Esmaül Hüsna

EL-BEDİ Esmasının zikri ve Faziletleri

EL-BEDİ; Emsalsiz,benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan, eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde apacık görünen.

Ebced değeri ve zikir saati:  EL-BEDİ isminin zikir(86) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

El-Bedî : البديع
Yâ Bedi : يَا بَد۪يعُ

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 86
Anlamı: Bedi [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]

Özellikleri ve bazı faydaları:

 • EL-BEDİ  isminin zikrine  her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır.Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimseler,şeref ve itibar sahibi olurlar.Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar.
 • Bu ismi yazıp bir malın arasına konulursa o mal hep yeni kalır.Hiç eksimez.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet pırıltıları meydana gelir.Kimsenin bilmediği konuları ve ilimlere vakıf olurlar.
 • Bir kimse (70.000) kere okursa her istediği olur.
 • 70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okuyanın işleri kolaylaşır. Allah’ın yardımına nail olur, maddî ve manevî güzellik elde eder. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.
 • Her hangi bir isteğinizde ona uygun esmaların yanında veya okumaların bu esmayıda zikretmek istediğiniz çabucak kabulune vesiledir.
 • Çocuğu olmayan bu isimleri mübdiu musavvir esmalarıyla zikrederlerse çocukları olur.
 • Düşük yapanlarda bu isimleri okurlarsa biiznillah düşük yapmaz.
 •  Sanat erbabının bilim erbabının bu isimle meşguliyeti bir çok yeni keşiflere imza atmalarına sebep olur.
 • Bu ismin zikrine çokça devam eden kimseye Cenab-ı Hak rızk marifeti ihsan eder.
 • İlim sahibi olmak isteyenler bu esmanın zikrine devam ederlerse bir çok hususta bilgi sahibi olur.
 • Hafıza ve zekasının artmasını isteyenler çokça okumalıdırlar.
 • Bu ismi allamul ğuyub ismiyle okuyanlar hatta alim ve hakem isimlerinide ekleyerek okuyanlarda gaybi hikmetler bilgileri açılır.
 • Bu isim yazılarak korunması istenen malın içine konulsa zararlardan korunur.
 • İş yerlerinde haksızlığa uğramış, işinden olmuş makamından azledilmiş kimselerin aynı makamı kazanmaları için bu ismin zikrine devam ederlerse kaybettikleri geri kazanırlar.

İçinde el Bedi İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
1-) Secde suresi 7. ayet
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ
Okunuşu :
Ellezî ahsene kulle şey’in halakahu ve bedee halkal insâni min tîn (tînin).
Anlamı :
Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.
2-) Bakara suresi 117. ayet
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
Okunuşu :
Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).
Anlamı :
Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “Ol!” der. O, hemen olur.
3-) Araf suresi 29. ayet
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
Okunuşu :
Kul emere rabbî bil kıst (kısti) ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn (dîne), kemâ bedeekum teûdûn (teûdûne).
Anlamı :
De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O’na (Allah’a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O’na) dönersiniz.”

 

Cevşen-i Kebir duasından alıntı

Ve es’elüke biesmâike
Yâ ‘Aliyy
Yâ Vefiyy
Yâ Veliyy
Yâ Ganiyy
Yâ Meliyy
Yâ Zekiyy
Yâ Radiyy
Yâ Bediyy
Yâ HafIyy
Yâ Kaviyy
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Ey Müminlerin dostu olan Veli,
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi,
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

 

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Şefî’
Yâ Semî’
Yâ Rafı’
Yâ Meni`
Yâ Bedi`
Yâ Serî’
Yâ Beşîr
Yâ Nezîr
Yâ Kadîr
Yâ Muktedir

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
Ey istediğini yükselten Rafi,
Ey istediğini engelleyen Meni,
Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir