Esmaül Hüsna

EL-AZİM Esmasının Fazileti ve Sırrı

EL-AZİM

EL-AZİM isminin Anlamı; Büyüklüğünün sınırı, emsali,ölçüsü olmayan,  Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce,  şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan

“Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu”

“Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah’dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır.”

Namazda gerek rükuda gerekse secdelerimizde Allah’ı tespih ederken,bu anlamda tespih eder, “Sübhane Rabbiye’l-Azim; Allah’ım! seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim;senin şanın ne yücedir”.veya “Sübhane Rabbiye’l-A’la;Allah’ım! Seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim;sen ne yüce,ne ulusun..” deriz.

El-Azîm  

العظيم 

Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük ve azametli, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan 

EL-AZİM Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati: El – Azim ismin zikir adedi 1020 dir.  Zikir saati Utarit, günü Çarşambadır.

EL-AZİM Esmasının Özellikleri ve Bazı Faydaları:

  • Bir Müslüman; ihlasla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Azim” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine nail olur. İzzet ve şerefe kavuşur. Şifa bulur. Korkulardan emin olur.
  • EL-AZİM; ismini,şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra (1024) defa zikredenler huzur ve mutluluk,yüksek makam ve mevki,şan-şöhret elde ederler.Kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler.Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.
  • Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelmemişse şifa bulur.ya_azim_0054
  • Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak,korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır,umduklarına ihsan eder.
  • Her sabah devamlı olarak(120) defa “YA AZİM” ismini zikreden, halk arasında itibar görür.Herkes tarafından sevilir ve sayılır.
  • Bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.
  • Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri Allah verir.Kadri kıymetli olur.
  • Her kim bu ism-i şerîfi sabah namazlarından sonra 1020 defa okumayı vird edinirse, kısa zamanda bulunduğu halden (mevkiden) yükselmeye başlar. Cenâb-ı Hak tarafından kullarına sevdirilir. Herkes tarafından sevilir, hürmet görür ve sözü her yerde tesirli olur. Kendisi hakkında bilinmesini istemediği şeyleri Cenâb-ı Hakk’ın lütfu ve keremiyle örter ve insanlara bildirmez. Korktuğu her şeyden emin olur.

 

 

 

 

Allah, (o Allah’tır ki) kendinden başka hiç bir ilah yoktur. (O, zatî, ezelî ve ebedî hayat ile) diridir (bakîdir). Zatiyle ve kemâliyle kâimdir. (Yarattıklarının her an tedbir ve hıfzında yegane hakimdir, her şey onunla kâimdir). Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında şefaat edecek kimmiş? O, yarattıklarının önlerindekini, arkalarındakini bilir. (Yaratılmışlar) O’nun ilminden yalnız kendisinin dilediğinden başka hiç bir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri (kucaklamıştır, o kadar) vâsidir. Bunların gözetilmesi O’na ağır gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür. (Bakara Suresi/255)

el_azim_esmaül_hüsna_

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir