Esmaül Hüsna

El-Bedi Esması Anlamı Nedir? Zikri ve Fazileti

El-Bedi Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Bedi ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Bedi Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Bedi ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Bedi kaç defa çekilmeli? Bedi nedir? Bedi kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Bedi Esması Türkçe Anlamı ve Ya Bedi Zikrinin Fazileti

EL BEDİ

Örneksiz, emsalsiz, benzersiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Tüm mevcudatı en güzel ve benzersiz şekilde örneksiz yoktan yaratan anlamlarına gelir.

El-Bedi isminin Ebced değeri ve zikir adedi 86 adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Arapça Yazılışı

El-Bedî : البديع
Yâ Bedi : يَا بَد۪يعُ

Ebced değeri ve zikir sayısı: 86
Zikir günü: Perşembe
Zikir saati: Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

El-Bedi isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

El-Bedi ism-i şerifinin zikrini her gün 86 defa okuyan kime kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım görür. Çeşitli nimet ve ihsanlara kavuşur.

El-Bedi esmasının zikrine devam eden kimse, yüksek makam ve mevki sahibi olarak itibar ve şeref sahibi olur.

“Ya Bedi” ism-i şerifini 70.000 defa okuyan kimse istek ve arzularına Allah’ın izni ile kısa zamanda kavuşur.

Sanat erbabından olan ve sanat ile uğraşan kimseler El-Bedi ism-i şerifini zikretmeye devam ederse sanatında ilerler, yükselir. Her türlü imalat ettiği veya ürettiği şeyde muvaffak olur.

Bir memuriyetten veya herhangi bir işten uzaklaştırılmış kimse “Ya Bedi” ism-i şerifinin zikrine devam ederse Allah’ın izniyle yine memuriyetine veya ayrılmış olduğu işine döner veya daha iyisine kavuşur.

El-Bedi esmasının vefki yazılıp bir mal üzerine konulursa o mal telef, zayi olmaktan, bozulmaktan korunur.

Herhangi bir isteğiniz ve duanızda ona uygun esmaların yanında veya okumalarında El-Bedi esmasını da zikretmek istek ve duanızın çabuk ve en güzel surette kabulüne vesile olur.

Saç Rahatsızlıkları ve sorunları için

Saç ve saç rahatsızlıkları için “Ya Kaviyy, Ya Bedi” şeklinde zikretmek saç için veya saç dökülmesi, saç rahatsızlıkları için birlikte okunarak zikre devam etmek tavsiye edilmiştir.

“Ya Bedi” esmasının zikrine çokça devam eden kimseye, Allahu Teala rızkta kolaylık ve marifet ihsan eder.

Doğum yapacaklar ve bilhassa düşük ihtimali olanlar Ya Bedi ism-i şerifini vird edinip zikrine devam ederlerse Allah’ın izniyle sağlık bir doğum yaparlar.

İlimle uğraşan ve ilim sahibi olmak isteyen kimse Ya Bedi ism-i şerifinin zikrine devam ederse birçok hususta bilgi sahibi olur. Zihin ve anlama gücü artar.

El-Bedi esmasının zikrine devam eden kimse manevi yönden huzur bulur. Kalben ve ruhen hikmet gözüyle görür. Bilmediği konulara ve ilimlere vâkıf olur.

Hafıza ve zekasının artmasını isteyen kimse “Ya Bedi” zikrini kendine vird edinerek çokça okumalıdırlar.

Bilhassa Cuma günü 70 kere “Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannanu yâ Mennanu yâ Bedîas semâvâti vel erdi yâ Zel celâli vel ikrâm” duasını ve zikrini okuyan kimsenin Allah’ın yardımına nail olur. Maddi ve manevi güzellik ve lütuf elde eder. Zarar ve zarar verici şeylerden muhafaza olur.

Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.

Anlamı: İlâh yok ancak sen, ya Hannan (rahmeti bol) ya Mennan (nimeti bol) ya Bedîes semâvat (göklerin ve yerin) örneksiz yaratıcısı, ya Zelcelâli velikram.

El-Bedi ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Esmaül Hüsna isimlerinden El-Bedi ile ilgili Ayetler

Secde suresi 7. Ayet

Ellezî ahsene kulle şey’in halakahu ve bedee halkal insâni min tîn (tînin).
Anlamı: Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.

Bakara suresi 117. Ayet

Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).
Anlamı: Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “Ol!” der. O, hemen olur.

Araf suresi 29. Ayet

Kul emere rabbî bil kıst (kısti) ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn (dîne), kemâ bedeekum teûdûn (teûdûne).
Anlamı: De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O’na (Allah’a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O’na) dönersiniz.”

Cevşen 21. Bölüm

 

Cevşen 21. Bölüm

Cevşen-ül Kebir’de Geçen Bedi Esması

Fe es’elüke biesmâike

Yâ Aliyy
Yâ Vefiyy
Yâ Veliyy
Yâ Ganiyy
Yâ Meliyy
Yâ Zekiyy
Yâ Radiyy
Yâ Bediyy
Yâ Hafiyy
Yâ Kaviyy

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emâne’l emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

 1. Ey yaratıkları üzerinde, kudretiyle yücelik sahibi olan Aliyy,
 2. Ey bütün müjde ve tehditlerinde sâdık olan ve bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Vefiyy,
 3. Ey kâinatın ve yaratıkların işlerini tekeffül eden Veliyy,
 4. Ey kendi nezdinde bulunan ve malik olduğu şeylerle kâmil olup, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gerçek zenginlik sahibi Ganiyy
  ,
 5. Ey tükenmez hazineleri olan ve kudreti her şeye kâfi gelen Meliyy,
 6. Ey hiçbir kusur ve noksanı olmayıp maddî ve manevî kirlerden temiz ve pâk olan Zekiyy,
 7. Ey kendisini kullarına lütuf ve nimetleriyle sevdirip, onların kulluklarından hoşnut olan Radıyy,
 8. Ey yarattığı harikulâde eserlerinde varlık ve birliği apaçık görünen Bediyy,
 9. Ey her şeyi en ince noktasına kadar bilen ve gizli lütuflar sahibi Hafiyy,
 10. Ey güç ve kuvveti sınırsız olan Kaviyy,

21- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Cevşen 68. Bölüm

Cevşen 68. Bölüm

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Şefî’
Yâ Semî’
Yâ Refi’
Yâ Meni`
Yâ Bedi`
Yâ Serî’
Yâ Beşîr
Yâ Nezîr
Yâ Kadîr
Yâ Muktedir

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emâne’l emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey gerçek şefaat sahibi Şefî’,
 2. Ey her şeyi işiten Semî’,
 3. Ey her dilediğini maddî-manevî yükselten Refî’,
 4. Ey istediğinden istediği şeyi men eden Menî’,
 5. Ey her şeyi yoktan, en güzel ve sanatlı yaratan Bedî’,
 6. Ey varlıkları sür’atli bir şekilde yaratan ve kullarının hesabını süratle gören Serî’,
 7. Ey kendisine itaat eden kullarını en iyi şeylerle müjdeleyen Beşîr,
 8. Ey kullarını kendisine isyanın kötü âkıbetinden sakındıran Nezîr,
 9. Ey sonsuz kudret sahibi Kadîr,
 10. Ey her şeye gücü yeten Muktedir,

68.Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün