem)  kadar gelen bütün peygamberler insanlara Allah’ın birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah’a nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir.

Ancak son Peygamber Hz. Muhammed’den (sallallâhü aleyhi ve selem) önceki peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları ve dinî hükümler zamanla bozulmuş ve insanlar karanlıklar içinde kalmıştı. İnsanlığı düştüğü bu durumdan aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber Hz. Muhammed (sallallâhü aleyhi ve selem) aracılığı ile bütün insanlara son ve en mükemmel din olan İslâm’ı göndermiştir.

Bu gerçek Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “Allah katında din, şüphesiz İslâmdır.” (Al-i İmran Suresi, 19)

İslam’ın dışındaki dinler, Allah katında makbul değildir. Bunların insanlara bir yararı olmayacaktır. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır:

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.” (Al-i İmran Suresi, 85)

İslâm Dini, Allah tarafından gönderildiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da bu özelliğini koruyacaktır. İslâm, Allah katında makbul olan tek dindir. Bazı insanlar tarafından ortaya konulan dinler de vardır, ancak bu dinler, batıl ve geçersizdir. Çünkü bunlar, Allah tarafından gönderilmemiş, insanlar tarafından uydurulmuştur.

İslâm Dininin Özellikleri

1) Hz. Muhammed (sallallâhü aleyhi ve selem) tarafından tebliğ edilen İslâm Dini, son dindir. Ondan başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir.

2) İslâm Dini evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslâm dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.

3) İslâm dini’nin hükümleri insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.

4) İslâm dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder. Ancak o kitapların hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar için gönderilmişti. İslâm Dini ise bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan son Din’dir.

“Din, Güzel ahlaktır.” Hadisi

Ebû Zer’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte

Bir kimse Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelerek:

– Ey Allah’ın Resûlü din nedir?

diye sordu

Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

Güzel ahlaktır, buyurdu. Adam, Resûlü ekrem efendimize sağından gelerek aynı suali tekrar sordu:

Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

Güzel ahlakdır, buyurdu. Adam, bu sefer Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, arkasından gelip tekrar sordu:

– Anlamıyor musun? Din kızmamaktır. buyurdu

Sonra Şu’m nedir diye sorduklarında:

Kötü huydur, buyurdu.

(Tirmizi, Münziri, et-Tergib ve’t-Terhib)

İslam Dininin Kaynakları

İslam dininin ilk, en önemli ve birinci kaynağı “Kur’an-ı Kerim”dir.

İkinci kaynağımız, Peygamberimizin (sallallâhü aleyhi ve selem) sünnetini oluşturan sözleri ve davranışlarıdır. Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci önemli dini kaynağımız “Sünnet” tir.

Üçüncü dini kaynağımız Peygamberimiz Res’ul-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve selem)’den sonraki yıllarda yaşamış olan İslam âlimleri ve müctehidlerin Kitap (Kur’an), Sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerinden birine dayanarak, İslami hükümlerin bir meselesi konusunda aynı hükmü vermeleri, aynı hükümde birleşmeleri, görüş birliğine varmış olmalarıdır. Buna “İcma” denir.

Dördüncü kaynağımız “Kıyas”tır. Kıyas, belirttiğimiz üç kaynakta hüküm bulunmayan bir dini hükmü başka bir dini hükme benzeterek, benzetme yolu ile sonuca varmaktır.

İslam Dininin KUR’AN, SÜNNET, İCMA ve KIYAS olmak üzere dört ana kaynağı vardır. Bunlardan birine dayanmayan dini görüşlere değer verilmez, güvenilmez ve bu tür dini görüşlere göre hareket edilmez.

Din nedir

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Teşekkür ederim. Ayrı ayrı bunların tanımlarını ve anlamını arıyordum. Hepsi sırasıyla işime yaradı emeğinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün